Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

600 minutespublicit google apps ou 25-3-2009

543 views

Published on

Presentatie tijdens 600Minutes Public IT 2009 (25-3-2009, Figi Zeist)

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

600 minutespublicit google apps ou 25-3-2009

 1. 1. Google Apps bij de Open Universiteit Nederland Ron Helwig Directeur ICT servicecentrum Open Universiteit Nederland 25-03-2009
 2. 2. Agenda <ul><li>Context en aanleiding </li></ul><ul><li>Waarom Google Apps? </li></ul><ul><li>Technische aspecten </li></ul><ul><li>Juridische aspecten </li></ul><ul><li>Ervaringen. </li></ul>
 3. 3. Context en aanleiding (1) <ul><li>Open Universiteit Nederland (1984): </li></ul><ul><li>de Leven Lang Leren universiteit </li></ul><ul><li>Open, flexibel afstandsonderwijs </li></ul><ul><li>± 30.000 studenten op jaarbasis </li></ul><ul><li>Digitalisering onderwijs en –materialen, elektronische leeromgeving. </li></ul>
 4. 4. Context en aanleiding (2) <ul><li>Toekomstvisie: elke student zijn/haar eigen leeromgeving. Meerdere services, open standaarden, personalisatie, gericht op communicatie en samenwerking (Web 2.0). </li></ul><ul><li>Invoering e-mailvoorziening: wens van de studentenraad </li></ul><ul><li>Verbeteren/stroomlijnen communicatie. </li></ul>
 5. 5. E-mail: zelf doen of niet? <ul><li>E-mail als nutsvoorziening </li></ul><ul><li>Zelf aanbieden niet strategisch </li></ul><ul><li>Google of Microsoft (december 2007)? </li></ul><ul><li>Google Apps: breed en aantrekkelijk portfolio </li></ul><ul><li>Innovatiekracht Google </li></ul><ul><li>Google Apps past binnen visie OUNL op de toekomstige PLWO </li></ul><ul><li>Gratis dienst (1 e 4 jaar) </li></ul><ul><li>Geen vendor lock-in. </li></ul>
 6. 6. Kostenvergelijking <ul><li>Zelf aanbieden e-mail (Exchange, 50 Mb per mailbox): K€ 75 eenmalig, K€ 30 jaarlijks </li></ul><ul><li>Uitbesteden e-mail: </li></ul><ul><ul><li>ASP (100 Mb per mailbox): K€ 45 per jaar – M€ 1,2 per jaar </li></ul></ul><ul><ul><li>GMail (7 Gb per mailbox) K€ 0 per jaar (4 jaar). </li></ul></ul>
 7. 7. Google Apps for Education <ul><li>Gmail (7 Gb) </li></ul><ul><li>Google Talk </li></ul><ul><li>Google Agenda (Google Calendar) </li></ul><ul><li>Google Documenten (Google Docs) </li></ul><ul><li>Page Creator (Google Sites) </li></ul><ul><li>Startpagina (iGoogle) </li></ul><ul><li>(Google Video). </li></ul>
 8. 8. Technische aspecten (1) <ul><li>Naamgeving e-mail adressen: [email_address] voorletters.achternaam@studie.openuniversiteit.be </li></ul><ul><li>Eigen OUNL logo binnen GMail </li></ul><ul><li>Alleen webinterface beschikbaar voor GMail </li></ul><ul><li>Geen advertenties </li></ul><ul><li>Beschikbaarheid service: 99,9% (volgens SLA) </li></ul><ul><li>Google Apps draaien in de Cloud. </li></ul>
 9. 9. Technische aspecten (2) <ul><li>Apps eenvoudig aan en uit te zetten via dashboard </li></ul><ul><li>Maatwerk OUNL: </li></ul><ul><ul><li>Provisioning accounts: gestuurd door Studenten Informatie Systeem OUNL </li></ul></ul><ul><ul><li>Authenticatie: via API tegen Active Directory OUNL </li></ul></ul><ul><li>Support Google </li></ul><ul><li>API voor standaard rapportages </li></ul><ul><li>Geen migratie. </li></ul>
 10. 10. Juridische aspecten (1) <ul><li>Vertrekpunt discussie: </li></ul><ul><li>Standaard Google Apps Education overeenkomst </li></ul><ul><li>Extern juridisch advies; focus op privacy aspecten </li></ul><ul><li>Safe Harbor programma </li></ul><ul><li>Onderliggend SLA </li></ul><ul><li>Resultaat discussie: </li></ul><ul><li>Specifieke overeenkomst voor OUNL </li></ul><ul><li>Looptijd: 4 jaar </li></ul><ul><li>Geen financiële claims bij non-performance. </li></ul>
 11. 11. Juridische aspecten (2) <ul><li>WBP: expliciete toestemming nodig om persoonsgegevens beschikbaar te stellen Geen opt-out! </li></ul><ul><li>Studenten geven, via een informatiesysteem van de OUNL, vooraf toestemming voor het aanmaken van een account bij Google (opt-in). Dit is onderdeel van de standaard inschrijfprocedure geworden. </li></ul>
 12. 12. Ervaringen (1) Start pilot met 500 studenten 3-6-2008 Overeenkomst getekend 21-2-2008 Gestart met alleen GMail. 11.372 aangemelde gebruikers 15-2-2009 ± 9.600 gebruikers. Herhalingsoproep verstuurd naar non-respondenten. 24-11-2008 Go live: ± 16.000 studenten aangeschreven 10-7-2008
 13. 13. Ervaringen (2) <ul><li>Studenten: </li></ul><ul><li>Overwegend positief; ± 4% weigeraars </li></ul><ul><li>Alleen webinterface beschikbaar. Géén POP/IMAP t.b.v. mailclients :-( </li></ul><ul><li>OUNL: </li></ul><ul><li>Overwegend positief </li></ul><ul><li>Change mgt. Google: problemen met authenticatie OUNL-studenten (eind juni 2008) </li></ul><ul><li>Wereldwijde storing GMail op 24-2-2009 </li></ul><ul><li>Q2 2009: pilots met overige Apps. </li></ul>
 14. 14. Samengevat <ul><li>Google Apps bij de OUNL: </li></ul><ul><li>Prima keuze voor de OUNL </li></ul><ul><li>Financieel zeer aantrekkelijk voor de onderwijsmarkt </li></ul><ul><li>Technische implementatie goed verlopen </li></ul><ul><li>Veel aandacht aan privacy aspecten </li></ul><ul><li>OUNL én gebruikers zijn tevreden. </li></ul>
 15. 15. Bedankt voor uw aandacht! <ul><li>Ron Helwig </li></ul><ul><li>Directeur ICT servicecentrum </li></ul><ul><li>Open Universiteit Nederland </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×