Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

¿Quina tecnologia fer servir en les nostres aules?

60 views

Published on

En la següent presentació es parlarà sobre la implantació de la tecnologia a les aules, tenint en compte les necessitats actuals.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

¿Quina tecnologia fer servir en les nostres aules?

 1. 1. ¿Quina tecnologia fer servir en les nostres aules? Daniel Hernández @AV_Data
 2. 2. Col·legi públic CEIP Jacint Verdaguer Col·legi Concertat Escola Pàlcam CASOS D’ÈXIT
 3. 3. Col·legi privat British College Gavá Universitat UB (Universitat de Barcelona) CASOS D’ÈXIT
 4. 4. La confiança és molt important, però ¿En qui podem confiar?
 5. 5. La Vanguardia Dijous 23 de juny de 2011 Audiovisuales Data
 6. 6. Servei i Manteniment Equip propi Formació continua Pensat per la comoditat del client Bonos assistència Assistència tècnica
 7. 7. Pissarres o Monitors
 8. 8. 77” 160 x 117 cm 6 toques 87” 180 x 117 cm 100” 214 x 118 cm 135” 315 x 118 cm Fins a 10 tocs Sense reflexos Superfície rotulable Fins a 3’15 metres PISSARRES Solucions Gran Format
 9. 9. All-in-one PC kit Resolució fins a 4k Amplia Mobilitat Tàctil e intuïtiu MONITORS 55” 65” 70” 86” Solucions A mida
 10. 10. ¿Perquè projecció Làser ? La tecnologia làser no implica cap despesa en llums ni en filtres. Això redueix despeses relacionades amb les peces de recanvi i la mà d’obra. Hem aconseguit disminuir el consum energètic en un 40-50% en- front dels models de llum de mercuri d’alta pressió. La font de llum làser substitueix les làmpades de mercuri evitant d’aquesta manera la utilització d’aquest element tan tòxic. Només per ser sense làmpada, s’han reduït les molèsties rela- cionades amb les peces de recanvi. I la font de llum té una llarga vida útil de 20.000 hores i una garantia de 10.000h Valor Ecològic Menor Consum Major Durabilitat Valor Econòmic
 11. 11. MINAMATA CONVENTION ON MERCURY L’objectiu d’aquest Conveni és protegir la salut humana i el medi ambient de les emissions i alliberaments antropogèniques de mercuri i compostos de mercuri.
 12. 12. +34 936382680 info@avd-pro.com www.avd-pro.com +34 918251118

×