Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Prezentare Power Point

Ad

Studi u monografic :Tehnica Operaţiunilor Bancare BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Ad

“ Tot mai simplu”

Ad

Conţinutul monografiei <ul><li>Prezentarea societ ăţ ii bancare. Istorie si evolu ţ ie. </li></ul><ul><li>Organizarea soci...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Upcoming SlideShare
Banca servicii bancare
Banca servicii bancare
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 11 Ad
1 of 11 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Prezentare Power Point

 1. 1. Studi u monografic :Tehnica Operaţiunilor Bancare BRD GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
 2. 2. “ Tot mai simplu”
 3. 3. Conţinutul monografiei <ul><li>Prezentarea societ ăţ ii bancare. Istorie si evolu ţ ie. </li></ul><ul><li>Organizarea societ ă tii bancare. Sistemul informa ţ ional bancar. </li></ul><ul><li>Conturile bancare . </li></ul><ul><li>Plasamentele bancare şi non-bancare. </li></ul><ul><li>Decontarea intra şi interbancară. Operaţiunile cu numerar. </li></ul><ul><li>Marketing bancar </li></ul><ul><li>Creditarea bancară.persoane fizice şi agenţi economici. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>BRD – Groupe Société Générale este : </li></ul><ul><li>cea mai importantă bancă privată </li></ul><ul><li>a doua bancă din România, având a doua capitalizare bursieră la Bursa de Valori Bucureşti </li></ul><ul><li>Acţionarul principal al BRD este Société Générale . </li></ul><ul><li>Direcţiile principale de dezvoltare ale Băncii sunt: </li></ul><ul><li>Banca persoanelor fizice; </li></ul><ul><li>Banca întreprinderilor; </li></ul><ul><li>Banca de investiţii. </li></ul>
 5. 5. Organigrama BRD Iaşi <ul><li>Ag. BRD </li></ul><ul><ul><li>Pta. Unirii 2 Bl. B10 </li></ul></ul><ul><ul><li>Ag. Păcurari </li></ul></ul><ul><ul><li>Sos. Pacurari 22 </li></ul></ul><ul><ul><li>Ag. Copou </li></ul></ul><ul><ul><li>Bul. Carol I </li></ul></ul><ul><li>Ag. Vasile Conta </li></ul><ul><ul><li>Bul Independenţei Nr. 9-11 </li></ul></ul><ul><ul><li>Ag. Podu Roşu </li></ul></ul><ul><ul><li>Bd. Socola 1 </li></ul></ul><ul><ul><li>Ag. Alexandru cel Bun </li></ul></ul><ul><ul><li>- Bd. Alexandru cel Bun 36 </li></ul></ul><ul><li>Ag. Tătăraşi </li></ul><ul><ul><li>Str. Vasile Lupu 83 </li></ul></ul><ul><ul><li>Ag. Campus Tudor </li></ul></ul><ul><ul><li>Bul. T. Vladimirescu </li></ul></ul><ul><ul><li>Ag. Gară </li></ul></ul>Ag. Vasile Conta Bul Independenţei Nr. 9-11 Director Ag. Butnariu Nicoleta Consilier clientelă Op. Ghişeu I Op. Ghişeu II Sucursala BRD Ia şi (Str. Anastasie Panu)
 6. 6. Sistemul informatic BRD se bazează pe programul iBank. iBank este orientat către client şi nu către cont, ceea ce va permite să putem alcătui în orice moment un inventar al situaţiei patrimoniale a clientului, oricare ar fi agenţia sau agenţiile cu care el lucrează. Această bază de date clienţi va putea fi după aceea definitivă ca sistem de referinţă pentru toate celelalte aplicaţii utilizate de BRD.
 7. 7. <ul><li>Conturi de depozite </li></ul><ul><li>Conturi de credite </li></ul><ul><li>Conturi curente </li></ul>CONTURILE BANCARE - conturi în lei -conturi în valută Cont curent(pivot) CL(cont credit) Cont depozit Card
 8. 8. PLASAMENTE BANCARE ŞI NON-BANCARE <ul><li>Persoane fizice </li></ul><ul><li>Atustart; </li></ul><ul><li>Atusprint; </li></ul><ul><li>Autocont; </li></ul><ul><li>Libercont; </li></ul><ul><li>Certificate de depozit BRD; </li></ul><ul><li>Multiplan; </li></ul><ul><li>Persoane juridice </li></ul><ul><li>Depozite în lei; </li></ul><ul><li>Depozite în valută; </li></ul><ul><li>Certificate de depozit; </li></ul><ul><li>Simfonia 1; </li></ul><ul><li>Depozite la termen: </li></ul><ul><li>Simfonia I; </li></ul><ul><li>Stejar: </li></ul><ul><li>Brad; </li></ul>
 9. 9. Tipuri de carduri: 1.Visa Business (Lei şi USD); 2.Visa Electron 3.Card 10+Card BRD-ISIC; 4.Maestro (în lei); 5.Visa Clasic (Lei şi USD); 6.Mastercard Gold; 7.Mastercard Standard Euro; 8.Mastercard Business Euro. 9.Cardul Vivere.
 10. 10. MARKETING BANCAR Marketing bancar Promovarea institutionala Promovare produs Promovare vanzari Publicitate Promovarea personala
 11. 11. Tipuri de credite <ul><li>PERSOANE FIZICE </li></ul><ul><li>Credite pentru consum : </li></ul><ul><li>Credite EXPRESSO pentru nevoi personale (1-3 ani); </li></ul><ul><li>Credite EXPRESSO pentru nevoi personale nominalizate (1-4 ani) </li></ul><ul><li>Credite pentru bunuri de folosinţă îndelungată (1-3 ani); </li></ul><ul><li>Credite pentru autovehicule (Dacia, Renault, altele) (1-5 ani); </li></ul><ul><li>Credite Revolving pe carduri VISA CLASSIC (1-3 ani); </li></ul><ul><li>Credite de nevoi gospodăreşti (1-3 ani); </li></ul><ul><li>Creditul 10 (2-5 ani); </li></ul><ul><li>Creditul student plus (2-5 ani). </li></ul><ul><li>Credite imobiliare : </li></ul><ul><li>Credite pentru construcţia, terminarea, modernizarea de locuinţe şi case de vacanţă (1-7 ani); </li></ul><ul><li>Credite pentru cumpărarea de locuinţe şi case de vacanţă (1-15 ani); </li></ul><ul><li>PERSOANE JURIDICE </li></ul><ul><li>linii de credite în lei şi valută (cheltuieli pentru producţie, aprovizionare, desfacere, creditarea diferenţei de fonduri între capitalul circulant necesar desfăşurării activităţii şi fondurile clientului – proprii şi atrase); </li></ul><ul><li>credite acordate agenţilor economici cu capital privat care nu pot beneficia de linii de credit; </li></ul><ul><li>credite pentru export şi producţie destinată exportului; </li></ul><ul><li>credite cu dobândă redusă acordate întreprinderilor mici şi mijlocii în scopul creării de noi locuri de muncă; </li></ul><ul><li>credite pentru cumpărarea de acţiuni la societăţile comerciale care se privatizează potrivit legii 77/1994; </li></ul><ul><li>credite în valută din împrumutul acordat României de către BIRD; </li></ul><ul><li>credite în valută din împrumutul acordat României de către BERD; </li></ul><ul><li>credite în valută din împrumutul acordat României de către BEI; </li></ul><ul><li>credite pentru descoperire de cont pe o perioadă de până la 30 de zile; </li></ul><ul><li>credite pentru cecuri cu limită de sumă; </li></ul><ul><li>credite acordate anterior clienţilor cu situaţii financiare slabe şi foarte slabe (proceduri tranzitorii); </li></ul><ul><li>credite pentru scopuri, destinaţii precise şi perioadă limitată; </li></ul><ul><li>credite exprimate în devize convertibile; </li></ul>

×