Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Praktische handvatten voor effectief MVO

1,447 views

Published on

Bekijk de presentatie die Esther Molenwijk (ViaVerde) hield tijdens de Romae Jubileumclass op 21 januari 2010.

 • Be the first to comment

Praktische handvatten voor effectief MVO

 1. 1. Praktische handvatten voor effectief MVO <ul><li>Esther Molenwijk </li></ul><ul><li>MVO Routeplanner </li></ul><ul><li>Interim MVO opdrachten </li></ul>
 2. 2. Opbouw <ul><li>Is MVO een nieuw fenomeen? </li></ul><ul><li>Wat is nu precies MVO? </li></ul><ul><li>Waarom MVO? </li></ul><ul><li>MVO – hoe doe je dat? </li></ul>
 3. 3. MVO - een nieuw fenomeen? <ul><li>1759 Smith: “Theory of moral sentiments” </li></ul><ul><li>1953 Bowen: “Social responsibilities of the businessman” </li></ul><ul><li>1961 Friedman: “The only business of business is business” </li></ul><ul><li>1960-70 Burgerrechten-, consumenten- en milieubeweging </li></ul><ul><li>1972 Club van Rome “Grenzen aan groei” </li></ul><ul><li>1980-90 Terugtredende overheid </li></ul><ul><li>1987 Brundtland rapport “Our common future” </li></ul><ul><li>2004 Oprichting MVO Nederland </li></ul><ul><li>2010 Overheid gaat duurzaam inkopen </li></ul><ul><li>Status quo 2/3e bekend met MVO, 1/3e bezig met MVO </li></ul>
 4. 4. What’s in a name? <ul><li>Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent dat u naast het streven naar winst (profit) ook rekening houdt met het effect van uw activiteiten op het milieu (planet) en dat u oog heeft voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). </li></ul><ul><li>Verschillende termen </li></ul><ul><ul><li>Duurzaamheid/ Sustainability </li></ul></ul><ul><ul><li>People Planet Profit (drie P’s) </li></ul></ul><ul><ul><li>Triple bottom line </li></ul></ul><ul><ul><li>Corporate Social Responsibility </li></ul></ul><ul><ul><li>Maatschappelijk Betrokken Ondernemen </li></ul></ul>
 5. 5. Waarom MVO? <ul><li>Druk van overheid </li></ul><ul><li>Kritische klant </li></ul><ul><li>Controle belangengroepen </li></ul>Risicomijdend <ul><li>Omdat je als bedrijf iets wil toevoegen aan de samenleving </li></ul>
 6. 6. Waarom MVO? <ul><li>Druk van overheid </li></ul><ul><li>Kritische klant </li></ul><ul><li>Controle belangengroepen </li></ul>Risicomijdend <ul><li>Onderscheidend vermogen </li></ul><ul><li>Omdat je als bedrijf iets wil toevoegen aan de samenleving </li></ul>
 7. 7. Waarom MVO? <ul><li>Druk van overheid </li></ul><ul><li>Kritische klant </li></ul><ul><li>Controle belangengroepen </li></ul>Risicomijdend <ul><li>Onderscheidend vermogen </li></ul><ul><li>Kostenbesparingen </li></ul><ul><li>Innovatief vermogen van de organisatie </li></ul><ul><li>Werven jonge, integere mensen </li></ul><ul><li>Betrokken en trotse medewerkers </li></ul><ul><li>Tevreden klanten </li></ul>Kansen <ul><li>Omdat je als bedrijf iets wil toevoegen aan de samenleving </li></ul>
 8. 8. MVO traject in 5 stappen Analyse Advies & Besluit Doorvoeren Vraag Meten & Communiceren
 9. 9. MVO traject in 5 stappen <ul><li>Er ontstaat een vraag naar MVO vanuit: </li></ul><ul><li>Management </li></ul><ul><li>Sales/ Marketing </li></ul><ul><li>Klant </li></ul><ul><li>Medewerkers (OR) </li></ul><ul><li>Overheid/ brancheorganisaties </li></ul>Vraag
 10. 10. MVO traject in 5 stappen <ul><li>Beeld van organisatie & stakeholders </li></ul>Analyse Vraag
 11. 11. MVO traject in 5 stappen <ul><li>Beeld van organisatie & stakeholders </li></ul><ul><li>Branche </li></ul><ul><li>Nulmeting </li></ul><ul><li>Concurrent </li></ul><ul><li>Relevante wet & regelgeving </li></ul>Analyse Vraag
 12. 12. MVO traject in 5 stappen <ul><li>Overzicht van de sterke punten </li></ul>Analyse Advies & Besluit Vraag
 13. 13. MVO traject in 5 stappen <ul><li>Overzicht van de sterke punten </li></ul><ul><li>Voorstel MVO maatregelen </li></ul><ul><ul><li>Korte termijn: Basis </li></ul></ul><ul><ul><li>Middellange termijn: Versterken </li></ul></ul><ul><ul><li>Lange termijn: Excelleren </li></ul></ul><ul><li>Marketing & communicatie </li></ul><ul><li>Instrumenten </li></ul>Analyse Advies & Besluit Vraag
 14. 14. MVO traject in 5 stappen <ul><li>Projectorganisatie opzetten </li></ul><ul><ul><li>Centraal of decentraal? </li></ul></ul><ul><ul><li>Budget </li></ul></ul>Analyse Advies & Besluit Doorvoeren Vraag Voorbeeld middelgrote organisatie :
 15. 15. MVO traject in 5 stappen <ul><li>Projectorganisatie opzetten </li></ul><ul><ul><li>Centraal of decentraal? </li></ul></ul><ul><ul><li>Budget </li></ul></ul><ul><li>Medewerkers erbij betrekken </li></ul><ul><ul><li>B.v. met “Kick off-ontbijt”, ideeënbus </li></ul></ul><ul><li>Vier de korte termijn doelstellingen </li></ul>Analyse Advies & Besluit Doorvoeren Vraag
 16. 16. MVO traject in 5 stappen <ul><li>Meten intern: duidelijke targets en verantwoordelijken definieren </li></ul>Analyse Advies & Besluit Doorvoeren Vraag Meten & Communiceren
 17. 18. MVO traject in 5 stappen <ul><li>Meten intern: duidelijke targets en verantwoordelijken definieren </li></ul><ul><li>Relevant certificaat/ richtlijn? </li></ul>Analyse Advies & Besluit Doorvoeren Vraag Meten & Communiceren
 18. 19. MVO traject in 5 stappen <ul><li>Communiceren: </li></ul><ul><ul><li>Missie, doelstellingen, acties </li></ul></ul><ul><ul><li>Wees helder, bondig, feitelijk </li></ul></ul><ul><li>Media: jaarverslag, website, folder </li></ul><ul><li>Artikelen, congressen etc. n.a.v. best practices </li></ul><ul><li>Stakeholderbijeenkomst: wat verwachten klanten/ medewerkers/ NGO’s van de organisatie? </li></ul>Analyse Advies & Besluit Doorvoeren Vraag Meten & Communiceren
 19. 20. MVO traject in 5 stappen Analyse Advies & Besluit Doorvoeren Vraag Meten & Communiceren
 20. 21. <ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>06 – 272 23 773 </li></ul><ul><li>www.viaverdeservices.nl </li></ul>Vragen?

×