Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Joomla! API / PHP Essentials

219 views

Published on

Introducing the Joomla HTML helper class. Further it explains how to use layouts and create your own custom module positions.

Published in: Internet
 • Be the first to comment

Joomla! API / PHP Essentials

 1. 1. Joomla! API / PHP Essentials Roland Dalmulder
 2. 2. Roland DalmulderJoomla! API API Een verzameling definities op basis waarvan computerprogramma’s kunnen communiceren. Application Programming Interface
 3. 3. HTMLHelper
 4. 4. Roland DalmulderJoomla! API HTMLHelper JoomlaCMSHTMLHTMLHelper::<naam> Een bibliotheek met handigheidjes use JoomlaCMSHTMLHTMLHelper; HTMLHelper::<naam> of
 5. 5. Roland DalmulderJoomla! API Stylesheets, Scripts en Plaatjes Gebruikt altijd de locatie: Media beheer Automatisch wordt er .min verwijderd van het bestand als de debug mode aan staat. /media/extensie/type/bestand Automatisch wordt er -uncompressed aan het bestand toegevoegd als de debug mode aan staat.
 6. 6. Roland DalmulderJoomla! API Stylesheets HTMLHelper::stylesheet(‘com_helloworld/helloworld.css’, array('version' => 'auto', 'relative' => true) ); 3 argumenten: Bestand Versiebeheer Relatief pad ja/nee Locatie: /media/com_helloworld/css/helloworld.css
 7. 7. Roland DalmulderJoomla! API Scripts HTMLHelper::script(‘com_helloworld/helloworld.js', array('version' => 'auto', 'relative' => true) ); 3 argumenten: Bestand Versiebeheer Relatief pad ja/nee Locatie:Locatie: /media/com_helloworld/js/helloworld.js
 8. 8. Roland DalmulderJoomla! API Plaatjes HTMLHelper::image(‘com_helloworld/helloworld.png', 'Hello world', null, true); 4 argumenten: Bestand Alt tekst Attributen zoals een class Relatief pad Locatie: /media/com_helloworld/images/helloworld.png
 9. 9. Roland DalmulderJoomla! API Andere mogelijkheden De HTMLHelper class kent veel meer mogelijkheden dan alleen media beheer. Er is meer dan media beheer libraries/cms/html/
 10. 10. Roland DalmulderJoomla! API Voorbeelden De HTMLHelper class kent veel meer mogelijkheden dan alleen media beheer. HTMLHelper::calendar();
 HTMLHelper::iframe(); Voorbeelden van andere HTMLHelper opties
 11. 11. Roland DalmulderJoomla! API Aanroepen van HTMLHelper De HTMLHelper functies kunnen op 2 manieren worden aangeroepen: HTMLHelper::_('script', 'com_helloworld/ helloworld.js', array('version' => 'auto', 'relative' => true)); 
 HTMLHelper::script('com_helloworld/helloworld.js', array('version' => 'auto', 'relative' => true)); Meerdere wegen naar Rome
 12. 12. Layouts
 13. 13. Roland DalmulderJoomla! API Layouts Joomla layouts staan in de map: Gedeelde opmaak Component layouts staan in de map: Alle data staat in $displayData layouts/joomla/ components/com_helloworld/layouts/ administrator/components/com_helloworld/layouts/
 14. 14. Roland DalmulderJoomla! API Code $data = array(
 'text' => 'Hello world'
 );
 
 $layout = new FileLayout(‘helloworld.greetings.welkom'); echo $layout->render($data); use JoomlaCMSLayoutFileLayout;
 15. 15. Roland DalmulderJoomla! API Korte versie $data = array(
 'text' => 'Hello world'
 );
 
 echo LayoutHelper::render(‘helloworld.greetings.welkom', $data); use JoomlaCMSLayoutLayoutHelper;
 16. 16. Roland DalmulderJoomla! API Layout <h2><?php echo $displayData['text']; ?></h2> Gedeelde opmaak components/com_helloworld/layouts/helloworld/greetings/ welkom.php
 17. 17. Roland DalmulderJoomla! API Sublayout echo $this->sublayout('holidays', $displayData['text']); components/com_helloworld/layouts/helloworld/greetings/ welkom/holidays.php
 18. 18. Roland DalmulderJoomla! API Layouts in templates echo LayoutHelper::render(‘template.holidays', $data); templates/NAAM/html/layouts/template/holidays.php Template is een folder in de layouts map use JoomlaCMSLayoutLayoutHelper;
 19. 19. Roland DalmulderJoomla! API Debug mode echo LayoutHelper::render('template.holidays', $data, '', array(‘debug' => true); use JoomlaCMSLayoutLayoutHelper;
 20. 20. Modules
 21. 21. Roland DalmulderJoomla! API Eigen module posities maken Maak je eigen module posities $modules = ModuleHelper::getModules(‘rapport'); foreach ($modules as $module) { echo ModuleHelper::renderModule($module); } use JoomlaCMSHelperModuleHelper;
 22. 22. Bedankt :)

×