Zpravodaj Svobody zvířat 1/09

914 views

Published on

Published in: Lifestyle
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
914
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zpravodaj Svobody zvířat 1/09

  1. 1. www.svobodazvirat.cz Zpravodaj I / 2009 zvířat S V O B O D A Obsah Nová kampaň: Komerční lov tuleňů je evropské veřejnosti proti srsti 3 Kampaň Za nahrazení pokusů na zvířatech 4 Kampaň Proti srsti 5 Novinky ze Sekce na ochranu koček 6 Novinky ze světa 6 Rozhovor s Mgr. Ladislavem Landsfeldem 7 Veganské recepty 8
  2. 2. 2 www.svobodazvirat.cz Milé čtenářky, milí čtenáři vítáme Vás u dalšího čísla informačního zpravodaje občanského sdružení Svoboda zvířat (Sz), určeného členům Sz a všem ostat- ním, kterým není ochrana zvířat lhostejná. V úvodním článku jsme se zaměřili na novou kampaň proti komerč- nímu lovu tuleňů, kterou jsme zahájili začátkem února 2009, a při- pojili se tak k mezinárodnímu boji proti masovému a nehumánnímu zabíjení těchto mořských savců. V dalších odstavcích Vám tradičně přinášíme novinky z jednotli- vých kampaní Sz i ze světa. Dozvíte se například, který český výrobce kosmetiky získal jako první certifikát HCS, novinky o právě Svoboda zvířat projednávané novele evropské směrnice 86/609/EEC, či co nového se událo v soutěži Design Against Fur. Svoboda zvířat (Sz) je celostátní nezisková organizace pro ochranu práv zvířat, sdružující osoby sympatizující s jejími cíli. I tentokrát jsme pro Vás připravili zajímavý rozhovor. Kolegyně Vychází z myšlenky, že každý život má svou vlastní neopakovatel- Barbora Večlová zavítala na Den otevřených dveří do Základní nou hodnotu, která není závislá na momentálním hodnocení člově- školy Elijáš, kde se vaří výhradně vegetariánská jídla, a povídala si kem. Svoji činnost Sz zahájila v roce 1994. Svoboda zvířat se s tamním ředitelem Mgr. Ladislavem Landsfeldem. snaží změnit vztah lidí ke zvířatům. Nejde jen o zlepšení životních podmínek zvířat (ačkoliv z krátkodobého hlediska s tímto přístupem Na závěr na Vás kromě veganských receptů čeká i několik krátkých Sz souhlasí). Hlavní snahou je změnit pohled na zvířata jako informací o podmínkách a výhodách členství v naší organizaci. na tvory, kteří mají hodnotu sami o sobě. Zacházení s nimi by nemělo být hodnoceno podle jejich možného užitku pro člověka. Doufáme, že jste dobře vstoupili do roku 2009 a že ani v tomto Celá činnost Sz je založena na myšlence nenásilí a nepřekročení roce nezapomenete na zvířata, která potřebují Vaši pomoc. osobní svobody jednotlivce. A samozřejmě se těšíme na shledání u zpravodaje č. II/2009, Svoboda zvířat pořádá odborné konference, besedy, výstavy, info- ve kterém Vám opět přineseme novinky z tuzemského i zahranič- stánky, promítání dokumentárních filmů, ochutnávky veganských ního dění ve světě ochrany zvířat. jídel atd. V rámci reklamních kampaní vydává letáky, brožury, pla- káty i filmové dokumenty. Dále organizuje kampaně za zlepšení Lenka Hecová a Tomáš Popp životních podmínek tzv. kožešinových zvířat, za nahrazení pokusů na zvířatech a propaguje vyváženou veganskou, příp. vegetarián- skou stravu. Velkou váhu také přikládá ekovýchově – úspěšně přednáší o ochraně zvířat na mateřských, základních i středních školách. V rámci kampaní organizuje Sz petiční akce, demon- strace, připomínkuje návrhy zákonů a vyhlášek týkajících se ochrany zvířat, vypracovává příznivější návrhy z hlediska ochrany zvířat, jedná s úřady, zúčastňuje se správních řízení. V roce 2006 otevřela Sz v Praze 5 informační centrum, kde zprostředkovává zájemcům informace ze všech oblastí ochrany zvířat. Sz spolupracuje s českými i zahraničními organizacemi na ochranu zvířat, které sledují podobné cíle. V rámci mezinárodní spolupráce je Sz členem RSPCA (Královská společnost pro ochranu zvířat), WSPA (Světová společnost na ochranu zvířat), Fur Free Alliance (meziná- rodní koalice upozorňující na problematiku kožešinové módy) a ECEAE (Evropská koalice za ukončení pokusů na zvířatech). Kromě těchto organizací spolupracuje s mnoha dalšími zahraničními partnery z Evropy (CIWF, VIVA) i USA (PETA, HSUS). V rámci své Zpravodaj o. s. Svoboda zvířat práce se Sz snaží navázat diskuzi a spolupráci i s orgány ochrany zvířat – Ministerstvem zemědělství a Státní veterinární správou. Číslo: I / 2009 Vychází: březen 2009 Zhruba 50 % příjmů Sz tvoří granty, které jsou určeny na specifické Náklad: 1 000 výtisků projekty a pochází od českých i zahraničních nadací či meziná- Registrace: MK ČR E 13810 rodních organizací. Dalších 20 % příjmů získává Sz jako příspěvky Vydává: o. s. Svoboda zvířat, Koterovská 84, Plzeň od zahraničních organizací na ochranu zvířat (Respect for Ani- Autoři/autorky článků: mals, RSPCA, ProTier, BUAV). 25 % tvoří příjmy od drobných dárců MUDr. Lenka Hecová, Mgr. Veronika Charvátová, a 5 % získává Sz z prodeje propagačních předmětů a organizace Hana Malíková, Mgr. Lucie Moravcová, Tomáš Popp, benefičních akcí. Sz nepřijímá peníze od firem, které profitují Ing. Miroslav Svoboda, Bc. Barbora Večlová na využívání zvířat. Šéfredaktorka: MUDr. Lenka Hecová Jazykové korektury: Edita Kotorová V průběhu své čtrnáctileté existence zaznamenala Sz řadu úspě- Hlavní distribuce: Svoboda zvířat Plzeň chů. Patří mezi ně např. prosazení zákazu testování kosmetiky Grafická úprava: Hana Lehmannová (hanja.eu) a jejích složek na zvířatech v ČR, uzavření kožešinové farmy v Milevsku či podíl na prosazení zákazu dovozu a prodeje psích Vytištěno na recyklovaném papíru. a kočičích kožešin v EU. Avšak největším úspěchem, který v oblasti ochrany zvířat Sz pozoruje, je posun veřejnosti ve smyslu vnímání zvířat jako cítících plnohodnotných bytostí.
  3. 3. I / 2009 3 Nová kampaň Komerční lov tuleňů je evropské veřejnosti proti srsti Kampaň se stejnojmenným názvem zahájilo 2. února 2009 občanské sdružení Svoboda zvířat ve spolupráci s mezinárodní organizací na ochranu zvířat International Fund for Animal Wel- fare (IFAW), www.ifaw.org. Jedná se o dosud nejrozsáhlejší tematicky zaměřenou kampaň v historii českého hnutí na ochranu zvířat. V rámci kampaně budou po celé České republice umís- těny billboardy, city lighty, pohlednice (free cards), elektronické formy plakátů (screen posters). Byly vydány informační materi- ály a spuštěny zbrusu nové internetové stránky www.protisrsti.cz. údajů DFO tvoří přibližně 0,4–1,4 % z celkového počtu zabitých tuleňů grónských v rámci kanadského komerčního lovu. Inuité navíc loví z velké části jiné tuleně, v jiný čas a na zcela jiném místě. Dle pozorování, které každoročně provádí mezinárodní organizace na ochranu zvířat International Fund for Animal Welfare (IFAW), je I N T E R N AT I O N A L F U N D F O R A N I M A L W E L FA R E kanadský komerční lov nesnesitelně krutý a lovci často porušují pra- Jasná porušení kanadské Vyhlášky vidla stanovená Vyhláškou o ochraně mořských savců (například Headquarters SVOBODA ZVÍŘAT Koterovská 84 o ochraně mořských savců Kanadský lov tuleňů pro komerční účely spadá do působnosti Ministerstva často nekontrolují, zda je tuleň doopravdy mrtvý před tím, než jej rybolovuR a oceánůF(Department Lof Fisheries and Oceans – DFO), které v roce začnou stahovat z kůže). Tuleni jsou nejčastěji zabíjeni ranami MA 02675 326 00 Plzeň Česká republika OTÁ Z K Y A O D P O V Ě D I I N T E N AT I O N A L U N D F O R A N I M A W E L FA R E 744 2000 telefon: +420 377 444 084 1993 vydalo ke kanadskému zákonu o rybolovu novou Vyhlášku o ochraně 932 IFAW (4329) e-mail: info@svobodazvirat.cz W W W. I FA W. O R G 4 2009 www.svobodazvirat.cz mořských savců (Marine Mammals Regulations). Tento předpis určuje, jak I N T E R N AT I O N A L F U N D F O R A N I M A L W E L FA R E Proč jsou Svoboda zvířat má lov probíhat. Vyhláška o ochraně mořských savců stanovuje podmínky, které musejí lovci tuleňů dodržovat. z tzv. hakapiku (kyj zakončený železným hákem) nebo zastřele- ním. Na videozáznamech lze například spatřit stahování ještě Vyhláška o ochraně mořských savců stanovuje, jakým způsobem mají být tuleni usmrcováni – jaký- a International Fund for Animalprostředky, kde, kdy a kým. Například stanovuje, že lovci tuleňů mohou zvířata usmrcovat jen mi Welfare (IFAW) pomocí hakapiků (zaoblené těžké obušky zakončené železným hákem), pušek a dalších střelných Á FAKTA proti lovu tuleňů pro komerční účely? toho musejí lovci, kteří používají hakapiky, zasazovat tuleni opakované údery na čelo, zbraní. Kromě živých tuleňů z kůže, opakované pokusy o usmrcení jednoho dokud nedojde k rozdrcení lebky. Následně musejí provést takzvaný „test mrkacího reflexu“ nebo ohmatem rukou zkontrolovat, zda je lebka roztříštěná. Test mrkacího reflexu musejí lovci provést Photos: © D. White, IFAW, S. Cook bez odkladu, aby se ujistili, že je tuleň mrtvý, dříve než ho začnou W W . I F A W . z kůže. Lovci tuleňů stahovat O R G Ukončeme největší nesmějí nechat tuleně vykrvácet ani je zaživa stahovat z kůže. W 1 2 3 tuleně tzv. hakapikem a další nehumánní metody zabíjení, které Komerční lov tuleňů je Lov tuleňů není Lov tuleňů není Většina Kanaďanů lov mořských savců nepředstavitelně krutý. trvale udržitelný. ekonomicky výhodný. Mezinárodní organizace na ochranu zvířat International Fund for Animal Welfare (IFAW) nesouhlasí se zabíjením tuleních na světě Před nedávnem byly zveřej- něny dvě veterinární zprávy Jen v roce 2006 bylo zabito celou řadu případů porušení Vyhlášky o ochraně mořských savců. zdokumentovala Neexistuje přesvědčivé více než 350 000 tuleňů porušení ekonomické odůvodnění shromáždila IFAW důkazy ve formě videozáznamů Aby ukázala – těchto právních předpisů, mnohdy porušují Vyhlášku o ochraně mořských savců vydanou mláďat, která v roce o kanadském lovu tuleňů, tento počet zachycující lovce tuleňů, jak při zabíjenítuleňů je o mnoho komerčního lovu používají nepovolené zbraně, zavěšují živé tuleně na hák 2006 tvořila 98 % které dokumentují nepřija- vyšší než množství, které a vláčí je po ledu nebov Kanadě. V druhé neprovádějí test mrkacího reflexu. Mimoto existují záznamy, na kterých lovci z celkového počtu telně kruté zacházení se sama kanadská vláda tuleně vykrvácet při plném vědomí nebo je zaživa stahují z kůže. Takové případy zjevného nechávají polovině 90. let podpořila zabitých zvířat. zvířaty. Lov se koná odhaduje jako udržitelné. kanadská vláda tento ignorování Vyhlášky o ochraně mořských savců IFAW pozorovala a zdokumentovala opakovaně. pod silným konkurenčním Znamená to, že je zabíjeno průmysl přibližně Ministerstvem rybolovu a oceánů Kanady. © IFAW/D. White tlakem, na obrovském území více zvířat, než se rodí. DFO lov dostatečně nekontroluje.dolarů. Tím 20 miliony a za nepředvídatelných Jak konstatuje nově vláda uvádí,došlo k vyčerpání dotací, Kanadská že lov tuleňů „přísně kontroluje a reguluje“. podmínek. Rychlost a nehu- publikovaná studie „An které měly původně To je však v podstatě nemožné, protože lov probíhá na ploše tisíců kilometrů ledu a vody a účastní ů v Kanadě je nejrozsáhlejším mánnost je zásadou lovců, investigation of the effects Zpráva nezávislé pracovní skupiny veterinárních lékařů v roce 2005 uvedla, že se ho tisíce lovců. podpořit hospodářský když se snaží v čase, který of uncertainty on nemá dostatečné kapacity na kontrolu lovu a prosazování vyhlášky. DFO Canadi- růst na východním ým vybíjením mořských savců mají k dispozici, zabít co an harp seal management“ pobřeží Kanady. Lov Celkově je na světě každým rokem zabito přibližně 750 000 největší počet tuleňů. Každý (Analýza managementu lovců tuleňů, kteří porušují zákony, Převážná část tuleňů kromě toho škodí rok upozorňují pozorovatelé populace tuleně grónské- DFO vystavena trestně-právnímu postihu. není ze strany již existujícím místním lovu tuleňů na týrání: lovci ho), kanadská vláda ekonomickým sektorům, IFAW předala DFO a kanadské policii důkazy ve formě videozáznamu o téměř 700 jednoznačných í lov tuleňů představuje tuleně zaživa stahují z kůže riskuje, že během příštích například cestovnímu porušeních Vyhlášky o ochraně mořských savců. Nikdy nebyl nikdo obžalován. tuleňů, a to především v Kanadě, Grónsku, Rusku a v Namibii. nebo je vláčí po ledu 15 let vyhubí až 70 % ruchu, protože má ž polovinu procenta HDP na háku. Od roku 1998 populace tuleňů na vý- negativní vliv na reputaci Te n t o m a t e r i á l v z n i k l z a f i n a n č n í p o d p o r y I FA W. dlandu a Labradoru. shromáždila mezinárodní chodním pobřežíupozorňuje DFO již více než 10 let na provinění při komerčním lovu tuleňů. Členové této organizace IFAW Kanady. Kanady ve světě. organizace na ochranu zvířat Kanada a Grónsko navíc rok sledují lov, aby upozornili mezinárodní veřejnost na jeho krutost. i nadále každý Kanaďanů nesouhlasí se zabíjením IFAW videozáznamy s jedno- loví stejné populace tuleně Z tuleňů se vyrábí a do Evropy dováží především kožešiny a tuk P h o t o s : © D . W h i t e / I FAW značnými důkazy o více než grónského, aniž by se mezi mláďat, která v roce 2006 tvořila 600 případech týrání zvířat. sebou domlouvaly na kvó- z mořských savců. Především Kanada jimi tranzitem přes Evropu tách stanovujících povole- lkového počtu zabitých zvířat. né množství lovených tuleňů. dních 4 až 5 let přesáhl očet zabitých tuleňů kvóty zásobuje ruský a asijský trh. P h o t o s : © D . W h i t e / I FAW Te n t o m a t e r i á l v z n i k l z a f i n a n č n í p o d p o r y I FA W. tanovené vládou. Photo: ©IFAW/S. Cook 01/09 I FAW | I N T E R N AT I O N A L F U N D F O R A N I M A L W E L FA R E l v z n i k l z a f i n a n č n í p o d p o r y I FAW. 01/09 01/09 I FAW | I N T E R N AT I O N A L F U N D F O R A N I M A L W E L FA R E Svoboda zvířat by ráda seznámila českou veřejnost s proble- matikou komerčního lovu tuleňů. I když se toto téma může zdát českému občanovi vzdálené, nyní se mu naskýtá historická pří- ležitost, jak nehumánní komerční lov tuleňů významně omezit. V Evropském parlamentu se totiž právě projednává zákaz obchodu s tuleními výrobky v rámci EU. Evropský parlament by měl o návrhu hlasovat začátkem dubna. V současné době je projednáván celkem ve čtyřech výborech, mezi nimiž se vede diskuse především o tom, zda do zákona zahrnout výjimky pro výrobky z tuleňů zabitých tzv. „humánními metodami“. Z těchto výjimek mají organizace na ochranu zvířat obavy, jelikož efek- tivní kontrola zabíjení tuleňů na rozsáhlých ledových plochách Cílem kampaně je prosazení úplného zákazu obchodu s výrobky je téměř nemožná. Připravovaný zákaz rozhodně nenechává z tuleňů, a to bez výjimek. Každý občan ČR může zaslat žádost svým klidné kanadské Ministerstvo rybolovu a oceánů (Department voleným zástupcům v Evropském parlamentu. Návod, jak snadno of Fisheries and Oceans, DFO), které v lednu vyslalo do EU oslovit české europoslance, je k dispozici na webu www.protisrsti.cz, svoji delegaci, aby zde lobbovala za neschválení výše zmíně- kde jsou dostupné také veškeré podstatné informace k této proble- ného zákazu. Nejčastěji používaným argumentem kanadské matice. Svoboda zvířat také vydala zcela nové informační materi- strany je, že chystaný zákaz poškodí nejvíce komunitu Inuitů, ály. Máte-li o ně zájem, pište prosím na info@protisrsti.cz. Kampaň pro které údajně lov tuleňů představuje základní obživu. “Komerční lov tuleňů je evropské veřejnosti proti srsti” je součástí V neposlední řadě se kanadští vyslanci snaží evropské zastupi- celosvětového snahy ukončit komerční lov tuleňů. tele přesvědčit také o tom, že lov tuleňů v Kanadě je humánní. Připravili: Lucie Moravcová (lucie.moravcova@svobodazvirat.cz), Proti tomu se ovšem staví ochránci zvířat, podle nichž je třeba Tomáš Popp (tomas.popp@svobodazvirat.cz) rozlišovat mezi kanadským komerčním lovem tuleňů, na nějž je namířen zákaz v EU, a mezi inuitským lovem, který podle
  4. 4. 4 www.svobodazvirat.cz Kampaň Za nahrazení pokusů na zvířatech Každoročně je pro vědecké účely v EU použito přibližně 12 milionů zvířat – změní to novela směrnice 86/609/EEC? Evropská komise v listopadu zveřejnila dlouho očekávaný návrh Návrh dále stanovuje, že musí být přijata opatření, na jejichž novely směrnice 86/609 o ochraně zvířat používaných pro základě bude možné v blízké budoucnosti pro pokusy použí- pokusné a jiné vědecké účely. Členové Evropské koalice za ukon- vat pouze primáty odchované k pokusným účelům (narozené čení pokusů na zvířatech (tedy organizace z různých zemí EU v zajetí). To znamená, že návrh směrnice prozatím nadále včetně Svobody zvířat) lobovali u svých europoslanců za prosa- umožňuje používat primáty odchycené ve volné přírodě – zení klíčových bodů do této nové podoby směrnice. Jelikož sou- právě v tomto bodě se očekával úplný zákaz takovýchto prak- časný návrh je návrhem prvním, jednání stále pokračují a my se tik. Všeobecně se předpokládalo, že se v novele objeví i úplný i nadále snažíme o prosazení některých zásadních bodů, v nichž zákaz pokusů na lidoopech (tzn. na šimpanzích, gorilách, je současný návrh příliš mírný. orangutanech a gibonech). Ani ten však není stoprocentní, pro- tože zahrnuje nebezpečnou výjimku – „v zájmu ochrany druhu nebo v souvislosti s neočekávaným výskytem kli- nických stavů, které ohrožují lidský život nebo člověka invalidizují“ může být uděleno zvláštní povolení pro pokusy na lidoopech. V návrhu je obsažena řada ustanovení o podmínkách pro chov pokusných zvířat. Tato ustanovení sice zlepší životní pod- mínky laboratorních zvířat v zemích, kde je situace v oblasti ochrany zvířat velmi špatná, v jiných zemích ale dojde jen k nepatrným změnám. Návrh směrnice má ale i pozitivní stránky. Stanovuje povinné zřízení laboratoře pro vývoj a validaci alternativních metod v každé zemi EU a sestavení etických komisí pro posuzování návrhů pokusů na zvířatech a pro kontrolu a hodnocení prů- běhu pokusů. Důležité je také zavedení povinného sdílení dat o pokusech na zvířatech v rámci EU, což má zabránit duplikaci testů. V neposlední řadě je pak stanoven zákaz používání tou- lavých a zdivočelých zvířat domácích druhů pro pokusy. Přestože je v tomto návrhu zřetelně vyjádřena potřeba jednoznač- ného upřednostňování a systematického vývoje dalších tzv. alterna- tivních metod (tzn. metod, které nevyužívají zvířata nebo jejich využití výrazně zmírňují nebo snižují), není v tomto ohledu stano- ven žádný jasný cíl (např. konkrétní snížení počtu pokusů ve vztahu k určitým typům výzkumu nebo ve vztahu k určitému datu). Návrh také postrádá námi navrhovaný zákaz testování komerčních výrobků, např. tabáku a alkoholu. Organizace na ochranu zvířat i mnoho lidí z řad široké veřejnosti doufalo, že se na základě množství předložených vědeckých a etických argumentů ve směrnici 86/609 objeví i celkový zákaz pokusů na všech primátech. Tento návrh byl podpořen většinou Zveřejněný návrh novely je doposud projednáván a mnohé europoslanců. Návrh novely směrnice ale výrazně zklamal, neboť body směrnice se budou ještě řešit. Proto doufáme, že se nám obsahuje jen omezení používání primátů na pokusy. I když tato podaří prosadit změny k lepšímu, a posunout tak pokrok omezení na první pohled vypadají přísně, ve skutečnosti nezname- naší společnosti směrem ke spolehlivější a etičtější vědě. nají téměř žádné zlepšení oproti současnému stavu a obsahují Veškeré aktuality naleznete na nových webových stránkách řadu výjimek. Nátlak ekonomicky silného výzkumného průmyslu www.cs.eceae.org, které jsme spustili v listopadu 2008, příp. tak překonal postoje veřejnosti, ochránců zvířat i politiků. na www.eceae.org. Připravila: Veronika Charvátová (alternativy@svobodazvirat.cz)
  5. 5. I / 2009 5 Další novinky z Kampaně proti pokusům na zvířatech Na konci ledna získala první česká kos- metická společnost certifikát HCS Kampaň (Humánní kosmetický standard – Humane Cosmetics Standard) – pro kos- metiku skutečně netestovanou na zvířa- tech! Touto společností je Manufaktura, Proti srsti výrobce přírodní tělové, pleťové a kou- pelové kosmetiky. Její výrobky můžete Design Against Fur 2009 koupit v drogeriích a značkových obcho- dech v Praze, případně přes internet. Dne 9. 1. 2009 jsme znovu otevřeli online registraci do sou- Více informací o produktech najdete těže s etickým nádechem Design Against Fur (Designem proti na www.manufaktura.biz. kožešinám, DAF). Byl tak zahájen nový ročník mezinárodní výtvarné soutěže určené studentům středních a vysokých škol, Pomozte nám přesvědčit další společnosti, aby se vzdaly testů která umožňuje mladým lidem aktivně se zapojit do ochrany na zvířatech. Napište výrobci své oblíbené značky a žádejte zvířat. Svoboda zvířat soutěž v České republice organizuje již po něm, aby přijal certifikát HCS nebo HHPS (pro prostředky pro od roku 2003 ve spolupráci domácnost). Výrobcům komerčního zboží nejsou přání jejich s mezinárodní koalicí Fur Free zákazníků lhostejná. Na stránce www.pokusynazviratech.cz/ Alliance (FFA), která sdružuje content.php?site=78 najdete vzorový dopis. Děkujeme. více než 30 organizací na ochranu (nejen) tzv. kože- Design Against Fur (DAF) Designem proti kožešinám je mezinárodní šinových zvířat. studentská výtvarná soutěž v navrhování plakátů a tvorbě flashových animací. Studenti mají za úkol vymyslet originální plakát či animaci vyslovující se proti kožešinové módě, které by zároveň mohla některá ze světových organizací na ochranu m zvířat využít ve své protikožešinové kampani. z V roce 2009 se soutěží K Kdo DAF v ČR koordinuje? S Svoboda zvířat ji každoročně vyhlašuje ve dvou disciplinách: navrho- ve spolupráci s koalicí organizací na ochranu v kožešinových zvířat Fur Free Aliance (FFA), jíž k je členem. FFA v současné době sdružuje 35 vání plakátů a tvorba flasho- organizací na ochranu zvířat z celého světa. Jejím o posláním je ukončit zabíjení zvířat kvůli kožešinám. p Svoboda zvířat je členem FFA již od roku 2003. vých animací. Úkolem stu- Pravidelně se zúčastňuje setkání zástupců jejích členských organizací na ochranu zvířat téměř ze všech světadílů, a spolupracuje na dalších dentů je vytvořit kreativní mezinárodních projektech. Komu je soutěž určena? a přesvědčivý plakát a/nebo Soutěž je určena jak vysokým, tak také středním uměleckým školám. Studentům se naskýtá jedinečná příležitost vyjádřit názor na nošení flashovou animaci upozorňu- kožešin skrze svá umělecká díla. Zapojit se mohou jednotlivci nebo celé třídy či ročníky. m Učitelé často využívají naší soutěž jako zadání U jící na fakt, že nošení pravých seminárních prací a domácích úkolů. Soutěž s je otevřena především, ale ne výhradně, studentům, kteří se věnují oborům jako s kožešin je kruté a zbytečné. například design, výtvarné umění, reklamní n tvorba, marketing, grafický design a další t umělecké obory. u Soutěž je určena především (ale ne výhradně) studentům vZv Letacek DAF.indd 1 20.1.2009 8:32:51 výtvarných a uměleckých oborů. V minulých letech soutěžili ýtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá například i žáci všeobecných gymnázií. Jedinou podmínkou je věk nad 16 let a zápis do studijního programu v akademic- kém/školním roce 2008/2009. Zájemci se musí zaregistrovat online na stránkách www.dafcr.cz. Registrace pro tvorbu animací budou otevřeny do 1. dubna 2009, pro plakáty pak až do 17. dubna 2009. Letos poprvé mají možnost registrovat se prostřednictvím českých stránek také studenti ze Slovenska. DAF probíhá na několika úrovních. Tu nejnižší představují V minulých měsících se v několika časopisech (Dívka, MF Plus, národní kola, která probíhají pouze v některých zemích, jako Týden) objevily články na téma pokusů na zvířatech. Bohužel, například v ČR. Dále je soutěž na nadnárodní úrovni rozdě- ačkoli jsme s autory článků při psaní spolupracovali, v některých lena do pěti světových regionů a v každém se volí 3 finalisté, článcích se objevily zavádějící informace, které pokusy na zvířa- kteří postupují do celosvětového kola. Absolutní vítěz tzv. tech spíše obhajují. „Grand Prize Winner“ získá 2 500 USD. Česká republika spadá do regionu „Evropa a mezinárodní“, jejíž vítěz obdrží V prosinci 2008 jsme vydali nové informační materiály o testování 1 000 EUR. Kromě toho uděluje FFA také cenu „People‘s Cho- kosmetiky a dále o humánním vzdělávání (tzn. o nahrazování ice Award“ – o vítězi, který získá 1 000 USD, rozhodují pokusů na zvířatech a pitev ve výuce alternativami). Jedná se pomocí online hlasování lidé z celého světa. o stručný leták a podrobnou brožuru k oběma tématům a kapesní seznam kosmetiky netestované na zvířatech, kde jsou vysvětleny V lednu jsme vydali nový letáček informující o soutěži DAF. i významy jednotlivých certifikátů, jejichž loga se na výrobcích Zájemci si jej mohou objednat na info@svobodazvirat.cz! často objevují. Budeme rádi, pomůžete-li nám s jejich šířením (vyzvedněte si je v našich infocentrech nebo je objednejte Od ledna 2009 je také k dispozici zcela nová mobilní výstava na info@svobodazvirat.cz). DAF 08. Výstava obsahuje celkem 15 soutěžních plakátů z ročníku DAF 2008 (8 kusů o velikosti A3 a 7 kusů o velikosti Další novinkou je vydání zprávy o možnostech nahrazení pokusů A2). Zahrnuje jak vítěze regionálních světových kol, tak vítěze na primátech, kterou vypracovali odborníci z Velké Británie. Tato celosvětového a českého kola a další vybrané či oceněné pla- zpráva obsahuje přehledně a jasně zpracované informace o růz- káty českých studentů. Stále máte také možnost zapůjčit si ných aspektech nahrazování pokusů na primátech a je v součas- putovní výstavu Fashion Victims (složenou z plakátů z ročníku nosti používána jak odborníky, tak laiky. Prozatím je zpráva k dis- DAF 2007). Obě výstavy zapůjčujeme zdarma! pozici pouze v elektronické podobě na www.pokusynazviratech.cz. Veškeré informace v českém jazyce naleznete na www.dafcr.cz, Připravila: Barbora Večlová (pokusy@svobodazvirat.cz) v anglickém pak na www.inFURmation.com. Připravila: Lucie Moravcová (lucie.moravcova@svobodazvirat.cz)
  6. 6. 6 www.svobodazvirat.cz Novinky ze Sekce na ochranu koček Sekce na ochranu koček působí v rámci Svobody zvířat od  roku 2001 a  zabývá se problematikou především Novinky ze světa volně žijících koček nejen v Plzni. Jsou to všechny opuš- těné, bezprizorní, týrané nebo zraňované kočky, které žijí v blízkosti lidských obydlí – na sídlištích, v areálech škol, nemocnic, školek, výrobních podniků atd. Portugalsko Starosta Viana do Castelo (sever Portugalska), Defensor Moura, se rozhodl zakázat ve svém městě býčí zápasy. Arénu, kde se tyto kruté souboje ode- hrávaly a kde bylo utýráno přibližně 8 býků za rok, město odkoupilo a nechalo ji přestavět na vědecké a vzdělávací centrum. Defensor Moura své rozhodnutí okomentoval slovy: „Žijeme v 21. století a neznám způsob, jak ospravedlnit zvířecí oběti ve Viana do Castelo. Nemohu podporovat a udržovat místo, kde je obětováno 8 zvířat ročně.“ Viana de Castelo je mezi prvními portugalskými městy, která se k takovému kroku odhodlala. V současnosti existuje 52 měst ve Španělsku a 3 města ve Francii, která při- jala podobná rozhodnutí. Chcete-li panu Mourovi poděkovat za tento prů- kopnický a převratný krok, napište mu na cmviana@cm-viana-castelo.pt (kopii e-mailu prosím zašlete portugalské organizaci na ochranu zvířat campanhas@animal.org.pt). Zdroj: ANIMAL Evropská unie V lednu 2009 vstoupila v platnost nová evropská směrnice zakazující obchodování s kočičími a psími kožešinami v rámci EU. Evropská komise představila zákaz poté, co europoslanci upozornili na fakt, že zboží obsahující kočičí nebo psí kožešiny bývá často záměrně mylně označováno jako výrobky ze syntetických materiálů nebo z jiných typů kožešin. Tato kožešina se obje- V uplynulých týdnech vládly venku nepříjemné mrazy vovala na běžných typech zboží, jako jsou a členové sekce měli napilno. Vyrobili množství zateple- kabáty, lemy bot či vycpané hračky. „Jsem potěšen, že konečně vstoupilo ných boudiček, které kočky s chutí využívaly a nadále v platnost toto dlouho očekávané opatření. Evropští spotřebitelé se již využívají, a některé z nich se tak snad i podařilo zachrá- nemusejí obávat toho, že by si omylem zakoupili produkty obsahující psí nit před umrznutím, popř. těžkým onemocněním. nebo kočičí kožešiny,“ uvedl evropský komisař Androulla Vassilou. Velké úsilí vynaložili členové sekce také na odchyt Zdroj: IRISHTIMES.COM malého, cca tříměsíčního kotěte v Plzni na sídlišti Vinice. To se nakonec nepodařilo odchytit přímo dobrovolní- kům ze Sekce na ochranu koček, ale v areálu blízké ZŠ Finsko jej naštěstí nalezla a odchytla (při venkovní teplotě cca –11°C) neznámá paní, která kotě předala do péče naší Finští producenti kožešin se obávají, že kože- Sekce. šinový průmysl přestane být výnosným odvět- vím. Snížená poptávka a pokles cen způso- Bohužel jsme ihned poznali, že se kotě s člověkem nese- bují u finských farmářů paniku. Na první aukci tkalo poprvé. Na krku mělo hnisavou ránu, ze které jsme letošní sezóny ve Vantaa, která se konala vytáhli brok (diabolku), dále mělo nalomené a znovu v druhé polovině prosince 2008, se prodalo srostlé žebro. Samozřejmě trpělo i běžnými průvodními pouze 31 % ze 126 000 kožichů lišek polár- jevy volně žijících koťat bez lidské péče (např. nánosem ních. Liška polární je nejvýznamnějším kožeši- roztočů v uších atd.). Kotě bylo po odchycení ošetřeno novým zvířetem ve Finsku. Ani do příští aukce, veterinární lékařkou a nyní je v domácí péči. Postupně si která se bude konat v březnu, nevkládají finští zde zvyká na soužití s člověkem stejného a přece zcela producenti kožešin mnoho nadějí. Finanční krize se projevila samozřejmě jiného druhu, než byl ten předchozí, který mu ublížil. i v oděvním průmyslu, který kožešiny využívá jako surovinu. Ruští a čínští obchodníci byli v prosinci výrazně opatrnější. „Mnoho chovatelů se již Více na: www.kocici.cz potýká se závažnými finančními problémy,“ potvrdil Pirkko Rantanen-Ker- vinen, správní ředitel společnosti Finnish Fur Sales Co. Ltd. Připravil: Miroslav Svoboda (info@kocici.cz) Zdroj: www.hs.fi Připravila: Lucie Moravcová (lucie.moravcova@svobodazvirat.cz)

×