Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De onderliggende economische factoren van de Griekse tragedie

1,157 views

Published on

De onderliggende economische factoren van de Griekse tragedie

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De onderliggende economische factoren van de Griekse tragedie

 1. 1. Economie Basis begrippen van de economie De onderliggende economische factoren van de Griekse tragedie Roger Claessens, Prof. UBI Deze presentatie is beschikbaar op de site: www.rogerclaessens.be 1
 2. 2. « De analyse van de economie is een studie van keuzes. De studie geeft geen indicatie over wat te kiezen. Echter, het laat ons toe de consequenties te begrijpen van onze keuzes ». 2
 3. 3. ONZERHEID3
 4. 4. 4
 5. 5. Les fondements économiques d’une tragédie Grecque Roger Claessens, Prof. UBI Vous trouverez cette présentation sur le site: www.rogerclaessens.be 5 1
 6. 6. Goederen & Diensten Consumenten Arbeidsmarkt Entrepreneurs Aanbod Wat? Hoe? Voor wie? Vraag Vraag Aanbod Gouvernement 6 Centrale BankRegering
 7. 7. BIP = C+I+G+(X-M) Het Bruto Inlands Product vertegenwoordigt de som van privé consumptie (‘C), privé investeringen (‘I), bestedingen van de overheid (‘G) en de netto buitenlandse bestedingen (eXport – iMport) 7
 8. 8. “DE” FORMULE IN PHYSICA E=mc² (A. Einstein)
 9. 9. “DE ” FORMULE IN ECONOMIE PQ=MV (I. Fisher)
 10. 10. P.Q = M.V •P = prijzen van goederen en diensten •Q = hoeveelheid van goederen diensten in een gegeven economisch circuit (= PIB) •M = monetaire massa (activa van de consumenten en de bedrijven wat overeenkomt met de passiva van de commerciële banken en de centrale bank) •V = de omloopsnelheid van de geldmassa 10
 11. 11. CONSUMENT 11
 12. 12. Nobel Prijs drager Daniel Kahneman aangaande beslissingen 12
 13. 13. “WE ARE A MOONWALKER NATION” President Obama visits Facebook – le 20/4/2011 13
 14. 14. De voorkeur curve van de ontleners 14 De rentevoeten
 15. 15. HR B3
 16. 16. ENTREPRENEURS 16
 17. 17. Adam Smith Schumpeter
 18. 18. In onze landen kunnen we vaststellen dat we entrepreneurs belasten met tal van administratieve regelgevingen, hoge sociale lasten en belangrijke belastingen. 18
 19. 19. De entrepreneur is iemand die permanent zal nadenken over de optimisatie van baten en kosten en zal streven naar kosten vermindering om aldus te productiviteit te verbeteren, wat de belangrijkste troef is van een onderneming en een economie. 19
 20. 20. Hoe kunnen wij de gemoeds- gesteltenis aanvoelen van de twee steunpilaren van de economie? 20
 21. 21. Wij hebben ongeveer 300300 belangrijke economische indicatoren
 22. 22. 22
 23. 23. Enkele voorbeelden van economisch indicatoren 1. Groei 2. Bevolking, werkgelegenheid, werkloosheid 3. Belasting niveau 4. Consumptie 5. Investeringen en spaar quota 6. De betalingsbalans 7. De wisselkoersen 8. De monetaire basis 9. Prijzen en gehalten 23
 24. 24. • De economische indicatoren laten ons toe om de mogelijkheid van goede beslissingen te verhogen door een beter begrip van de bestaande situatie. • De indicatoren zijn de taal van de economie. 24
 25. 25. De markten 25
 26. 26. 26
 27. 27. 1.1. De monetaire marktDe monetaire markt 2.2. De kapitaal marktDe kapitaal markt 3.3. De valuta handel marktDe valuta handel markt 4.4. De beursDe beurs 5.5. De futures marktDe futures markt 27
 28. 28. • De markt is beschikbaar voor plaatsen of ontlenen van financiële middelen tot en met één jaar voor de professionele van de financiële sector en andere institutionele. • De periodes zijn standaard periodes en de berekeningen standaard • Voor transacties over één jaar spreekt men van de kapitaal markt. (1) De monetaire markt 28
 29. 29. • De kapitaal markt laat mogelijke transacties toe vanaf een periode dat langer is dan één jaar. • De partijen zijn meestal de regeringen, de institutionele bedrijven en de multinationale ondernemingen. De rentevoeten weerspiegelen meestal de verwachte inflatie. • Het belangrijkste instrument is de obligatie (2) De kapitaal markt 29
 30. 30. Prijs van een obligatie Rentevoeten 30 (2) De kapitaal markt
 31. 31. De cirkels van “Samuelson” tonen een gesloten markt. Wanneer een koper een goed of dienst aankoopt in een ander economisch circuit zal deze de valuta moeten aankopen en zijn eigen valuta verkopen. (3) De valuta handel 31
 32. 32. 32 € $ ConsumentConsument MarktMarkt (3) De valuta handel
 33. 33. De belangrijkste markt in volume. De dagelijkse omzet vertegenwoordigt ongeveer $4.000.000.000.000. (3) De valuta handel 33
 34. 34. De belangrijkste financiële markt maar ook de meest onvoorspelbare markt, niettegenstaande er een correlatie bestaat tussen de rentevoeten, de betalingsbalans, de waarde van de valuta. (3) De valuta handel 34
 35. 35. • 1970 : £ = 120 FB = € 3 • 2003 : £ = 66 FB = € 1.60 • 2015 : £ = 50 FB = € 1.38 INFLATIE – RENTEVOETEN – WISSELKOERS (3) De valuta handel 35
 36. 36. Verschil inVerschil in rentevoetenrentevoeten VerwachtVerwacht inflatieinflatie verschilverschil Het verschilHet verschil tussen detussen de forward rateforward rate en de spoten de spot raterate VerwachtVerwacht verschil vanverschil van de spot ratede spot rate Gelijk aanGelijk aan Gelijk aanGelijk aan Gelijk aanGelijk aan Gelijk aanGelijk aan (3) De valuta handel 36
 37. 37. (4) De beurs 37
 38. 38. Forwards (termijn) Futures Specifieke bedragen Standaard bedragen Over the counter Gereglementeerde markt Settlement risico Eenvoudig kopen of verkopen Maximum één jaar Wat de markt accepteert 5) De futures 38
 39. 39. 39 Regering
 40. 40. Inkomsten Uitgaven 40 De interventie van de regering
 41. 41. Hoe kan een staat failliet gaan?
 42. 42. Trade in goods balance -20 Plus Trade in services balance 4 Plus Transfer payments 2 Plus Investment income 6 Equals CURRENT ACCOUNT -8 Equals CAPITAL ACCOUNT 5 Plus Balancing item 3 BALANCE OF PAYMENTS 0 42
 43. 43. “De ware test voor de Euro zal binnen een tiental jaren opkomen wanneer de babyboom generatie met pensioen gaat. De Europese regeringen zullen het moeilijker en moeilijker hebben om hun budgettair deficit te controleren, en de Maastricht normen te respecteren, omwille van een belangrijk gebrek aan financiering van de pensioenen.” FT 15 Jaren geleden. 43
 44. 44. Arbeidsmarkt 44
 45. 45. 1. Vergrijzing 2. Verre Oosten 3. Connectiviteit 4. De “GRIN” technologieën 5. Omgeving (genetics, robotics, internet, nano technology) De trend 47
 46. 46. “People often talk about financial markets as if they were casinos, but they are more dangerous than any gambling den. The numbers on a roulette wheel never change, but markets offer no guarantee that yesterday’s odds will be the same tomorrow.” (Georges Soros) 48
 47. 47. 49 Centrale Bank
 48. 48. 5 belangrijke instrumenten van de centrale bank 1. Het drukken van geld 2. De rentevoeten 3. De fractionele reserves 4. De open market policy 5. De financiële ratio’s van banken 50
 49. 49. P.Q. = M.V De fundamentele vraag waarop de centrale bank een antwoord dient te vinden is de volgende: •“Wat is het gepast niveau van betaalmiddelen om een evenwichtige economische ontwikkeling mogelijk te maken?” Het “eenvoudig” antwoord is het volume dat het kopen van alle goederen en diensten mogelijk maakt met een geringe werkeloosheid en stabiele prijzen. ( monetaristische benadering) 51
 50. 50. 1- Het printen van geld
 51. 51. De monetaire basis
 52. 52. De voorkeur curve van de ontleners 54 2- De rentevoeten
 53. 53. De voorkeur curve van de leners 55
 54. 54. De rentevoeten = de kostprijs van een lening en de opbrengst van een deposito 56
 55. 55. De curve verplaatst zich in functie van de vooruitzichten 57
 56. 56. Som van de activa Som van passiva ten opzichte van derden Eigen vermogen Activa-passiva t.o.v. derden Nota: Voorstelling van een bank 58
 57. 57. 3 - Fractionele reserves Commerciële Bank Centrale Bank %% Deposito'sLeningen Deposito's
 58. 58. 4 - « Open market policy » (quantitative easing) Commerciële Bank Centrale Bank Koopt obligaties Euro 60
 59. 59. 5 - De structuur van de balans (Bazel III) Commerciële Bank 61
 60. 60. 62
 61. 61. Goederen & Diensten Consumenten Arbeidsmarkt Entrepreneurs Aanbod EURO ZONE € Vraag Vraag Aanbod Gouvernement 69 Centrale BankRegeringn
 62. 62. Les fondements économiques d’une tragédie Grecque Roger Claessens, Prof. UBI Vous trouverez cette présentation sur le site: www.rogerclaessens.be 70 2
 63. 63. 72 FIBOR 1 -month 1994 6,145 1995 5,152 1996 3,85 1997 3,15 1998 3,53 1999 3,23 2000 3,07 Sources Central Bank of Greece and Bundesbank
 64. 64. Percentage of tax collected Source OECD
 65. 65. FT 04/03/2015 De laatste gegevens
 66. 66. “ There is clearly a lot of anger building up in the system” (2012)
 67. 67. Gevolgen van Gevolgen van een « exit » een « exit » Serbia
 68. 68. 90
 69. 69. Prof. Galbraith
 70. 70. 01/03/201 5
 71. 71. 96 www.rogerclaessens.be

×