Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Communicatieplanning Voor Evenementen

Download to read offline

Een presentatie voor leerlingen van Syntra over \'Communicatieplanning voor evenementen\'

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Communicatieplanning Voor Evenementen

 1. 1. Communicatieplanning voor evenementen Roeland Kortleven Donderdag 12 november 2009
 2. 2. Voorstellingsronde <ul><li>Wie? </li></ul><ul><li>Waarom deze richting studeren bij Syntra? </li></ul><ul><li>Verwachtingen voor vandaag? </li></ul>
 3. 3. Onderdeel van marketingmix <ul><li>Onderdeel van een overkoepelende marketingmix </li></ul><ul><li>Geslaagd evenement: 4 P’s </li></ul><ul><ul><ul><li>Prijs: prijs tickets, acties, wedstrijden, kortingen,… </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plaats: waar, locatie, voorverkoop,… </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Product: kenmerken van het evenement, datum,… </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Promotie: communicatieplan </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Communicatieplan <ul><li>Opdracht 1 (5 minuten) </li></ul><ul><li>Wat zijn volgens jou de verschillende elementen van een communicatieplan? </li></ul>
 5. 5. Communicatieplan <ul><li>Inzet van bepaalde communicatiemiddelen volgens een bepaalde timing om met bepaalde boodschappen bij de bedoelde doelgroepen gewenste effecten te bereiken. </li></ul>
 6. 6. Communicatieplan <ul><li>Inzet van communicatiekanalen </li></ul><ul><li>Gericht op bepaalde doelgroepen </li></ul><ul><li>Ingezet volgens een bepaalde timing </li></ul><ul><li>Verspreiden van een bepaalde inhoudelijke boodschap . </li></ul><ul><li>Om bepaalde communicatiedoelstellingen te bereiken. </li></ul>
 7. 7. Communicatieplan <ul><li>Verschillende elementen hebben invloed op elkaar </li></ul><ul><li>In zijn totaliteit bekijken </li></ul><ul><li>Overzichtsmatrix opbouwen met verschillende communicatieacties </li></ul><ul><li>Elke actie heeft eigen plaats </li></ul><ul><li>Eerst doelstellingen, boodschap én vorm laatst. </li></ul>
 8. 8. Communicatiematrix 5. Vorm & boodschap 4. Timing 3. Kanalen 2. Doelgroepen 1.Doelstellingen
 9. 9. Communicatieplan <ul><li>Opdracht 2 (10 minuten) </li></ul><ul><li>Wat zijn volgens jou de belangrijkste communicatiedoelstellingen bij een evenement? </li></ul>
 10. 10. Communicatiedoelstellingen <ul><li>Centrale vraag: </li></ul><ul><ul><li>Wat wil je met de communicatieacties bereiken? </li></ul></ul><ul><li>Hoofddoelstelling </li></ul><ul><ul><li>‘ Zoveel mogelijk volk naar mijn evenement lokken.’ </li></ul></ul><ul><li>Maar: </li></ul><ul><ul><li>Voor communicatieplan: zo gedetailleerd mogelijk bepalen. </li></ul></ul>
 11. 11. Communicatiedoelstellingen <ul><li>Nevendoelstellingen </li></ul><ul><ul><li>Zoveel mogelijk bezoekers met openbaar vervoer laten komen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vrijwilligers zoeken voor mijn evenement. </li></ul></ul><ul><ul><li>Zoveel mogelijk kaarten in voorverkoop verkopen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Zoveel mogelijk VIP’s aantrekken. </li></ul></ul><ul><ul><li>De naamsbekendheid van mijn evenement opbouwen. </li></ul></ul>
 12. 12. Communicatiedoelstellingen <ul><ul><li>Zoveel mogelijk potentiële bezoekers hebben weet van het evenement. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sponsors in the picture plaatsen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mijn evenement een imago geven van ‘gezinsvriendelijk’ en ‘veilig’. </li></ul></ul><ul><ul><li>Potentiële bezoekers op de hoogte brengen van het goede doel van mijn evenement. </li></ul></ul><ul><ul><li>Potentiële bezoekers weten de nieuwe datum of de nieuwe locatie. </li></ul></ul><ul><ul><li>Potentiële bezoekers naar de evenementensite lokken om daar verdere informatie op te zoeken. </li></ul></ul><ul><ul><li>Potentiële bezoekers weten wat er op mijn evenement te gebeuren staat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Standhouders schrijven zich in. </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
 13. 13. Communicatiedoelstellingen <ul><li>Indelen in drie soorten </li></ul><ul><ul><li>Vergroten van kennis </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Focus op informatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Houding ten opzichte van evenement beïnvloeden. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Focus op imago </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Gewenst gedrag bereiken. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Focus op ‘call to action’ </li></ul></ul></ul>
 14. 14. Communicatieplan <ul><li>Opdracht 3 (5 minuten) </li></ul><ul><ul><li>Hoe verloopt bij jou het beslissingsproces of je al dan niet naar een bepaald evenement gaat? </li></ul></ul>
 15. 15. Communicatiedoelstellingen <ul><li>Beslissingsproces: graduele doelstellingen </li></ul><ul><ul><li>Kennis is basisvereiste. </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen imago zonder kennis. </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen gedrag zonder positief imago en kennis. </li></ul></ul><ul><li>In realiteit: ingewikkeld proces, vermenging van verschillende stappen </li></ul>
 16. 16. Doelgroepen <ul><li>Bij welke doelgroepen wil ik de doelstellingen bereiken? </li></ul><ul><li>Welke kanalen moet ik inzetten om deze doelgroepen zo efficiënt mogelijk te bereiken? </li></ul><ul><li>Welke boodschap en vorm hebben bij deze doelgroepen de grootste kans op impact? </li></ul>
 17. 17. Doelgroepen <ul><li>Aanpak: per doelstelling de doelgroep(en) bepalen. </li></ul><ul><li>Doelgroep zinvol opdelen. </li></ul><ul><ul><li>Algemene versus specifieke doelgroepen </li></ul></ul><ul><ul><li>Segmenteer niet te klein. </li></ul></ul><ul><ul><li>Elke opdeling moet zinvol zijn. </li></ul></ul><ul><li>Mogelijke overlappingen. </li></ul>
 18. 18. Doelgroepen <ul><li>Opdracht 4: </li></ul><ul><li>Hoe kan je de doelgroepen voor een willekeurig evenement zinvol indelen? </li></ul>
 19. 19. Doelgroepen <ul><li>Mogelijke segmenteringen </li></ul><ul><ul><li>Leeftijd: kleuters, kinderen, jongeren, twintigers, jonge gezinnen, veertigers, jonge senioren,… </li></ul></ul><ul><ul><li>Woonplaats/afstand: inwoner gemeente evenement, inwoner buurgemeente,… </li></ul></ul><ul><ul><li>Interessesfeer/ hobby’s </li></ul></ul><ul><ul><li>Financiële koopkracht: normaal versus groot,… </li></ul></ul><ul><ul><li>Bereikbaarheid: internetgebruiker, adres gekend, profiel Facebook,… </li></ul></ul>
 20. 20. Kanalen <ul><li>Communicatiekanalen die worden ingezet om de gewenste doelgroepen zo efficiënt mogelijk te bereiken met een maximale impact . </li></ul><ul><ul><li>Efficiënt: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kostenbewust (beschikbare budgetten zo gericht mogelijke inzetten) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verhouding inspanningen en opbrengsten </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Maximale impact: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Juiste moment </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Juiste vorm en boodschap </li></ul></ul></ul>
 21. 21. Kanalen <ul><li>Opdracht 5 (10 minuten) </li></ul><ul><li>Maak een lijstje van vijf communicatiekanalen die je geschikt lijken voor een evenement. </li></ul>
 22. 22. Kanalen <ul><li>Opdracht 6 (10 minuten) </li></ul><ul><li>Werk per kanaal uit: </li></ul><ul><ul><li>Welke doelgroep kan je met dit kanaal efficiënt bereiken? </li></ul></ul><ul><ul><li>Weeg de kosten versus de baten af? </li></ul></ul><ul><ul><li>Welke doelstellingen kan je met dit kanaal bereiken? Wat is de potentiële impact? Wat zijn de beperkingen? </li></ul></ul>
 23. 23. Kanalen <ul><li>‘ Free publicity’: Pers </li></ul><ul><ul><li>Verschillende soorten pers: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>algemeen versus gespecialiseerd </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>regionaal versus landelijk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dagbladen, weekbladen, huis-aan-huisbladen, online, radio, televisie,… </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Belang van een persdatabank met contactgegevens relevante journalisten </li></ul></ul><ul><ul><li>Kant-en-klare krantberichten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kort en krachtig (geen 2 blz.) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Focus op nieuwswaarde </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Schrijfstijl </li></ul></ul></ul>
 24. 24. Kanalen <ul><li>Opdracht 7 (20 minuten) </li></ul><ul><ul><li>Schrijf een persbericht! </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wielrennerseizoen is gedaan. Wielrenners kunnen na slopend seizoen op vakantie. Toch nog mooi toemaatje in Mol. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Prijs 15 euro, géén voorverkoop (geen tijd meer om te organiseren voor organisatie) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>T.v.v. goed doel ‘vzw Move to improve’ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Drukte verwacht, best met fiets komen, auto parkeren op parking SunParks </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Deelnemers: Tom Boonen, Van Goolen, Tossato, Pozzato, Van Avermaet, Ballan, Van den Broeck, Noncentini  </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zilvermeer, zaterdag 5 december </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Start 15.15 uur. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fanclub Tom Boonen organiseert ‘Van de weg op ‘t veld’. Idee kwam van Tom zelf. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kernidee: wegwielrenners (profs) rijden veldrit. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Veldritparcours op Zilvermeer </li></ul></ul></ul>
 25. 25. Kanalen <ul><li>Nieuwswaarde? </li></ul><ul><ul><li>Nieuws is wat een journalist vindt wat nieuws is. Kijk door ogen van journalist! </li></ul></ul><ul><ul><li>Nieuwswaarde van een evenement niet overschatten. </li></ul></ul><ul><ul><li>Zoeken naar nieuwswaarde </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inhoud activiteit zelf? Origineel? Nieuw? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nieuwe activiteit: zoektocht naam? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Boeiend, interessant achtergrondverhaal? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verkeersmaatregelen? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oproep vrijwilligers? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Overlast naar de buurt? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul></ul><ul><li>Nieuwswaarde opsplitsen </li></ul><ul><ul><li>kleine berichten op verschillende momenten </li></ul></ul>
 26. 26. Kanalen <ul><li>Persconferentie? </li></ul><ul><ul><li>Vaak weinig respons </li></ul></ul><ul><ul><li>Journalisten hebben weinig tijd </li></ul></ul><ul><ul><li>Overschatting van de eigen nieuwswaarde </li></ul></ul><ul><ul><li>Niet als ‘bedankmoment’ organiseren </li></ul></ul><ul><ul><li>Vragen? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Heb ik boodschappen die ik niet met een persbericht kan overmaken? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Heb ik unieke fotomomenten (voor de pers)? </li></ul></ul></ul>
 27. 27. Kanalen <ul><li>Free publicity: ‘Gemeentelijke communicatiekanalen’ </li></ul><ul><li>Vraag 8: Welke gemeentelijke communicatiekanalen staan in jouw gemeente open voor evenementen? (5 minuten) </li></ul>
 28. 28. Kanalen <ul><li>Free publicity: ‘Gemeentelijke communicatiekanalen’ </li></ul><ul><li>Gratis én grote impact </li></ul><ul><li>Mogelijke kanalen </li></ul><ul><ul><li>Online activiteitenkalender </li></ul></ul><ul><ul><li>Activiteitenkrant/ informatieblad </li></ul></ul><ul><ul><li>(Elektronische) informatieborden </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul><ul><li>Vraag naar voorwaarden, deadlines, mogelijkheden,… </li></ul>
 29. 29. Kanalen <ul><li>Free publicity: ‘Uit in Vlaanderen’ </li></ul><ul><li>Overkoepelend initiatief Vlaamse overheid </li></ul><ul><li>Centrale databank met – vooral – culturele evenementen </li></ul><ul><li>Databank stroomt uit naar: </li></ul><ul><ul><li>Talrijke websites </li></ul></ul><ul><ul><li>Kranten </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul><ul><li>Gratis, weinig moeite, landelijk bereik </li></ul>
 30. 30. Kanalen <ul><ul><li>Advertenties: betalend </li></ul></ul><ul><ul><li>Radio: hoge aanmaakkosten; duur; nationaal, regionaal of lokaal; gericht op naamsbekendheid maar hoge frequentie nodig </li></ul></ul><ul><ul><li>Televisie: hoge aanmaakkosten; duur; nationaal, regionaal of themazenders (JIM, TMF, Gunk TV…), grote impact op naamsbekendheid en imago </li></ul></ul><ul><ul><li>Dagbladen: duur, beperkte geografische segmentering, beperkte impact van éénmalige advertentie </li></ul></ul><ul><ul><li>Huis-aan-huisbladen: geografische segmentering; goedkoper </li></ul></ul><ul><ul><li>Online: pay per click, enorme mogelijkheden aan segmentering,… </li></ul></ul>
 31. 31. Kanalen <ul><ul><li>Advertenties: reclamedeals </li></ul></ul><ul><ul><li>Medium geeft gratis of tegen fors gereduceerde prijs reclameruimte. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Exclusiviteit per medium (geen concurrenten) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Televisie (regionaal, themazender,…) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Radio </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Krant of huis-aan-huisblad </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Waarom? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Imago laten afstralen op eigen medium </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Sponsorvermeldingen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Marketingmateriaal plaatsen tijdens evenement </li></ul></ul></ul></ul>
 32. 32. Kanalen <ul><li>Direct marketing </li></ul><ul><ul><ul><li>Op papier </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hoge impact </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Zeer gericht communiceren naar de gewenste doelgroep </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Adressen nodig voor personalisering </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>E-nieuwsbrief </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>E-mailadressen verzamelen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Zeer gericht communiceren naar de gewenste doelgroep </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Oppassen voor spamming: ‘zelfselectie’ </li></ul></ul></ul></ul>
 33. 33. Kanalen <ul><li>Affiches, flyers,… </li></ul><ul><li>Traditionele kanalen. Quasi automatisch. </li></ul><ul><li>Toch goed nadenken. </li></ul><ul><li>Functie: </li></ul><ul><ul><li>Affiches: ondersteunend, niet overladen, doorverwijzen naar website </li></ul></ul><ul><ul><li>Flyers: informatiever, kan meer info bevatten </li></ul></ul>
 34. 34. Kanalen <ul><li>Aandacht voor distributie </li></ul><ul><ul><ul><li>Eigen afficheborden langs de weg </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Geografisch beperkt </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Grote tijdsinspanning </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Vergunningen nodig gewest/gemeente </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verdeling via winkels/cafés </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Overkill </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hoge tijdsinspanningen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Affiches: niet te groot </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Mogelijkheid om gericht te segmenteren </li></ul></ul></ul></ul>
 35. 35. Kanalen <ul><li>Aandacht voor distributie </li></ul><ul><ul><ul><li>Actief flyeren </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Vraagt tijdsinspanning </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Wordt niet overal gewaardeerd </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Toestemming op openbare weg </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Mogelijkheid om gericht te segmenteren (gelijksoortige evenementen) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Huis-aan-huisbedeling </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Geografisch segmenteren, tot op straatniveau (bewonersbrief voor de buurt) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hoge kost (bijvoorbeeld: Mol: 1500 euro) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>De Post versus andere aanbieders </li></ul></ul></ul></ul>
 36. 36. Kanalen <ul><li>Online </li></ul><ul><ul><ul><li>Website </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Centraal communicatieplatform </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Alle informatie (praktisch, inhoudelijk,…) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Alle nieuwsberichten </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Crossmediaal communiceren (verwijzingen in affiches, persberichten, nieuwsbrief,…) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>In eigen huisstijl </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Community Sites </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Facebook, Netlog </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Vriendennetwerk opbouwen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Mogelijkheid om nieuwtjes verspreiden naar leden </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Nodige tijd investeren </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Pas op: kan eigen leven leiden (kritische noot) </li></ul></ul></ul></ul>
 37. 37. Kanalen <ul><li>Extra’s </li></ul><ul><ul><li>Aanvullende en ondersteunende rol </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorbeelden </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Broodzakken </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Materiaal point of sales (infodisplays verkooppunten,…) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Banieren en vlaggen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Onderleggers restaurants </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bierkaartjes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Voertuigbestickering </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>T-Shirts </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul></ul>
 38. 38. Timing <ul><li>Opdracht 8 (5 minuten) </li></ul><ul><li>Wat is volgens jou de ideale timing voor de communicatie? </li></ul>
 39. 39. Timing <ul><li>Afhankelijk van evenement </li></ul><ul><ul><li>Groot of klein evenement </li></ul></ul><ul><ul><li>Eerste keer of al gevestigd evenement (naamsbekendheid opbouwen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorverkoop belangrijk, verplicht inschrijven of vrije inkom </li></ul></ul><ul><li>Gefaseerde opbouw </li></ul><ul><ul><li>Niet alles tegelijk opstarten, toewerken naar climax laatste week </li></ul></ul><ul><ul><li>Wel tijdig opstarten (1 maand) voor mond-aan-mond reclame </li></ul></ul>
 40. 40. Timing <ul><li>Belangrijk </li></ul><ul><ul><li>Website tijdig klaar, samen met eerste communicatieacties </li></ul></ul><ul><ul><li>Reclamedeals tijdig afsluiten, focus op laatste twee weken </li></ul></ul><ul><ul><li>Affiches, flyers: twee à drie weken vooraf start verspreiding </li></ul></ul><ul><ul><li>Mailing, e-nieuwsbrief, advertenties,…: focus op laatste 1,5 week </li></ul></ul><ul><ul><li>Potentiële bezoekers overtuigen door verschillende keren te laten confronteren met communicatie </li></ul></ul>
 41. 41. Vorm & boodschap <ul><li>Vorm: huisstijl </li></ul><ul><ul><li>Kies voor professionele lay-out </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Sfeer in lay-out straalt af op evenement </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Pas de huisstijl aan de kanalen aan, maar laat deze steeds terugkomen </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Herkenbaarheid </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Vergroot naamsbekendheid </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Gebruik een uniforme huisstijl (logo, kleuren,…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Huisstijl kan jaarlijks variëren </li></ul></ul><ul><ul><li>Lay-out aanpassen aan de doelgroep </li></ul></ul>
 42. 42. Vorm & boodschap <ul><li>Boodschappen </li></ul><ul><ul><li>Wees zo duidelijk en direct mogelijk </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Afgeleid van de doelstellingen </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>‘ Vriendelijke’ gebiedende wijs </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Juiste boodschap in juist kanaal </li></ul></ul><ul><ul><li>Niet te veel boodschappen per communicatieactie </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Verschillende kleine persberichten </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Modern en hedendaags taalgebruik </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>‘ 22 november, te Mol’ </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Niet te overdreven commercieel </li></ul></ul>
 43. 43. Einde! <ul><li>Opmerkingen ?!? </li></ul><ul><li>Vragen ?!? </li></ul>

Een presentatie voor leerlingen van Syntra over \'Communicatieplanning voor evenementen\'

Views

Total views

6,297

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

16

Actions

Downloads

88

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×