Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Communicatieplanning Voor Evenementen

5,639 views

Published on

Een presentatie voor leerlingen van Syntra over \'Communicatieplanning voor evenementen\'

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Communicatieplanning Voor Evenementen

 1. 1. Communicatieplanning voor evenementen Roeland Kortleven Donderdag 12 november 2009
 2. 2. Voorstellingsronde <ul><li>Wie? </li></ul><ul><li>Waarom deze richting studeren bij Syntra? </li></ul><ul><li>Verwachtingen voor vandaag? </li></ul>
 3. 3. Onderdeel van marketingmix <ul><li>Onderdeel van een overkoepelende marketingmix </li></ul><ul><li>Geslaagd evenement: 4 P’s </li></ul><ul><ul><ul><li>Prijs: prijs tickets, acties, wedstrijden, kortingen,… </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plaats: waar, locatie, voorverkoop,… </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Product: kenmerken van het evenement, datum,… </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Promotie: communicatieplan </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Communicatieplan <ul><li>Opdracht 1 (5 minuten) </li></ul><ul><li>Wat zijn volgens jou de verschillende elementen van een communicatieplan? </li></ul>
 5. 5. Communicatieplan <ul><li>Inzet van bepaalde communicatiemiddelen volgens een bepaalde timing om met bepaalde boodschappen bij de bedoelde doelgroepen gewenste effecten te bereiken. </li></ul>
 6. 6. Communicatieplan <ul><li>Inzet van communicatiekanalen </li></ul><ul><li>Gericht op bepaalde doelgroepen </li></ul><ul><li>Ingezet volgens een bepaalde timing </li></ul><ul><li>Verspreiden van een bepaalde inhoudelijke boodschap . </li></ul><ul><li>Om bepaalde communicatiedoelstellingen te bereiken. </li></ul>
 7. 7. Communicatieplan <ul><li>Verschillende elementen hebben invloed op elkaar </li></ul><ul><li>In zijn totaliteit bekijken </li></ul><ul><li>Overzichtsmatrix opbouwen met verschillende communicatieacties </li></ul><ul><li>Elke actie heeft eigen plaats </li></ul><ul><li>Eerst doelstellingen, boodschap én vorm laatst. </li></ul>
 8. 8. Communicatiematrix 5. Vorm & boodschap 4. Timing 3. Kanalen 2. Doelgroepen 1.Doelstellingen
 9. 9. Communicatieplan <ul><li>Opdracht 2 (10 minuten) </li></ul><ul><li>Wat zijn volgens jou de belangrijkste communicatiedoelstellingen bij een evenement? </li></ul>
 10. 10. Communicatiedoelstellingen <ul><li>Centrale vraag: </li></ul><ul><ul><li>Wat wil je met de communicatieacties bereiken? </li></ul></ul><ul><li>Hoofddoelstelling </li></ul><ul><ul><li>‘ Zoveel mogelijk volk naar mijn evenement lokken.’ </li></ul></ul><ul><li>Maar: </li></ul><ul><ul><li>Voor communicatieplan: zo gedetailleerd mogelijk bepalen. </li></ul></ul>
 11. 11. Communicatiedoelstellingen <ul><li>Nevendoelstellingen </li></ul><ul><ul><li>Zoveel mogelijk bezoekers met openbaar vervoer laten komen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vrijwilligers zoeken voor mijn evenement. </li></ul></ul><ul><ul><li>Zoveel mogelijk kaarten in voorverkoop verkopen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Zoveel mogelijk VIP’s aantrekken. </li></ul></ul><ul><ul><li>De naamsbekendheid van mijn evenement opbouwen. </li></ul></ul>
 12. 12. Communicatiedoelstellingen <ul><ul><li>Zoveel mogelijk potentiële bezoekers hebben weet van het evenement. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sponsors in the picture plaatsen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mijn evenement een imago geven van ‘gezinsvriendelijk’ en ‘veilig’. </li></ul></ul><ul><ul><li>Potentiële bezoekers op de hoogte brengen van het goede doel van mijn evenement. </li></ul></ul><ul><ul><li>Potentiële bezoekers weten de nieuwe datum of de nieuwe locatie. </li></ul></ul><ul><ul><li>Potentiële bezoekers naar de evenementensite lokken om daar verdere informatie op te zoeken. </li></ul></ul><ul><ul><li>Potentiële bezoekers weten wat er op mijn evenement te gebeuren staat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Standhouders schrijven zich in. </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
 13. 13. Communicatiedoelstellingen <ul><li>Indelen in drie soorten </li></ul><ul><ul><li>Vergroten van kennis </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Focus op informatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Houding ten opzichte van evenement beïnvloeden. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Focus op imago </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Gewenst gedrag bereiken. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Focus op ‘call to action’ </li></ul></ul></ul>
 14. 14. Communicatieplan <ul><li>Opdracht 3 (5 minuten) </li></ul><ul><ul><li>Hoe verloopt bij jou het beslissingsproces of je al dan niet naar een bepaald evenement gaat? </li></ul></ul>
 15. 15. Communicatiedoelstellingen <ul><li>Beslissingsproces: graduele doelstellingen </li></ul><ul><ul><li>Kennis is basisvereiste. </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen imago zonder kennis. </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen gedrag zonder positief imago en kennis. </li></ul></ul><ul><li>In realiteit: ingewikkeld proces, vermenging van verschillende stappen </li></ul>
 16. 16. Doelgroepen <ul><li>Bij welke doelgroepen wil ik de doelstellingen bereiken? </li></ul><ul><li>Welke kanalen moet ik inzetten om deze doelgroepen zo efficiënt mogelijk te bereiken? </li></ul><ul><li>Welke boodschap en vorm hebben bij deze doelgroepen de grootste kans op impact? </li></ul>
 17. 17. Doelgroepen <ul><li>Aanpak: per doelstelling de doelgroep(en) bepalen. </li></ul><ul><li>Doelgroep zinvol opdelen. </li></ul><ul><ul><li>Algemene versus specifieke doelgroepen </li></ul></ul><ul><ul><li>Segmenteer niet te klein. </li></ul></ul><ul><ul><li>Elke opdeling moet zinvol zijn. </li></ul></ul><ul><li>Mogelijke overlappingen. </li></ul>
 18. 18. Doelgroepen <ul><li>Opdracht 4: </li></ul><ul><li>Hoe kan je de doelgroepen voor een willekeurig evenement zinvol indelen? </li></ul>
 19. 19. Doelgroepen <ul><li>Mogelijke segmenteringen </li></ul><ul><ul><li>Leeftijd: kleuters, kinderen, jongeren, twintigers, jonge gezinnen, veertigers, jonge senioren,… </li></ul></ul><ul><ul><li>Woonplaats/afstand: inwoner gemeente evenement, inwoner buurgemeente,… </li></ul></ul><ul><ul><li>Interessesfeer/ hobby’s </li></ul></ul><ul><ul><li>Financiële koopkracht: normaal versus groot,… </li></ul></ul><ul><ul><li>Bereikbaarheid: internetgebruiker, adres gekend, profiel Facebook,… </li></ul></ul>
 20. 20. Kanalen <ul><li>Communicatiekanalen die worden ingezet om de gewenste doelgroepen zo efficiënt mogelijk te bereiken met een maximale impact . </li></ul><ul><ul><li>Efficiënt: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kostenbewust (beschikbare budgetten zo gericht mogelijke inzetten) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verhouding inspanningen en opbrengsten </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Maximale impact: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Juiste moment </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Juiste vorm en boodschap </li></ul></ul></ul>
 21. 21. Kanalen <ul><li>Opdracht 5 (10 minuten) </li></ul><ul><li>Maak een lijstje van vijf communicatiekanalen die je geschikt lijken voor een evenement. </li></ul>
 22. 22. Kanalen <ul><li>Opdracht 6 (10 minuten) </li></ul><ul><li>Werk per kanaal uit: </li></ul><ul><ul><li>Welke doelgroep kan je met dit kanaal efficiënt bereiken? </li></ul></ul><ul><ul><li>Weeg de kosten versus de baten af? </li></ul></ul><ul><ul><li>Welke doelstellingen kan je met dit kanaal bereiken? Wat is de potentiële impact? Wat zijn de beperkingen? </li></ul></ul>
 23. 23. Kanalen <ul><li>‘ Free publicity’: Pers </li></ul><ul><ul><li>Verschillende soorten pers: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>algemeen versus gespecialiseerd </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>regionaal versus landelijk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dagbladen, weekbladen, huis-aan-huisbladen, online, radio, televisie,… </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Belang van een persdatabank met contactgegevens relevante journalisten </li></ul></ul><ul><ul><li>Kant-en-klare krantberichten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kort en krachtig (geen 2 blz.) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Focus op nieuwswaarde </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Schrijfstijl </li></ul></ul></ul>
 24. 24. Kanalen <ul><li>Opdracht 7 (20 minuten) </li></ul><ul><ul><li>Schrijf een persbericht! </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wielrennerseizoen is gedaan. Wielrenners kunnen na slopend seizoen op vakantie. Toch nog mooi toemaatje in Mol. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Prijs 15 euro, géén voorverkoop (geen tijd meer om te organiseren voor organisatie) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>T.v.v. goed doel ‘vzw Move to improve’ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Drukte verwacht, best met fiets komen, auto parkeren op parking SunParks </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Deelnemers: Tom Boonen, Van Goolen, Tossato, Pozzato, Van Avermaet, Ballan, Van den Broeck, Noncentini  </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zilvermeer, zaterdag 5 december </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Start 15.15 uur. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fanclub Tom Boonen organiseert ‘Van de weg op ‘t veld’. Idee kwam van Tom zelf. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kernidee: wegwielrenners (profs) rijden veldrit. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Veldritparcours op Zilvermeer </li></ul></ul></ul>
 25. 25. Kanalen <ul><li>Nieuwswaarde? </li></ul><ul><ul><li>Nieuws is wat een journalist vindt wat nieuws is. Kijk door ogen van journalist! </li></ul></ul><ul><ul><li>Nieuwswaarde van een evenement niet overschatten. </li></ul></ul><ul><ul><li>Zoeken naar nieuwswaarde </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inhoud activiteit zelf? Origineel? Nieuw? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nieuwe activiteit: zoektocht naam? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Boeiend, interessant achtergrondverhaal? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verkeersmaatregelen? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oproep vrijwilligers? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Overlast naar de buurt? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul></ul><ul><li>Nieuwswaarde opsplitsen </li></ul><ul><ul><li>kleine berichten op verschillende momenten </li></ul></ul>
 26. 26. Kanalen <ul><li>Persconferentie? </li></ul><ul><ul><li>Vaak weinig respons </li></ul></ul><ul><ul><li>Journalisten hebben weinig tijd </li></ul></ul><ul><ul><li>Overschatting van de eigen nieuwswaarde </li></ul></ul><ul><ul><li>Niet als ‘bedankmoment’ organiseren </li></ul></ul><ul><ul><li>Vragen? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Heb ik boodschappen die ik niet met een persbericht kan overmaken? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Heb ik unieke fotomomenten (voor de pers)? </li></ul></ul></ul>
 27. 27. Kanalen <ul><li>Free publicity: ‘Gemeentelijke communicatiekanalen’ </li></ul><ul><li>Vraag 8: Welke gemeentelijke communicatiekanalen staan in jouw gemeente open voor evenementen? (5 minuten) </li></ul>
 28. 28. Kanalen <ul><li>Free publicity: ‘Gemeentelijke communicatiekanalen’ </li></ul><ul><li>Gratis én grote impact </li></ul><ul><li>Mogelijke kanalen </li></ul><ul><ul><li>Online activiteitenkalender </li></ul></ul><ul><ul><li>Activiteitenkrant/ informatieblad </li></ul></ul><ul><ul><li>(Elektronische) informatieborden </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul><ul><li>Vraag naar voorwaarden, deadlines, mogelijkheden,… </li></ul>
 29. 29. Kanalen <ul><li>Free publicity: ‘Uit in Vlaanderen’ </li></ul><ul><li>Overkoepelend initiatief Vlaamse overheid </li></ul><ul><li>Centrale databank met – vooral – culturele evenementen </li></ul><ul><li>Databank stroomt uit naar: </li></ul><ul><ul><li>Talrijke websites </li></ul></ul><ul><ul><li>Kranten </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul><ul><li>Gratis, weinig moeite, landelijk bereik </li></ul>
 30. 30. Kanalen <ul><ul><li>Advertenties: betalend </li></ul></ul><ul><ul><li>Radio: hoge aanmaakkosten; duur; nationaal, regionaal of lokaal; gericht op naamsbekendheid maar hoge frequentie nodig </li></ul></ul><ul><ul><li>Televisie: hoge aanmaakkosten; duur; nationaal, regionaal of themazenders (JIM, TMF, Gunk TV…), grote impact op naamsbekendheid en imago </li></ul></ul><ul><ul><li>Dagbladen: duur, beperkte geografische segmentering, beperkte impact van éénmalige advertentie </li></ul></ul><ul><ul><li>Huis-aan-huisbladen: geografische segmentering; goedkoper </li></ul></ul><ul><ul><li>Online: pay per click, enorme mogelijkheden aan segmentering,… </li></ul></ul>
 31. 31. Kanalen <ul><ul><li>Advertenties: reclamedeals </li></ul></ul><ul><ul><li>Medium geeft gratis of tegen fors gereduceerde prijs reclameruimte. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Exclusiviteit per medium (geen concurrenten) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Televisie (regionaal, themazender,…) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Radio </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Krant of huis-aan-huisblad </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Waarom? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Imago laten afstralen op eigen medium </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Sponsorvermeldingen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Marketingmateriaal plaatsen tijdens evenement </li></ul></ul></ul></ul>
 32. 32. Kanalen <ul><li>Direct marketing </li></ul><ul><ul><ul><li>Op papier </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hoge impact </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Zeer gericht communiceren naar de gewenste doelgroep </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Adressen nodig voor personalisering </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>E-nieuwsbrief </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>E-mailadressen verzamelen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Zeer gericht communiceren naar de gewenste doelgroep </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Oppassen voor spamming: ‘zelfselectie’ </li></ul></ul></ul></ul>
 33. 33. Kanalen <ul><li>Affiches, flyers,… </li></ul><ul><li>Traditionele kanalen. Quasi automatisch. </li></ul><ul><li>Toch goed nadenken. </li></ul><ul><li>Functie: </li></ul><ul><ul><li>Affiches: ondersteunend, niet overladen, doorverwijzen naar website </li></ul></ul><ul><ul><li>Flyers: informatiever, kan meer info bevatten </li></ul></ul>
 34. 34. Kanalen <ul><li>Aandacht voor distributie </li></ul><ul><ul><ul><li>Eigen afficheborden langs de weg </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Geografisch beperkt </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Grote tijdsinspanning </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Vergunningen nodig gewest/gemeente </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verdeling via winkels/cafés </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Overkill </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hoge tijdsinspanningen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Affiches: niet te groot </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Mogelijkheid om gericht te segmenteren </li></ul></ul></ul></ul>
 35. 35. Kanalen <ul><li>Aandacht voor distributie </li></ul><ul><ul><ul><li>Actief flyeren </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Vraagt tijdsinspanning </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Wordt niet overal gewaardeerd </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Toestemming op openbare weg </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Mogelijkheid om gericht te segmenteren (gelijksoortige evenementen) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Huis-aan-huisbedeling </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Geografisch segmenteren, tot op straatniveau (bewonersbrief voor de buurt) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hoge kost (bijvoorbeeld: Mol: 1500 euro) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>De Post versus andere aanbieders </li></ul></ul></ul></ul>
 36. 36. Kanalen <ul><li>Online </li></ul><ul><ul><ul><li>Website </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Centraal communicatieplatform </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Alle informatie (praktisch, inhoudelijk,…) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Alle nieuwsberichten </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Crossmediaal communiceren (verwijzingen in affiches, persberichten, nieuwsbrief,…) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>In eigen huisstijl </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Community Sites </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Facebook, Netlog </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Vriendennetwerk opbouwen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Mogelijkheid om nieuwtjes verspreiden naar leden </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Nodige tijd investeren </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Pas op: kan eigen leven leiden (kritische noot) </li></ul></ul></ul></ul>
 37. 37. Kanalen <ul><li>Extra’s </li></ul><ul><ul><li>Aanvullende en ondersteunende rol </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorbeelden </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Broodzakken </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Materiaal point of sales (infodisplays verkooppunten,…) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Banieren en vlaggen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Onderleggers restaurants </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bierkaartjes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Voertuigbestickering </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>T-Shirts </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul></ul>
 38. 38. Timing <ul><li>Opdracht 8 (5 minuten) </li></ul><ul><li>Wat is volgens jou de ideale timing voor de communicatie? </li></ul>
 39. 39. Timing <ul><li>Afhankelijk van evenement </li></ul><ul><ul><li>Groot of klein evenement </li></ul></ul><ul><ul><li>Eerste keer of al gevestigd evenement (naamsbekendheid opbouwen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorverkoop belangrijk, verplicht inschrijven of vrije inkom </li></ul></ul><ul><li>Gefaseerde opbouw </li></ul><ul><ul><li>Niet alles tegelijk opstarten, toewerken naar climax laatste week </li></ul></ul><ul><ul><li>Wel tijdig opstarten (1 maand) voor mond-aan-mond reclame </li></ul></ul>
 40. 40. Timing <ul><li>Belangrijk </li></ul><ul><ul><li>Website tijdig klaar, samen met eerste communicatieacties </li></ul></ul><ul><ul><li>Reclamedeals tijdig afsluiten, focus op laatste twee weken </li></ul></ul><ul><ul><li>Affiches, flyers: twee à drie weken vooraf start verspreiding </li></ul></ul><ul><ul><li>Mailing, e-nieuwsbrief, advertenties,…: focus op laatste 1,5 week </li></ul></ul><ul><ul><li>Potentiële bezoekers overtuigen door verschillende keren te laten confronteren met communicatie </li></ul></ul>
 41. 41. Vorm & boodschap <ul><li>Vorm: huisstijl </li></ul><ul><ul><li>Kies voor professionele lay-out </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Sfeer in lay-out straalt af op evenement </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Pas de huisstijl aan de kanalen aan, maar laat deze steeds terugkomen </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Herkenbaarheid </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Vergroot naamsbekendheid </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Gebruik een uniforme huisstijl (logo, kleuren,…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Huisstijl kan jaarlijks variëren </li></ul></ul><ul><ul><li>Lay-out aanpassen aan de doelgroep </li></ul></ul>
 42. 42. Vorm & boodschap <ul><li>Boodschappen </li></ul><ul><ul><li>Wees zo duidelijk en direct mogelijk </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Afgeleid van de doelstellingen </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>‘ Vriendelijke’ gebiedende wijs </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Juiste boodschap in juist kanaal </li></ul></ul><ul><ul><li>Niet te veel boodschappen per communicatieactie </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Verschillende kleine persberichten </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Modern en hedendaags taalgebruik </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>‘ 22 november, te Mol’ </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Niet te overdreven commercieel </li></ul></ul>
 43. 43. Einde! <ul><li>Opmerkingen ?!? </li></ul><ul><li>Vragen ?!? </li></ul>

×