Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Een persbericht schrijven voor wetenschappers

1,560 views

Published on

Een presentatie \'persbericht schrijven\' specifiek voor wetenschappers

 • Be the first to comment

Een persbericht schrijven voor wetenschappers

 1. 1. Een persbericht schrijven voor wetenschappers Roeland Kortleven Vrijdag 9 mei 2008 Universiteit Hasselt
 2. 2. Een persbericht schrijven <ul><li>Vloeit niet zomaar uit de pen of uit je vingers… </li></ul><ul><ul><li>Schrijfproblemen zijn vaak denkproblemen </li></ul></ul><ul><ul><li>Een persbericht schrijven vraagt een gestructureerde aanpak </li></ul></ul><ul><ul><li>Belangrijke keuzes maken vooraleer de eerste letter van het bericht wordt getypt </li></ul></ul>
 3. 3. Een persbericht schrijven <ul><li>Verschillende stappen zetten </li></ul><ul><ul><li>Welk nieuws heb ik allemaal te vertellen? (nieuwswaarde) </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat is het hoofdonderwerp (invalshoek)? </li></ul></ul><ul><ul><li>Welke journalisten en lezers wil ik bereiken? (doelpubliek) </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe bouw ik het artikel inhoudelijk op? (inhoudelijke structuur) </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe schrijf ik de tekst uit? (schrijfstijl en vorm) </li></ul></ul>
 4. 4. Stap 1: het nieuws <ul><li>Uitgangspunt van je tekst is de ‘nieuwswaarde’ </li></ul><ul><li>‘ Nieuws is wat een journalist vindt wat nieuws is.’ </li></ul><ul><li>Waarom zou jouw bericht in de pers moeten verschijnen? </li></ul>
 5. 5. Stap 1: het nieuws <ul><li>Voor dat je een bericht schrijft, moet je op zoek naar de potentiële nieuwswaarde. </li></ul><ul><li>Kijken door de bril van een journalist </li></ul><ul><li>Vooral: voor je doelgroep relevante conclusie van het onderzoek, specifieke aanbevelingen,… </li></ul><ul><li>Minder: de uitgangspunten, het kader, de achtergrond van het onderzoek, de wetenschappelijkheid,… </li></ul>
 6. 6. Stap 1: het nieuws <ul><li>Test nieuwswaarde: aantal vragen </li></ul><ul><ul><li>Het nieuws heeft te maken met een verandering? </li></ul></ul><ul><ul><li>Het nieuws levert nieuwe (verrassende) informatie op of werpt een nieuw licht op de situatie? </li></ul></ul><ul><ul><li>Over dit onderwerp is veel discussie? </li></ul></ul><ul><ul><li>Dit nieuws levert een bijdrage aan een groot (maatschappelijk) probleem? </li></ul></ul><ul><ul><li>Er is onderzoek uitgevoerd over dit nieuws en dit is al gepubliceerd? </li></ul></ul>
 7. 7. Stap 1: het nieuws <ul><ul><li>Belangenorganisaties zullen verheugd of afkeurend reageren op het nieuws? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wijkt het nieuws af van de geëffende paden? </li></ul></ul><ul><ul><li>Haakt het nieuws in op wat al in de media speelt? </li></ul></ul><ul><ul><li>Heeft het nieuws impact op het dagelijkse leven van de lezer/ doelgroep? </li></ul></ul>
 8. 8. Stap 1: het nieuws <ul><li>Opdracht 1: zoek in jouw rapport of onderzoek naar de elementen met potentiële nieuwswaarde </li></ul><ul><ul><li>Met welke feiten/ kernboodschappen zou je in het nieuws kunnen komen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Waarom heeft dit potentiële nieuwswaarde? </li></ul></ul>
 9. 9. Stap 2: de invalshoek <ul><li>De invalshoek </li></ul><ul><ul><li>Wat is het hoofdonderwerp en de invalshoek van het persbericht? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vaststelling, waarschuwing, aanbeveling,… </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Wie zal het uiteindelijke bericht lezen? </li></ul></ul><ul><ul><li>In welke media maakt het persbericht de grootste kans op publicatie? </li></ul></ul>
 10. 10. Stap 2: de invalshoek <ul><li>Pas je persbericht aan. </li></ul><ul><ul><li>Algemene media of gespecialiseerde pers? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Laagdrempelig </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Niet overladen met details </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geen vakjargon: overschat de kennis van de lezer niet. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Lokaal of nationaal? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Regionaal: focus op het plaatselijke aspect </li></ul></ul></ul><ul><li>Doelpubliek bepaalt invalshoek </li></ul>
 11. 11. Stap 2: de invalshoek <ul><li>Opdracht 2: wat is het hoofdonderwerp en in welke media maakt mijn nieuws het meeste kans? </li></ul><ul><ul><li>Invloed op de uiteindelijke tekst? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kennisniveau van de lezer? </li></ul></ul><ul><ul><li>Focussen op bepaalde feiten? </li></ul></ul><ul><ul><li>Welke invalshoek kiezen? </li></ul></ul>
 12. 12. Stap 3: Inhoudelijke structuur <ul><li>Persbericht heeft een bepaalde structuur </li></ul><ul><ul><li>Geschreven als een kant en klaar krantenartikel </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaste elementen: titel, inleiding, basistekst opgedeeld in alinea’s </li></ul></ul><ul><ul><li>Inhoudelijke structuur van de omgekeerde piramide: lezer toelaten om af te haken. </li></ul></ul>
 13. 13. Stap 3: Inhoudelijke structuur <ul><li>Titel: kernachtige samenvatting van de kernboodschap. Geschreven als een krantentitel. </li></ul><ul><ul><li>Zo kort mogelijk </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen leestekens </li></ul></ul><ul><ul><li>Schrap overbodige woorden (voorzetsels, hulpwerkwoorden, lidwoorden,…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Duidelijk, dus niet dubbelzinnig of cryptisch </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vb. Arts kleedt patiënten uit </li></ul></ul></ul>
 14. 14. Stap 3: Inhoudelijke structuur <ul><li>Inleiding: vat het hele artikel samen </li></ul><ul><ul><li>Geef antwoord op de relevante vijf w’s en h: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. </li></ul></ul><ul><li>Alinea’s: </li></ul><ul><ul><li>per alinea één kerngedachte </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitwerken van elementen uit de inleiding </li></ul></ul><ul><li>Tussentitels: </li></ul><ul><ul><li>Aandacht trekken op belangrijke alinea </li></ul></ul><ul><li>Geen verwijzingen! </li></ul>
 15. 15. Stap 3: Inhoudelijke structuur <ul><li>Omgekeerde piramide: val met de deur in huis </li></ul><ul><ul><li>De basis van het persbericht - het fundament - staat bovenaan </li></ul></ul><ul><ul><li>De minder belangrijke zaken staan lager in de tekst </li></ul></ul><ul><ul><li>Begin bij het algemene, de details vind je later terug in de tekst </li></ul></ul><ul><ul><li>Suggestie: in laatste alinea informatie over de onderzoeksinstelling </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderaan: contactgegevens </li></ul></ul>
 16. 16. Stap 3: Inhoudelijke structuur <ul><li>Begraaf het nieuws niet in details </li></ul><ul><ul><li>Intelligente mensen hebben de neiging om te nuanceren. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ze beseffen hoe complex de situatie is, zien nuances en verschillende invalshoeken,… en hebben de neiging dit uit te werken </li></ul></ul><ul><li>Maar… wie te veel zegt, zegt niets. </li></ul><ul><ul><li>prioriteiten bepalen! </li></ul></ul><ul><ul><li>Beter zelf doen dan de lezer of de journalist, want dit vergroot risico op misverstanden. </li></ul></ul>
 17. 17. Stap 3: Inhoudelijke structuur <ul><li>Opdracht 3: werk een inhoudelijke structuur uit </li></ul><ul><ul><li>Werk met kernwoorden een inhoudelijke structuur uit? </li></ul></ul><ul><ul><li>Welke alinea’s ga je uitschrijven? </li></ul></ul><ul><ul><li>Welke informatie moet er zeker in en wat niet? </li></ul></ul>
 18. 18. Stap 4: uitschrijven van de tekst <ul><li>Maximumlengte: 1 A4, liefst nog minder </li></ul><ul><li>Schrijf zakelijk. Geen reclametaal of filosofische uitweidingen. Wel: heldere en to the point voorbeelden. </li></ul><ul><li>Blijf objectief. Jezelf teveel op de borst kloppen, wekt argwaan op. </li></ul><ul><li>Schrijf actief. Vermijd woorden als ‘worden’, ‘zullen’ en ‘kunnen’. </li></ul><ul><li>Maak de zinnen niet te lang. Geen lange bijzinnen. Splits lange zinnen op. </li></ul>
 19. 19. Stap 4: uitschrijven van de tekst <ul><li>Schrijf over jezelf, over de organisatie in de derde persoon. Niet: ‘ik’ of ‘wij’ </li></ul><ul><li>“ Citeer”. Ideaal om tekst te verlevendigen. </li></ul><ul><li>Vermijd vakjargon. Voor algemene pers: schrijf voor een lezerspubliek van 14 jaar. </li></ul><ul><li>Geen oubolligheid, wel modern spreektaal. </li></ul><ul><ul><li>Verboden woorden: doch, reeds, derhalve, echter, thans, nopen, inzake, op die wijze, teneinde, eveneens, jongstleden, aanstaande,… </li></ul></ul>
 20. 20. Stap 4: uitschrijven van de tekst <ul><li>Schrijf in de tegenwoordige tijd. Geeft een sfeer van actualiteit. </li></ul><ul><li>Vermijd clichés (kogel door de kerk, groen licht geven,…): ‘kill your darlings’ </li></ul><ul><li>Lees je tekst (hardop) op papier na en laat de tekst door anderen nalezen. Geen taal- of spellingfouten. </li></ul><ul><li>Kom los van de tekst uit het rapport of het wetenschappelijk werk. Niet: copy & paste </li></ul>
 21. 21. Stap 4: uitschrijven van de tekst <ul><li>Lay-out </li></ul><ul><ul><li>Rechtstreeks in mail, niet als bijlage </li></ul></ul><ul><ul><li>‘ BCC’ in plaats van ‘CC’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen bijlagen </li></ul></ul><ul><ul><li>Zo weinig mogelijk lay-out </li></ul></ul><ul><ul><li>Duidelijk ‘PERSBERICHT’ bovenaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Verwijzing onderaan: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>GSM-nummer woordvoerder </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Info over foto- of beeldmateriaal </li></ul></ul></ul>
 22. 22. Stap 4: uitschrijven van de tekst <ul><li>Opdracht 4: Schrijf het persbericht voor jouw onderzoek of rapport uit volgens de regels van de kunst. </li></ul>

×