Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Promotie Veenendaal Operationeel marketingplan 2011-2012: projecten en lopende activiteiten
Versie 29 januari 2011
Inhouds...
Opzetten Welkom in Veenendaal mailings met KvK...............................................................14
Veenendaal...
Produceren business promotiefilm.............................................................................................
Plannen uitvoeren............................................................................................................
Samenvatting
Algemene kernwaarden Veenendaal:
Ondernemend
Jong (jonge bouw, jonge bevolking)
Divers
Centraal en bereikbaar...
Wonen:
GEZINSSTAD
NUMMER 1
Werken:
ICT-CENTRUM
VAN FOOD VALLEY
Bezoeken:
BESTE BINNENSTAD
VAN NEDERLAND
° Opname en verspr...
ALGEMENE PROMOTIE & MARKETINGPROJECTEN
Magazine haalbaarheid onderzoeken, uitgeven
Portal opzetten
Welkomstborden bij entr...
1. Inleiding
Promotie Veenendaal is uit de opstartfase en heeft haar plek verworven in Veenendaal als hèt
citymarketing or...
boegbeelden. Het concept operationeel marketingplan ligt ter beoordeling voor bij de
bestuursvergadering van 3 februari 20...
° ‘fansite’ met sociale media applicaties (3.5.2 – 2012)
° jaarlijks evenement in samenwerking met ikvader.nl: Ikvaderdag....
3.12 Evenementen
Promotie Veenendaal zet zich als volgt in (het nummer achter de actie verwijst naar het
projectnummer, ge...
4. Operationeel marketingplanning 2011-2012
WONEN Maand
project f m a m j j a s o n d j f m a m j
Lip dubbing
Ikvaderdag
K...
5. Activiteitenplanning per maand
Februari 2011 & continue
Activiteit project
• Opstellen onderzoeksopdracht
• Werven onde...
• Opstellen strategisch marketingplan Opstellen en mede-
uitvoeren
Marketingplan voor de
binnenstad
• Ondersteunen bij coö...
Mei 2011
Activiteit project
• Laten produceren van videofilms Produceren business
promotiefilm
• Organiseren presentatie o...
• Voorbereiden bijeenkomst Samenwerking
bovenregionale
evenementen versterken
Juli 2011
Activiteit project
• Uitwerken nie...
FoodValley
• Opstellen operationeel marketingplan Opstellen en mede-
uitvoeren
Marketingplan voor de
binnenstad
• Besluit ...
binnenstad
• Uitvoering plannen Meewerken aan project Het
Nieuwe Winkelen
• lancering portal Portal opzetten
• offertes op...
Activiteit project
• Publiciteit organiseren Schoolkinderen inzetten
als denktank
• ‘After sales’ en evaluatie Medeorganis...
April 2012
Activiteit project
• Evaluatie uitvoeren Evaluatie en bijstellen
meerjarenplan
• NNTB NNTB
• Herhaling activite...
6. Overige activiteiten
Naast de beschreven projectactiviteiten (ongeveer 80% van de beschikbare uren van de manager
Promo...
7. Begroting
In haar vergadering van 30 juni 2010 heeft het bestuur gevraagd om een begroting op te stellen
waaruit de amb...
Algemeen
project Kosten totaal Uren
Magazine 12.000 100
Portal 3.000 80
Welkomstborden 0 40
Partners 700 100
E-mailings na...
6. Bijlage: uitwerking projecten
24
Projectnaam: Produceren business promotiefilm
Nummer: 3.1.1 – 2011 (ondernemend)
Doel project: Bij foodbedrijven in de reg...
Projectnaam: Onderzoek verrichten naar wensen en tevredenheid ICT sector Veenendaal
Nummer: 3.1.2 – 2011 (ondernemend)
Doe...
Projectnaam: Opzetten Welkom in Veenendaal mailings met KvK
Nummer: 3.1.3 – 2011 (ondernemend)
Doel project: • Nieuwe onde...
Projectnaam: Schoolkinderen inzetten als denktank
Nummer: 3.2.1 – 2011 (jong)
Doel project: ° Creativiteit van kinderen in...
Projectnaam: WK jojo-en of ander kinderspel
Nummer: 3.2.2 – 2012 (jong)
Doel project: Op ludieke manier voor kinderen WK-e...
Projectnaam: Opname en verspreiding lip dubbing videoclip
Nummer: 3.3.1 (divers)
Doel project: ° ‘free publicity’ generere...
Toelichting: Een lipdub is een video die lipsynchronisatie en audio dubbing combineert tot
een videoclip (definitie: Wikip...
Projectnaam: Nieuwe arrangementen
Nummer: 3.3.2 (divers)
Doel project: Aanvullen huidige arrangementenaanbod
Activiteiten:...
Projectnaam: Veenendaal aan Zee / Veenendaal Beach
Nummer: 3.4.1 (centraal en bereikbaar)
Doel project: A. De woonkwalitei...
(Blijburg) zijn sinds 2003 de eerste Nederlandse steden met een eigen
stadsstrand.
Sinds hun intrede is het fenomeen stads...
Projectnaam: Vervolg woonmarketingcampagne (regionaal?)
Nummer: 3.4.2 (centraal en bereikbaar)
Doel project: Ervoor zorgen...
kunnen uitbreiden of versterken.
Voor Veenendaal moet onderzocht worden of we straks kunnen
doorborduren op Kijk een huis!...
Projectnaam: Kophoesjes in verkochte auto’s
Nummer: 3.5.1 (gezinswaarden)
Doel project: Op een sympathieke manier reclame ...
Projectnaam: ‘fansite’ met sociale media applicaties
Nummer: 3.5.2 (gezinswaarden)
Doel project: Door bundeling van social...
Projectnaam: jaarlijks evenement in samenwerking met ikvader.nl: Nationale Ikvaderdag
Nummer: 3.5.3 (gezinswaarden)
Doel p...
vervolgens samen opeten
o De Stamtafel van Veenendaal
o YMCA Outdoor: ikvader.nl kampen, klimwand e.d.
o Sport Totaal: kan...
Projectnaam: Medeopzetten/ontwikkelen ICT ondernemersnetwerk
Nummer: 3.6.1 (samenwerking in FoodValley)
Doel project: Het ...
Projectnaam: Medeorganisatie ondernemersevent Veenendaal – FoodValley
Nummer: 3.6.2 (samenwerken in FoodValley)
Doel proje...
Projectnaam: Regionale marketingafstemming FoodValley
Nummer: 3.6.3 (samenwerken in FoodValley)
Doel project: • City- en r...
Projectnaam: Opstellen en mede-uitvoeren Marketingplan voor de binnenstad
Nummer: 3.7.1 (winkelen)
Doel project: Gestructu...
Projectnaam: Communicatie Lampegietersfestival coördineren
Nummer: 3.7.2 (winkelen)
Doel project: Bundelen communicatiebud...
Projectnaam: Organiseren jaarlijkse uitreiking koffietrofee
Nummer: 3.7.3 (winkelen)
Doel project: Laten zien dat ook de h...
Organisatie kick-off bijeenkomsten (2 x 100,-) 200
Portokosten, repro e.d.: PM, via Gemeente Veenendaal
Totaal (inclusief ...
Projectnaam: Meewerken aan uitvoering Plan van Aanpak Beste Binnenstad
Nummer: 3.7.4 (winkelen)
Doel project: Marketingact...
Projectnaam: Meewerken aan project Het Nieuwe Winkelen
Nummer: 3.7.5 (winkelen)
Doel project: Op marketingcommunicatievlak...
is, kort gezegd, publieke tv op de openbare weg. Televisie afgestemd op het
lokale publiek met behulp van schermen van 26m...
Projectnaam: Magazine haalbaarheid onderzoeken, uitgeven
Nummer: 3.8.1 (traditionele promotiemiddelen)
Doel project: Organ...
Projectnaam: Persberichten uitgeven
Nummer: 3.9.1 (PR)
Doel project: Activiteiten en positieve berichten over Veenendaal b...
Projectnaam: Mediapartners werven
Nummer: 3.9.2 (PR)
Doel project: Promotie Veenendaal communiceert nu vooral elektronisch...
Projectnaam: Free publicity genereren
Nummer: 3.9.3 (PR)
Doel project: Informatie over wonen in Veenendaal wordt opgenomen...
Promotie veenendaal jaarplan 2011 2012 concept 3
Promotie veenendaal jaarplan 2011 2012 concept 3
Promotie veenendaal jaarplan 2011 2012 concept 3
Promotie veenendaal jaarplan 2011 2012 concept 3
Promotie veenendaal jaarplan 2011 2012 concept 3
Promotie veenendaal jaarplan 2011 2012 concept 3
Promotie veenendaal jaarplan 2011 2012 concept 3
Promotie veenendaal jaarplan 2011 2012 concept 3
Promotie veenendaal jaarplan 2011 2012 concept 3
Promotie veenendaal jaarplan 2011 2012 concept 3
Promotie veenendaal jaarplan 2011 2012 concept 3
Promotie veenendaal jaarplan 2011 2012 concept 3
Promotie veenendaal jaarplan 2011 2012 concept 3
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Promotie veenendaal jaarplan 2011 2012 concept 3

Op basis van het onlangs vastgestelde strategisch marketingplan vindt u in dit operationele plan voor 2011 en 2012 de doelstellingen en acties voor de drie geformuleerde citymarketing ambities:
 Wonen: Gezinsstad nummer 1
 Werken: ICT centrum van Food Valley
 Bezoeken: Beste Binnenstad van Nederland
Deze drie ambities worden ‘geladen’ met projecten die gebaseerd zijn op de zeven thema’s en kernwaarden van Veenendaal:

o Ondernemend (paragraaf 3.1)
o Jong (3.2)
o Divers (3.3)
o Centraal en bereikbaar (3.4)
o Gezinswaarden (3.5)
o Samenwerking in Food Valley (3.6)
o Winkelen (3.7)

Daarnaast zijn ook enkele overkoepelende marketingmiddelen inzetbaar:
o Traditionele promotiemiddelen (paragraaf 3.8)
o PR (3.9)
o Internet (3.10)
o Citydressing (3.11)
o Evenementen (3.12)
o Interne marketing: Stakeholders en netwerken (3.13)
o Advisering gemeente, regiomarketing en lopende zaken (3.14)

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Promotie veenendaal jaarplan 2011 2012 concept 3

 1. 1. Promotie Veenendaal Operationeel marketingplan 2011-2012: projecten en lopende activiteiten Versie 29 januari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding..................................................................................................................................8 2. Besluitvorming........................................................................................................................8 3. Projecten en activiteiten 2011-2012........................................................................................9 3.1 Ondernemend....................................................................................................................9 3.2 Jong...................................................................................................................................9 3.3 Divers................................................................................................................................9 3.4 Centraal en bereikbaar.......................................................................................................9 3.5 Gezinswaarden..................................................................................................................9 3.6 Samenwerking in Food Valley........................................................................................10 3.7 Winkelen.........................................................................................................................10 3.8 Traditionele promotiemiddelen.......................................................................................10 3.9 PR....................................................................................................................................10 3.10 Internet..........................................................................................................................10 3.11 Citydressing..................................................................................................................10 3.12 Evenementen.................................................................................................................11 3.13 Interne marketing: Stakeholders en netwerken.............................................................11 3.14 Advisering gemeente, regiomarketing en lopende zaken.............................................11 4. Operationeel marketingplanning 2011-2012.........................................................................12 5. Activiteitenplanning per maand............................................................................................13 Activiteit....................................................................................................................................13 project........................................................................................................................................13 Werven onderzoeksteam...........................................................................................................13 Onderzoek verrichten naar wensen en tevredenheid ICT sector Veenendaal...........................13 Veenendaal aan Zee / Veenendaal Beach.................................................................................13 Communicatie Lampegietersfestival coördineren ...................................................................13 Organiseren jaarlijkse uitreiking koffietrofee ..........................................................................13 Activiteit....................................................................................................................................13 project........................................................................................................................................13 Financiers videofilm zoeken.....................................................................................................13 Produceren business promotiefilm............................................................................................13 Begeleiden onderzoek...............................................................................................................13 Onderzoek verrichten naar wensen en tevredenheid ICT sector Veenendaal...........................13 Maandelijks versturen van een mailing naar ondernemingen die (een half jaar geleden) nieuw in het Handelsregister zijn ingeschreven. Gemiddeld ongeveer 50 adressen per maand..........13 Opzetten Welkom in Veenendaal mailings met KvK...............................................................13 Veenendaal aan Zee / Veenendaal Beach.................................................................................13 Opstellen en mede-uitvoeren Marketingplan voor de binnenstad ............................................14 Communicatie Lampegietersfestival coördineren ...................................................................14 Magazine haalbaarheid onderzoeken, uitgeven........................................................................14 Mediapartners werven ..............................................................................................................14 Activiteit....................................................................................................................................14 project........................................................................................................................................14 Maandelijks versturen van een mailing naar reeds gevestigde ICT ondernemingen. In totaal meer dan 3.000 relevante ondernemers, dus maandelijks 300 adressen aanschrijven..............14 1
 2. 2. Opzetten Welkom in Veenendaal mailings met KvK...............................................................14 Veenendaal aan Zee / Veenendaal Beach.................................................................................14 Onderzoeken mogelijkheden en behoeften voor netwerkvorming Veenendaalse ICT sector (al dan niet i.c.m. ICT Valley)........................................................................................................14 Medeopzetten/ontwikkelen ICT ondernemersnetwerk.............................................................14 Regionale marketingafstemming FoodValley...........................................................................14 Communicatie Lampegietersfestival coördineren ...................................................................14 Organiseren jaarlijkse uitreiking koffietrofee ..........................................................................14 Mediapartners werven ..............................................................................................................14 Activiteit....................................................................................................................................15 project........................................................................................................................................15 Laten produceren van videofilms..............................................................................................15 Produceren business promotiefilm............................................................................................15 Organiseren presentatie onderzoek...........................................................................................15 Onderzoek verrichten naar wensen en tevredenheid ICT sector Veenendaal...........................15 Bericht publiceren dat Veenendaal uitbreidt en sinds kort aan zee ligt....................................15 Veenendaal aan Zee / Veenendaal Beach.................................................................................15 Organiseren bijeenkomst waar eerste (beeld)materiaal voor website wordt verzameld op een inspirerende manier...................................................................................................................15 fansite’ met sociale media applicaties.......................................................................................15 Opstellen voorkeursscenario ondernemersnetwerk en activiteiten (offline, online).................15 Medeopzetten/ontwikkelen ICT ondernemersnetwerk.............................................................15 Medeorganisatie ondernemersevent Veenendaal – FoodValley...............................................15 Afstemmen (planning en inhoud, sponsoring?) bestaande evenementen, marketingacties enzovoorts.................................................................................................................................15 Regionale marketingafstemming FoodValley...........................................................................15 Reminder voor juryberaad naar jury (e-mail)...........................................................................15 Organiseren jaarlijkse uitreiking koffietrofee ..........................................................................15 Presenteren meest kansrijke plan(nen)......................................................................................15 Meewerken aan project Het Nieuwe Winkelen........................................................................15 Vervolgafspraken met deelnemers vastleggen en uitvoeren.....................................................15 Mediatraining organiseren........................................................................................................15 Strategiesessie...........................................................................................................................15 content verzorging regelen........................................................................................................15 Welkomstborden bij entrees gemeente ....................................................................................15 Activiteit....................................................................................................................................16 project........................................................................................................................................16 Partners werven.........................................................................................................................16 Nieuwe arrangementen..............................................................................................................16 Afspraken maken (met autoverkopers) over distributie kophoesjes.........................................16 Kophoesjes in verkochte auto’s................................................................................................16 Medeorganisatie ondernemersevent Veenendaal – FoodValley...............................................16 Regionale marketingafstemming FoodValley...........................................................................16 Meewerken aan uitvoering Plan van Aanpak Beste Binnenstad...............................................16 Welkomstborden bij entrees gemeente ....................................................................................16 Afspraken vastleggen, ondertekenen intentieverklaringen.......................................................16 Partners werven.........................................................................................................................16 Activiteit....................................................................................................................................16 project........................................................................................................................................16 Video lanceren via diverse media.............................................................................................16 2
 3. 3. Produceren business promotiefilm............................................................................................16 Acties uitvoeren en verwerken in operationeel marketingplan 2012 - 2013............................16 Onderzoek verrichten naar wensen en tevredenheid ICT sector Veenendaal...........................16 Script bedenken en uitschrijven (scenario + storyboard)..........................................................16 Opname en verspreiding lip dubbing videoclip........................................................................16 Nieuwe arrangementen..............................................................................................................16 Kophoesjes in verkochte auto’s................................................................................................16 Regionale marketingafstemming FoodValley...........................................................................16 Opstellen en mede-uitvoeren Marketingplan voor de binnenstad ............................................17 Meewerken aan project Het Nieuwe Winkelen .......................................................................17 Activiteit....................................................................................................................................17 project........................................................................................................................................17 Evenementenplan maken..........................................................................................................17 Eventueel sponsors werven.......................................................................................................17 Opname en verspreiding lip dubbing videoclip........................................................................17 Vermelden nieuwe arrangementen in diverse media................................................................17 Nieuwe arrangementen..............................................................................................................17 Vervolg woonmarketingcampagne...........................................................................................17 Kophoesjes in verkochte auto’s................................................................................................17 Regionale marketingafstemming FoodValley...........................................................................17 Test Concept, vaststelling SLA overeenkomsten......................................................................17 Portal opzetten...........................................................................................................................17 Bijeenkomst..............................................................................................................................17 Communicatieplan maken en uitvoeren....................................................................................17 Plan uitwerken...........................................................................................................................17 Activiteit....................................................................................................................................17 project........................................................................................................................................17 Probleemstelling bedenken, voorbereiden brainstormsessie.....................................................17 Schoolkinderen inzetten als denktank.......................................................................................17 Editen........................................................................................................................................17 Opname en verspreiding lip dubbing videoclip........................................................................17 Kophoesjes in verkochte auto’s................................................................................................17 Opstellen en mede-uitvoeren Marketingplan voor de binnenstad ............................................17 Meewerken aan project Het Nieuwe Winkelen .......................................................................18 Portal opzetten ..........................................................................................................................18 Werving e-mail adressen van consumenten: op de foto met Promotie Veenendaal.................18 Veense Voorpretkalender publiceren .......................................................................................18 Activiteit....................................................................................................................................18 project........................................................................................................................................18 Deelnemers (kinderen) werven.................................................................................................18 Schoolkinderen inzetten als denktank.......................................................................................18 Communicatieplan maken.........................................................................................................18 WK jojo-en of ander kinderspel................................................................................................18 Première organiseren.................................................................................................................18 Opname en verspreiding lip dubbing videoclip........................................................................18 Medeorganisatie ondernemersevent Veenendaal – FoodValley...............................................18 Werving e-mail adressen van consumenten: op de foto met Promotie Veenendaal.................18 Veense Voorpretkalender publiceren........................................................................................18 Activiteit....................................................................................................................................18 project........................................................................................................................................18 3
 4. 4. Plannen uitvoeren......................................................................................................................18 WK jojo-en of ander kinderspel................................................................................................18 Gemeente, Promotie Veenendaal en partners geven invulling aan aanbevelingen...................18 Kalenders verspreiden...............................................................................................................18 Activiteit....................................................................................................................................19 project........................................................................................................................................19 Publiciteit organiseren...............................................................................................................19 Schoolkinderen inzetten als denktank.......................................................................................19 ‘After sales’ en evaluatie...........................................................................................................19 Medeorganisatie ondernemersevent Veenendaal – FoodValley...............................................19 E-mailnieuwsbrieven verspreiden.............................................................................................19 Veense Voorpretkalender publiceren........................................................................................19 Activiteit....................................................................................................................................19 project........................................................................................................................................19 Schoolkinderen inzetten als denktank.......................................................................................19 NNTB........................................................................................................................................19 NNTB........................................................................................................................................19 Herhaling activiteiten................................................................................................................19 Koffietrofee, op de foto met Promotie Veenendaal enz............................................................19 Activiteit....................................................................................................................................20 project........................................................................................................................................20 Evaluatie uitvoeren...................................................................................................................20 NNTB........................................................................................................................................20 NNTB........................................................................................................................................20 Herhaling activiteiten................................................................................................................20 Koffietrofee, op de foto met Promotie Veenendaal enz............................................................20 Activiteit....................................................................................................................................20 project........................................................................................................................................20 Evenement evalueren................................................................................................................20 Overleg met gemeente en andere relevante partijen.................................................................20 Evaluatie en bijstellen meerjarenplan ......................................................................................20 NNTB........................................................................................................................................20 NNTB........................................................................................................................................20 Herhaling activiteiten................................................................................................................20 Koffietrofee, op de foto met Promotie Veenendaal enz............................................................20 Activiteit....................................................................................................................................20 project........................................................................................................................................20 Tot uitvoering overgaan............................................................................................................20 Evaluatie en bijstellen meerjarenplan ......................................................................................20 NNTB........................................................................................................................................20 NNTB........................................................................................................................................20 Herhaling activiteiten................................................................................................................20 Koffietrofee, op de foto met Promotie Veenendaal enz............................................................20 6. Overige activiteiten...............................................................................................................21 7. Begroting...............................................................................................................................22 6. Bijlage: uitwerking projecten................................................................................................24 ..................................................................................................................................................52 4
 5. 5. Samenvatting Algemene kernwaarden Veenendaal: Ondernemend Jong (jonge bouw, jonge bevolking) Divers Centraal en bereikbaar Kernwaarden Wonen Gezinswaarden verenigingsleven stad met dorps karakter Kernwaarden Bezoeken Winkelen Groene omgeving Sport & spel Kernwaarden Werken Handen uit de mouwen Samenwerking in Food Valley Brede economische structuur met ICT in de hoofdrol Bezoekers uit de regio Burgers Veenendaal vakantiegangers Overige ICT sector Food gerelateerde bedrijven Technische bedrijven Overige Jonge gezinnen retourmigranten woon-werk combinaties starters zorg overige Ambitie Wonen GEZINSSTAD NUMMER 1 Ambitie Bezoeken BESTE BINNENSTAD VAN NEDERLAND Ambitie Werken ICT-CENTRUM VAN FOOD VALLEY 5
 6. 6. Wonen: GEZINSSTAD NUMMER 1 Werken: ICT-CENTRUM VAN FOOD VALLEY Bezoeken: BESTE BINNENSTAD VAN NEDERLAND ° Opname en verspreiding lip dubbing videoclip ° Ikvaderdag. Jaarlijks evenement in samenwerking met ikvader. ° Schoolkinderen inzetten als denktank ° Stunt ‘Veenendaal aan Zee’, vervolgens Veenendaal Beach ° Onderzoek verrichten naar wensen en tevredenheid ICT sector Veenendaal ° Mediatraining voor CEO’s organiseren ° Medeopzetten/ontwikkelen ICT ondernemersnetwerk ° Opzetten Welkom in Veenendaal mailings met KvK ° Opstellen en mede-uitvoeren marketingplan voor de binnenstad ° Meewerken aan project Het Nieuwe Winkelen ° Organiseren jaarlijkse uitreiking koffietrofee ° Communicatie Lampegietersfestival coördineren ° Kophoesjes in verkochte auto’s ° Vervolg woonmarketingcampagne (regionaal?) ° ‘fansite’ met sociale media applicaties ° WK jojo-en of ander kinderspel ° Produceren business promotiefilm ° Medeorganisatie ondernemersevent Veenendaal – FoodValley ° Regionale marketing afstemming FoodValley ° Meewerken aan uitvoering Plan van Aanpak Beste Binnenstad ° Nieuwe arrangementen ° Werving e-mail adressen van consumenten ° Samenwerking bovenregionale evenementen versterken ° Veense Voorpretkalender publiceren ° Stimuleren Kees Stipfestival 2011 ° haalbaarheidsonderzoek Turf City Park ° Het Nieuwe Werken ° Puzzelactie met luchtballon ° Foodprint systeem ontwikkelen ° VNG congres naar Veenendaal e.o. ° ICT campus ° Food game op internet ° Ondersteunen initiatief Grebbelinie Bezoekerscentrum: Fort aan de Buursteeg ° Promotiecampagnes bij toeristen in de regio ° Straatfestival ° GPS citytour voor senioren ° Pop up stores ° Q-music ijsblok of ander landelijk event naar Veenendaal 6
 7. 7. ALGEMENE PROMOTIE & MARKETINGPROJECTEN Magazine haalbaarheid onderzoeken, uitgeven Portal opzetten Welkomstborden bij entrees gemeente Partners werven E-mailings naar stakeholders (Continue markt- en imago onderzoeken) Persberichten uitgeven Mediapartners werven Free publicity genereren NetWERKbijeenkomsten organiseren Evaluatie en bijstellen meerjarenplan Adviseren over beleidsterreinen die marketing raken Brochures e.d. ontwikkelen Deelname aan media/advertentiecampagnes stimuleren Bundeling e-mailnieuwsbrieven voor consumenten Online fotodatabank opzetten Toetsingscriteria voor subsidies aanleveren Vrachtautoreclame Cross marketing stimuleren Ambassadeurs werven 7
 8. 8. 1. Inleiding Promotie Veenendaal is uit de opstartfase en heeft haar plek verworven in Veenendaal als hèt citymarketing orgaan voor de stad. De samenwerking met organisaties uit verschillende lagen van de samenleving is ingezet en wordt gestaag uitgebouwd. Van mediapartners die onze acties in de schijnwerpers zetten tot evenementenorganisatoren die ook dankbaar gebruik maken van onze communicatiemiddelen, van ondernemers die bijdragen aan concrete activiteiten tot de gemeente die structureel investeert in de marketing van Veenendaal. Maar we zijn nog lang niet klaar. We zijn zelf nog in de pioniersfase, en in de volgende fase willen we meer structureel zaken organiseren en duurzame afspraken vastleggen. Dat willen we verder uitbouwen in 2012 en daarna. Op basis van het onlangs vastgestelde strategisch marketingplan vindt u in dit operationele plan voor 2011 en 2012 de doelstellingen en acties voor de drie geformuleerde citymarketing ambities: ° Wonen: Gezinsstad nummer 1 ° Werken: ICT centrum van Food Valley ° Bezoeken: Beste Binnenstad van Nederland Deze drie ambities worden ‘geladen’ met projecten die gebaseerd zijn op de zeven thema’s en kernwaarden van Veenendaal: o Ondernemend (paragraaf 3.1) o Jong (3.2) o Divers (3.3) o Centraal en bereikbaar (3.4) o Gezinswaarden (3.5) o Samenwerking in Food Valley (3.6) o Winkelen (3.7) Daarnaast zijn ook enkele overkoepelende marketingmiddelen inzetbaar: o Traditionele promotiemiddelen (paragraaf 3.8) o PR (3.9) o Internet (3.10) o Citydressing (3.11) o Evenementen (3.12) o Interne marketing: Stakeholders en netwerken (3.13) o Advisering gemeente, regiomarketing en lopende zaken (3.14) Hierbij gaan we er van uit dat per ambitie een ‘projecttrekker’ uit het bestuur van Promotie Veenendaal het bestuurlijke voortouw neemt. De portefeuilleverdeling binnen het bestuur wordt daarmee als volgt: Gert Kroesbergen Voorzitter Annette Wijnen Secretaris/vice-voorzitter/ Plv. Bezoeken: Beste Binnenstad van Nederland Gerard Heuvelman Penningmeester/ Werken: ICT centrum van Food Valley Ariane Kop Bezoeken: Beste Binnenstad van Nederland Abel ten Hoorn Overkoepelende marketingmiddelen/ Plv. Wonen: Gezinsstad nummer 1 Piet de Vrije Wonen: Gezinsstad nummer 1/ Plv. Werken: ICT centrum van Food Valley Rein Kreeft Plv. Overkoepelende marketingmiddelen Per project kunnen (bij voorkeur) ook andere betrokken personen als boegbeeld zijn aangesteld. De manager Promotie Veenendaal bewaakt de voortgang van het totale aantal geplande acties en verbindt deze met elkaar, verleent ondersteuning en verricht uitvoerende werkzaamheden bij individuele acties. 2. Besluitvorming In november 2010 heeft het bestuur van de stichting Promotie Veenendaal de richting voor het operationeel marketingplan vastgesteld. Dit hoofdlijnendocument is op basis van hun wensen opgesteld en in de week van 23 januari via e-mail toegestuurd aan de individuele potentiële 8
 9. 9. boegbeelden. Het concept operationeel marketingplan ligt ter beoordeling voor bij de bestuursvergadering van 3 februari 2011. Na aanscherping van het operationeel marketingplan wordt het definitieve operationeel marketingplan in februari 2011 vastgesteld. In maart 2011 wordt het operationeel marketingplan gepresenteerd en start formeel de uitvoering. 3. Projecten en activiteiten 2011-2012 In de bijlagen zijn alle projectbeschrijvingen opgenomen op basis van bovengenoemde nummering. De kleuren van de verschillende beschreven projecten zijn gebaseerd op het volgende ‘stoplicht’ model: ° Groen: hoge prioriteit, speerpuntproject. Streven is 100% uitvoering ° Oranje: middelhoge prioriteit: streven is uitvoering, maar afhankelijk van inzet voor ‘groene’ projecten ° Rood: lage prioriteit: in principe pas uitvoeren als ‘groene’ en ‘oranje’ projecten lopen of er met weinig inzet veel rendement kan worden behaald. 3.1 Ondernemend Promotie Veenendaal zet zich als volgt in (het nummer achter de actie verwijst naar het projectnummer, gevolgd door het jaartal van start): ° Produceren business promotiefilm (3.1.1 - 2011) ° Onderzoek verrichten naar wensen en tevredenheid ICT sector Veenendaal (3.1.2 - 2011) ° Opzetten Welkom in Veenendaal mailings met KvK (3.1.3 - 2011) 3.2 Jong Promotie Veenendaal zet zich als volgt in (het nummer achter de actie verwijst naar het projectnummer, gevolgd door het jaartal van start): ° Schoolkinderen inzetten als denktank (3.2.1 – 2012) ° WK jojo-en of ander kinderspel (3.2.2 – 2012) 3.3 Divers Promotie Veenendaal zet zich als volgt in (het nummer achter de actie verwijst naar het projectnummer, gevolgd door het jaartal van start): ° Opname en verspreiding lip dubbing videoclip (3.3.1 - 2011) ° Nieuwe arrangementen (3.3.2 – 2011) 3.4 Centraal en bereikbaar Promotie Veenendaal zet zich als volgt in (het nummer achter de actie verwijst naar het projectnummer, gevolgd door het jaartal van start): ° Stunt ‘Veenendaal aan Zee’, Veenendaal Beach (3.4.1 – 2011) ° Vervolg woonmarketingcampagne (regionaal?) (3.4.2 – 2012) 3.5 Gezinswaarden Promotie Veenendaal zet zich als volgt in (het nummer achter de actie verwijst naar het projectnummer, gevolgd door het jaartal van start): ° Kophoesjes in verkochte auto’s (3.5.1 – 2011) 9
 10. 10. ° ‘fansite’ met sociale media applicaties (3.5.2 – 2012) ° jaarlijks evenement in samenwerking met ikvader.nl: Ikvaderdag. (3.5.3 – 2011) 3.6 Samenwerking in Food Valley Promotie Veenendaal zet zich als volgt in (het nummer achter de actie verwijst naar het projectnummer, gevolgd door het jaartal van start): ° Medeopzetten/ontwikkelen ICT ondernemersnetwerk (3.6.1 – 2012) ° Medeorganisatie ondernemersbeurs Veenendaal – FoodValley (3.6.2 – 2011) ° Regionale marketingafstemming FoodValley (3.6.3 – 2011) 3.7 Winkelen Promotie Veenendaal zet zich als volgt in (het nummer achter de actie verwijst naar het projectnummer, gevolgd door het jaartal van start): ° Opstellen en mede-uitvoeren marketingplan voor de binnenstad (3.7.1 - 2011) ° Communicatie Lampegietersfestival coördineren (3.7.2 - 2011) ° Organiseren jaarlijkse uitreiking koffietrofee (3.7.3 - 2011) ° Meewerken aan uitvoering Plan van Aanpak Beste Binnenstad (3.7.4 - 2011) ° Meewerken aan project Het Nieuwe Winkelen (3.7.5 - 2011) 3.8 Traditionele promotiemiddelen Promotie Veenendaal zet zich als volgt in (het nummer achter de actie verwijst naar het projectnummer, gevolgd door het jaartal van start): ° Magazine haalbaarheid onderzoeken, uitgeven (3.8.1 - 2011) 3.9 PR Promotie Veenendaal zet zich als volgt in (het nummer achter de actie verwijst naar het projectnummer, gevolgd door het jaartal van start): ° Persberichten uitgeven (3.9.1 – 2011) ° Mediapartners werven (3.9.2 – 2011) ° Free publicity genereren (3.9.3 – 2011) ° Mediatraining organiseren (3.9.4 – 2011) 3.10 Internet Promotie Veenendaal zet zich als volgt in (het nummer achter de actie verwijst naar het projectnummer, gevolgd door het jaartal van start): ° Portal opzetten (3.10.1 – 2011) ° Werving e-mail adressen van consumenten (3.10.2 – 2011) 3.11 Citydressing Promotie Veenendaal zet zich als volgt in (het nummer achter de actie verwijst naar het projectnummer, gevolgd door het jaartal van start): ° Welkomstborden bij entrees gemeente (3.11.1 – 2011) 10
 11. 11. 3.12 Evenementen Promotie Veenendaal zet zich als volgt in (het nummer achter de actie verwijst naar het projectnummer, gevolgd door het jaartal van start): ° Samenwerking bovenregionale evenementen versterken (3.12.1 - 2011) ° Veense Voorpretkalender publiceren (3.12.2 – 2011) 3.13 Interne marketing: Stakeholders en netwerken Promotie Veenendaal zet zich als volgt in (het nummer achter de actie verwijst naar het projectnummer, gevolgd door het jaartal van start): ° Cross marketing stimuleren (3.13.1 – 2011) ° Ambassadeurs werven (3.13.2 - 2011) ° Partners werven (3.13.3 – 2011) ° E-mailings naar stakeholders (3.13.4 – 2011) ° NetWERKbijeenkomsten organiseren (3.13.5 – 2011) 3.14 Advisering gemeente, regiomarketing en lopende zaken Promotie Veenendaal zet zich als volgt in (het nummer achter de actie verwijst naar het projectnummer, gevolgd door het jaartal van start): ° Adviseren over beleidsterreinen die marketing raken (3.14.1 – 2011) ° Evaluatie en bijstellen meerjarenplan (3.14.2 – 2012) 11
 12. 12. 4. Operationeel marketingplanning 2011-2012 WONEN Maand project f m a m j j a s o n d j f m a m j Lip dubbing Ikvaderdag Kinderendenktank Veenendaal aan Zee Kophoesjes Woonmarketingcampagne ‘Fansite’ WK kinderspel WERKEN Maand project f m a m j j a s o n d j f m a m J Wensen ICT sector Mediatraining ICT ondernemersnetwerk Welkom in Veenendaal mailings Business promotiefilm Ondernemersevent Afstemming FoodValley BEZOEKEN Maand project f m a m j j a s o n d j f m a m j Marketingplan binnenstad Het Nieuwe Winkelen Koffietrofee Lampegietersfestival Plan van Aanpak Beste Binnenstad Nieuwe arrangementen E-mail adressen consumenten Bovenregionale evenementen Veense Voorpretkalender ALGEMEEN Maand project f m a m j j a s o n d j f m a m j Magazine Portal Welkomstborden Partners E-mailings naar stakeholders Persberichten Mediapartners Free publicity NetWERKbijeenkomsten Evaluatie Adviseren Intensief Minder intensief Geen activiteit 12
 13. 13. 5. Activiteitenplanning per maand Februari 2011 & continue Activiteit project • Opstellen onderzoeksopdracht • Werven onderzoeksteam Onderzoek verrichten naar wensen en tevredenheid ICT sector Veenendaal • Zoeken naar te koop staande grond ‘aan zee’ ergens in Nederland • Werkgroep samenstellen, definitief plan van aanpak vaststellen Veenendaal aan Zee / Veenendaal Beach • Bestuurszaken organiseren (lidmaatschap, juridische zaken e.d.) • Budgetten vaststellen Communicatie Lampegietersfestival coördineren • Werving deelnemers (horeca) en juryleden Organiseren jaarlijkse uitreiking koffietrofee • Onderzoek doen naar mogelijke innovaties Meewerken aan project Het Nieuwe Winkelen • Werven partners en adverteerders • Instellen redactieraad Magazine haalbaarheid onderzoeken, uitgeven • Minstens eens per maand een relevant persbericht verzenden naar selectie van media. Persberichten uitgeven • Opstellen concept programma/ inhoud • Lijst genodigden opstellen • Logistieke zaken en catering regelen Mediatraining organiseren • Draagvlak bij betrokken organisaties onderzoeken Portal opzetten • inventariseren huidige situatie (o.a. huidige afspraken met VVV, CBS e.d.) (januari 2011) • inventariseren wensen en lopende ontwikkelingen (januari 2011) Welkomstborden bij entrees gemeente • Maandelijks versturen e-nieuws van Promotie Veenendaal E-mailings naar stakeholders • Gevraagd en ongevraagd advies geven Adviseren over beleidsterreinen die marketing raken Maart 2011 Activiteit project • Financiers videofilm zoeken Produceren business promotiefilm • Begeleiden onderzoek Onderzoek verrichten naar wensen en tevredenheid ICT sector Veenendaal • Maandelijks versturen van een mailing naar ondernemingen die (een half jaar geleden) nieuw in het Handelsregister zijn ingeschreven. Gemiddeld ongeveer 50 adressen per maand. Opzetten Welkom in Veenendaal mailings met KvK • Afspraken maken met eigenaar over publiciteitsstunt • Contact leggen met o.a. strand in Amersfoort (Zandfoort aan de Eem) en de bedenker van het strand in Vathorst • Zoeken geschikte locatie Veenendaal aan Zee / Veenendaal Beach 13
 14. 14. • Opstellen strategisch marketingplan Opstellen en mede- uitvoeren Marketingplan voor de binnenstad • Ondersteunen bij coördinatieactiviteiten • Communicatieplan maken Communicatie Lampegietersfestival coördineren • 1e Uitnodiging per e-mail versturen aan vrijwilligers en jury, persbericht • Samenstellen vrijwilligerspakketten (bezoeklijsten/begeleidende brief/criteria jurering) • Aftrap met vrijwilligers voorselectie Organiseren jaarlijkse uitreiking koffietrofee • Uitvoeren actieplan Magazine haalbaarheid onderzoeken, uitgeven • Inventariseren mogelijke mediapartners Mediapartners werven • Uitnodigingentraject Mediatraining organiseren • Besluitvorming Gemeente Veenendaal Portal opzetten • voorstellen opvragen en keuze maken tussen verschillende mogelijkheden Welkomstborden bij entrees gemeente April 2011 Activiteit project • Maandelijks versturen van een mailing naar reeds gevestigde ICT ondernemingen. In totaal meer dan 3.000 relevante ondernemers, dus maandelijks 300 adressen aanschrijven. Opzetten Welkom in Veenendaal mailings met KvK • Publiciteitscampagne organiseren • Zand e.d. regelen • Evt. commerciële partners zoeken (horeca, evenementen,…) • Vergunningen, veiligheidsissues e.d. regelen Veenendaal aan Zee / Veenendaal Beach • Onderzoeken mogelijkheden en behoeften voor netwerkvorming Veenendaalse ICT sector (al dan niet i.c.m. ICT Valley) • Organiseren vrijblijvend ICT diner Medeopzetten/ontwikkelen ICT ondernemersnetwerk • Marketingplannen vergelijken Regionale marketingafstemming FoodValley • Communicatieplan (laten) uitvoeren, inclusief beheer website Communicatie Lampegietersfestival coördineren • Selectie top 10 genomineerden, aftrap jury (uitdelen van de pakketten), persbericht Organiseren jaarlijkse uitreiking koffietrofee • Selectie maken Mediapartners werven • Uitvoeren mediatraining • Genereren persaandacht Mediatraining organiseren • Kick off en draaiboek Portal opzetten • vergunningentraject (WABO) doorlopen Welkomstborden bij entrees gemeente • Persoonlijke contacten aanwenden Partners werven 14
 15. 15. Mei 2011 Activiteit project • Laten produceren van videofilms Produceren business promotiefilm • Organiseren presentatie onderzoek Onderzoek verrichten naar wensen en tevredenheid ICT sector Veenendaal • Bericht publiceren dat Veenendaal uitbreidt en sinds kort aan zee ligt. • ‘strand’ neerleggen • Een week na A Veenendaal Beach lanceren Veenendaal aan Zee / Veenendaal Beach • Organiseren bijeenkomst waar eerste (beeld)materiaal voor website wordt verzameld op een inspirerende manier fansite’ met sociale media applicaties • Opstellen voorkeursscenario ondernemersnetwerk en activiteiten (offline, online) Medeopzetten/ontwikkelen ICT ondernemersnetwerk • Concept ontwikkelen Medeorganisatie ondernemersevent Veenendaal – FoodValley • Afstemmen (planning en inhoud, sponsoring?) bestaande evenementen, marketingacties enzovoorts Regionale marketingafstemming FoodValley • Reminder voor juryberaad naar jury (e-mail) Organiseren jaarlijkse uitreiking koffietrofee • Presenteren meest kansrijke plan(nen) Meewerken aan project Het Nieuwe Winkelen • Vervolgafspraken met deelnemers vastleggen en uitvoeren Mediatraining organiseren • Strategiesessie Portal opzetten • content verzorging regelen Welkomstborden bij entrees gemeente Juni 2011 Activiteit project • Communiceren over onderzoeksresultaten • Actieplan op basis van onderzoeksresultaten opstellen Onderzoek verrichten naar wensen en tevredenheid ICT sector Veenendaal • Lanceren website fansite’ met sociale media applicaties • Fondsen en samenwerkingspartners werven Medeorganisatie ondernemersevent Veenendaal – FoodValley • Juryberaad • Persbericht (onder embargo) naar pers en jury: nabellen pers • Maken oorkondes, Koffieketel ophalen, Fotograaf regelen • Uitnodigen pers, jury, bestuur, ambassadeurs, sponsors, relaties en vorige winnaar Koffietrofee • Prijsuitreiking • Verzenden persberichten met foto na afloop naar pers en jury Organiseren jaarlijkse uitreiking koffietrofee • Bewaken voortgang en vervolgstappen Magazine haalbaarheid onderzoeken, uitgeven • Mogelijkheden met geselecteerde media bespreken Mediapartners werven • Functionele sessie & concept ‘Service Level Agreement’ Portal opzetten 15
 16. 16. • Voorbereiden bijeenkomst Samenwerking bovenregionale evenementen versterken Juli 2011 Activiteit project • Uitwerken nieuwe arrangementsuggesties Nieuwe arrangementen • Bijdragen leveren aan website en applicaties • Stimuleren van mensen uit Veenendaal de beschikbare applicaties te gebruiken fansite’ met sociale media applicaties • Organiseren netwerk en netwerkactiviteiten, uitvoeringsagenda Medeopzetten/ontwikkelen ICT ondernemersnetwerk • Versterken/verbeteren (kwaliteit, vernieuwing, rendement) bestaande evenementen Regionale marketingafstemming FoodValley • Werkafspraken maken & uitvoeren Mediapartners werven • Opzetten Comite van Aanbeveling Partners werven Augustus 2011 Activiteit project • Partners werven Nieuwe arrangementen • Werving sponsor en leverancier kophoesjes • Afspraken maken (met autoverkopers) over distributie kophoesjes Kophoesjes in verkochte auto’s • Plan uitwerken Medeorganisatie ondernemersevent Veenendaal – FoodValley • Keuzes maken voor marketingstrategie en evenementenondersteuning Regionale marketingafstemming FoodValley • Relevante onderdelen uit PvA uitvoeren, nog nader te bepalen Meewerken aan uitvoering Plan van Aanpak Beste Binnenstad • feestelijke “opening” Welkomstborden bij entrees gemeente • Afspraken vastleggen, ondertekenen intentieverklaringen Partners werven September 2011 Activiteit project • Video lanceren via diverse media Produceren business promotiefilm • Acties uitvoeren en verwerken in operationeel marketingplan 2012 - 2013 Onderzoek verrichten naar wensen en tevredenheid ICT sector Veenendaal • Relevant en aansprekend liedje selecteren (snel, vrolijk, redelijk bekend, versterkt positionering van Veenendaal) • Script bedenken en uitschrijven (scenario + storyboard) Opname en verspreiding lip dubbing videoclip • Arrangementen opzetten Nieuwe arrangementen • Ontwerp kophoesjes Kophoesjes in verkochte auto’s • Nieuwe initiatieven en evenementen inpassen binnen bestaande structuur Regionale marketingafstemming 16
 17. 17. FoodValley • Opstellen operationeel marketingplan Opstellen en mede- uitvoeren Marketingplan voor de binnenstad • Besluit nemen over investeringen in kansrijke plannen Meewerken aan project Het Nieuwe Winkelen • Twee stagiaires onderzoeken creatieve mogelijkheden om een selectie van media naar Veenendaal te lokken en te verleiden tot ‘free publicity’ Free publicity genereren • (financiële) partners zoeken Veense Voorpretkalender publiceren • Concepten ontwikkelen • Fondsen werven NetWERKbijeenkomsten organiseren Oktober 2011 Activiteit project • Organisatie formeren • Evenementenplan maken WK jojo-en of ander kinderspel • Deelnemers werven (allerlei organisaties uit Veenendaal mee laten doen, dit vergt veel voorbereiding) • Camera en techniek regelen • Planning maken, locaties regelen enzovoorts • Eventueel sponsors werven Opname en verspreiding lip dubbing videoclip • Vermelden nieuwe arrangementen in diverse media Nieuwe arrangementen • Vervolgactie/ campagne bedenken en uitvoeren in de lijn van Het Kan Weer / Ik Koop Ook Vervolg woonmarketingcampa gne • Overhandiging eerste auto met kophoesjes Kophoesjes in verkochte auto’s • Criteria voor ondersteuning (objectivering) vaststellen Regionale marketingafstemming FoodValley • Test Concept, vaststelling SLA overeenkomsten Portal opzetten • Bijeenkomst Samenwerking bovenregionale evenementen versterken • Communicatieplan maken en uitvoeren Veense Voorpretkalender publiceren • Plan uitwerken NetWERKbijeenkomsten organiseren November 2011 Activiteit project • Probleemstelling bedenken, voorbereiden brainstormsessie Schoolkinderen inzetten als denktank • Draaiboek maken • Begroting maken WK jojo-en of ander kinderspel • Opnames maken (op verschillende tijdstippen en plaatsen?) • Editen Opname en verspreiding lip dubbing videoclip • Verspreiding kophoesjes Kophoesjes in verkochte auto’s • Uitvoeren deel marketingacties Opstellen en mede- uitvoeren Marketingplan voor de 17
 18. 18. binnenstad • Uitvoering plannen Meewerken aan project Het Nieuwe Winkelen • lancering portal Portal opzetten • offertes opvragen fotograaf en website • sponsors werven Werving e-mail adressen van consumenten: op de foto met Promotie Veenendaal • Follow-up Samenwerking bovenregionale evenementen versterken • Inhoud kalender vaststellen • Vormgeving vaststellen Veense Voorpretkalender publiceren • Uitvoeren • ‘After sales’ en evaluatie NetWERKbijeenkomsten organiseren December 2011 Activiteit project • Deelnemers (kinderen) werven Schoolkinderen inzetten als denktank • Communicatieplan maken WK jojo-en of ander kinderspel • Promotie van de clip organiseren • Première organiseren Opname en verspreiding lip dubbing videoclip • Uitvoeren Medeorganisatie ondernemersevent Veenendaal – FoodValley • offertes fotograaf en website beoordelen, starten Werving e-mail adressen van consumenten: op de foto met Promotie Veenendaal • Productie organiseren Veense Voorpretkalender publiceren Januari 2012 Activiteit project • Plannen uitvoeren WK jojo-en of ander kinderspel • Gemeente, Promotie Veenendaal en partners geven invulling aan aanbevelingen Free publicity genereren • Kalenders verspreiden Veense Voorpretkalender publiceren Februari 2012 18
 19. 19. Activiteit project • Publiciteit organiseren Schoolkinderen inzetten als denktank • ‘After sales’ en evaluatie Medeorganisatie ondernemersevent Veenendaal – FoodValley • E-mailnieuwsbrieven verspreiden Veense Voorpretkalender publiceren Maart 2012 Activiteit project • Brainstormsessie organiseren • Uitkomsten brainstormsessie gebruiken Schoolkinderen inzetten als denktank • NNTB NNTB • Herhaling activiteiten Koffietrofee, op de foto met Promotie Veenendaal enz. 19
 20. 20. April 2012 Activiteit project • Evaluatie uitvoeren Evaluatie en bijstellen meerjarenplan • NNTB NNTB • Herhaling activiteiten Koffietrofee, op de foto met Promotie Veenendaal enz. Mei 2012 Activiteit project • Evenement evalueren WK jojo-en of ander kinderspel • Overleg met gemeente en andere relevante partijen • Opstellen concept plan Evaluatie en bijstellen meerjarenplan • NNTB NNTB • Herhaling activiteiten Koffietrofee, op de foto met Promotie Veenendaal enz. Juni 2012 Activiteit project • Presenteren plan • Bijstellen • Tot uitvoering overgaan Evaluatie en bijstellen meerjarenplan • NNTB NNTB • Herhaling activiteiten Koffietrofee, op de foto met Promotie Veenendaal enz. 20
 21. 21. 6. Overige activiteiten Naast de beschreven projectactiviteiten (ongeveer 80% van de beschikbare uren van de manager Promotie Veenendaal) wordt 20% van de ureninzet verdeeld over lopende zaken zoals bestuursvergaderingen, netwerkactiviteiten enzovoorts en een aantal activiteiten waar Promotie Veenendaal aan meewerkt. Een niet-limitatief overzicht van deze activiteiten in willekeurige volgorde: • Deelname aan VVV Promotiecommissie Veenendaal • Deelname aan Coordinatie Overleg Centrum • Kees Stip Festival • Dutch Food Valley Classic • Triatlon Veenendaal • Spring in ’t Park • Bestuur Netwerk Citymarketing Nederland • Gemeentelijke werkgroep ICT Centrum 21
 22. 22. 7. Begroting In haar vergadering van 30 juni 2010 heeft het bestuur gevraagd om een begroting op te stellen waaruit de ambitie van de stichting Promotie Veenendaal volop spreekt. Onderstaande begroting is een weergave van deze ambitie, maar hieruit volgt ook dat voor de diverse projecten nog veel middelen moeten worden geworven. De inspanningen die hiervoor nodig zijn, kunnen niet worden onderschat. Daarom zal halverwege het boekjaar 2011 een tussentijdse evaluatie worden gehouden en waar nodig specifieke ambities worden bijgesteld. Ondergrens hierbij is wel dat minimaal 75% van de beschreven projecten daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Overigens staan bij diverse projecten zogenaamde ‘PM’ posten opgevoerd. Deze posten geven aan dat voor het desbetreffende project bijdragen worden gevraagd van verschillende partijen in Veenendaal. Afhankelijk van hun bereidheid om in het project te participeren kan het ambitieniveau per project worden opgeschroefd of worden bijgesteld. Wonen project Kosten totaal Uren Lip dubbing 3.000 70 Ikvaderdag 8.000 90 Kinderendenktank 3.000 40 Veenendaal aan Zee 3.000 70 Kophoesjes 0 40 Woonmarketingcampagne 3.000 30 ‘Fansite’ 3.000 40 WK kinderspel 1.000 50 TOTAAL Max. 24.000 430 Werken project Kosten totaal Uren Wensen ICT sector 5.000 100 Mediatraining 1.000 60 ICT ondernemersnetwerk 3.000 60 Welkom in Veenendaal mailings 1.000 20 Business promotiefilm 3.000 80 Ondernemersevent 3.000 80 Afstemming FoodValley 0 20 TOTAAL Max. 16.000 420 Bezoeken project Kosten totaal Uren Marketingplan binnenstad 2.000 60 Het Nieuwe Winkelen 3.000 40 Koffietrofee 0 60 Lampegietersfestival 1.000 50 Plan van Aanpak Beste Binnenstad 1.000 50 Nieuwe arrangementen 1.000 40 E-mail adressen consumenten 3.000 40 Bovenregionale evenementen 1.000 30 Veense Voorpretkalender 4.000 30 TOTAAL Max. 16.000 400 22
 23. 23. Algemeen project Kosten totaal Uren Magazine 12.000 100 Portal 3.000 80 Welkomstborden 0 40 Partners 700 100 E-mailings naar stakeholders 1.000 30 Persberichten 0 30 Mediapartners 0 20 Free publicity 3.000 80 NetWERKbijeenkomsten 3.000 60 Evaluatie 200 40 Adviseren 0 20 TOTAAL Max. 22.900 600 Totaal Thema Kosten totaal Uren Wonen 24.000 430 Werken 16.000 420 Bezoeken 16.000 400 Algemeen 22.900 600 TOTAAL Max. 78.900 1850 NB: Alle kosten zijn exclusief BTW. Toelichting op verdeling tussen de thema’s: ° De projecten onder het thema ‘wonen’ o hebben een sterke uitstraling naar de andere thema’s (zo zal Ikvaderdag naar verwachting ook een sterke positieve invloed hebben op het bezoek aan de binnenstad); o zijn nog het minst ontwikkeld of door andere partijen geborgd ° De projecten onder het thema ‘werken’ o zijn over het algemeen minder duur, maar vergen veel relatiebeheer; o Daarnaast wordt voor een deel van deze projecten budget vrijgemaakt via het gemeentelijke Programma Economie. ° De projecten onder het thema ‘bezoeken’ kosten het minste tijd en geld. Hiervoor zijn de volgende oorzaken aan te wijzen: o Dekking voor deze activiteiten moet worden gevonden bij partijen als Platform Binnenstadsmanagement en de Gemeente (zoals de Koffietrofee); o De meeste activiteiten zijn voor Promotie Veenendaal relatief weinig kostenintensief, maar vergen deskundigheid van de citymarketing organisatie (zoals Marketingplan en inbreng in Plan van aanpak Beste Binnenstad). ° De Veenendaalbrede projecten (algemeen) o liggen samen boven het gemiddelde van de drie thema’s. Algemene projecten hebben immers op alle drie de thema’s een verwacht positief effect; o Uitschieter hierbij is het project ‘magazine’, waarvoor conform de oorspronkelijke activiteitenbegroting 12.000,- is gereserveerd. Dit project vormt ook het hart van het activiteitenplan omdat niet alleen een magazine, maar ook allerlei andere communicatiemiddelen via een groeiconcept zullen worden ingezet. Daarnaast is het ondersteunend aan alle andere projecten. 23
 24. 24. 6. Bijlage: uitwerking projecten 24
 25. 25. Projectnaam: Produceren business promotiefilm Nummer: 3.1.1 – 2011 (ondernemend) Doel project: Bij foodbedrijven in de regio en bij ICT bedrijven (al dan niet met verhuisplannen) Veenendaal neerzetten als ICT centrum, met alle relevante voorzieningen Afgeleid doel: intern Veenendaal neerzetten als ICT centrum Activiteiten: ° Financiers videofilm zoeken ° Laten produceren van videofilms over individuele (ICT) bedrijven uit Veenendaal, deze bundelen in een gezamenlijke video ° Video lanceren via diverse media, waaronder eigen website Beoogd resultaat: 50 foodbedrijven in de regio weten dat bij ICT vraagstukken de oplossing in Veenendaal te vinden is. 50 ICT bedrijven gaan Veenendaal zien als ICT centrum van FoodValley Boegbeeld: Sjaak de Groot (AV media) In samenwerking met: ° Roeland Tameling (Promotie Veenendaal); ° Diverse ICT ondernemingen in Veenendaal; ° Bedrijvenkring Veenendaal: Louis Diepenveen ° Overige relevante (meebetalende) ondernemers ° Gerda van de Pol (Gemeente Veenendaal); ° Rema van der Linden (Gemeente Veenendaal) Planning: periode en uren Maart 2011 – oktober 2011 Inzet manager: 80 uur Kosten: Productie: 2.000,- dankzij sponsoring producent en gefilmde organisaties Communicatie: 1.000,- (inclusief online plaatsing) Totaal maximaal 3.000,- Additionele Documenten en info: 25
 26. 26. Projectnaam: Onderzoek verrichten naar wensen en tevredenheid ICT sector Veenendaal Nummer: 3.1.2 – 2011 (ondernemend) Doel project: Inventariseren behoeften van primaire ondernemersdoelgroep, zodat we met verschillende betrokken partijen vraaggestuurd kunnen werken. Activiteiten: • Opstellen onderzoeksopdracht • Werven onderzoeksteam • Begeleiden onderzoek • Organiseren presentatie onderzoek • Communiceren over onderzoeksresultaten • Actieplan op basis van onderzoeksresultaten opstellen • Acties uitvoeren en verwerken in operationeel marketingplan 2012 - 2013 Beoogd resultaat: • Onderzoeksrapport met bondige, heldere adviezen aan Promotie Veenendaal en andere partijen met het antwoord op de vraag: hoe houden we de ICT ondernemingen in Veenendaal en wat is er nodig om ICT ondernemingen naar Veenendaal te halen? • Contact gelegd met minstens 20 ICT ondernemingen Boegbeeld: • Ton Westerhof (Gemeente Veenendaal) In samenwerking met: ° Roeland Tameling (Promotie Veenendaal); ° Wout van der Gun (Universiteit Utrecht); ° Ton van Rietbergen (Universiteit Utrecht); ° Hogeschool Utrecht (deelopdracht) ° Herman van Rijnbach (Gemeente Veenendaal) ° Geurt Valkenburg (Ondernemend Veenendaal) ° Brigitte Witjes (Gemeente Veenendaal) ° Kender Thijssen of andere prominente ICT onderneming ° BKV Planning: periode en uren Februari 2011 – juni 2011 en september 2011 – december 2011 Uren relatiebeheer/opbouw: 40 Uren begeleiding: 20 Uren communicatie: 20 Uren uitvoering: 20 Totaal manager: 100 Kosten: Onderzoek maximaal 1.000,- , ten laste van Promotie Veenendaal. Hosting presentatie, catering e.d. laten sponsoren. Uitvoering acties hieruitvolgend: maximaal 4.000,- Additionele Documenten en info: 26
 27. 27. Projectnaam: Opzetten Welkom in Veenendaal mailings met KvK Nummer: 3.1.3 – 2011 (ondernemend) Doel project: • Nieuwe ondernemingen in Veenendaal met open armen ontvangen • Bestaande ondernemingen informeren over voor hen relevante ondersteuningsmogelijkheden Activiteiten: • Maandelijks versturen van een mailing naar ondernemingen die (een half jaar geleden) nieuw in het Handelsregister zijn ingeschreven. Gemiddeld ongeveer 50 adressen per maand. • Maandelijks versturen van een mailing naar reeds gevestigde ICT ondernemingen. In totaal meer dan 3.000 relevante ondernemers, dus maandelijks 300 adressen aanschrijven. Beoogd resultaat: • Alle nieuwe ondernemingen in Veenendaal zijn geïnformeerd over ondersteuning en actualiteiten in Veenendaal • Alle ICT ondernemingen in Veenendaal zijn geïnformeerd over ondersteuning en actualiteiten in Veenendaal Boegbeeld: Vian Kooiker (Kamer van Koophandel Midden Nederland) In samenwerking met: ° Roeland Tameling (Promotie Veenendaal); ° Gerda van de Pol (Gemeente Veenendaal); ° Martine Schuijer (VNO-NCW); ° Zwier Slik (Bedrijvenkring Veenendaal). Planning: periode en uren Start: 1 maart 2011, afronding: 1 maart 2012 Ondersteuning boegbeeld: 10 uur Verzamelen en formuleren inhoud: 10 uur Projectleiding en uren KvK: PM Kosten: Porto- en reprokosten KvK: PM Inbreng promotiemateriaal Promotie Veenendaal maximaal 1.000,- Additionele Documenten en info: 27
 28. 28. Projectnaam: Schoolkinderen inzetten als denktank Nummer: 3.2.1 – 2011 (jong) Doel project: ° Creativiteit van kinderen inzetten voor concrete en verrassende ideeën over de profilering van Veenendaal als gezinsstad ° Door het organiseren van een brainstormsessie enthousiast laten zien dat kinderen in Veenendaal meer dan serieus genomen worden Activiteiten: ° Probleemstelling bedenken, voorbereiden brainstormsessie ° Deelnemers (kinderen) werven ° Publiciteit organiseren ° Brainstormsessie organiseren ° Uitkomsten brainstormsessie gebruiken Beoogd resultaat: ° Brainstorm met minstens 20 kinderen die de sessie gemiddeld minstens een 7 geven als rapportcijfer ° Mediawaarde van 1.000,- ° 3 originele uitkomsten van de brainstormsessie Boegbeeld: Andre Merlijn (Beeldenstorm) In samenwerking met: ° Roeland Tameling (Promotie Veenendaal); ° Hans Bouwmeester (Wethouder Jeugdzaken Veenendaal); ° Onderwijsinstellingen uit Veenendaal Planning: periode en uren November 2011 – maart 2012 Inzet manager: 40 uur Kosten: 3.000,- Additionele Documenten en info: ° Wat is er leuker dan kinderen en jongeren bij de citymarketing van Veenendaal te betrekken. ° Zo bevestig je meteen je positie als gezinsstad. Je handelt naar je missie van gezinsstad #1. ° Heldere blik: kinderen en jongeren kijken met andere ogen naar vraagstukken en onderwerpen. ° Jeugdpanels nemen regelmatig deel aan workshops en forums. Dit levert frisse ideeën en verrassende resultaten op die volwassenen mogelijk niet zouden bedenken. 28
 29. 29. Projectnaam: WK jojo-en of ander kinderspel Nummer: 3.2.2 – 2012 (jong) Doel project: Op ludieke manier voor kinderen WK-evenement (laten) organiseren met grote publiciteitswaarde (door hoge aaibaarheidsfactor en door voor het eerst dit WK te organiseren) Activiteiten: ° Organisatie formeren ° Evenementenplan maken ° Draaiboek maken ° Begroting maken ° Communicatieplan maken ° Plannen uitvoeren ° Evenement evalueren Beoogd resultaat: Evenement met minstens 50 deelnemers en 100 bezoekers, 10.000,- mediawaarde Boegbeeld: Abel ten Hoorn In samenwerking met: ° Roeland Tameling (Promotie Veenendaal); ° Gerwin Veltman (Evenementencoördinator Gemeente Veenendaal) ° Peter Baten (Binnenstadsmanager) Planning: periode en uren Oktober 2011 – mei 2012 Inzet manager: 50 uur Kosten: Door sponsoring vrijwel budgetneutraal uitvoeren. Mogelijke sponsors: producent kinderspeelgoed, Platform Binnenstadsmanagement e.a. Werkbudget Promotie Veenendaal: 1.000,- Additionele Documenten en info: 29
 30. 30. Projectnaam: Opname en verspreiding lip dubbing videoclip Nummer: 3.3.1 (divers) Doel project: ° ‘free publicity’ genereren die positionering van Veenendaal bevestigt; ° Versterking trots op en betrokkenheid bij Veenendaal door deelnemende partijen ° Door viral marketing boodschap over positionering Veenendaal rechtstreeks verspreiden via ambassadeurs ° Plezier maken Activiteiten: Studenten van Hogeschool Utrecht verzorgen onder begeleiding van Promotie Veenendaal en EF2 voorbereiding, uitvoering en follow-up van een lip dub clip over Veenendaal. Hierin zijn onder meer de volgende stappen te onderscheiden: ° Relevant en aansprekend liedje selecteren (snel, vrolijk, redelijk bekend, versterkt positionering van Veenendaal) ° Script bedenken en uitschrijven (scenario + storyboard) ° Deelnemers werven (allerlei organisaties uit Veenendaal mee laten doen, dit vergt veel voorbereiding) ° Camera en techniek regelen ° Planning maken, locaties regelen enzovoorts ° Eventueel sponsors werven ° Opnames maken (op verschillende tijdstippen en plaatsen?) ° Editen ° Promotie van de clip organiseren ° Première organiseren Beoogd resultaat: ° Minstens 10 media in Nederland geven aandacht aan de lip dub clip ° Minstens 2000 e-mailadressen ontvangen een link naar de clip ° Minstens 10 partijen werken mee Boegbeeld: Jaap Pilon In samenwerking met: ° Roeland Tameling ° Ferry Gerritsen (EF2) ° Hogeschool Utrecht – imagineering en andere opleidingen ° cultuurcoördinator ° VVV ° Corne Hamerpagt (stagiaire Communicatie Veenendaal) ° Rema van der Linden (adviseur Communicatie Veenendaal) ° Michael Blankespoor (Midden Nederland Events) ° PPG Industrial Coatings Planning: periode en uren september 2011 – december 2011 voorbereiding: januari – maart; opnamen in mei; première in september Aantal uren: 70 Kosten: Projectbegeleiding, communicatie e.d.: PM Werkzaamheden onkosten stagiaires: budgetneutraal Werkzaamheden EF2: maximaal € 3.000,- incl. première en promotie, afhankelijk van sponsors Inzet techniek: PM, streven: budgetneutraal, afhankelijk van sponsors Additionele Documenten en info: Zie o.a. • Stappenplan van Vier Vrienden • http://www.lipdubhub.com/ • http://www.youtube.com/results?search_query=lip+dub&aq=0 30
 31. 31. Toelichting: Een lipdub is een video die lipsynchronisatie en audio dubbing combineert tot een videoclip (definitie: Wikipedia). Een groep mensen wordt gefilmd terwijl ze een liedje meezingen; tijdens de montage voegt men de originele muziek toe. De meest populaire lipdubs worden gefilmd als één lang, continue shot. Vooral in de universitaire wereld wint het fenomeen snel aan populariteit: onder Amerikaanse universiteiten is er zelfs een competitie, waarbij het gaat om het hoogste aantal views op Youtube. Het gaat echter om meer dan views. Je zou een geslaagde lipdub ook als marketinginstrument in kunnen zetten. Tijdens de opnames stralen deelnemers buitengewoon veel plezier uit, en mensen die plezier hebben ‘verkopen’. Twijfel je over de juiste plaats om bijvoorbeeld te wonen of vrijetijd te besteden, dan zou een goeie film je maar zo eens over de streep kunnen trekken. Toegegeven, dat is niet het belangrijkste argument. Je opereert als groep en voor een mooie lipdub is een flinke ruimte en een aanzienlijk aantal deelnemers nodig: het uiteindelijke product is dus tot stand gekomen door echt samenwerken. Dat is voor veel scholen ook de reden om lipdubs te faciliteren en te financieren. Om even een indruk te geven: sommige lipdubs zijn in een jaar tijd bijna 7 miljoen keer bekeken op Youtube. Da’s elke dag 18.000 x. Links op websites, blogs, google-indexatie, hoge waardering, etc. Daar kan geen marketingaanpak tegenop. Laat staan een citymarketing aanpak. Veenendaal de eerste die lip dubbing als citymarketing instrument inzet?! 31
 32. 32. Projectnaam: Nieuwe arrangementen Nummer: 3.3.2 (divers) Doel project: Aanvullen huidige arrangementenaanbod Activiteiten: o Uitwerken nieuwe arrangementsuggesties; o Partners werven; o Arrangementen opzetten; o Vermelden nieuwe arrangementen in diverse media. Beoogd resultaat: In 2011 minstens één nieuw arrangement opgezet Boegbeeld: Ruud Burgers (Sport Totaal) In samenwerking met: ° Roeland Tameling (ondersteuning, communicatie) ° VVV Promotiecommissie Veenendaal ° VVV de Vallei Planning Juli 2011- oktober 2011 Kosten: Werkbudget Promotie Veenendaal: maximaal 1.000,- Overige: PM, te dragen door participant(en) Ureninzet partners: PM Projectbegeleiding, communicatie e.d.: 40 uur Additionele Documenten en info: (later in te vullen) 32
 33. 33. Projectnaam: Veenendaal aan Zee / Veenendaal Beach Nummer: 3.4.1 (centraal en bereikbaar) Doel project: A. De woonkwaliteiten van Veenendaal op een verrassende wijze in de publiciteit brengen B. Ludieke productontwikkeling: strand aanleggen aan water in Veenendaal Activiteiten: Eerst A – Veenendaal aan Zee Vervolgens B – Veenendaal Beach A – Veenendaal aan Zee • Zoeken naar te koop staande grond ‘aan zee’ ergens in Nederland • Afspraken maken met eigenaar over publiciteitsstunt • Publiciteitscampagne organiseren • Bericht publiceren dat Veenendaal uitbreidt en sinds kort aan zee ligt. “Dat was het enige dat nog ontbreekt aan het voorzieningenniveau van Veenendaal”. B – Veenendaal Beach • Werkgroep samenstellen, definitief plan van aanpak vaststellen • Contact leggen met o.a. strand in Amersfoort (Zandfoort aan de Eem) en de bedenker van het strand in Vathorst • Zoeken geschikte locatie • Zand e.d. regelen • Evt. commerciële partners zoeken (horeca, evenementen,…) • Vergunningen, veiligheidsissues e.d. regelen • ‘strand’ neerleggen • Een week na A Veenendaal Beach lanceren Beoogd resultaat: • Minstens 10.000 lezers ontvangen via diverse media bericht over Veenendaal aan Zee & Veenendaal Beach in 2011 • Het ‘strand’ wordt minstens 1.000 maal bezocht. Boegbeeld: ° Hans Bouwmeester (Wethouder Gemeente Veenendaal) In samenwerking met: ° Roeland Tameling (Promotie Veenendaal); ° Projectontwikkelaar(s) ° Hans van Walsem (Gemeente Veenendaal) ° Leden expertpanel Promotie Veenendaal ° Sacha Berg (OVO) ° Nancy Rullens (Gemeente Veenendaal) ° Francois van Doesburg (Gemeente Veenendaal) ° Abel ten Hoorn (Sportraad, Promotie Veenendaal) ° Horeca Veenendaal Planning: periode en uren 1e helft van 2011 Manager: A - 30 uur, B – 40 uur Kosten: Publiciteitscampagne: maximaal 1.000,- Strand: investering Promotie Veenendaal maximaal 2.000,- Additionele Documenten en info: Het winnende idee bij de brainstormavond van Promotie Veenendaal. Ineens waren ze er: de stadsstranden. Na het succes van Paris Plage en het Amager Strandpark in Kopenhagen volgden Brussel Bad, Strantwerpen en Berlijn Badestrande. Rotterdam (Strand aan de Maas) en Amsterdam 33
 34. 34. (Blijburg) zijn sinds 2003 de eerste Nederlandse steden met een eigen stadsstrand. Sinds hun intrede is het fenomeen stadsstrand niet meer weg te denken uit steden als Amsterdam, al zijn ze nog niet zo ingeburgerd in kleinere steden. Ze zijn nog steeds hot en het beste alternatief voor wie ‘het strandgevoel’ wil beleven zonder daarvoor in een ronkende file naar de kust af te reizen, bumper tegen bumper tot Bloemendaal. Alleen het zwemmen blijft een heikel punt. 34
 35. 35. Projectnaam: Vervolg woonmarketingcampagne (regionaal?) Nummer: 3.4.2 (centraal en bereikbaar) Doel project: Ervoor zorgen dat mensen van buiten Veenendaal ook komen wonen in Veenendaal Activiteiten: Vervolgactie/ campagne bedenken en uitvoeren in de lijn van Kijk een huis! / Het Kan Weer / Ik Koop Ook Beoogd resultaat: Deelnemende partijen waarderen de samenwerking met minstens een 7. Inhoudelijk resultaat nader in overleg te bepalen Projectleider: Brechtje Dekkers In samenwerking met: ° Roeland Tameling (Promotie Veenendaal); ° Arianne Hollander (Wethouder Gemeente Veenendaal) ° Projectontwikkelaar(s) ° Hans van Walsem (Gemeente Veenendaal) ° Makelaars ° Overige deelnemers vorige project(en) Planning: periode en uren 2e helft van 2011 Manager: 32 uur Kosten: n.t.b. Additionele Documenten en info: Vanuit LATEI is inmiddels al het initiatief genomen om een campagne op te zetten om de woningen van LATEI op een andere manier aan de consument te presenteren; Kijk een huis!. De website is inmiddels al online: www.kijkeenhuis.nl. Bij de campagne wordt de consument op het moment van verandering in het leven aangesproken op de mogelijkheid van wijzigingen in de wooncarrière. Op de site staan alle woningen van LATEI en hieraan gekoppeld zijn de maatregelen die er zijn om te zorgen dat de woning bereikbaar is voor de doelgroep. Dit is ook om de angst voor het kopen van een woning, wat op dit moment veel voorkomt, weg te nemen. Dit komt voort uit de actie die in Amersfoort is gedaan: Het kan weer. Inspirerend De wooncampagne Het kan weer. Inclusief een website www.hetkanweer.nl is in het verleden een wooncampagne geweest vanuit de Alliantie, welke was opgezet om de consument te stimuleren om te praten over de mogelijkheden van het kopen van een huis. Veel mensen durfde niet, maar was dat ook terecht? Inmiddels is de campagne omgezet in een een ‘Te koop het kan weer’-samenwerking met veel Amersfoortse betrokken partijen: Gemeente Amersfoort, de Alliantie, LATEI, Rabobank Amersfoort Heilijgers en Bouwfonds. Het grappige is dat de campagne geen significante toename heeft opgeleverd van het gebruik van de verschillende regelingen die worden aangeboden. Maar de verkoop van huizen en het aantal informatieaanvragen nam na de start van de campagne in Amersfoort wel toe. Daarom is het een mooi marketing-voorbeeld, door informatie te bundelen en handzaam aan te bieden kennis kun je je relevante doelgroepen meer vertrouwen geven en stress wegnemen over de verkoop van het eigen huis houding wat uiteindelijk ertoe leidt dat woningen in wijken als Vathorst toch worden verkocht ondanks de economische malaise gedrag. Het was zo succesvol dat het al een spin- off in Veenendaal heeft opgeleverd, al was de actie bij ons door beperkt budget en niet optimale timing (nog) minder succesvol. Inmiddels heeft de gemeente Veenendaal het idee in aangepaste vorm ook gebruikt en de Twitter-campagne ‘Ook jij kunt nu een huis kopen’ gestart. Zie www.veenendaaloost.nl/over-de-wijknieuws62/ook-jij-kunt-nu-een-huis-kopen en www.twitter.com/ikkoopook. Wellicht dat we dit in FoodValley verband 35
 36. 36. kunnen uitbreiden of versterken. Voor Veenendaal moet onderzocht worden of we straks kunnen doorborduren op Kijk een huis! of dat we zelf een gezamenlijk campagne gaan opzetten met verschillende partijen. Het budget zal dan ook veel groter moeten zijn. 36
 37. 37. Projectnaam: Kophoesjes in verkochte auto’s Nummer: 3.5.1 (gezinswaarden) Doel project: Op een sympathieke manier reclame maken bij gezinnen en andere autokopers door in de door hen gekochte auto’s stoelen te voorzien van ‘kophoesjes’ met leuke puzzels e.d. die een verband hebben met Veenendaal. Activiteiten: • Werving sponsor en leverancier kophoesjes • Afspraken maken (met autoverkopers) over distributie kophoesjes • Ontwerp kophoesjes • Overhandiging eerste auto met kophoesjes • Verspreiding kophoesjes Beoogd resultaat: Uitgifte van jaarlijks ongeveer 250 promotiehoesjes Boegbeeld: Herman van Rijnbach In samenwerking met: ° Roeland Tameling (Promotie Veenendaal); ° Leden Autostad Veenendaal ° Cees van Hunnik (Peugeot Van Hunnik Veenendaal) ° Gerrit van der Does (Staples) Planning: periode en uren Voorbereiding: augustus – november 2011, start uitgifte december 2011 Manager: 40 uur Overigen: PM Kosten: volledig dekkend door sponsoring Additionele Documenten en info: http://www.busstofferingen.nl/fotos.html 37
 38. 38. Projectnaam: ‘fansite’ met sociale media applicaties Nummer: 3.5.2 (gezinswaarden) Doel project: Door bundeling van sociale media met als doelgroep vooral de inwoners van Veenendaal de bewering staven dat Veenendaal gezinsstad nummer 1 en ICT centrum van de regio is. Activiteiten: ° Organiseren bijeenkomst waar eerste (beeld)materiaal voor website wordt verzameld op een inspirerende manier ° Lanceren website ° Bijdragen leveren aan website en applicaties ° Stimuleren van mensen uit Veenendaal de beschikbare applicaties te gebruiken Beoogd resultaat: ° 100 deelnemers aan verrassend ‘gezinsevenement’ ° In eerste maand minstens 100 ‘posts’ via verschillende media ° Na een jaar minstens 800 ‘posts’ Boegbeeld: Bob van den Berg (Bureau Nummer Zoveel) In samenwerking met: ° Roeland Tameling (Promotie Veenendaal); ° Ferry Gerritsen (EF2); ° Jaap Pilon Planning: periode en uren Maart 2011 – augustus 2011 Inzet manager: 40 uur Kosten: 3000,- voor Promotie Veenendaal, rest via samenwerkingspartners. Conform begroting activiteitenplan punt 19 (subkop ‘nieuwe media’) Additionele Documenten en info: Moderne communicatie draait om de dialoog. De tijd die men online besteedt wordt steeds groter. Of iets goed of slecht is wordt niet meer bepaald door de afzender maar door de gebruikers die er over schrijven. De te ontwikkelen website is een internetplatform voor de echte positieve fan om verhalen, foto’s en ervaringen te delen van en over onze stad. Ook is het dé plek om meningen van andere fans te lezen, zien en horen over Veense zaken zoals sporten, uitgaan, maar ook speeltuinen en wijkinitiatieven. Onze content wordt gemaakt door de inwoners, omdat wij vinden dat zij als fans de beste content voor onze stad kunnen samenstellen. Ook werken we met een wisselende maar onafhankelijke redactie. 38
 39. 39. Projectnaam: jaarlijks evenement in samenwerking met ikvader.nl: Nationale Ikvaderdag Nummer: 3.5.3 (gezinswaarden) Doel project: Veenendaal landelijk bekendheid geven als gezinsstad nummer 1, waar volop aandacht is voor (jonge) vaders, maar ook veel te doen is voor hun vrouw en kinderen (met name winkelen!). Tevens omzetgenererende actie voor binnenstad. Activiteiten: Organisatie (jaarlijkse) Nationale Ikvaderdag, bij voorkeur op de eerste zaterdag na vaderdag. Beoogd resultaat: 8.000 bezoekers aan ikvaderdag 2012, 3.000 extra bezoekers aan de binnenstad tijdens het evenement (nader uit te werken). Promotiewaarde: minstens € 300.00,- (= 30 seconden Jeugdjournaal of 15 seconden DWDD) Boegbeeld: Extern in te schakelen mederisicodragende evenementenorganisator (al dan niet samen met een sponsorwervingsbureau) of combinatie van commerciële partijen. In samenwerking met: ° Roeland Tameling (Promotie Veenendaal); ° Henk Hanssen (IkVader Media bv); ° Gerwin Veltman (Evenementencoördinator Gemeente Veenendaal) ° Peter Baten (Bureau Binnenstad) ° Winkeliersverenigingen in de binnenstad ° Marlies Taal (Cultuurcoördinator) ° Georges Mutsaerts (Klassiek aan de Grift) ° Studenten Hogeschool Utrecht Planning: periode en uren o Concept uitwerken, sponsorklaar maken inclusief visuals: februari – juni 2011 (Hogeschool Utrecht). Inclusief moodboard, verhalende ‘dagboekbeschrijving’, bijpassende merken. Eventueel parallel met studenten een extra expertpanel organiseren. o Organisator(en)/projectleider(s) aanstellen, afspraken vastleggen: februari – juni 2011 (ook denken aan partijen als Mojo, Ducos enz.) o April 2011: claimen ikvaderdag.nl (voor info over het evenement zelf) en ikvaderdag.com (voor potentiële zakenpartners) o Mei 2011: Ikvader.nl lanceert ‘beautycontest’ voor evenementensteden o Business case maken, evt. stichting opzetten e.d.: april – juni 2011 (projectleider m.m.v. Promotie Veenendaal) o Begin juni 2011: Ikvader.nl maakt bekend dat Veenendaal ‘beautycontest’ heeft gewonnen o Werving partners: vanaf juni 2011 (projectleider i.s.m. Promotie Veenendaal) o Voorbereiding: juli 2011 – juni 2012 (projectleider i.sm. EventLab HU) o Evenement: 1e zaterdag van juni 2012 na vaderdag Manager Promotie Veenendaal: 90 uur Kosten: NNTB. Door partners, sponsoring moet programmering worden gerealiseerd. Binnenstadsondernemers, Promotie Veenendaal en anderen betalen organisatie- en communicatiebudget. Inleg 1e evenement vanuit Promotie Veenendaal: 8.000,- (50% budget voor evenementenorganisator, 50% communicatiebudget) Conform begroting activiteitenplan punt 19 subkop mediacampagnes (50% van dit budget) Additionele Documenten en info: Uit eerdere brainstorms: o Vaders (en kind?) hebben topdag, edutainment o Binnen een maand na vaderdag, dus voor half juli o In België werkt superpappa.be samen met Plopsaland. En wij? o Sony: hoe video van kind? o Workshop koken voor kinderen, pannenkoeken maken,… 39
 40. 40. vervolgens samen opeten o De Stamtafel van Veenendaal o YMCA Outdoor: ikvader.nl kampen, klimwand e.d. o Sport Totaal: kanopendel door Veenendaal o Moeder: winkelen met routekaart gezinswinkels, acties o Kinderen < 4: gratis kinderopvang o Kinderen 4-10: mogen mee naar ikvaderdag (hoeft niet) o Kinderen > 10: mogen mee winkelen met ma (of zelfstandig) Communicatie: passend bij doelgroep (jonge vaders), gewenste uitstraling Veenendaal (beste binnenstad, ICT centrum van FoodValley) en Ikvader.nl (nationale uitstraling, creatief, grappig). Tone of voice: tongue in cheeck, jonge mannen. Kortom: sociale marketingtools, viral marketing, landelijke media. Nader uit te werken en uit te voeren door o.a. studenten Hogeschool Utrecht Locatie: park (evenemententerrein) en/of binnenstad Veenendaal (afhankelijk van gekozen concept 40
 41. 41. Projectnaam: Medeopzetten/ontwikkelen ICT ondernemersnetwerk Nummer: 3.6.1 (samenwerking in FoodValley) Doel project: Het doel van dit netwerk is het verbinden van mensen en delen van kennis, informatie en ervaring over ICT oplossingen en –business, waar mogelijk ingezoomd op de kansen voor ICT ondernemingen bij foodbedrijven. Activiteiten: ° Onderzoeken mogelijkheden en behoeften voor netwerkvorming Veenendaalse ICT sector (al dan niet i.c.m. ICT Valley) ° Organiseren vrijblijvend ICT diner ° Opstellen voorkeursscenario ondernemersnetwerk en activiteiten (offline, online) ° Organiseren netwerk en netwerkactiviteiten, uitvoeringsagenda Beoogd resultaat: ° Minstens 20 ICT ondernemers hebben met enige regelmaat onderling contact ° Minstens 10 ICT ondernemers zien mogelijkheden om aan te haken bij Food Valley ° Minstens 5 ICT ondernemers ondersteunen toekomstige activiteiten van Promotie Veenendaal Boegbeeld: Jan Sigger (CFO Nucletron) In samenwerking met: ° Roeland Tameling (Promotie Veenendaal); ° Ton Westerhof (Gemeente Veenendaal); ° Gerda van de Pol (Gemeente Veenendaal) ° Marco Verloop (Wethouder Gemeente Veenendaal) ° Martine Schuijer (VNO-NCW) ° Geurt Valkenburg (Ondernemend Veenendaal) ° Diverse ICT ondernemers uit Veenendaal (in overleg te bepalen) Planning: periode en uren April 2011 – april 2012, vervolgens continuering door betrokken partijen Inzet manager: 60 uur Kosten: Verdeling kosten over alle betrokken partijen, Promotie Veenendaal maximaal 3.000,- Additionele Documenten en info: 41
 42. 42. Projectnaam: Medeorganisatie ondernemersevent Veenendaal – FoodValley Nummer: 3.6.2 (samenwerken in FoodValley) Doel project: o Communiceren over belang van FoodValley voor Veense bedrijven; o Netwerken versterken tussen Veense bedrijven en regionale foodsector; o Veenendaal profileren als belangrijk onderdeel van FoodValley. Activiteiten: o Concept ontwikkelen; o Fondsen en samenwerkingspartners werven; o Plan uitwerken; o Uitvoeren; o ‘After sales’ en evaluatie. Beoogd resultaat: Organisatie van een bijeenkomst waarin minstens 50 Veense bedrijven in contact worden gebracht met minstens 50 vertegenwoordigers van foodsector (matching) Boegbeeld: Gerda van de Pol (Gemeente Veenendaal) In samenwerking met: ° Roeland Tameling (Promotie Veenendaal); ° Bestuurlijk samenwerkingsverband FoodValley ° Stichting Food Valley ° Ondernemersnetwerken zoals BKV, Ondernemend Veenendaal, KvK en VNO-NCW Planning: periode en uren Voorbereiding: mei 2011 – januari 2012, event: februari 2012 of i.c.m. relevant foodevent (zoals Food4you) Kosten: Uitnodigingen & overige communicatie: maximaal € 500,-, rest via partners Catering, locatie e.d.: tussen de € 1.000,- en € 2.000,-, overige kosten via partners. In totaal maximaal 3.000,- voor Promotie Veenendaal Ureninzet manager: 80 uur Additionele Documenten en info: 42
 43. 43. Projectnaam: Regionale marketingafstemming FoodValley Nummer: 3.6.3 (samenwerken in FoodValley) Doel project: • City- en regiomarketinginitiatieven afstemmen met FoodValley partners en stichting Food Valley • Voortbouwen op bestaand lokaal evenementenbeleid van deelnemende gemeenten; • Behoud en vernieuwing van bestaande relevante regionale evenementen en deze waar mogelijk aanvullen met extra (kleinschalige) evenementen; • Versterken van de positionering van FoodValley als woon-, werk- en recreatiegebied; • Betere spreiding van evenementen en activiteiten over het jaar heen en over de verschillende locaties in FoodValley. Activiteiten: - Marketingplannen vergelijken - Afstemmen (planning en inhoud, sponsoring?) bestaande evenementen, marketingacties enzovoorts - Versterken/verbeteren (kwaliteit, vernieuwing, rendement) bestaande evenementen - Keuzes maken voor marketingstrategie en evenementenondersteuning - Nieuwe initiatieven en evenementen inpassen binnen bestaande structuur - Criteria voor ondersteuning (objectivering) vaststellen Beoogd resultaat: • Overeenstemming over taken en verantwoordelijkheden marketingorganisaties in FoodValley • Vaststelling regionaal evenementenkader in 2011 • Structureel overleg en uitvoering evenementenkader in 2011 e.v. Boegbeeld: Gerwin Veltman In samenwerking met: ° Roeland Tameling (Promotie Veenendaal); ° Job van Schuppen (Dutch Food Valley Classic) ° Arnoud Leerling (bestuurlijk samenwerkingsverband FoodValley) ° Stichting Food Valley ° Citymarketeers en communicatieadviseurs deelnemende gemeenten Planning: periode en uren Januari 2011 – continue Manager: 20 uur Overigen: PM Kosten: Geen. Eventueel inzetten middelen regionaal bureau FoodValley Additionele Documenten en info: Concept regionaal evenementenbeleid ‘Merk Regio FoodValley laden met evenementen’ (Roeland Tameling) 43
 44. 44. Projectnaam: Opstellen en mede-uitvoeren Marketingplan voor de binnenstad Nummer: 3.7.1 (winkelen) Doel project: Gestructureerde en effectieve marketing(communicatie) aanpak in de binnenstad voor de periode 2011-2013 Activiteiten: • Opstellen strategisch marketingplan • Opstellen operationeel marketingplan • Uitvoeren deel marketingacties Beoogd resultaat: Oplevering marketingplan, heldere afspraken over taakverdeling Boegbeeld: Peter Baten (Bureau Binnenstad) In samenwerking met: ° Roeland Tameling (Promotie Veenendaal); ° Caspar Wortmann (Centrumcoördinator Gemeente Veenendaal); ° Marlies Taal (Cultuurcoördinator Veenendaal) ° MKB loket Universiteit Utrecht & Hogeschool Utrecht Planning: periode en uren Februari 2011 – oktober 2011 (1e marketingplan), november 2011 – februari 2012 (2e herziene versie en uitvoering marketingplan) Manager: 60 uur Kosten: Promotie Veenendaal: 2.000,-, eventueel rest via o.a. Gemeente Veenendaal en Platform Binnenstadsmanagement laten financieren (NNTB) In oorspronkelijke begroting activiteitenplan gebudgetteerd voor uitwerking merkconcept (punt 18) Additionele Documenten en info: • onderzoeksopdracht Marketingplan Binnenstad Veenendaal • toelichting opzet Marketingplan Binnenstad Veenendaal 44
 45. 45. Projectnaam: Communicatie Lampegietersfestival coördineren Nummer: 3.7.2 (winkelen) Doel project: Bundelen communicatiebudgetten, -inspanningen en –resultaten rondom de diverse activiteiten die vallen onder de paraplu van het jaarlijks Lampegietersfestival Activiteiten: ° Bestuurszaken organiseren (lidmaatschap, juridische zaken e.d.) ° Budgetten vaststellen ° Ondersteunen bij coördinatieactiviteiten ° Communicatieplan maken ° Communicatieplan (laten) uitvoeren, inclusief beheer website Beoogd resultaat: ° Waardering voor inzet van Promotie Veenendaal in stichting Lampegietersweek door andere bestuurders minstens een 7, communicatieplan uitgevoerd binnen beschikbare budget. Boegbeeld: Ariane Kop (Theater de Lampegiet) In samenwerking met: ° Roeland Tameling (Promotie Veenendaal); ° Peter Baten (Bureau Binnenstad) ° Jos Schilte (Gemeente Veenendaal) ° Marlies Taal (Cultuurcoördinator) ° Ties Elzenga (burgemeester) ° Gerwin Veltman (evenementencoördinator) ° Deelnemende evenementen Planning: periode en uren 1e ronde: ° Bestuurszaken organiseren: februari 2011 ° Budgetten vaststellen: februari 2011 ° Ondersteunen bij coördinatieactiviteiten: continue ° Communicatieplan maken: maart 2011 ° Communicatieplan (laten) uitvoeren, inclusief beheer website: april – oktober 2011 Manager: 50 uur Kosten: Geen. Wel inzet beschikbare communicatiemiddelen Promotie Veenendaal Additionele Documenten en info: http://www.lampegietersweek.nl/ 45
 46. 46. Projectnaam: Organiseren jaarlijkse uitreiking koffietrofee Nummer: 3.7.3 (winkelen) Doel project: Laten zien dat ook de horeca in Veenendaal bijdraagt aan de gastvrije sfeer van de stad Activiteiten: Organisatie uitreiking koffietrofee Beoogd resultaat: 10 vrijwilligers doen voorselectie, vervolgens kiezen 10 journalisten samen uiteindelijke winnaar, dit levert minstens 5 artikelen in de lokale en regionale media op. Boegbeeld: Annette Wijnen (Platform Binnenstadsmanagement) In samenwerking met: ° Roeland Tameling (Promotie Veenendaal); ° Peter Baten (Bureau Binnenstad); ° Sytse Tamminga (Horeca ondernemers binnenstad); ° Gerwin Veltman (Evenementencoördinator Gemeente Veenendaal) ° Deelnemende journalisten & vrijwilligers Planning: periode en uren Januari Tijdstippen en locaties vaststellen aftrap vrijwilligers/ aftrap jury/ juryberaad/ prijsuitreiking Januari /Februari Werving deelnemers (horeca) en juryleden Begin Maart 1e Uitnodiging per e-mail versturen aan vrijwilligers en jury, persbericht Begin maart Samenstellen vrijwilligerspakketten (bezoeklijsten/begeleidende brief/criteria jurering) Maart Aftrap met vrijwilligers voorselectie April Selectie top 10 genomineerden, aftrap jury (uitdelen van de pakketten), persbericht Mei Reminder versturen Eind mei Reminder voor juryberaad naar jury (e-mail) Begin juni Juryberaad. Aanwezig: vergoeding per jurylid in cash; overzichtlijsten Juryvoorzitter wordt uit juryleden gekozen telefoontje naar de winnaar i.v.m. prijsuitreiking (muziek/ gasten e.d.) half juni Persbericht (onder embargo) naar pers en jury: nabellen pers Maken oorkondes Koffieketel ophalen en koperen plaatje ingraveren met naam winnaar Fotograaf regelen Uitnodigen pers, jury, bestuur, ambassadeurs, sponsors, relaties en vorige winnaar Koffietrofee Eind juni Prijsuitreiking Verzenden persberichten met foto na afloop naar pers en jury Uren manager: 60 Kosten: (graveren) koffieketel 50,- Bloemen uitreiking Koffietrofee 30,- Lijsten oorkondes genomineerden en winnaar (11 x 25,-) 275,- Prints en ontwerp oorkondes: PM, via Gemeente Veenendaal Uitgaven vrijwilligers (60 x 5,-) en juryleden Koffietrofee (10 x 30,-) 600,- 46
 47. 47. Organisatie kick-off bijeenkomsten (2 x 100,-) 200 Portokosten, repro e.d.: PM, via Gemeente Veenendaal Totaal (inclusief post Onvoorzien): 1.500,- Dekking: bijdragen deelnemers ad 50,- per deelnemer, voor binnenstadsondernemers afgekocht door Platform Binnenstadsmanagement ad 1.400,- (= max. 28 deelnemers) Additionele Documenten en info: • Zie www.ketelbinkie.nl en www.promotieveenendaal.nl/koffie.html. • Winnaar komt 3 jaar in Eregalerij en is daarmee gedurende 2 jaar uitgesloten van deelname • Alle deelnemers krijgen feedbackrapportage en benchmarkgegevens • Alle genomineerden krijgen vermelding in persbericht en oorkonde (uit te reiken bij prijsuitreiking) • Deelname voor alle horeca in Veenendaal mogelijk, tegen onkostenvergoeding • In later stadium eventueel publieksprijs instellen • Vrijwilligers bezoeken minstens 2x een deelnemende horecazaak, jury minstens 1x, bij voorkeur 2x (verschillende locaties!) • Iedere kick-off is een persmoment, gezichten op foto anonimiseren 47
 48. 48. Projectnaam: Meewerken aan uitvoering Plan van Aanpak Beste Binnenstad Nummer: 3.7.4 (winkelen) Doel project: Marketingactiviteiten uit het PvA ondersteunen en regisseren waar mogelijk, zo een bijdrage leveren aan inspanningen om Beste Binnenstad 2013 te worden. Activiteiten: Relevante onderdelen uit PvA uitvoeren, nog nader te bepalen Beoogd resultaat: 90% van alle activiteiten waarvoor Promotie Veenendaal verantwoordelijk is gesteld, zijn binnen de gestelde termijn uitgevoerd Boegbeeld: Caspar Wortman (Centrumcoördinator Veenendaal) In samenwerking met: ° Roeland Tameling (Promotie Veenendaal); ° Studenten ° Peter Baten (Bureau Binnenstad); ° Vastgoedeigenaren ° Binnenstadsondernemers ° Gemeentelijke diensten Planning: periode en uren Februari 2011 – juli 2012 (continue) Manager: 50 uren Kosten: Maximaal 1.000,- Conform begroting activiteitenplan punt 19 subkop mediacampagnes (6% van dit budget) Additionele Documenten en info: 48
 49. 49. Projectnaam: Meewerken aan project Het Nieuwe Winkelen Nummer: 3.7.5 (winkelen) Doel project: Op marketingcommunicatievlak inhoud geven aan ambitie ‘beste binnenstad’ en bijdragen aan binnenstadseconomie door gebruik van ICT-oplossingen: • Meer bezoekers; meer traffic naar de binnenstad; • Grotere klantenbinding; de klanten komen graag terug • Meer items per transactie; een klant koopt meer tegelijk • Betere vindbaarheid; ook klanten die winkels in Veenendaal niet weten te vinden moeten bij die winkels kunnen komen • Hogere conversie; het aantal bezoeker dat daadwerkelijk koopt • Kortom: Veel, Vast, Vaak en Vol. Veel vaste klanten, die vaak de winkel bezoeken en dan ‘vol’ vertrekken. • Imago Veenendaal; consumenten buiten Veenendaal praten positief over Veenendaal dankzij/via platform hnwinkelen Activiteiten: • Kick-off bijeenkomst organiseren (rol Promotie Veenendaal: mede- organisator, werving, publicitaire nazorg ) • Onderzoek doen naar mogelijke innovaties (rol Promotie Veenendaal: verbinding met marketingacties en –middelen leggen) • Presenteren meest kansrijke plan(nen) (rol Promotie Veenendaal: adviseren, creatieve ‘verpakking’, meebeslissen, coordinatie publiciteit) • Besluit nemen over investeringen in kansrijke plannen (rol Promotie Veenendaal: mee investeren, communiceren) • Uitvoering plannen (rol Promotie Veenendaal: verpakking, boodschap, publiciteit) Beoogd resultaat: Ambitieus, maar realistisch uitvoeringsplan met innovatieve marketingconcepten voor binnenstad van Veenendaal Boegbeeld: Rob Weiss (HBD/ Ik onderneem) In samenwerking met: ° Roeland Tameling (Promotie Veenendaal); ° Annelies Kruisweg, Jan-Willem Jansen (HBD); ° Herman van Rijnbach (Gemeente Veenendaal); ° Caspar Wortmann (Centrumcoördinator Veenendaal) Planning: periode en uren Januari 2011 – september 2011 (1e fase) Oktober 2011 – juli 2012 (2e fase) Manager: 40 uren Kosten: Maximaal 3.000,- Conform begroting activiteitenplan punt 19 subkop mediacampagnes (24% van dit budget) Additionele Documenten en info: Veenendaal wordt de binnenstad van de toekomst! Om deze ambitie te realiseren gaat Bureau Binnenstad, PromotieVeenendaal, de Gemeente en het HBD van start met de landelijke pilot ‘Het Nieuwe Winkelen’. Het Nieuwe Winkelen betekent dat de winkeliers beter inspelen op het koopgedrag van de consument, waarbij internet en mobiele telefonie een steeds grotere rol spelen. Niet alleen individueel, maar juist als binnenstad als geheel. Zie http://www.slideshare.net/jjanssen/het-nieuwe-winkelen (productidee 2). Daarbij kan ook gedacht worden aan de inzet van allerlei nieuwe media, van Bluetooth tot streetcasting. Want Public space is the city’s medium for communication”, zei een Duits professor ‘Urban Design’ al. NB: Streetcasting 49
 50. 50. is, kort gezegd, publieke tv op de openbare weg. Televisie afgestemd op het lokale publiek met behulp van schermen van 26m2, mét geluid. Bij voorkeur interactief: de mensen kunnen zelf inhoud aanleveren door (ter plekke) SMSjes, video’s en foto’s te sturen. Het HBD heeft het initiatief genomen, Promotie Veenendaal werkt graag mee. 50
 51. 51. Projectnaam: Magazine haalbaarheid onderzoeken, uitgeven Nummer: 3.8.1 (traditionele promotiemiddelen) Doel project: Organiseren van mediamix waarmee Promotie Veenendaal communiceert richting lokale en regionale doelgroepen inclusief een papieren huis-aan-huis medium. Activiteiten: ° Workshop met direct betrokken stakeholders (1e in 2010 gehouden, 2e in januari 2011) ° Werven partners en adverteerders ° Instellen redactieraad ° Uitvoeren actieplan ° Bewaken voortgang en vervolgstappen Beoogd resultaat: Minstens 3 uitgaven van Promotie Veenendaal Magazine huis-aan-huis verspreid in regio Veenendaal Boegbeeld: Ariane Kop (Promotie Veenendaal) In samenwerking met: ° Roeland Tameling (Promotie Veenendaal); ° Peter Baten (Bureau Binnenstad); ° Rema van der Linden (Gemeente Veenendaal); ° Rein Kreeft (VVV de Vallei); ° Caspar Wortmann (Gemeente Veenendaal; ° Geselecteerde uitgever. Planning: periode en uren ° Workshop (januari 2011); ° Werven partners en adverteerders (januari – maart 2011); ° Instellen redactieraad (februari 2011); ° Uitvoeren actieplan (maart- mei 2011); ° Bewaken voortgang en vervolgstappen (juni 2011 e.v.). Promotie Veenendaal: 80 uur Kosten: ° Investering in magazine e.d. door Promotie Veenendaal: 12.000,- (conform actieplan punt 19 subkop magazine) ° Overige kosten: te financieren door de uitgever ° Workshop: 10 uren; ° Werven partners: 40 uren; ° Projectbegeleiding, communicatie e.d.: 50 uren Totaal manager: 100 uren Additionele Documenten en info: Voorstel De Kleuver, presentatie voor mogelijke partners 51
 52. 52. Projectnaam: Persberichten uitgeven Nummer: 3.9.1 (PR) Doel project: Activiteiten en positieve berichten over Veenendaal bekendmaken bij breed publiek Activiteiten: Minstens eens per maand een relevant persbericht verzenden naar selectie van media. Beoogd resultaat: Minstens 10 berichten over Veenendaal geplaatst in diverse media met een advertentiewaarde van minstens 2.000,- Boegbeeld: Roeland Tameling (Promotie Veenendaal) In samenwerking met: ° Diverse ‘contentleveranciers’ en projectpartners overige projecten Planning: periode en uren Continue 30 uur Kosten: Geen. Additionele Documenten en info: Zie ‘media’ op www.promotieveenendaal.nl 52
 53. 53. Projectnaam: Mediapartners werven Nummer: 3.9.2 (PR) Doel project: Promotie Veenendaal communiceert nu vooral elektronisch, via bijeenkomsten, persoonlijk en via communicatiemiddelen van de gemeente. Aan een magazine wordt inmiddels gewerkt. Daar kunnen nog andere media(partners) aan worden toegevoegd, zoals (lokale/regionale) radio, televisie en internetsites. Activiteiten: ° Inventariseren mogelijke mediapartners; ° Selectie maken; ° Mogelijkheden met geselecteerde media bespreken; ° Werkafspraken maken & uitvoeren. Beoogd resultaat: Minstens één nieuwe mediapartner in 2011. Boegbeeld: Abel ten Hoorn (Promotie Veenendaal) In samenwerking met: ° Roeland Tameling (Promotie Veenendaal); ° Rema van der Linden (communicatie gemeente Veenendaal). Planning: periode en uren Maart 2011 - November 2011 Manager: 20 uren Kosten: In principe geen out-of-pocket kosten. Projectbegeleiding, communicatie e.d.: 16 uur Additionele Documenten en info: (later in te vullen) 53
 54. 54. Projectnaam: Free publicity genereren Nummer: 3.9.3 (PR) Doel project: Informatie over wonen in Veenendaal wordt opgenomen in redactionele artikelen van landelijke media. Activiteiten: ° Twee stagiaires onderzoeken creatieve mogelijkheden om een selectie van media naar Veenendaal te lokken en te verleiden tot ‘free publicity’; ° Gemeente, Promotie Veenendaal en partners geven invulling aan aanbevelingen. Beoogd resultaat: In 2011 wordt een actieplan opgesteld en uitgevoerd door stakeholders bij de woonmarketing van Veenendaal, zoals Gemeente, OVO en Promotie Veenendaal. Resultaat hiervan: minstens drie positieve artikelen geplaatst in 2011-2012. Boegbeeld: Sacha Berg (OVO) In samenwerking met: ° Roeland Tameling (Promotie Veenendaal); ° Femke Ruinaard (Gemeente Veenendaal); ° Hans van Walsem (Gemeente Veenendaal); ° Piet de Vrije (Woningstichting Patrimonium); ° Overige stakeholders woonmarketing Veenendaal. Planning: periode en uren September 2011 – maart 2012 Kosten: ° Inzet stagiaires: voor rekening van Promotie Veenendaal (maximaal 1.500); ° Uitvoering actieplan: PM, voor Promotie Veenendaal maximaal € 1.500,- ° Projectbegeleiding, communicatie e.d. Promotie Veenendaal: 80 uur (40 tijdens onderzoek, 20 voor invulling aanbevelingen, 20 voor contacten met media) Totaal maximaal 3.000,- voor Promotie Veenendaal Additionele Documenten en info: OVO, de gemeente Veenendaal, Promotie Veenendaal en andere belanghebbenden willen de stad door middel van redactionele artikelen in diverse media positief onder de aandacht brengen bij onder meer bezoekers en bewoners. De boodschap: het is prettig wonen in Veenendaal, in het bijzonder voor (jonge) gezinnen. Na onderzoek van de mogelijkheden hiertoe gaan we meteen concreet aan de slag met de aanbevelingen. 54

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Op basis van het onlangs vastgestelde strategisch marketingplan vindt u in dit operationele plan voor 2011 en 2012 de doelstellingen en acties voor de drie geformuleerde citymarketing ambities:  Wonen: Gezinsstad nummer 1  Werken: ICT centrum van Food Valley  Bezoeken: Beste Binnenstad van Nederland Deze drie ambities worden ‘geladen’ met projecten die gebaseerd zijn op de zeven thema’s en kernwaarden van Veenendaal: o Ondernemend (paragraaf 3.1) o Jong (3.2) o Divers (3.3) o Centraal en bereikbaar (3.4) o Gezinswaarden (3.5) o Samenwerking in Food Valley (3.6) o Winkelen (3.7) Daarnaast zijn ook enkele overkoepelende marketingmiddelen inzetbaar: o Traditionele promotiemiddelen (paragraaf 3.8) o PR (3.9) o Internet (3.10) o Citydressing (3.11) o Evenementen (3.12) o Interne marketing: Stakeholders en netwerken (3.13) o Advisering gemeente, regiomarketing en lopende zaken (3.14)

Views

Total views

1,294

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

356

Actions

Downloads

7

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×