Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Basis cursus Schilderskwartier

179 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Basis cursus Schilderskwartier

  1. 1. Basis cursus Schilderskwartier Woensdag 21 november 2007 Anneke en Mariska Woensdag 28 november 2007, 23 en 30 januari 2008 Roeland en Mariska Informatie vanuit de groep: De groep is nogal divers in leeftijd en samenstelling, maar de kern wordt gevormd door jongens en meisjes in de leeftijd tussen de 16 en 23 jaar die als leiding meegaan op het jaarlijkse zomerkamp. Achtergrond en opleiding lopen ook uiteen, zo ook de ervaringen met groepswerk. Inlevingsvermogen, consistentie in omgang, consequent handelen, leeftijd adequaat handelen en zo meer, zijn onderwerpen die nodig aandacht behoeven. Met het oog op kwaliteit van de leiding en het toekomstperspectief van het zomerkamp lijkt ons de basiscursus een zinvolle opstap naar verdere kwaliteitsverbetering van én ons activiteitenaanbod én de leiding. Wij hebben een viertal data gepland, te weten 21 en 28 november plus 23 en 30 januari (alle vier woensdagen). Het aantal deelnemers is tenminste 11. Plaats van handelen is clubhuis 'de Hobbel', Hobbemastraat 184, Den Haag. Contactpersoon: Alex Verbauwen verbauwen@gmail.com
  2. 2. Basiscursus programma (door Roeland Tameling en Mariska van Bemmel) Programma Avond 1 Kennismaken en inventarisatie Avond 2 Hoe voorkom je rampen? En energizers Avond 3 Regels en programmeren Avond 4 YMCA Idols (Praktijk ervaring en feedback) Avond 1 Doel van de trainers: - Inventarisatie waar knelpunten liggen bij deelnemers Algemeen doel: - kennismaken personen - kennismaken club (organisatie, clubs, etc.) - kennismaken met YMCA Hoofdstuk: 1 en 2 Programma: Welkom (Mariska) - Voorstellen trainers (ieder voor zich) - Doelstelling en programma van de training (mariska) - uitdelen mappen (Anneke) materiaal: Mappen Kennismaking rondje vrijwilligers (Mariska) - Voorstellen - Welke club - Wat verwacht je van deze training? Spel: Petje op / petje af YMCA (Anneke) materiaal: eventueel petten. - Vragen over YMCA met Ren je rot of Petje op-Petje af Rondje clubs/kamp (mariska) - Hoe ziet een club/kamp er uit? - Hoe bereid je het voor - Wat gaat goed? - Wat kan beter?
  3. 3. Spel: Lichaam in kwaliteiten en valkuilen (Anneke) materiaal: flapover en stiften - ik heb .. in mijn vingers - ik krijgen ’t op m’n heupen van … - ik stoot mijn hoofd tegen … - ik zet mijn schouders onder … - ik heb een neus/oog voor … - ik zet mijn beste beentje voor … - ik krijg knikkende knieën van … - ik heb lange tenen … Afsluiting (mariska) - vragen? - wat vond je van vanavond? - Evaluatie: Rondje; wat verwacht je de volgende keer? - EMAIL ADRESSEN INVENTARISEREN!! Borrel met inkijk YMCA materialen materiaal: folder, do it, komby kofferspelen, ychoice, etc. TUSSENDOOR: (kring) ik ben uniek omdat… (Op elk moment in te voegen)
  4. 4. Avond 2 Doel van de trainers: - Bewustwording dat je enerzijds veiligheid en structuur moet creëren en anderzijds uitdaging - voorkomen is beter dan genezen - Kennismaking met energizers Algemeen doel: - Hoe voorkom je rampen? Hoofdstuk: 3 en 4 Programma: Welkom (Mariska) (10 min.) - Voorstellen Roeland Tameling - Doelstelling en programma van de training Kennismakingsspelletje (Mariska) (10 min.) - Op volgorde van voornaam gaan staan? Rampscenario (Roeland) (10 min.) - Met z’n allen doen we een ramp scenario: wat is het ergste dat je kan overkomen op club/kamp? Inventarisatie ongewenst + gewenst gedrag (Mariska, en Roeland schrijft) (20 min.) Materiaal: Flipover en stiften - Inventariseren wat er gebeurd is - Bespreken wat gewenst gedrag is Hoe bereik je gewenst gedrag? (Mariska en Roeland) (60 min.) - Te veel structuur = weinig uitdaging & weinig structuur = te veel uitdaging o Slootje springen (roeland) o Programma: kop-romp-staart (mariska) o Bereid je voor tot je neer valt en laat het dan vallen (roeland) - Werkvorm: o Categorieën maken van belangrijkste verbeterthema’s (bijvoorbeeld: structuur bieden, uitdagend programma, zelf enthousiast zijn, deelnemers betrekken bij programma,…) o Deelnemers worden plenair gevraagd om hierover verder te brainstormen: hoe zou je dit aan kunnen pakken, wat zijn aandachtspunten en wat zijn succeservaringen? o Vervolgens kort plenair bespreken / samenvatten
  5. 5. Huiswerk: (Mariska) - maak een beschrijving van jouw doelgroep uit eigen ervaring, van internet, uit boeken etc. Afsluiting (Mariska) - vragen? - Evaluatie: Geef een cijfer en waarom? TUSSEN DOOR: (roeland) Materiaal: Kook wekker - verschillende energizers: op ’t gebied van denken, vertrouwen, doen, creativiteit, sportief Met behulp van een kook wekker wordt bepaald op welk moment er tussendoor energizers moeten worden gedaan.
  6. 6. Avond 3 Doel van de trainers: Bewustwording creëren dat kinderen ook regels en structuur nodig hebben Bewustwording creëren dat je leeftijdsgericht / kind gericht moet werken Algemeen doel: - regels opstellen - regels in/uit voeren - programmeren Hoofdstuk: 6 en 7 Programma: Welkom (Roeland) - Doelstelling en programma van de training - Terug koppeling huiswerk - (Rondje hoe gaat ’t met iedereen ) Regels op club / kamp (Mariska) - inventarisatie wat de regels zijn (waarom werken ze wel / niet) - waar moet je rekening mee houden leeftijd, positief, duidelijk) - opstellen van regels o met de kinderen (medeplichtig) o met ’t team o gevolgen / straffen / belonen Stel je regels op (Roeland) Materiaal: pen + papier Of flapover + stiften - Groepjes maken (door schoenen op een hoop te gooien) - in groepjes (club en kamp gemixt) maken de deelnemers regels - dit word in de groep besproken - feedback trainers en groep Regels in / uitvoeren (mariska) - geschik moment (is ’t bijna nooit maar na vakantie of begin seizoen) - Alle kinderen moeten ’t weten. - alle leiding moet ’t weten en consequent zijn o 1 op 1 kids aanspreken o Aanspreken “we hebben afgesproken dat ….”(medeplichtig) o Aanstichter een taak geven o Zorg dat je contact kunt hebben met ouders Programmeren (Roeland) - inventarisatie hoe wordt er nu voor bereid (waarom werkt wel / niet)
  7. 7. - belang van programmeren - waar moet je rekening mee houden (leeftijd, positief, duidelijk) - opstellen van programma Praktische tips (Mariska en Roeland) - tips voor elkaar van elkaar Afsluiting (Roeland) - opdracht volgende keer: o in 2 tallen (door lootjes bepaald) o activiteit van 10 minuten voorbereiden o in thema educatief, denken, vertrouwen, doen, creatief, sportief (door loten bepaald) o materialen zelf verzorgen - vragen? - Evaluatie: Post-its bij Tips en Tops? TUSSENDOOR: (Mariska of Roeland) - doe na: bejaarde, kleuter, deftige dame/heer, kind van je eigen doelgroep, puber…..
  8. 8. Avond 4 Doel van de trainers: Deel nemers met goede moed training af laten sluiten Algemeen doel: Praktijk ervaring Hoofdstuk: Hoofdstuk 8 Programma: Welkom (Roeland) - Doelstelling en programma van de training Uitvoer activiteiten door deel nemers (houd de tijd in de gaten!!) - Uitvoer activiteiten - Complimenten tips voor elkaar van elkaar - Tips van Roeland of Mariska Diploma uitreiking (door Roeland en Mariska) - bij iedereen een persoonlijk praatje Afsluiting (Roeland of Mariska) - vragen? - Evaluatie: Rondje: Hoe ga je naar huis? - Evaluatie formulier per mail???

×