Kommunikation / “Aktiv lytning”                            Dagsplan
             ...
Effekten af optimal 
         Det vil sige..
                                  ko...
Kommunikation                       Øvelse 1
 Budskabet er mest påvirket af hvordan og 
hvornår du s...
Aktiv Lytning                   AL, 7 grundprincipper
 Man giver udtryk for forståelse af det sagte!  ...
Spejling, typer                      Spejling, typer 
                        ...
AL, 7 grundprincipper               AL, nonverbale tegn forts.
7. Brug de nonverbale “tegn”
        ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kommunikation Og Al Handouts

539 views

Published on

Danish presentation on principles of communication for dentists

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kommunikation Og Al Handouts

 1. 1. Kommunikation / “Aktiv lytning” Dagsplan 1) Tema: Kommunikation/ “Aktiv lytning” Konflikthåndtering 1) Generelt om kommunikation 2) Aktiv lytning for FK gruppelærere 3) Øvelser 2) Tema: Konflikthåndtering 1) Teori Rod Moore, dr. odont. Benjamin Mac Donald, cand. psyk. 2) Kasuistik øvelser . Diasbillederne Kommunikation definition • www.odontologi.au.dk/sp/profil – Link til psykologi  ‐ ingen kode Afsendelse af besked eller budskab • Undervisningsmateriale • Fjernes efter 2 uger! + Modtagelse af besked eller budskab Kommunikationens formål på FK  Kommunikationens formå l på Centrale spørgsmål (lærerens perspektiv) (læ • Hvor meget påvirker vores måde at  • At sikre objektiv og subjektiv information nok, til at  kommunikere på studerendes indlæring og  studerende, patient og assistent kan handle og  arbejdsmiljøet på FK? behandle optimalt. • Hvad vil vi helst have ud af kommunikation  • At skabe et forhold mellem parterne der fremmer  mellem lærer, studerende, patient og  gensidig forståelse i gruppen og optimal behandling. assistent? • For derved at bidrage til optimal tilfredshed for alle  parter.
 2. 2. Effekten af optimal  Det vil sige.. kommunikation på FK  • At læreren skal have til formål at styre  Gælder for både patienter, studerende, lærere og  klinikassistenter samarbejdet i gruppen i retning af et optimalt  • Øget forståelse           psykisk arbejdsmiljø, for positivt at bidrage til  • Øget tilfredshed                    Alle alles tilfredshed og høj behandlingskvalitet. • Bedre coping med stress • Læreren optræder som en ”katalysator for  katalysator” • Øget arbejdstrivsel               Behandlergruppen denne proces. • Færre sygedage • Formindsket smerteoplevelser        Patienter • Øget compliance Kommunikation Kommunikation • For at mestre forholdet til patienter,  • En‐vejs kommunikation En‐ studerende og personale, skal vi som  – Læreren taler til studerende, patient, assistent  gruppelærere have forståelse for  (ingen feedback forventes) kommunikation og kunne tale om det         (dvs. meta‐kommunikere om det) • To‐vejs kommunikation To‐ – Læreren taler med studerende, patient, assistent  (feedback forventes i hele sætninger) (Moore, 1994) Kommunikationens kanaler Nonverbal kommunikation Den verbale  Mulige kilder fra alle sanser  – sprog m.m., kognitiv formidling Visuel (ansigtsudtryk, fremtoning m.m.) Den nonverbale Kinæstetisk (gestikulation, nærhed m.m.) – adfærd der formidler holdninger og  Auditiv (stemme, sproglignende fx støn, gråd m.m.) forventninger >55%! >55% Fysisk (berøring, håndtryk, omfavnelse m.m.) (efter Friis‐Hasché, 2004)
 3. 3. Kommunikation Øvelse 1 Budskabet er mest påvirket af hvordan og  hvornår du siger hvad du siger. Der er altid et  Gå 3 sammen i en gruppe tolkningselement i modtagelse af en besked! • Nr. 1: Fortæl om en usædvanlig behandling. Uoverensstemmelse mellem kommunikations‐ • Nr. 2: Gentag herefter hvad Nr. 1 sagde. kanaler hedder “asynkron kommunikation”. • Nr. 3: Korrigerer til sidst, hvis gentagelsen var  Jo mere kommunikationskanaler stemmer  upræcis. (Notér derfor undervejs) overens i en kommunikation, jo mere harmonerer  • Brug ca. 3 minutter på hver (10 min) afsenderens intention og modtagerens forståelse  af en besked. Aktiv lytning!? Fundamentet for en optimal kommunikation   og er vores “værktøjskasse” hjælper os med at modparten tager del i    ansvaret for optimal samtale. sætter nogle rammer for samtalen. Aktiv Lytning Aktiv Lytning (AL), anvendes bl.a. af: Psykologer og psykoterapeuter Sikrer os at vi har forstået det sagte rigtigt! Læger Vi antager ofte at vi forstår uden at det er sandt Præster Vi lytter selektivt og opfatter tit ud fra vores eget  Politiet forståelsesunivers (vores egne forventninger,  holdninger og lign.)
 4. 4. Aktiv Lytning AL, 7 grundprincipper Man giver udtryk for forståelse af det sagte! 1. Lyt og giv mulighed for at fortælle Så føler patient, studerende og assistent sig mere  Ingen råd! Den anden snakker og du lytter sikker, bedre tilpas og slapper mere af. Fx. bruges en besked som “Hvis jeg har forstået  Drag ikke dig selv ind i samtalen som  dig rigtig, vil du at jeg…” for at bekræfte. eksempel Det giver fuldendt kommunikation (2‐vejs)! Vis at du lytter fx. ved at nikke, bruge “lytte‐ lyde” og prøv at smile på passende  tidspunkter AL, 7 grundprincipper AL, 7 grundprincipper 2. Stil åbne spørgsmål 3. Afsøg grundigt Brug “hv”‐ord, dog ikke hvorfor, som er for  Brug evt. det sidste ord /essentielle udtryk i  sidste ord en sætning til at få studerende til at uddybe konfronterende og lukker samtale om emnet. – Std.: “Jeg er bange for at lave perf!” (5. sem) Vær afdækkende – Lær.: “For at lave perf?” – “Hvordan ….?” – Std.: “Ja, jeg har ingen anelse om hvor dybt man  – “Kan du uddybe hvorledes?” kan bore inden man kommer til pulpan!” – “Kan du fortælle mig mere om…?” – Lær.: (med rolig og målrettet fremtoning) – “Hvornår…?” “Har du kigget på røntgen billederne?    – “I hvilken sammenhæng…?” Hvor ligger pulpan?” AL, 7 grundprincipper Empati defineret som: “Indlevelse i et andet   menneskes oplevelsesverden” (Egidius, 2001) 4. Brug spejling giver andre en følelse af at blive hørt. sikrer og viser, at vi har forstået det sagte giver “den spejlede person” mulighed for at  giver læreren bedre muligheder for at    forholde sig til sig selv stille de rigtige spørgsmål, på den rigtige           giver os mulighed for at “føle efter” eller  måde og på det rigtige tidspunkt. “genkende følelsen” som den anden har  (empati)
 5. 5. Spejling, typer Spejling, typer  Opsummeringer Reformuleringer – “Det du har sagt indtil videre er, at…” – “Er det du fortæller, at…” – “Det emne vi har talt om er sådan som jeg   – “Er det rigtigt forstået, at…” ser det…” – “Jeg forstår det du siger således, at…” – “Er det rigtigt forstået ud fra det du har  – “Det jeg hører dig sige er, at” sagt, at…” Spejling, typer AL, 7 grundprincipper Respons på adfærd 5. Brug præciserende spørgsmål ‐ “På mig virker det som om…” I forhold til situationer ‐ “Jeg kan se at du tøver… Jeg tænker på, om du     måske er nervøs?” – “Hvad skete der præcist, da…” – “Hvor længe varede…” ‐ “Jeg kan se, at du ryster lidt på hænderne, når du  har boret fremme (1ste krone prep). Det er    I forhold til begreber normalt. Er du spændt? ” – “Når du siger … hvad betyder det så for dig?” ‐ vækker opmærksomhed på adfærd og skal bruges  – “… betyder det, at det var ironisk ment, at …” med forsigtighed, da det kan virke forstærkende  pga. flovhed el. misforståelse som kritik AL, præciserende spm. AL, 7 grundprincipper 6. Kom med forslag I forhold til følelser Forslag kan bruges til at komme videre  – “Kan du beskrive, hvad  du følte da…” med samtalen ved at skabe løsningsforslag – “Når du siger, at det gjorde ondt, kan du så – “Hvad kunne du forestille dig…” beskrive smerten?” – “Har du tænkt på noget i forbindelse med…” – “Du sagde, at du blev … hvad betyder det?” – “Hvordan tror du, at…” – “Kunne du forestille dig, at…” – “Sådan som jeg forstår det, har du opstillet      følgende 3 løsningsmuligheder…”
 6. 6. AL, 7 grundprincipper AL, nonverbale tegn forts. 7. Brug de nonverbale “tegn” Kropsholdningen siger ofte mere end ord Øjne • God øjenkontakt på samme højde • Åben vs. lukket • Ro • Ens vs. forskellige Ansigtet generelt • Lænt fremad vs. tilbage • Vær “åben”, rolig og smilende • Ro vs. bevægelse Hænder.. berøring som støtte • Skuldre, overarm, håndled,  holde hånden (efter aftale) Opsummering om AL Øvelse 2 om spejling De 7 grundprincipper Gå 3 sammen i en gruppe igen 1. Lyt og giv mulighed for at fortælle • Nr. 1: Spørg Nr. 2 om en behandlingsoplevelse.  2. Stil åbne spørgsmål Prøv at bruge eksempler på åbne spørgsmål,  3. Afsøg grundigt reformuleringer, opsummeringer,  4. Brug spejling præciserende spørgsmål og nonverbale tegn. 5. Brug præciserende spørgsmål • Nr. 2: Fortæl om en behandlingsoplevelse. 6. Kom med forslag • Nr. 3: Identificerer AL elementer (notér). 7. Brug nonverbale ”tegn” til fordel • Brug 3 minutter hver Afrunding • Hvordan var det at bruge aktiv lytning?   Gjorde du det i forvejen?   • Hvordan var kommunikationen, da I skulle  tale om den bagefter? • Afsluttende spørgsmål?

×