Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Tidlige indsatser og forskelle

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 21 Ad

Tidlige indsatser og forskelle

Download to read offline

Præsentation af professor Marianne Simonsen, Aarhus Universitet ved ROCKWOOL Fondens konference, Social mobilitet i Danmark: viden, udfordringer og løsninger, den 13. oktober 2016.
Se videooptagelse af præsentationen på ROCKWOOL Fondens YouTube side: https://www.youtube.com/channel/UCaF51ld8toP4cGIStoQA0DQ

Præsentation af professor Marianne Simonsen, Aarhus Universitet ved ROCKWOOL Fondens konference, Social mobilitet i Danmark: viden, udfordringer og løsninger, den 13. oktober 2016.
Se videooptagelse af præsentationen på ROCKWOOL Fondens YouTube side: https://www.youtube.com/channel/UCaF51ld8toP4cGIStoQA0DQ

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Viewers also liked (20)

Similar to Tidlige indsatser og forskelle (20)

Advertisement

More from Rockwool Fonden (20)

Tidlige indsatser og forskelle

 1. 1. Tidlige indsatser og forskelle Marianne Simonsen Aarhus Universitet Præsentationen blev givet på ROCKWOOL Fondens konference Social mobilitet i Danmark: viden, udfordringer og løsninger. Præsentationen og den efterfølgende debat kan ses på ROCKWOOL Fondens youtube kanal på følgende link: https://www.youtube.com/watch?v=LQ-Mbosk6lk
 2. 2. Er der tidlige forskelle? (Eller: Hvad skal vi med tidlig indsats?)
 3. 3. Er der tidlige forskelle? (Eller: Hvad skal vi med tidlig indsats?) Kilde: Beuchert & Nandrup, 2014
 4. 4. Er der tidlige forskelle? (Eller: Hvad skal vi med tidlig indsats?) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Almengymnasial uddannelse el. mindre Erhvervsfaglig uddannelse Videregående uddannelser Piger Drenge Mors højest fuldførte uddannelse og barns psykiske problemer (SDQ) i 7-års alderen Kilde: Datta Gupta & Simonsen, 2010
 5. 5. Hvad mener vi med tidlig indsats? A. Målrettet indsats i barndommen; psykisk eller socio-økonomisk udsathed - Største videnskabelige grundlag B. Universel indsats i barndommen, ej målrettet særlige grupper - Mindre empirisk evidens (mere om det om lidt) - Relevant i dansk/nordisk kontekst - Virker formodentlig anderledes end målrettede indsatser – også for de udsatte grupper
 6. 6. Hvorfor kunne tidlig indsats, teoretisk set, være særlig godt? Barns alder Tidlig investering (fx: Far læser for barn) Konsekvens: 1) Barn får bedre sprogforståelse nu 2) OG barnet bevarer (delvist) den sprogforståelse på senere alderstrin (”self- productivity”) Senere investering (fx: Far læser for barn) Konsekvens: 1) Barn får bedre sprogforståelse nu 2) Hvis også tidlig investering opnås endnu bedre resultater (”dynamic complementarity”) 3) MEN: Hvis ingen investering nu, kan værdi af tidlig investering helt tabes
 7. 7. Hvordan hænger tidlig indsats sammen med ulighed i voksenlivet? Håb med universel indsats (?): Tidlig indsats løfter alle og reducerer tidlige forskelle, så ulighed senere i livet mindskes
 8. 8. Skitse: Børneområdet i DK • Fra håb til forskningsspørgsmål: - Virker det (på udfald vi alle kerer os om)? - Og virker det mere for gruppen med svagere udgangspunkt? Barnets alderFødsel - Jordemoder - Egen læge - Fødselsfor- beredelse - … - Sundhedspleje - Mere egen læge - Barsel - Offentligt subsidieret pasning - Folkeskole - …
 9. 9. Viden: Et udpluk henover spektret
 10. 10. På hospitalet • Meget tidlig udskrivning fra hospital efter fødsel: - øger ssh for genindlæggelser, - øger kontakter med egen læge - reducerer 9. klasses karakterer - effekter større for socio-økonomisk svagere grupper Sievertsen & Wüst, 2015
 11. 11. På barsel Rasmussen, 2010, øget barsel fra 14 til 20 uger: - ingen effekt på barns karakterer Carneiro et al, 2015, øget barsel fra 12 uger til >12 måneder: - reducerer frafald på ungdomsuddannelse - øger lønindkomst - større gevinst for svagere populationer
 12. 12. I sundhedsplejens hænder • Intro af sundhedsplejerskeordning (i DK og N) i 1930erne reducerede børnedødelighed (Wüst, 2012)… • … forbedrede helbred på længere sigt (Hjort et al, 2014) • … og øgede uddannelse og lønindkomst (Bütikofer et al, 2015)
 13. 13. I universelt udbudt pasning • Intro af pasning in 1970erne (i DK og N) forbedrede en række væsentlige udfald for børnene (lønindkomst, beskæftigelse, uddannelse osv) - Havnes & Mogstad, 2011 - Bingley & Westergaard-Nielsen, 2012 - Rossin-Slater & Wüst, 2016 • Socio-økonomisk svagere stillede børn havde størst gavn • I Norge dog tegn på at børn fra højindkomstfamilier blev ringere stillede af deltagelse
 14. 14. I universelt udbudt pasning II • Centerbaseret pasning synes at være at foretrække fremfor dagpleje (i midt 90erne) • Målt på psykiske problemer og karakterer • Større effekter for socio- økonomisk ringere stillede børn - Datta Gupta & Simonsen, 2010 - Esping-Andersen et al, 2011 - Datta Gupta & Simonsen, 2015
 15. 15. Inde i institutionen • Universelle sprogindsatser med systematiske og eksplicitte tilgange (SPELL og Fart På Sproget) • Virker på før-skriftlige og talesprogs- kompetencer • Lodtrækningsforsøg
 16. 16. Ergo • Meget af det, vi gør, ser ud til at virke • Og virker mere for socio-økonomisk svage grupper • Alligevel stor ulighed i karakterer og mht. psykiske problemer!
 17. 17. Der stadig masser af huller og forhold, der kan diskuteres… • Mange indsatser udrulles uden kendt effekt “There is no shortage of policy proposals. There is, however, a shortage of empirical evidence on the efficacy of these policies…” (James Heckman, Nobelprisvinder i økonomi)
 18. 18. Der stadig masser af huller og forhold, der kan diskuteres… II • Vi tilbyder ofte pakker af indsatser (Rossin-Slater & Wüst, 2016) – hvad betyder det? • Kvalitet/intensitet af indsatser (fx normering i institutioner)? • Cost-benefit betragtninger • Med blik for ulighed: Skal man udbyde alting (meget) universelt? - Fordeling af ressourcer - Kan vi ramme rigtigt med målrettede indsatser? - Er der en stigma-effekt, vi skal tage hensyn til?
 19. 19. En ting er, hvad vi kan flytte med politik – men hvad med familien? ”The most valuable of all capital is that invested in human beings; and of that capital the most precious part is the result of the care and influence of the mother” Marshall (1890)

Editor's Notes

 • Tale om tidlige indsatser op imod det overordnede ulighedstema.
  Intuitivt tiltalende ide at hvis vi bare giver til små børn, så bliver alt godt. Og hvem vil ikke det?
  Kommer ikke til at anfægte til den grundlæggende ide, men måske er det lige præcis her, hvor vi har så forholdvis let adgang til beslutningstageres hjerter, at vi skal husk, at alt ikke er lige godt. At vi skal vide og vi skal prioritere på baggrund af den viden.
 • Starte med at etablere at der ER tidlige forskelle af en karakter som vi bør bekymre os om. Måske ikke den mest overraskende del af oplægget
  Starter fra det tidligste liv, her ved fødslen.
  Størrelsesorden her: tager black et al for pålydende, hvis kunne lukke gab i fødselsvægt ml børn af højtuddannede og børn af kvinder der ikke færdiggør ungdomsudd, ville øge løn som 30-årig med 2 procent. Bestemt ikke ubetydeligt
 • 1 point på skalaen svarer til 20 % af en standardafvigelse
 • Hvis man holder ørerne stive vil man også vide, at det er A. Heckman taler om
  B virker anderledes and A, også for

×