Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Pressemøde 8. februar 2015 - Arbejdstid og familien

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Invitacion
Invitacion
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 26 Ad

More Related Content

More from Rockwool Fonden (20)

Advertisement

Pressemøde 8. februar 2015 - Arbejdstid og familien

 1. 1. Pressemøde 8. februar 10-11:30
 2. 2. Arbejde og velfærdsstat Efterfølgende: Reform efter reform har haft ét fælles fokus: Den brændende platform, Det Økonomiske Råd, 2004: 1. I perioden 2003 til 2020 vil arbejdsstyrken falde med 47.000 personer 2. Finanspolitisk holdbarhedsproblem på ca. 30 mia. kr. Danskerne skal arbejde noget mere! Det er lykkedes!
 3. 3. Det Økonomiske Råd, 2015
 4. 4. Arbejde ≠ Velfærd Arbejde påvirker familiens tid sammen Arbejder vi mere eller mindre, end vi gerne vil? Hvilken betydning har børnene? Hvad er sammenhængen mellem skat og arbejdstidens længde? Det er nogle af de spørgsmål, Jens vil svare på 4
 5. 5. Tilfredshed med arbejdstiden • Flere tilfredse: 67 % i 2001 mod 73 % i 2008/09 • Jo mere, man arbejder, desto flere ønsker at arbejde mindre, og færre mere • Jo mindre kvinden arbejder, desto mindre er mandens ønske om at arbejde mere • Jo mere manden arbejder, desto mindre er kvindens ønske om at arbejde mere
 6. 6. 94,3 % 2,4 % 3,3 %
 7. 7. Arbejdstidsønsker indfries Utilfredse i 2001: • 19 % ønsker at arbejde mindre – knap to tredjedele af dem er tilfredse i 2008/09 • 7 % ønsker at arbejde mere – godt to tredjedele af dem er tilfredse i 2008/09
 8. 8. Arbejdstid – den normale og den faktiske • Sammenhæng mellem arbejdstid og marginal indkomstskat for beskæftigede i 2008/09 • Sammenligning af arbejdsudbuddet for beskæftigede berørt af ændret marginalskat hhv. ikke-berørt af ændret marginalskat 2001-2008/09
 9. 9. Mænd 36 min. længere arbejdstid/uge Kvinder 88 min. kortere arbejdstid/uge Mindre ændring i faktisk arbejdstid – ikke-signifikant
 10. 10. Mænd ikke-uddannede – længere arbejdstid Kvinder vid. uddannede – kortere arbejdstid
 11. 11. Sammenhæng mellem marginal skat og arbejdstid – do andre undersøgelser (elasticiteter) Sammenligning af arbejdsudbuddet for beskæftigede berørt af ændret marginalskat hhv. ikke-berørt af ændret marginalskat 2001- 2008/09: - ingen signifikante forskelle hverken for kvinder eller for mænd
 12. 12. Forskellige opgørelser giver forskellige resultater • Forskellige mænd og kvinder i forskellige livsfaser • Samme mænd og kvinder, som skifter livsfase i perioden 2001 til 2008/09 • Når kvinder får børn, undervurderes deres tid brugt på børneomsorg, mens mænds overvurderes, når vi sammenligner mænd og kvinder uden hhv. med børn i stedet for at følge de samme mænd og kvinder over tid.
 13. 13. Ingen forskel i fædres arbejdstid Stor forskel i mødres arbejdstid
 14. 14. Kvinders børneomsorg tages fra arbejdet og fritiden Skolebørn betyder mere fritid (og arbejde) Børn hjemmefra betyder mere arbejde Husholdnings- arbejdet uændret
 15. 15. Mænds børneomsorg tages fra fritiden Mindre og mindre omsorg (do kvinder) og lidt mere søvn sidenhen
 16. 16. Skilsmisse og børneomsorg mv. Forældres tid brugt på børneomsorg i 1987, og børnenes forhold sidenhen i familier, hvor forældrene bliver skilt hhv. ikke bliver skilt • Skilsmisse under opsejling påvirker ikke forældres tid brugt på børneomsorg – hverken for yngste eller næstyngste barn • Både moderen og faderens omsorg frem til skilsmissen er den samme som for mødre og fædre, der ikke bliver skilt
 17. 17. .. men der er andre konsekvenser Hvis forældre bliver skilt, mens børnene er i en tidlig skolealder, er det mindre sandsynligt, at børnene har fuldført en vid. udd. som 27-årige, og at de er gifte i den alder men mere sandsynligt, at de indgår i et parforhold
 18. 18. Økonomisk ulighed mellem børnefamilier – forskellige opgørelser giver forskellige resultater • Familiens disponible indkomst • Familiens direkte udgifter på deres børn • Forældrenes tid brugt på deres børn – børneomsorg
 19. 19. Uligheden mellem børnefamilier er mindre i Danmark end i England og Canada Danske børnefamilier bruger mere tid og flere penge på deres børn end engelske og canadiske børnefamilier Den største ulighed er i forældrenes direkte forbrug på børnene Danske fædre er mere med end engelske og canadiske fædre
 20. 20. Opsummering De beskæftigede er generelt set tilfredse med deres arbejdstid – og de utilfredse bliver med tiden mere tilfredse Den faktiske arbejdstid hænger mindre sammen med marginalskatten end den normale arbejdstid Danske børnefamilier bruger meget tid på deres børn – men det har ingen betydning for mænds arbejdstid, at de har førskole- eller skolebørn 2 5

×