Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Rockwool Fonden(20)

Recently uploaded(20)

Advertisement

Lighed, ulighed og social mobilitet - 2. oplæg

 1. De særligt udsatte
 2. Hvem er de udsatte grupper? Ulighed er et spørgsmål relateret til hele fordelingen Udsathed er et spørgsmål relateret til bunden af fordelingen. De udsatte
 3. - Hvem er de udsatte grupper? - Udsathed på tværs af generationer Mit ærinde
 4. Udsathed handler om fraværet af ressourcer eller tilstedeværelsen af problemer. Hvem er de udsatte grupper? Billedkilder: https://fjordland.dk/jeg-mangler-penge-til-at-kobe-en-gard-hvad-skal-jeg-gore/ https://skoleskak.dk/ny-forside/uddannelse-2/ https://bangordailynews.com/2019/11/04/news/why-more-portland-homeless-people-are-being-barred-from-the-citys-shelter/
 5. Økonomiske ressourcer: - 190.000 personer er på langvarig offentlig forsørgelse. Uddannelsesmæssige ressourcer: - ca. 20 pct af de 25-årige har ikke en ungdomsuddannelse. - … og 45.000 unge er hverken i arbejde eller uddannelse. Hvem er de udsatte grupper? Kilder: Reformkommissionen og Danmarks Statistik.
 6. Sociale problemer: - 1 ud af 20 børn anbringes udenfor hjemmet. - 28% af danske mænd på 35 år har fået mindst en dom for ikke- færdselsrelaterede forseelser. Helbredsproblemer: - 1 ud af 3 danskere har en langvarig lidelse (sygdom, eftervirkning af skade, handicap eller andet) – 1 ud af 5 blandt de unge. - 10% har (haft) en psykisk lidelse af mere end 6 måneders varighed. Hvem er de udsatte grupper? Kilder: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
 7. Fokus på de 5% der bruger flest velfærdsydelser: - Kontanthjælp/førtidspension - Indlæggelser, somatisk - Indlæggelser, psykiatri - Domme for strafferetslige forhold Hvem er de udsatte grupper? Kilder: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
 8. Overlap fokus på de 5% der modtager flest overførselsindkomster Hvem er de udsatte grupper? I top mht. indlæggelser i det somatiske hospitalsvæsen 1 ud af 5 1 ud af 25 Top 5% Ej top 5% Kilder: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
 9. Overlap fokus på de 5% der modtager flest overførselsindkomster Hvem er de udsatte grupper? I top mht. indlæggelser i det psykiatriske hospitalsvæsen 1 ud af 4 1 ud af 44 Top 5% Ej top 5% Kilder: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
 10. Overlap fokus på de 5% der modtager flest overførselsindkomster … vi ser overlap af samme omfang i New Zealand Hvem er de udsatte grupper? I top mht. strafferetslige gerninger 1 ud af 5 1 ud af 28 Top 5% Ej top 5% Kilder: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
 11. Antal tillægsproblemer blandt vores top 5% brugere Hvem er de udsatte grupper? Et ekstra problem To eller tre ekstra problemer Et til tre ekstra problemer Top 5% Ej top 5% Kilder: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
 12. Det intergenerationelle perspektiv Fra en generation til den næste 0% 5% 10% 15% 20% 25% G1 ej bruger G1 bruger Andel i procent indlagt på hospitalet G2 forbrug fordelt på G1 forbrug 0% 5% 10% 15% 20% 25% G1 ej bruger G1 bruger G1 ej bruger G1 bruger Indlagt på hospitalet Overførselsindkomst Andel i procent G2 forbrug fordelt på G1 forbrug 0% 5% 10% 15% 20% 25% G1 ej bruger G1 bruger G1 ej bruger G1 bruger G1 ej bruger G1 bruger Indlagt på hospitalet Overførselsindkomst Indlagt i psykiatrien Andel i procent G2 forbrug fordelt på G1 forbrug 0% 5% 10% 15% 20% 25% G1 ej bruger G1 bruger G1 ej bruger G1 bruger G1 ej bruger G1 bruger G1 ej bruger G1 bruger Indlagt på hospitalet Overførselsindkomst Indlagt i psykiatrien Domme Andel i procent G2 forbrug fordelt på G1 forbrug Kilder: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed
 13. Det intergenerationelle perspektiv Fra bedsteforældre (G1) over forældre (G2) til børn (G3) G1 G2 G3 5% Ej 5% 5% 5% Ej 5% Ej 5% Anbringelsesrisiko 0,5% 11,1% 2,0% 19,4% Kilder: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
 14. - Overlap i udsathed på tværs af områder - Ca. 50 procent af de udsatte er udsatte i mere end én forstand - Udsathed går igen på tværs af generationer Opsummerende
Advertisement