Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Folkemøde 17. juni 2016 - Hvorfor vælger asylansøgere Danmark?

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 14 Ad

Folkemøde 17. juni 2016 - Hvorfor vælger asylansøgere Danmark?

Download to read offline

Rockwool Fondens Forskningsenhed præsenterer en ny analyse af, hvilke forhold der er bestemmende for antallet af asylansøgere til Danmark samt for sammensætningen af asylansøgerne. Målet er at få en uddybet forståelse af, hvilke mekanismer og baggrundsvariable der er udslagsgivende for henholdsvis valget eller fravalget af Danmark som destination.
I analysen undersøges det blandt andet, hvad oprindelseslandets karakteristika i form af levevilkår, styreform og demografi har af betydning.
Den nye analyse fra forskningsenheden undersøger også konsekvenserne af stramninger i asylpolitikken. Konsekvenserne måles på tilgangen af asylansøgere samt på, hvilke ændringer i sammensætningen af asylansøgere en stramning fører med sig.
Resultaterne kommenteres af panelet.
Deltagere:
• Seniorforsker Marie Louise Schultz-Nielsen
• MF og fhv. minister Morten Østergaard (Det Radikale Venstre)
• MF René Christensen (Dansk Folkeparti)
• MF og fhv. minister Dan Jørgensen (Socialdemokraterne)

Steffen Kretz er moderator.

Rockwool Fondens Forskningsenhed præsenterer en ny analyse af, hvilke forhold der er bestemmende for antallet af asylansøgere til Danmark samt for sammensætningen af asylansøgerne. Målet er at få en uddybet forståelse af, hvilke mekanismer og baggrundsvariable der er udslagsgivende for henholdsvis valget eller fravalget af Danmark som destination.
I analysen undersøges det blandt andet, hvad oprindelseslandets karakteristika i form af levevilkår, styreform og demografi har af betydning.
Den nye analyse fra forskningsenheden undersøger også konsekvenserne af stramninger i asylpolitikken. Konsekvenserne måles på tilgangen af asylansøgere samt på, hvilke ændringer i sammensætningen af asylansøgere en stramning fører med sig.
Resultaterne kommenteres af panelet.
Deltagere:
• Seniorforsker Marie Louise Schultz-Nielsen
• MF og fhv. minister Morten Østergaard (Det Radikale Venstre)
• MF René Christensen (Dansk Folkeparti)
• MF og fhv. minister Dan Jørgensen (Socialdemokraterne)

Steffen Kretz er moderator.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Rockwool Fonden (20)

Advertisement

Folkemøde 17. juni 2016 - Hvorfor vælger asylansøgere Danmark?

 1. 1. Oplæg på Folkemødet 17. juni 2016 Marie Louise Schultz- Nielsen HVAD BESTEMMER ANTALLET AF FLYGTNINGE TIL DANMARK OG RESTEN AF EUROPA? ionen blev givet på Folkemødet 2016. ionen og den efterfølgende debat kan ses på Rockwool Fondens youtube kanal på følgende link: ww.youtube.com/watch?v=7tnBUXigWSs
 2. 2. Antal asylansøgere til EU/EØS
 3. 3. Flygtningekrisen i Europa Hvor mange flygtninge kan/skal et land tage imod?
 4. 4. De største modtagerlande pr. 1000 indbyggere, 2014 4 Kilde: UNHCR
 5. 5. Hvor mange ønsker vi at tage imod? Kan vi selv bestemme, hvor mange der søger asyl? Hvad afgør, hvor flygtninge søger hen? Har politik en afgørende betydning? Spørgsmål, som studiet bidrager til at besvare
 6. 6. HVAD BESTEMMER ANTALLET AF ASYLANSØGERE TIL DANMARK OG RESTEN AF EUROPA? o Hvor mange asylansøgere er kommet og hvorfra? o Hvad forklarer vandringsmønsteret 1999-2015 mellem 77 afsenderlande og 31 modtagerlande ? o Levevilkår, civile rettigheder og politiske forhold – i både afsender- og modtagerland
 7. 7. INDDELING AF EU/EØS LANDE
 8. 8. AFSENDERLANDE & MODTAGERLANDE 26% 48% 20% 1% 0% 0% 5% Afsenderlande Afrika Asien Europa Nord Amerika Oceanien Sydamerika Andre 9% 60% 26% 5% Modtagerlande EU - Nye medlemslande EU - Nord EU - Syd Norge, Schweiz og Island Asylansøgere til EU/EØS-landene, 1999 til 2015: Kilde: Eurostat
 9. 9. ASYLANSØGERE PER 1000 INDBYGGERE 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 EU - Nord EU- Syd EU - Nye medlemslande Asylansøgere per 1000 indbyggere Kilde: Eurostat
 10. 10. ASYLANSØGERE PER 1000 INDBYGGERE 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Danmark Tyskland Sverige Asylansøgere per 1000 indbyggere Kilde: Eurostat
 11. 11. HVAD FLYGTER MAN FRA? o Lav levestandard i hjemlandet (BNP per capita: 2.300 USD) o Få civile rettigheder (Målt på skala 1-7 fra Freedom House) o Udbredt politisk terror (Målt på skala 1-5 fra Political Terror Scale) o Hvis hjemlandet er europæisk flygter flere til EU/EØS- lande (Fx Det tidl. Jugoslavien, Albanien)
 12. 12. HVAD BETYDER ASYLPOLITIKKEN? o Stramninger i et lands asylpolitik medfører færre asylansøgere, mens stramninger i de andre EU/EØS- landes asylpolitik medfører flere asylansøgere. o Asylpolitisk indeks (API): Baseret på ændringer i asylpolitik – Stramning: +1 – Lempelse: -1 Akkumuleres da ændring i asylpolitik er gældende for efterfølgende perioder. -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 Danmark Tyskland Sverige WAPI
 13. 13. HVAD FLYGTER MAN TIL? o Høj levestandard i modtagerland (BNP per capita: 29.500 USD) o Større social lighed (Gini-koefficient) o Lavere arbejdsløshed o Bedre sociale foranstaltninger (i pct. af BNP) o Lande, hvor befolkningen går ind for en mindre restriktiv flygtningepolitik. o I tråd hermed medfører stramninger i et lands asylpolitik færre asylansøgere, mens stramninger i andre lande medfører flere asylansøgere.
 14. 14. KONKLUSION o Fra 1999 til 2015 stiger antallet af asylansøgere til Europa fra 330.000 til 1.300.000 o Næsten halvdelen er kommer fra Asien (herunder Mellemøsten), ¼ fra Afrika, 1/5 fra Europa o Det er især Nordeuropa, som modtager mange asylansøgere. Frem til 2014 var det Sydeuropa som modtog næstflest, men i 2015 var det de nye EU-lande. o Stor forskel blandt de nordeuropæiske lande. Sverige modtog relativt flere end andre lande, målt på indbyggertal. o Hvor man flygter fra er især betinget af: Lav levestandard, få civile rettigheder og udbredt politisk terror. Nærhed til Europa er også vigtig. o Man især søger mod: Høj levestandard, større social lighed, lavere arbejdsløshed og bedre sociale foranstaltninger. o Lande, hvor befolkningen går ind for en mindre restriktiv flygtningepolitik. I tråd hermed medfører stramninger i ét lands asylpolitik færre asylansøgere, mens stramninger i andre lande medfører flere asylansøgere.

Editor's Notes

 • Evt. Europakort med hvad der er inddeling. På slide for sig selv.

×