Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Familien og påvirkning fra forældre(20)

Advertisement

More from Rockwool Fonden(20)

Familien og påvirkning fra forældre

 1. Social mobilitet i Danmark: viden, udfordringer og løsninger Familien og påvirkning fra forældre Helena Skyt Nielsen Aarhus Universitet Præsentationen blev givet på ROCKWOOL Fondens konference Social mobilitet i Danmark: viden, udfordringer og løsninger. Præsentationen og den efterfølgende debat kan ses på ROCKWOOL Fondens youtube kanal på følgende link: https://www.youtube.com/watch?v=LQ-Mbosk6lk
 2. Plan • Højt uddannede forældre får højt uddannede børn • Skyldes det bedre færdigheder? • Skyldes det forældrenes uddannelse? • Hvad gør forældrene anderledes? • Hvad kan vi lære forældre at gøre bedre?
 3. Source: Social mobilitet, faktaark, UVM 2015. x 10x 2-3
 4. SKYLDES DET FORSKELLIGE FÆRDIGHEDER?
 5. Source: Social mobilitet, faktaark, UVM 2015. x 1.33
 6. • Lav uddannelsesmobilietet afspejler – i dominerende grad forskel i færdigheder efter endt gymnasial uddannelse – i mindre grad forskel i sandsynlighed for at påbegynde eller færdiggøre en lang videregående uddannelse
 7. ER DET PÅ GRUND AF FORÆLDRENES UDDANNELSE?
 8. Effekten af fars uddannelse (år) på barnets uddannelse (år) • Holmlund, Lindahl and Plug (2011) • => kun lille praktisk betydning Rå korrelation Kausal effekt af uddannelse Tvillinger 0.21** 0.12** Adopterede (Svensk) 0.21* 0.10** Adopterede (ikke-svensk) 0.19** 0.04** Reform 0.23** 0.09*
 9. HVAD GØR HØJT UDDANNEDE FORÆLDRE ANDERLEDES?
 10. Mere avanceret gestikulation (14 mdr) • Rowe and Goldin-Meadow (2009)
 11. Flere ord pr. time med 1-3 årige • ”30 million word gap” • Hart and Risley (1995)
 12. Mere growth mindset • Claro, Paunesku and Dweck (2016)
 13. Mere growth-mindset • Claro, Paunesku and Dweck (2016)
 14. HVAD KAN VI LÆRE FORÆLDRENE AT GØRE BEDRE?
 15. • Familieinterventioner er ofte ineffektive, især for dårligt stillede familier • (fx Kalil 2015; Castro et al. 2015; Poomerantz, Moorman and Litwack 2007) • Måske fordi familierne tror, de ikke kan gøre en forskel? • (fx Dweck, 2000, 2006; Moorman and Poomerantz 2010)
 16. Baggrund Teori om folks implicitte teori om intelligens • Fixed mindset: – Tror at intelligens og talent ligger fast – Bruger tid på at dokumentere deres intelligens og talent i stedet for at udvikle dem – Tror at talent giver success – uanset indsats • Growth mindset: – Tror at de fleste evner kan udvikles gennem dedikation og hårdt arbejde (Dweck 1999, 2006)
 17. READ: Sammen om læsning I • Lodtrækningsforsøg – Aarhus Kommune, 2. klasse i 2013/14 – 72 klasser (1,587 elever) • Intervention baseret på et growth-mindset approach • Kontrolgruppe – Pris i alt ca. 500 kr pr. elev.
 18. READ: Sammen om læsning II • Ramme for læsning med barnet a) Growth-mindset approach: Dit barns evne til at læse kan forbedres! b) Konstruktiv, mestrings-orienteret tilgang: stil åbne spørgsmål, tag dig tid til at svare, korrigér ikke barnet c) Ros indsatsen og ikke præstationen: Brug en logbog og notér hver gang barnet har læst – ikke hvor godt de har læst • + 3 bøger og en museumsbillet
 19. Measure: Parental Beliefs about Ability Fixedness (PBAF) questionnaire Pre-survey Factor 1 Factor 2 My child’s ability to learn to read is innate and will never change. 0.522 -0.041 My child’s ability to learn to read can change significantly from birth. (RC) -0.399 0.170 After a certain point in childhood, my child’s ability to learn to read cannot improve. 0.607 0.019 My child can always improve his/her ability to learn to read, no matter how old he/she is. (RC) -0.490 0.161 My child’s ability to learn to read can only be substantially improved during a specific period of time in his/her development. 0.467 0.155 My child is past the age at which he/she can substantially improve his/her ability to learn to read. 0.431 0.194 Eigenvalue 1.445 0.119 Exploratory factor analysis. Cronbach’s alpha: 0.65 Source: Muenks et al. (in press)
 20. PASS / NOT YET

Editor's Notes

 1. Hvis forældre har kandidat/phd, så 10 gange så høj ssh som hvis grundskole, eller 3 gange så høj ssh som hvis kvu.
 2. …nedarvede og tillærte færdigheder
 3. Hvad med top-studenterne? Forskellen er næsten elimineret. Ca. 60 vs. 80 procent. Hvis forældre har kandidat/phd, så 33% højere ssh end hvis grundskole, kun ungdomsudd eller kvu. Konklusion: i høj grad færdigheder (nedarvede og tillærte), men ikke kun færdigheder
 4. OBS! Mindst lige så stor effekt for indvandrerfamilier og lavt uddannede mødre. (dog ikke signifikant)
 5. Carol Dweck taler om ”The power of yet” med henvisning til et karaktersystem i en eksperimentel high school i chicago. Så jeg vil slutte med et forslag til et nyt karaktersystem: fremragende / endnu ikke fremragende
Advertisement