Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Briefing om effekten af starthjælp

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 31 Ad

Briefing om effekten af starthjælp

Download to read offline

På en briefing blev ROCKWOOL Fondens seneste forskning i effekten af starthjælp præsenteret af seniorforsker Rasmus Landersø. Analysen afdækker de langsigtede beskæftigelseseffekter og undersøger hvilke faktorer, der har bidraget positivt til beskæftigelseseffekten, og hvilke faktorer, der kan have hæmmet den. Samtidig kortlægger analysen, hvordan det lavere ydelsesniveau har påvirket andre aspekter af flygtninges integration i Danmark, som eksempelvis kriminalitet og uddannelse. Resultaterne findes her: https://www.rockwoolfonden.dk/publikationer/starthjaelp-goer-flygtninge-til-danmarks-fattigste/

På en briefing blev ROCKWOOL Fondens seneste forskning i effekten af starthjælp præsenteret af seniorforsker Rasmus Landersø. Analysen afdækker de langsigtede beskæftigelseseffekter og undersøger hvilke faktorer, der har bidraget positivt til beskæftigelseseffekten, og hvilke faktorer, der kan have hæmmet den. Samtidig kortlægger analysen, hvordan det lavere ydelsesniveau har påvirket andre aspekter af flygtninges integration i Danmark, som eksempelvis kriminalitet og uddannelse. Resultaterne findes her: https://www.rockwoolfonden.dk/publikationer/starthjaelp-goer-flygtninge-til-danmarks-fattigste/

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Rockwool Fonden (20)

Advertisement

Briefing om effekten af starthjælp

 1. 1. Program Kl. 10.00-10.05 Velkomst ved direktør Elin Schmidt. Kl. 10.05-10.30 Præsentation ved seniorforsker Rasmus Landersø. Kl. 10.30-11.00 Spørgsmål fra salen.
 2. 2. INTRODUKTION 2 Flygtninges integration og arbejdsmarkedstilknytning er en central udfordring. En af de seneste årtiers mest markante reformer i Danmark er ”Starthjælpsreformen”. Den blev vedtaget i juni 2002, og de nye regler trådte i kraft den 1. juli 2002. Det nye ydelsesniveau ”Starthjælpen” var markant lavere end det hidtidige niveau: Fx. 36% lavere for enlige over 25 uden børn og 40-50% lavere for par med børn.
 3. 3. OVERFØRSELSINDKOMST, 1. ÅR I DANMARK 3
 4. 4. OVERFØRSELSINDKOMST, 1. ÅR I DANMARK 4
 5. 5. OVERFØRSELSINDKOMST, 1. ÅR I DANMARK 5
 6. 6. OVERFØRSELSINDKOMST, 1. ÅR I DANMARK 7 Næsten 50% lavere overførselsindkomst
 7. 7. BESKÆFTIGELSE, 1. OG 2. ÅR 8
 8. 8. BESKÆFTIGELSE, 1. OG 2. ÅR 9
 9. 9. BESKÆFTIGELSE, 1. OG 2. ÅR 10
 10. 10. BESKÆFTIGELSE, 1. OG 2. ÅR 11
 11. 11. BESKÆFTIGELSE, 1. OG 2. ÅR 12
 12. 12. BESKÆFTIGELSE, 1. OG 2. ÅR 13
 13. 13. BESKÆFTIGELSE, 1. OG 2. ÅR SAMT 5. OG 6. ÅR 15
 14. 14. BESKÆFTIGELSE, 1. OG 2. ÅR SAMT 5. OG 6. ÅR 16 Den lave beskæftigelse kombineret med de lavere overførsler medførte et permanent indkomstfald på ca. 35%.
 15. 15. 3 SPØRGSMÅL 17 1) Hvilke faktorer hæmmede beskæftigelseseffekten på længere sigt? 2) Når langt fra alle fandt beskæftigelse: Hvordan påvirkede reformen flygtninges liv? 3) Hvad er de samlede samfundsmæssige konsekvenser af reformen?
 16. 16. 1) INGEN BESKÆFTIGELSESEFFEKT PÅ LANG SIGT 18 Vores studie viser, at følgende faktorer mindskede effekten: - Efterspørgsel: Findes der arbejde? - Afkastet af arbejde: Modregning og gensidig forsørgerpligt: “Marginalskat” på 80-100% - Asymmetri: Par der kom på hver side af reformen: Første beholdt kontanthjælp - sidste fik 0.
 17. 17. 1) KVINDER UDEN FOR ARBEJDSMARKEDET ÅR 1-2 19
 18. 18. 1) KVINDER UDEN FOR ARBEJDSMARKEDET ÅR 1-2 20
 19. 19. 1) KVINDER UDEN FOR ARBEJDSMARKEDET ÅR 1-2 21
 20. 20. 1) INGEN BESKÆFTIGELSESEFFEKT PÅ LANG SIGT 22 På kort sigt lige så stort frafald fra arbejdsstyrken som øget beskæftigelse. På lang sigt ingen effekt på arbejdsmarkedstilknytning – hverken positiv eller negativ. Betyder det at økonomisk tilskyndelse ikke virker? Nej. Det betyder at den tilsigtede effekt blev hæmmet af: i) faktorer i det danske arbejdsmarked. ii) reglerne omkring overførselsindkomst. iii) implementeringen af reformen. Derfor levede størstedelen af den markant lavere ydelse. Hvilke konsekvenser medførte dette?
 21. 21. 2) AFLEDTE EFFEKTER: VOKSNES KRIMINALITET 23
 22. 22. 2) AFLEDTE EFFEKTER: VOKSNES KRIMINALITET 24
 23. 23. 2) AFLEDTE EFFEKTER: VOKSNES KRIMINALITET 25
 24. 24. 2) AFLEDTE EFFEKTER: UNGES KRIMINALITET 26
 25. 25. 2) AFLEDTE EFFEKTER: UNGES KRIMINALITET 27
 26. 26. 2) AFLEDTE EFFEKTER: DAGTILBUD OG SPROG 28
 27. 27. 2) AFLEDTE EFFEKTER: UDDANNELSESLÆNGDE 29
 28. 28. 2) AFLEDTE EFFEKTER: UDDANNELSESLÆNGDE 30
 29. 29. 3) SAMFUNDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF REFORMEN 31 Gevinster: - Direkte konsekvens: Lavere overførselsniveau og herved færre offentlige udgifter. - Afledt effekt: Flere kom hurtigere i arbejde Omkostninger: - Direkte konsekvens: Mange nyankomne blev betydeligt dårligere stillet økonomisk. - Afledt effekt: Mere kriminalitet - Afledt effekt: Lavere uddannelsesniveau
 30. 30. 3 SPØRGSMÅL 32 1) Hvilke faktorer hæmmede beskæftigelseseffekten på længere sigt? Mangel på jobs, modregning af ydelser, skæve incitamenter i nogle familier. 2) Når langt fra alle fandt beskæftigelse: Hvordan påvirkede reformen flygtninges liv? Flere voksne og teenagere begik kriminalitet, og børn klarede sig dårligere i skolen. 3) Hvad er de samlede samfundsmæssige konsekvenser af reformen? Det kan ikke bestemmes ud fra objektive kriterier, om starthjælpens indførsel har været en gevinst eller ej. De samfundsmæssige gevinster og omkostninger kan ikke vurderes ved kun at fokusere på intentionerne.

×