Advertisement

Beskæftigelseseffekter af iværksætteri

Rockwool Fonden
Dec. 14, 2015
Advertisement

More Related Content

More from Rockwool Fonden(20)

Advertisement

Beskæftigelseseffekter af iværksætteri

 1. Beskæftigelseseffekter af iværksætteri Johan M. Kuhn Nikolaj Malchow-Møller og Anders Sørensen
 2. • Jobskabelse og jobtyper:  Udvikle ny metode til at måle jobskabelse fra forskellige jobtyper samt til at håndtere samtidig jobnedlæggelse. • Jobkarakteristika:  Ny viden pga. det anvendte mål for iværksættere  Sammenligninger • Iværksættere mod etablerede virksomheder • Spinoff mod ikke-spinoff iværksættere TO ASPEKTER AF IVÆRKSÆTTERI
 3. Jobskabelse og jobtyper
 4. • I analysen introduceres  Et mål for uddannelsesspecifik jobskabelse og nedlæggelse på virksomhedsniveau  Et mål for ”helt nye jobs” defineret ved jobs skabt udover samtidigt nedlagte ensartede job i sammenlignelige virksomheder. Jobskabelse og jobtyper: BIDRAG
 5. • Brutto-jobskabelse:  Alle de job, der åbnes • Netto-jobskabelse:  Alle de job der åbnes fratrukket de job der lukkes Jobskabelse og jobtyper: UDDANNELSESSPECIFIK JOBSKABELSE
 6. Jobskabelse og jobtyper: BRUTTO - UDDANNELSESTYPER
 7. Jobskabelse og jobtyper: NETTO - UDDANNELSESTYPER
 8. • Helt nye virksomheder  Alle nye virksomheder der ikke har eksisteret under et andet navn, med en anden ejer, eller under en anden selskabsform  Må ikke være personligt ejet af personer, som allerede er registrerede virksomhedsejere ved SKAT • Renset for  Gen-start af virksomheder efter lukning  Ændringer i registreringsinformation • Indeholder “private byerhverv” Jobskabelse og jobtyper: LIDT OM DE DANSKE DATA
 9. • Femårs periode (2002-2007) som følge af databrud  Databrud 2001: beskæftigelsen falder med ca. 17.500  Databrud 2008: beskæftigelsen falder med 60.000-70.000 • Virksomhedstyper  Iværksættere etableret efter 2002  Etablerede virksomheder eksisterer i 2002. • Job:  Tillader op til 2 job pr. individ pr. år på tællingsdagen I november  En hoved- og en bibeskæftigelse Jobskabelse og jobtyper: YDERLIGERE OM DATA
 10. • Udfordring: Hvis virksomhed A skaber jobs mens virksomhed B lukker jobs – er jobs i virksomhed A så nye? • ”Helt nye job”:  Defineres som job skabt udover samtidig nedlagte job på det ”lokale arbejdsmarked” (= branche-region- uddannelses-klynge) • Bagside af medalje: Også “Helt lukkede jobs”  “Helt nye jobs” – “Helt lukkede jobs” = netto- jobskabelse Jobskabelse og jobtyper: “HELT NYE JOBS”
 11. Jobskabelse og jobtyper: BRUTTO, NETTO OG ”HELT NYE JOB”
 12. Jobskabelse og jobtyper: ”HELT NYE JOB” – UDDANNELSESTYPER
 13. • Velkendt resultat:  Iværksættere står for hele netto-jobskabelsen • Modifikationer:  Det er især for lavtuddannede, at iværksættere skaber beskæftigelse.  Etablerede virksomheder bidrager med mere end 40% af (netto) jobskabelsen for højtuddannede  Etablerede virksomheder bidrager med omkring halvdelen af alle ”helt nye job”  … og endda med mere for helt nye job besat af højtuddannede. Jobskabelse og jobtyper: KONKLUSION
 14. Jobkarakteristika
 15. • Det argumenteres ofte med at iværksættere spiller en vigtig rolle for vækst og fremgang. • Men hovedparten af studier finder, at iværksættere betaler lavere lønninger end andre virksomheder og ansætter personer med lavere (formelle) kvalifikationer. • Det findes også, at iværksættervirksomheder har lavere produktivitet end andre virksomheder. Jobkvalitet: BAGGRUND
 16. • Forskel i karakteristika for job i iværksættervirksomheder og etablerede virksomheder? • Er blevet belyst af andre før os, men vi tilvejebringer ny viden på grund af mere præcist mål for iværksættere • Normalt anvendes:  Små versus store virksomheder  Nye virksomheder – inkl. formelt nye – og gamle virksomheder Jobkvalitet: SPØRGSMÅL
 17. • Alle nye virksomheder, der ikke har eksisteret under et andet navn, med en anden ejer, eller under en anden selskabsform • Renset for  Gen-start af virksomheder efter lukning  Ændringer i registreringsinformation • Dækker “private byerhverv” Jobkvalitet: HELT NYE VIRKSOMHEDER
 18. Jobkvalitet: HELT NYE VIRKSOMHEDER Helt nye virksomheder 79.712 Små virksomheder 165.721 Nye virksomheder, inkl. formelt nye 105.894 Små og helt nye virksomheder 75.215 Nye og helt nye virksomheder 79.712 Alle virksomheder 188.044
 19. Jobkvalitet: HELT NYE VIRKSOMHEDER Helt nye virksomheder 79.712 Små virksomheder 165.721 Nye virksomheder, inkl. formelt nye 105.894 Små og helt nye virksomheder 75.215 Nye og helt nye virksomheder 79.712 Alle virksomheder 188.044
 20. Jobkvalitet: HELT NYE VIRKSOMHEDER Helt nye virksomheder 79.712 Små virksomheder 165.721 Nye virksomheder, inkl. formelt nye 105.894 Små og helt nye virksomheder 75.215 Nye og helt nye virksomheder 79.712 Alle virksomheder 188.044
 21. Jobkvalitet: HELT NYE VIRKSOMHEDER Helt nye virksomheder 79.712 Små virksomheder 165.721 Nye virksomheder, inkl. formelt nye 105.894 Små og helt nye virksomheder 75.215 Nye og helt nye virksomheder 79.712 Alle virksomheder 188.044
 22. • Sammenligner af timeløn, uddannelsesintensitet, arbejdsproduktivitet og totalfaktorproduktivitet (TFP) • Der skelnes mellem  Iværksættere og andre virksomheder  Virksomheder på markeder med og uden beskæftigelsesvækst • Desuden tages der hensyn i observerbare og ikke-observerbare forhold for virksomhederne Jobkvalitet: METODE
 23. Jobkvalitet: RESULTATER – IVÆRKSÆTTER MOD ETABLERET RÅ SAMMENLIGNINGER
 24. Jobkvalitet: RESULTATER – IVÆRKSÆTTER MOD ETABLERET RÅ SAMMENLIGNINGER - KLYNGE
 25. Jobkvalitet: RESULTATER – IVÆRKSÆTTER MOD ETABLERET KONTROLLERE FOR FORSKELLE
 26. Jobkvalitet: RESULTATER – SPINOFF MOD IKKE-SPINOFF KONTROLLERE FOR FORSKELLE
 27. • Belyser jobkvalitet i spinoff iværksættere, ikke-spinoff iværksættere og etablerede virksomheder. • Måler jobkvalitet ved timeløn, uddannelsesintensitet, arbejdsproduktivitet og TFP. • Resultater  Iværksættere har højere TFP (men lavere arbejdsproduktivitet), er mere uddannelsesintensive og tenderer at betale høje lønninger.  Forskellene er mere udtalte i klynger med beskæftigelsesvækst.  Når fremstillingsvirksomheder undersøges, findes mere robuste TFP fordele og højere gennemsnitsløn for iværksættere. Jobkvalitet: KONKLUSION
 28. Beskæftigelseseffekter af iværksætteri Johan M. Kuhn Nikolaj Malchow-Møller og Anders Sørensen
 29. • EKSTRA SLIDES
 30. • Belyste periode 2002-2007 • Recession frem til 2003 og ekspansion herefter  2006 var markant boom-år  2006 og 2007 havde meget lave arbejdsløshedsprocenter. • Er de fundne resultater drevet af de sene højkonjunkturår?  Robusthedsanalyse for 2002-2005: Ændrer ikke på de resultater. DATABRUD
 31. KVALIFIKATIONER I JOBSKABELSE VS BESKÆFTIGELSE Andel af job efter uddannelsestyper (Venstre: "Helt nye job"; Højre: Samlede beskæftigelse) 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% Primary schooling Vocational education High school Short further education Medium further education Long further education Incumbents Start-ups 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% Primary schooling Vocational education High school Short further education Medium further education Long further education Incumbents Start-ups
 32. • Jobskabelse og jobtyper:  Grundet databrud defineres iværksættere som helt nye virksomheder startet i 2002-2005 • Jobkarakteristika:  Iværksættere defineres som helt nye virksomheder startet i 2001-2010  Robusthed: • Helt nye virksomheder startet i 2006-2010 • Ensartede resultater. Dog ikke helt så stor produktivitetsfordel. • Forskellen i resultater tyder på, at det tager tid før helt nye virksomheder indhenter og overgår etablerede med hensyn til produktivitet. IVÆRKSÆTTER-DEFINITIONER
 33. • Fokus på 2010. • Virksomhedstyper:  Iværksættere etableret i 2001 eller senere.  Etablerede virksomheder eksisterer i 2000. • Job:  Tillader et job pr. individ i 2010  En hovedbeskæftigelse • Afviger lidt fra forrige studie pga. databegrænsninger. Mange robusthedsanalyser. Jobkvalitet: YDERLIGERE OM DATA
Advertisement