Klasa Monokotila

20,340 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
20,340
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8,288
Actions
Shares
0
Downloads
308
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Klasa Monokotila

 1. 1. Klasa MONOKOTILA (LILIOPSYDA)
 2. 2. <ul><li>Biljke cvetnice koje imaju jednodelno seme nazivaju se monokotile </li></ul><ul><li>U njih spadaju kukuruz, razne vrste trava, ljiljana, lali, palmi, itd </li></ul><ul><li>Ove biljke imaju uzane, duga čke listove sa paralelnim žilicama </li></ul><ul><li>Pošto njihovi čašični listići (koji prihvataju pupoljke) liče na latice oba ova dela biljke nazivaju se laticama </li></ul>
 3. 3. Građa monokotila <ul><li>Monokotile se sastoje od: </li></ul><ul><li>Korena </li></ul><ul><li>Stabla </li></ul><ul><li>Lista </li></ul><ul><li>Cvet </li></ul><ul><li>Pupoljak </li></ul>
 4. 4. Oprašivanje <ul><li>Oprašivanje se kod svih biljaka cvetnica obavlja na isti način </li></ul><ul><li>Oprašivanje predstavlja prenošenje polena sa jednog na drugi cvet </li></ul><ul><li>Polen, u obliku veoma sitnog praha, sadrži muške polne ćelije cveta i proizvode ga prašnici, koji se nalaze na vrhovima prašničnih drški i sa kojima prašnici čine muške polne organe cveta. Ženski delovi cveta sastoje se od tučka, drške i plodnika u kojem se nalazi ženska polna ćelija cveta. Svi ovi reproduktivni delovi cveta okruženi su laticama upadljive boje kako bi se privukli insekti i druge životinje koji će polen preneti do drugog cveta. Kada polen sa prašnika dospe na vrh tučka, cvet je oprašen i nedugo zatim dolazi do oplodnje. </li></ul>
 5. 6. Oplodnja <ul><li>Spajanje muške i ženske polne ćelije naziva se oplodnja </li></ul><ul><li>Kod biljaka cvetnica muške polne ćelije se nalaze u zrncima polena, a ženske polne ćelije se nalaze u plodniku </li></ul><ul><li>Do oplodnje dolazi kada zrnce polena dospe na vrh tučka. Ono se zatim spušta niz svojevrsnu cev koja kroz dršku tučka vodi do samog plodnika cveta i ženske jajne ćelije sa kojom se spaja, stvarajući zametak. On raste u seme, koje sadrži klicu buduće biljke i dovoljno hrane za nju dok seme ne dospe do zemlje. </li></ul>
 6. 8. Većina vrsta ove familije pripadaju jednom od sledeća četri roda: ljiljan, košutica, baloća i lala
 7. 9. Familija LJILJANA (Liliaceae)
 8. 10. <ul><li>Višegodišnje zeljaste biljke sa lukovicom </li></ul><ul><li>Korenov sistem je žiličast </li></ul><ul><li>Listovi su prosti i celog oboda </li></ul><ul><li>Cvetovi su krupni, pojedinačni ili je veći broj cvetova skupljen na vrhu izdanaka u klasove ili grozdove </li></ul><ul><li>Cvetovi su aktinomorfni, a cvetni omotač je perigon u najvećem broju slučaja krunicolik </li></ul>
 9. 11. <ul><li>Listići perigona su postavljeni u dva tročlana kruga na cvetnoj loži </li></ul><ul><li>Prašnika ima šest u dva kruga po tri </li></ul><ul><li>Tučak čine tri oplodna listića, sa natcvetnim plodnikom </li></ul><ul><li>Plod je čaura sa mnogo semena </li></ul><ul><li>Rasprostranjen je u umerenim oblastima Evroazije, Afrike i Severne Amerike i malobrojni predstanici u planinama tropske Afrike i Južne Amerike </li></ul>
 10. 12. <ul><li>U Evropi su rasprostranjene vrste i podvrste samoniklih ljiljana u brdima, uglavnom po listopadnim šumama - krupne, kao i među livadskim biljkama - sitne vrste </li></ul><ul><li>Poreklom je iz Egipta </li></ul><ul><li>Razne vrste ljiljana su ukrasne biljke </li></ul><ul><li>Mravozovac je jedna od najotrovnijih biljaka domaće flore </li></ul>
 11. 13. Razdeo Martagon <ul><li>Lilium Martagon Lilium Hanosonii </li></ul>
 12. 14. Razdeo Pseudolirium <ul><li>Lilium Parvum Lilium Maritimum </li></ul>
 13. 15. Razdeo Liriotypus <ul><li>Lilium bulbiferum Lilum candidum </li></ul>
 14. 16. Familija ŠAŠEVA (Cyperaceae)
 15. 17. <ul><li>Šaševi su biljke koje žive pretežno u hladnim oblastim </li></ul><ul><li>Rastu na vlažnim mestima i močvarama </li></ul><ul><li>Šaševi su zeljaste biljke koje liče na trave </li></ul><ul><li>Njihova stabiljka je trouglasta </li></ul><ul><li>Listovi su uzani, slični listovima trave </li></ul><ul><li>Za razliku od trave, lisni rukavci šaševa potpuno obuhvataju stabiljku i srastaju u cev </li></ul><ul><li>Cvetovi su bez cvetnog omotača u klasiće, a oni opet u složene klasove </li></ul><ul><li>Plod je trostrana orašica </li></ul><ul><li>Rasprostranjenost: hladne oblasti severne hemisfere </li></ul>
 16. 18. <ul><li>Cyperus papyrus su Egipćani upotrebljavali za pisanje </li></ul>
 17. 19. Familija TRAVE (Gramineae ili Poaceae)
 18. 20. <ul><li>Ima poseban ekološki i ekonomski značaj u biljnom svetu </li></ul><ul><li>Tri najvažnija izvora hrane su pripadnici familije trave pšenica, pirinač i kukuruz </li></ul><ul><li>Druge važne žitarice su: ječam (gaji se uglavnom za dobijanje piva i viskija), ovas, raž (uglavnom stočna hrana) i šećerna trska (iz njenih stabiljki se dobija šećer) </li></ul>
 19. 21. Pšenica
 20. 22. Pirinač
 21. 23. <ul><li>Najveći broj pripadnika ove familije su zeljaste biljke, osim bambusa </li></ul><ul><li>Imaju razvijen žiličast korenov sistem, rizome ili stolone </li></ul><ul><li>Stabiljke su šuplje, cilindrične, izdeljene na čvorove i članke </li></ul><ul><li>Listovi su sedeći sa lisnim rukavcem koji obavija stabiljku, pri osnovi liske nalazi se naročita opna-ligula </li></ul>
 22. 24. <ul><li>Cvetovi se oprašuju vetrom, vrlo su sitni i sa redukovanim delovima </li></ul><ul><li>Sakupljeni su u klasiće, pri osnovi svakog cveta nalaze se dva listića koja ga obavijaju-pleve </li></ul><ul><li>Klasići su obično sakupljeni u složene klasove ili metlice </li></ul><ul><li>Perient se sastoji od dve sitne opnaste tvorevine-plevčice </li></ul><ul><li>Plod je orašica, kod koje je oplodnica srasla sa semenjačom-krupa </li></ul><ul><li>Seme sadrži skrob </li></ul><ul><li>Rasprostranjenost: širom sveta </li></ul>
 23. 25. Ječam
 24. 26. Kukuruz
 25. 27. Kozlac (Arum maculatum) <ul><li>Zeljasta biljka sa cilindričnim rizomom </li></ul><ul><li>Listovi su sa tamnim mrljama, kopljasti sa dugačkim drškama, nalaze se pri osnovi stabla </li></ul><ul><li>Spata (list koji obavija cvast) spolja je zelenkasta, trbušasto je proširena i sužava se ka vrhu </li></ul><ul><li>Vreteno klipa je vlakasto, u vršnom delu končasto, ljubičasto </li></ul><ul><li>Cvetovi su sitni i neugledni, plod je crvena bobica </li></ul><ul><li>Raste u lišićarskim i četinarskim šumama </li></ul><ul><li>Cveta u aprilu </li></ul>
 26. 29. Baštanska perunika, plava perunika (Iris germanica) <ul><li>Višegodišnja biljka sa debelim razgranatim rizomom </li></ul><ul><li>Stabiljka je visoka do 100 cm, granata je i sa mnogo cvetova </li></ul><ul><li>Listovi su sabljasti, sivozeleni </li></ul><ul><li>Cvetovi su krupni, mirišljavi, skoro sedeći </li></ul><ul><li>Spoljašnji režnjevi su objajasti, tamnoljubičasti ili plavi, sa žutim dlakama pri osnovi </li></ul><ul><li>Unutrašnji režnjevi su objajasti i svetliji od spoljašnjih </li></ul><ul><li>Perunika raste na sunčanim mestima i ivicama šuma </li></ul><ul><li>Cveta od aprila do maja </li></ul>
 27. 31. Visibaba (Galanthus rivalis) <ul><li>Višegodišnja biljka sa lukovicom </li></ul><ul><li>Pri osnovi stabla nalaze se 2-3 široka linearna lista </li></ul><ul><li>Na vrhu stabiljke (10-30 cm) nalazi se jedan cvet nadole povijen </li></ul><ul><li>Perigon je zvonast, 3 listića spoljašnjeg kruga su bela, dok je unutrašnji upola kraći i samo na vrhu sa zelenim mrljama </li></ul><ul><li>Plod je čaura </li></ul><ul><li>Raste manje-više u vlažnim šumama </li></ul><ul><li>Cveta od januara do marta </li></ul>
 28. 33. Đurđevak ( Convallaria majalis) <ul><li>Višegodišnja biljka sa izduženim rizomom </li></ul><ul><li>Listovi su sa dugačkom drškom, eliptični </li></ul><ul><li>Cvetna stabiljka je bez listova, na vrhu sa grozdom nalazi se 5 do 10 mirisnih cvetova </li></ul><ul><li>Cvetna drška je savijena </li></ul><ul><li>Cvetni omotač je zvonast, snežnobeo </li></ul><ul><li>Plod je crvenkasta bobica </li></ul><ul><li>Raste u svetlim šumama </li></ul><ul><li>Cveta od aprila do maja </li></ul>
 29. 35. Cremoš, medveđi luk (Alium ursinum) <ul><li>Biljka visoka 20-50 cm, sa duguljastom, uzanom lukovicom </li></ul><ul><li>Stablo je uspravno i trostrano </li></ul><ul><li>Ima 2 lista sa eliptičnom liskom suženom u dugačku dršku </li></ul><ul><li>Cvast je rastresita, loptasta </li></ul><ul><li>Cvetovi su beli, na dugačkim drškama </li></ul><ul><li>Raste u vlažnim šumama </li></ul><ul><li>Cveta od aprila do avgusta </li></ul>
 30. 37. Pirevina (Agropyrum repens) <ul><li>Višegodišnja trava sa snažnim sistemom belih ili žućkastih rizoma </li></ul><ul><li>Listovi su ravni, šiljasti na licu hrapavi </li></ul><ul><li>Jajasti klasići su širom stranom okrenuti prema osovini klasa </li></ul><ul><li>Najčešće raste na vlažnim mestima </li></ul><ul><li>Cveta od maja do juna </li></ul>
 31. 39. Ljulj (Lolium perene) <ul><li>Višegodišnja trava raširenih busenova </li></ul><ul><li>Stabiljke su joj glatke </li></ul><ul><li>Lisni rukavci su crveni </li></ul><ul><li>Klas je vitak i dugačak sa glatkom osovinom </li></ul><ul><li>Klasići su užim stranama okrenuti prema osovini cvasta </li></ul><ul><li>Gradi travnjake </li></ul><ul><li>Cveta od maja do septembra </li></ul>

×