Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
La comunciació
      d’empresa a l xarxes
      d’      les
      socials i professionals
    ...
Internet és un mercat nou: un espai on els usuaris son
consumidors que volen interactuar, participar trobar se amb les
  ...
Apareix un nou tipus de consumidor que s’informa
exhaustivament en diferents fonts abans de prendre una d i ió
 h  ti ...
Aquests consumidor comparteixen la seva experiència de marca
entre ells, en una conversa que construeix la reputació digit...
Les marques ja no exerceixen el control en la seva comunciació, els
    q  j                     ...
Tot i que es tarcta de converses no estructurades i disperses en
   q                        p
...
I aquest nou escenari configura oportunitat per les empreses que
vulguin f pivotar l seva activitat al voltant d l xarxes....
e te d e
 entendre
1  el moment
 entendre
2 l’entorn
   l entorn
 entendre
3 el repte
 entendre
4 els passos
e te d e
 entendre
1  el moment
 entendre
2 l’entorn
   l entorn
 entendre
3 el repte
 entendre
4 els passos
1900  1910  1920  1930  1940  1950  1960  1970  1980  1990  2000
1900  1910  1920  1930  1940  1950  1960  1970  1980  1990  2000
                      ...
1900  1910  1920  1930  1940  1950  1960  1970  1980  1990  2000
1980  1982  1984  1986  1988  1990  1992  1994  1996  1998  2000  2002  2004  2006  2008  2010
1980  1982  1984  1986  1988  1990  1992  1994  1996  1998  2000  2002  2004  2006  2008  2010
    ...
1980  1982  1984  1986  1988  1990   1992  1994  1996  1998  2000  2002  2004  2006  2008  2010
   ...
1980  1982  1984  1986  1988  1990  1992  1994  1996  1998  2000  2002  2004  2006  2008  2010
1980  1982  1984  1986  1988  1990  1992  1994  1996  1998  2000  2002  2004  2006  2008  2010
1980  1982  1984  1986  1988  1990  1992  1994  1996  1998  2000  2002  2004  2006  2008  2010
1980  1982  1984  1986  1988  1990  1992  1994  1996  1998  2000  2002  2004  2006  2008  2010
    ...
1980  1982  1984  1986  1988  1990  1992  1994  1996  1998  2000  2002  2004  2006  2008  2010
   ...
1980  1982  1984  1986  1988  1990  1992  1994  1996  1998  2000  2002  2004  2006  2008  2010
    ...
TEMPS LÍQUIDS
         “Fins ara el progrés era una
         promesa d f li it t universal i
       ...
CAOS
    “sostenim que la turbulència, i
    sobretot la versió més
      b t tl    ió é
    accentuada, ...
e te d e
 entendre
1  el moment
 entendre
2 l’entorn
   l entorn
 entendre
3 el repte
 entendre
4 els passos
Els continguts es digitalitzen i Internet és la plataforma
Els continguts es digitalitzen i Internet és la plataforma
Els continguts es digitalitzen i Internet és la plataforma
A Espanya el 13,6% de la població entre 16 i 54 anys
comparteix...
Els continguts es digitalitzen i Internet és la plataforma
A Espanya el 13,6% de la població entre 16 i 54 anys
comparteix...
Els continguts es digitalitzen i Internet és la plataforma
A Espanya el 20,3% de la població entre 16 i 54 anys
comparteix...
Els continguts es digitalitzen i Internet és la plataforma
A Espanya el 13,6% de la població entre 16 i 54 anys
comparteix...
La informació es desintermedia
La informació es desintermedia
La informació es desintermedia
La informació es desintermedia
Canvi a la gestió d’equips
         d equips
Canvi a la gestió d’equips
         d equips
Canvi a la gestió d’equips
         d equips
Canvi a la gestió d’equips
         d equips
Canvis en la relació amb els mercats
Canvis en la relació amb els mercats
Canvis en la relació amb els mercats
Canvis en la relació amb els mercats
Canvis en els Models de Negoci
Canvis en els Models de Negoci
Canvis en els Models de Negoci
Canvis en els Models de Negoci
e te d e
 entendre
1  el moment
 entendre
2 l’entorn
   l entorn
 entendre
3 el repte
 entendre
4 els passos
“Managing the Complex”
 Managing   Complex
Comunicació  =   Comunicació  +  Comunicació   + Conversa amb els
empresarial      personal      massiva...
?
A Mercats petits la xarxa comercial  Quant els Mercats creixen la xarxa
  arriba a tots els consumidors   comer...
?
...però la comunicació massiva ha arribat a saturar als
          Consumidors.
Pèrdua
          è          Medios
                   Pèrdua
            ...
De l’individu
  l individu
 a la comunitat
De l’egocentrisme
 a la reputació corporativa
de la publicitat
 a la recomanació
de la publicitat
 a l experiència
  l’experiència
de la iniciativa pròpia
 a la intel·ligència col·lectiva
        g
del producte
 al engagment
de parlar
 a escoltar
de la interrupció
 a la conversa
2.000         Missatges al dia
                                    g

     ...
entendre com
 ens troben
ells poden parlar
 de tu
+2.000.000
+2 000 000 fans
de la suposició
 a la medició
ens desborda
(1903 1999)
(1903-1999)
e te d e
 entendre
1  el moment
 entendre
2 l’entorn
   l entorn
 entendre
3 el repte
 entendre
4 els passos
Sobre l’ t tè i
S b l’estratègia
1.
1 Identifica clarament els teus objectius

2. Analitza el teu entorn

3. Dissenya el t...
Sobre l
S b les modes
     d
4. Tranquil,
4 Tranquil no vas tard

5. No cal que ho facis servir tot

6. Si no saps pe...
Sobre l’ b
S b l’observació
       ió
7.
7 Aprèn a monitoritzar la xarxa

8. Coneix els espais que t’afecten

9. Co...
Sobre l’ b
S b l’observació
       ió
10.
10 El relacional més interessant és el que no
  fas a casa

11. No prop...
Sobre l
S b les xarxes...
13.
13 Les xarxes socials serveixen per
  segmentar, no pas per acumular

14. La xarxa que nec...
Sobre l
S b les web’s...
     b’
16.
16 La millor web és molt senzilla

17. Un espai per cada objectiu, un objectiu p...
Sobre l
S b els recursos...
19.
19 Si costa calers potser és una mala idea

20. No facis res sense analitzar les aliances
...
De Webs a Xarxes
De Webs a Xarxes
grcs !
marc @ rocasalvatella.com
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals

748 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

La comunciació d’empresa a les xarxes socials i professionals

 1. 1. La comunciació d’empresa a l xarxes d’ les socials i professionals i l f i l Barcelona, 11 de noviembre de 2009 marc @ rocasalvatella.com
 2. 2. Internet és un mercat nou: un espai on els usuaris son consumidors que volen interactuar, participar trobar se amb les interactuar participar, trobar-se seves marques.
 3. 3. Apareix un nou tipus de consumidor que s’informa exhaustivament en diferents fonts abans de prendre una d i ió h ti t dif t f t b d d decisió
 4. 4. Aquests consumidor comparteixen la seva experiència de marca entre ells, en una conversa que construeix la reputació digital ells de la marca.
 5. 5. Les marques ja no exerceixen el control en la seva comunciació, els q j , consumidors tenen un paper actiu
 6. 6. Tot i que es tarcta de converses no estructurades i disperses en q p la inmensidad de la xarxa.
 7. 7. I aquest nou escenari configura oportunitat per les empreses que vulguin f pivotar l seva activitat al voltant d l xarxes. l i fer i la i i l l de les
 8. 8. e te d e entendre 1 el moment entendre 2 l’entorn l entorn entendre 3 el repte entendre 4 els passos
 9. 9. e te d e entendre 1 el moment entendre 2 l’entorn l entorn entendre 3 el repte entendre 4 els passos
 10. 10. 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
 11. 11. 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 mp3 3
 12. 12. 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
 13. 13. 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
 14. 14. 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 XT AT 386 486 Pentium
 15. 15. 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Pentium dBase III+ III WP 5.1
 16. 16. 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
 17. 17. 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
 18. 18. 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
 19. 19. 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Pentium
 20. 20. 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Pentium 36 M 361 M 817 M 1.565 M
 21. 21. 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Hardware Software Redes
 22. 22. TEMPS LÍQUIDS “Fins ara el progrés era una promesa d f li it t universal i de felicitat i l duradora (...) però en l’actualitat representa una amenaça de canvi implacable i inexorable, que ll i bl lluny d’ d’anunciar i pau, anuncia crisis i tensions continues que no permeten cap moment de tranquil·litat.” Zygmunt Bauman
 23. 23. CAOS “sostenim que la turbulència, i sobretot la versió més b t tl ió é accentuada, amb el caos, el risc i la incertesa conseqüents és la conseqüents, condició normal de la industries, mercats y empreses. La empreses turbulència es la nova normalitat. normalitat ”
 24. 24. e te d e entendre 1 el moment entendre 2 l’entorn l entorn entendre 3 el repte entendre 4 els passos
 25. 25. Els continguts es digitalitzen i Internet és la plataforma
 26. 26. Els continguts es digitalitzen i Internet és la plataforma
 27. 27. Els continguts es digitalitzen i Internet és la plataforma A Espanya el 13,6% de la població entre 16 i 54 anys comparteix vídeos a Internet
 28. 28. Els continguts es digitalitzen i Internet és la plataforma A Espanya el 13,6% de la població entre 16 i 54 anys comparteix vídeos a Internet Cada minut es pugen al voltant de 13 hores de nous continguts a YouTube
 29. 29. Els continguts es digitalitzen i Internet és la plataforma A Espanya el 20,3% de la població entre 16 i 54 anys comparteix fotos a Internet
 30. 30. Els continguts es digitalitzen i Internet és la plataforma A Espanya el 13,6% de la població entre 16 i 54 anys comparteix vídeos a Internet Hi ha 14.000 milions de fotos a Facebook
 31. 31. La informació es desintermedia
 32. 32. La informació es desintermedia
 33. 33. La informació es desintermedia
 34. 34. La informació es desintermedia
 35. 35. Canvi a la gestió d’equips d equips
 36. 36. Canvi a la gestió d’equips d equips
 37. 37. Canvi a la gestió d’equips d equips
 38. 38. Canvi a la gestió d’equips d equips
 39. 39. Canvis en la relació amb els mercats
 40. 40. Canvis en la relació amb els mercats
 41. 41. Canvis en la relació amb els mercats
 42. 42. Canvis en la relació amb els mercats
 43. 43. Canvis en els Models de Negoci
 44. 44. Canvis en els Models de Negoci
 45. 45. Canvis en els Models de Negoci
 46. 46. Canvis en els Models de Negoci
 47. 47. e te d e entendre 1 el moment entendre 2 l’entorn l entorn entendre 3 el repte entendre 4 els passos
 48. 48. “Managing the Complex” Managing Complex
 49. 49. Comunicació = Comunicació + Comunicació + Conversa amb els empresarial personal massiva mercats Comunicació a Comunicació a El que diuen els través de la Xarxa t é d l X través t é nostres t Comercial Publicitat consumidors o Promocions
 50. 50. ? A Mercats petits la xarxa comercial Quant els Mercats creixen la xarxa arriba a tots els consumidors comercial no pot arribar a tots els consumidors d A Mercats grans, les empreses necessiten de Mitjans Massius per a comunicar-se amb els seus consumidors...
 51. 51. ? ...però la comunicació massiva ha arribat a saturar als Consumidors.
 52. 52. Pèrdua è Medios Pèrdua è Guanya Convencionales d’eficiència Fuerza d’eficiència + importància de ventas Below The Line Comunicació = Comunicació + Comunicació + Conversa amb els empresarial personal massiva mercats
 53. 53. De l’individu l individu a la comunitat
 54. 54. De l’egocentrisme a la reputació corporativa
 55. 55. de la publicitat a la recomanació
 56. 56. de la publicitat a l experiència l’experiència
 57. 57. de la iniciativa pròpia a la intel·ligència col·lectiva g
 58. 58. del producte al engagment
 59. 59. de parlar a escoltar
 60. 60. de la interrupció a la conversa
 61. 61. 2.000 Missatges al dia g 52 Atenció 24 Llegim Ll i o veiem amb i b ganes 10 Ens agraden 4 Recordem Silvia Sivera, Marketing Viral, UOC 2008
 62. 62. entendre com ens troben
 63. 63. ells poden parlar de tu
 64. 64. +2.000.000 +2 000 000 fans
 65. 65. de la suposició a la medició
 66. 66. ens desborda
 67. 67. (1903 1999) (1903-1999)
 68. 68. e te d e entendre 1 el moment entendre 2 l’entorn l entorn entendre 3 el repte entendre 4 els passos
 69. 69. Sobre l’ t tè i S b l’estratègia 1. 1 Identifica clarament els teus objectius 2. Analitza el teu entorn 3. Dissenya el teu pla d’acció
 70. 70. Sobre l S b les modes d 4. Tranquil, 4 Tranquil no vas tard 5. No cal que ho facis servir tot 6. Si no saps perquè ho vols, potser no ho has de fer servir
 71. 71. Sobre l’ b S b l’observació ió 7. 7 Aprèn a monitoritzar la xarxa 8. Coneix els espais que t’afecten 9. Coneix les persones que t’afecten
 72. 72. Sobre l’ b S b l’observació ió 10. 10 El relacional més interessant és el que no fas a casa 11. No proposis un espai de conversa si no tens per costum conversar 12. La conversa no es demana, es mereix
 73. 73. Sobre l S b les xarxes... 13. 13 Les xarxes socials serveixen per segmentar, no pas per acumular 14. La xarxa que necessites l’ha creat algú altre 15. 15 No et pots permetre mantenir una xarxa interessant
 74. 74. Sobre l S b les web’s... b’ 16. 16 La millor web és molt senzilla 17. Un espai per cada objectiu, un objectiu per cada espai. 18. 18 No passa res si l’espai no és teu l espai
 75. 75. Sobre l S b els recursos... 19. 19 Si costa calers potser és una mala idea 20. No facis res sense analitzar les aliances 21. Defineix rols i protocols
 76. 76. De Webs a Xarxes
 77. 77. De Webs a Xarxes
 78. 78. grcs ! marc @ rocasalvatella.com

×