Franchise Lab Consultancy Versie 2 1

715 views

Published on

FranchiseLab propositie

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
715
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
26
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Franchise Lab Consultancy Versie 2 1

  1. 1. FranchiseLab is een innovatieve onder- De 5 basiselementen neming die zich richt op bestaande en startende franchiseorganisaties. Wij streven er De vijf basiselementen vormen de pilaren van naar om het ultieme succes voor onze relaties een werkelijk succesvolle franchiseformule. te bereiken. Wij faciliteren u bij het FranchiseLab hanteert deze elementen dan ook als vertrekpunt voor een succesvolle formuleren van een heldere strategie en stemmen daar samen met u een effectieve samenwerking met u. tactiek op af met prikkelende maar realistische doelstellingen. FranchiseLab zorgt Merk Waarde Het merk vormt de kern daarbij voor een adequate inrichting van van de formule. Het staat voor de waarde van operationele processen en de juridische het concept. Samenhang en kracht staan borg borging van uw franchiseformule. Wij imple- voor de schaalbaarheid van het business menteren voor u een uniek en compleet model. proces voor marketing en verkoop. Deze zorgt voor een efficiënte en effectieve uitbreiding Onderscheidende Propositie Het van uw franchiseformule. Hierdoor kunt u zich product of dienst vormt het vertrekpunt voor volledig richten op datgene dat u het beste het vaststellen van de strategie die tot kunt: ondernemers zodanig ondersteunen dat voldoening en loyaliteit van klanten leidt. Dit zij succesvol kunnen zijn. is het belangrijkste concurrentievoordeel voor de formule. Franchising is een strategie die bijdraagt aan een toename van omzet en winstgevendheid Communicatie Kanalen Drie partij- en een besparing in tijd bij het ontwikkelen en staan continue met elkaar in contact: van ondernemingen. Doordat de kosten voor franchisegever, franchisenemer en eindklant. de operatie en commercie gedeeld worden Structureel contact onderhouden creëert verbetert het rendement van de onder- loyaliteit en verhoogt zo klantwaarde. neming. Het is onze overtuiging dat hoe meer een franchisegever bij de acquisitie van Standaardisatie Franchising is gebaat franchisenemers een consistente franchise- bij groei op een uniforme en consistente strategie aanhoudt , hoe groter de kans is dat manier. Processen effectief en efficiënt de onderneming zijn winstgevendheid en zijn inrichten zodathet merendeel van de tijd aan marktaandeel conti-nue weet te verbeteren. kernactiviteiten besteed kan worden is de Onze gezamenlijke expertise staat borg voor essentie. meer dan 30 jaar ervaring in franchise op het gebied van strategie, gestructureerde Concurrerende Kosten Door uitbe- marketing- en verkoopprocessen, ontwik- steden van taken die niet tot de keling en uitbreiding van franchiseformules, kernactiviteiten behoren, nemen de kosten af management en inrichting van operationele waardoor voor franchisenemers en en juridische processen. consumenten toegevoegde waarde gegene- Versie 2.1 reerd wordt. FranchiseLab B.V. | Jacob Hopstraat 12 2582 TV ’s Gravenhage | Depotnummer KvK: 27365571 T: +31 (0)70 448 03 54 | F: +31 (0)84 830 55 64 | I: www.franchiselab.nl | @: info@franchiselab.nl 1
  2. 2. Werkwijze STAP 4: Implementatie Indien u zich kunt vinden in de aanbevelingen van FranchiseLab begeleidt uw organisatie bij het FranchiseLab en u heeft de overeenkomst opstarten van een nieuwe franchiseformule of geaccepteerd, dan start het implementatie- het optimaliseren van een bestaande traject. In deze fase voert FranchiseLab haar franchiseformule. In vijf heldere stappen halen diensten uit en brengt FranchiseLab u naar wij samen met u het maximaal mogelijke uit ‘the next level’. Van acquisitie tot ontwerpen uw franchiseformule. van franchiseovereenkomsten en hand- boeken. STAP 1: Check Als eerste maakt FranchiseLab een grondige inventarisatie van STAP 5: Service Uiteraard houdt uw huidige situatie. We analyseren uw FranchiseLab na de implementatie vinger aan doelstellingen en stellen de basisvereisten de pols. In overleg met u evalueren wij vast voor een succesvolle samenwerking. Het periodiek de voortgang en sturen bij waar is heel belangrijk om in deze fase te komen tot nodig. een begrip van uw organisatie, de huidige stand van zaken en de kennis die er binnen uw organisatie aanwezig is. Verder inventariseren wij het werk dat er tot nu toe gedaan is door Diensten uw organisatie. FranchiseLab biedt franchiseformules haar STAP 2: Analyse Vervolgens analyseert dienstverlening aan in vijf heldere modules. FranchiseLab uw interne organisatie en de Na de analyse stellen wij in de aanbeveling externe omgeving waarbinnen uw franchise- voor u vast welke modules voor uw formule moet groeien. Wat is uw positie op de organisatie toegevoegde waarde hebben. vijf basiselementen: standaardisatie, com- municatiekanalen, concurrerende kosten, FranchiseLab Acquisitie onderscheidende propositie en merkwaarde? Zonder franchisenemers geen formule. Kwaliteit maar zeker ook het aantal geven de STAP 3: Aanbeveling Na de dragende structuur aan uw formule. Steeds uitgebreide analyse stellen wij een aanbe- meer franchisegevers begrijpen dat hun kern- veling voor u op. De aanbeveling bestaat o.a. activiteit het ontwikkelen van de formule en uit: de kenmerken van uw organisatie; de het ondersteunen van franchisenemers is. Het uitgangspunten probleem of doelstelling; een werven en selecteren van nieuwe franchise- analyse van verschillende processen met knel- nemers is een activiteit die daartoe niet en verbeterpunten; advies voor de te volgen behoort en is bovendien een vak apart. strategie en te ondernemen acties uit te Franchiselab werft en selecteert voor u voeren door FranchiseLab; de kosten voor dit franchisenemers die naadloos bij uw formule gehele traject; het tijdpad en de over- passen en realiseert voor u zo een gezonde Versie 2.1 eenkomst expansie. FranchiseLab B.V. | Jacob Hopstraat 12 2582 TV ’s Gravenhage | Depotnummer KvK: 27365571 T: +31 (0)70 448 03 54 | F: +31 (0)84 830 55 64 | I: www.franchiselab.nl | @: info@franchiselab.nl 2
  3. 3. Onze dienstverlening bestaat uit: De 5 marketingtips voor succesvolle franchising:  Opstellen profiel  Opstellen propositiedocument en overige 1. Ken je klanten en je markt wervingsdocumentatie 2. De dienstverlening of het product is een  Werving van franchisenemers via belangrijk marketinginstrument FranchiseLab Funnel methodiek 3. Campagnemanagement en  Selectie van franchisenemers loyaliteitsprogramma’s zorgen voor groei  Inrichten van een gestructureerd en binding acquisitieproces 4. Goed gebruik van CRM databases leidt tot  Sales-/acquisitietrainingen meer omzet en meer klantwaarde 5. Door innovatie blijf je competitief, dus De 5 tips bij werving van franchisenemers: wees innovatief! 1. Een goede ondernemer is niet altijd een goede franchisenemer. FranchiseLab Legal Services 2. Een goede werknemer hoeft geen goede Franchise is een vorm van samenwerking, franchisenemer te zijn. waarbij zowel de franchisegever als de 3. Heeft de franchisenemer de geschikte franchisenemer rechten en plichten ten financiële middelen? opzichte van elkaar hebben. , Doel is het 4. Past de franchisenemer goed bij uw bouwen van een voor beide partijen organisatie en uw formule? profijtelijke en vruchtbare relatie. Het 5. Heeft hij affiniteit met uw product? vastleggen van duidelijke afspraken is hiervoor van groot belang. FranchiseLab Marketing Franciselab werkt samen met de beste Onderdeel uitmaken van een franchise- advocaten- en notariskantoren op franchise- organisatie biedt ongelofelijk veel voordelen, gebied en voorziet u van de juiste juridische zoals, in de meeste gevallen, directe adviezen. merkherkenning. Belangrijk hierbij is het te voeren merkenbeleid en de juiste marketing- Onze dienstverlening bestaat ondermeer uit: strategie. Franchiselab ontwikkelt voor u de juiste marketingstrategie en helpt u bij de  Opstellen franchiseovereenkomsten uitvoering hiervan.  Opstellen van franchisehandboeken  Franchise- en mededingingsrecht Onze dienstverlening bestaat o.a. uit:  Ondernemingsrecht  Opstellen algemene voorwaarden  Marketingstrategie – en advies  Arbeidsrecht  (Her) positionering van organisatie,  Huurrecht productlijnen en/of diensten  Mediation bij geschillen  Campagne management en  Oprichting rechtspersonen loyaliteitcampagnes  Versie 2.1 Opstellen statuten  Markt,- product, - conceptontwikkeling  Opstellen Stichting beheer derdengelden FranchiseLab B.V. | Jacob Hopstraat 12 2582 TV ’s Gravenhage | Depotnummer KvK: 27365571 T: +31 (0)70 448 03 54 | F: +31 (0)84 830 55 64 | I: www.franchiselab.nl | @: info@franchiselab.nl 3
  4. 4. De 5 juridische tips voor succes: De 5 kritische factoren voor succes bij ER planning: 1. Franchiseovereenkomsten met duidelijke afspraken, zijn van onschatbare waarde 1. Adoptiedoorgebruikers is de sleutel voor voor uw organisatie. succes 2. Zorg ervoor dat de duur van de 2. Breng vooraf al uw bedrijfsprocessen en overeenkomst niet langer is dan de 5 jaar. wensen in kaart 3. Start-ups, werkwijze en procedures regelt 3. Betrek gebruikers bij de inrichting van uw u in een separaat handboek. systeem 4. Bescherm uw merk met een merkenrecht 4. Test uitvoerig voor volledige en patenteer productinnovaties. ingebruikname 5. Beheer geldstromen via een stichting 5. Kies voor nieuwe technologie derdengelden. FranchiseLab Interim FranchiseLab ER Planning Franchiseorganisaties groeien vaak in een Efficiency, effectiviteit en transparantie in uw robuust tempo. Hierdoor kunnen zij ten onder bedrijfsprocessen zijn de sleutelwoorden voor gaan door hun eigen succes. Groei vraagt om een succesvolle organisatie. Een platform structuur en goed lopende processen. Dit waarop franchisegever, franchisenemers en ontbreekt vaak in jonge franchiseorganisaties . consumenten met elkaar in verbinding staan is Hierdoor ontstaat vraag naar(tijdelijke) onontbeerlijk. expertise en ervaren management. Omdat ERP systemen een zeer grote invloed FranchiseLab biedt diverse interim hebben op uw organisatie, is het verstandig management oplossingen voor diverse zeer zorgvuldig met de selectie van een management functies op gebied van systeem om te gaan. FranchiseLab helpt u bij algemeen-, marketing & sales- en operational het maken van de juiste keuzes door haar management. stappenplan, waarmee u in twaalf stappen tot de juiste oplossing, implementatie, inrichting en gebruikersadoptie komt. Onze dienstverlening bestaat uit:  Uitgebreid onderzoek van uw bedrijfsprocessen  Opstellen van een programma van wensen en eisen  Leveranciersonderzoek  Implementatie en inrichting  Opleiden van gebruikers  Versie 2.1 Nazorg FranchiseLab B.V. | Jacob Hopstraat 12 2582 TV ’s Gravenhage | Depotnummer KvK: 27365571 T: +31 (0)70 448 03 54 | F: +31 (0)84 830 55 64 | I: www.franchiselab.nl | @: info@franchiselab.nl 4
  5. 5. FranchiseLab is opgericht door Menno Beiden hebben in de afgelopen 15 jaar ruime ervaring opgedaan met franchise in het Luiten en Robin Urban. Beiden hebben hun algemeen en franchise van financiële dienst- sporen in de financiële dienstverlening en verlening in het bijzonder. franchising ruimschoots verdiend. Wij zijn FranchiseLab, een innovatieve Menno heeft na zijn studie Hoger Onderwijs onderneming die er naar streeft om het voor de Financiële Sector aan de Amsterdam- ultieme succes voor haar relaties te bereiken. se Academie diverse commerciële functies bekleed bij verzekeraar AXA en haar rechtsvoorgangers. Eerst als accountmanager en later als salesmanager. Daar was hij Onze missie Waarde toevoegen aan de verantwoordelijk voor de grote landelijk samenwerking tussen franchisegever, opererende franchiseformules. Vervolgens franchisenemers en haar eindklanten. trad hij als head of sales in dienst bij SPARCK hypotheken, een geldverstrekker voor Onze waarden: bijzondere hypotheken met als distributie- kanaal intermediairs en franchiseketens. Klantfocus Wij zetten de klant altijd op de Voordat hij met Robin Urban FranchiseLab eerste plaats. begon was hij commercieel manager bij franchiseformules FDC Financieel Planners & Klanten voor het leven Wij creëren Adviseurs en Lancyr. blijvende en vruchtbare relaties. Robin is zijn loopbaan begonnen binnen de verkooporganisatie van VSB Bank. Als een van Eerlijk, integer en transparant de eerste franchisenemers sloot hij zich Wij werken met trots en vertrouwen. vervolgens aan bij GeldXpert. Robin maakte de overstap naar GeldXpert Nederland BV waar Passie voor winnen Wij gaan altijd hij diverse functies heeft bekleed. Eerst als voor het resultaat. productmanager, later als marketing & salesmanager en directeur a.i.. Hierna trad Innovatief Wij ontwikkelen continue onze Robin als salesmanager bij Zwitserleven in producten en diensten. dienst. In deze rol was hij verantwoordelijk voor de grote landelijk opererende franchise- formules. Vervolgens is hij zijn eigen interim bedrijf gestart en heeft diverse opdrachten uitgevoerd voor o.a. Rabobank en vervolgens voor de franchiseformule FDC Financieel Planners & Adviseurs. Voordat hij met Menno Franchiselab begon was hij manager operations bij FDC Financieel Planners & Versie 2.1 Adviseurs en Lancyr. FranchiseLab B.V. | Jacob Hopstraat 12 2582 TV ’s Gravenhage | Depotnummer KvK: 27365571 T: +31 (0)70 448 03 54 | F: +31 (0)84 830 55 64 | I: www.franchiselab.nl | @: info@franchiselab.nl 5

×