Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Keliauja n t … Keletas nepatogių linkėjimų - nuo don Tonino Bello (Molfetta vyskupo, iškeliavusio pas Viešpatį  199...
Neatlikčiau savo, kaip vyskupo pareigos,  jei sakyčiau jums: “Gražių Kalėdų”, nesudrumsdamas jūsų ramybės. Noriu jums tru...
Taigi, keletas  nepatogių  linkėjimų !
Jėzus, kuris gimsta iš meilės, teduoda jums pasišlykštėjimą  egoistiniu, absurdišku gyvenimu be veržimosi aukštyn , ir ...
Kūdikis, miegantis ant šieno, teatima jums miegą ir teduoda pajusti, kad jūsų pagalvė yra kieta kaip girnapusė , kol nepr...
Dievas, kuris tampa žmogumi, teleidžia jums pasijusti kirminais  kiekvieną kartą, kai karjera pasidaro jūsų gyvenimo stab...
Marija, kuri tik gyvulių mėšle randa lopšį, kur gali švelniai paguldyti savo įsčių vaisių,  savo dejonėmis tepriverčia j...
Juozapas, kuris atsidūręs prieš tūkstančius uždarytų durų, yra visų tėviškų nusivylimų simbolis , tesutrikdo jūsų apsvaig...
Angelai, kurie skelbia ramybę, teatneša karą jūsų mieguistam nusiraminimui, nepajėgiančiam pamatyti, kad vos per sprindį n...
Piemenys, kurie budi naktį, saugodami bandą ir laukdami aušros, teatskleidžia jums istorijos prasmę, teišmoko svaiginanči...
Virš mirštančio senojo mūsų pasaulio tegimsta viltis
Maràn athà! BUON AVVENTO ...nel Signore da Eugenio Marrone eugenio@marrone.vr.it - www.buongiornonelsignore.it  Ateik, ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kalėdos su apmąstymais

Verta susimąstyti

 • Be the first to comment

Kalėdos su apmąstymais

 1. 1. Keliauja n t … Keletas nepatogių linkėjimų - nuo don Tonino Bello (Molfetta vyskupo, iškeliavusio pas Viešpatį 1993 m. balandžio 20) link Kalėdų
 2. 2. Neatlikčiau savo, kaip vyskupo pareigos, jei sakyčiau jums: “Gražių Kalėdų”, nesudrumsdamas jūsų ramybės. Noriu jums truputį įkyrėti. Negaliu pakęsti minties, kad privalau siųsti nieko nesakančius, formalius, kalendoriaus išreikalautus linkėjimus. Aš tiesiog svajoju apie tai, kad kas nors imtų ir grąžintų juos siuntėjui kaip nepageidaujamus .
 3. 3. Taigi, keletas nepatogių linkėjimų !
 4. 4. Jėzus, kuris gimsta iš meilės, teduoda jums pasišlykštėjimą egoistiniu, absurdišku gyvenimu be veržimosi aukštyn , ir tesuteikia jėgų pradėti egzistenciją, kupiną savęs dovanojimo, maldos, tylos , dr ąs o s .
 5. 5. Kūdikis, miegantis ant šieno, teatima jums miegą ir teduoda pajusti, kad jūsų pagalvė yra kieta kaip girnapusė , kol nepriimsite po savo stogu tremtinio, pabėgėlio, neturtingo pakeleivio .
 6. 6. Dievas, kuris tampa žmogumi, teleidžia jums pasijusti kirminais kiekvieną kartą, kai karjera pasidaro jūsų gyvenimo stabu, kito aplenkimas – jūsų svarbiausiu rūpesčiu, o artimo nugara – laipteliu jums pakilti aukščiau .
 7. 7. Marija, kuri tik gyvulių mėšle randa lopšį, kur gali švelniai paguldyti savo įsčių vaisių, savo dejonėmis tepriverčia jus girdėti kaip raudą visas kalėdines lopšines , kol jūsų veidmainiška sąžinė leis, kad žmonių išmatos, šiukšlių kibiras a r klinikų konteineris būtų nutrauktos gyvybės kapas be kryžiaus .
 8. 8. Juozapas, kuris atsidūręs prieš tūkstančius uždarytų durų, yra visų tėviškų nusivylimų simbolis , tesutrikdo jūsų apsvaigimą nuo sočios Kūčių vakarienės, tepapriekaištauja už jūsų šykščias loterijas, teišprovokuoja trumpą sujungimą jūsų kalėdinėse iliuminacijose , kol nesileisite pritrenkiami kančios daugybės gimdytojų, slapčia liejančių ašaras dėl savo vaikų, kurie yra nelaimingi, kurie neturi sveikatos, darbo.
 9. 9. Angelai, kurie skelbia ramybę, teatneša karą jūsų mieguistam nusiraminimui, nepajėgiančiam pamatyti, kad vos per sprindį nuo jūsų, padedant jūsų pritariančiam tylėjimui, vykdomos neteisybės, išnaudojami žmonės, gaminami ginklai , militarizuojama vargšų žemė, ištisos tautos pasmerkiamos žuvimui nuo bado.
 10. 10. Piemenys, kurie budi naktį, saugodami bandą ir laukdami aušros, teatskleidžia jums istorijos prasmę, teišmoko svaiginančių lūkesčių, atsidavimo Dievui džiaugsmo , teįkvepia gilų troškimą gyventi neturtingai, nes galiausiai tai yra vienintelis būdas mirti tikrais turtuoliais.
 11. 11. Virš mirštančio senojo mūsų pasaulio tegimsta viltis
 12. 12. Maràn athà! BUON AVVENTO ...nel Signore da Eugenio Marrone eugenio@marrone.vr.it - www.buongiornonelsignore.it Ateik, Viešpatie Jėzau !

×