Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dinamitzadors continguts

430 views

Published on

Bases del projecte de dinamitzador de continguts de l'Ajuntament de Sant Boi

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dinamitzadors continguts

  1. 1. PROJECTE DINAMITZADOR/A DE CONTINGUTS QUÈ ES UN DINAMITZADOR/A DE CONTINGUTS? És un intermediari de coneixement, un professional implicat en el coneixement que assessorarà sobre la informació més rellevant d'un àmbit en concret. És algú que busca, agrupa i comparteix informació de forma contínua. El seu principal objectiu es construir un entorn personal d'aprenentatge del qual gaudiran els professionals del seu àmbit d'especialització. Fa una selecció personalitzada i de qualitat del millor contingut i recursos sobre temes específics en l'espai inabastable en el que s'ha convertit la xarxa. La premissa és que l'organització no vol més contingut, sinó menys i millor. PER QUÈ ÉS EL MOMENT DE CREAR AQUESTA FIGURA A L'AJUNTAMENT DE SANT BOI? La figura del dinamitzador/a de continguts ja s'està implantant en moltes empreses tot i que a l'administració pública seria una pràctica bastant innovadora. En l'actual escenari entre l'actual pla de formació Avança't 2.0 que finalitza al 2015 i el següent que s'iniciarà al 2016 és el moment d'anar introduint canvis substancials en la manera d'entendre la formació i el desenvolupament i apostar pel concepte d'entorn d'aprenentatge organitzacional. Els avantatges que presenta són múltiples: 1. Instrument essencial en la gestió del coneixement. 2. Augmenta el treball col·laboratiu i l'ús de les TIC i, per tant, habilita als treballadors per utilitzar el món 2.0 per adquirir coneixements i crear entorns personals d'aprenentatge 3. Suposa un reforç positiu indiscutible per aquells que aporten més a l'organització i, en consonància, un augment de la motivació i el sentiment de pertinença. 4. La societat del coneixement i l'excés de documentació i informació exigeixen un perfil com aquest que filtri i actualitzi informació. 5. Increment de l'eficiència ja que s'economitza el temps que més d'un treballador/a dedica a la cerca d'informació a banda d'aportar possibles millores que augmentin la productivitat.
  2. 2. COM HO FAREM? Àmbits Crearem una borsa de dinamitzadors/es de continguts a l'estil de la borsa de formadors/es interns que tenim en els següents àmbits: 1. Polítiques Socials 2. Urbanisme 3. Policia Local 4. Economia 5. Cultura 6. Esports 7. Jurídic 8. Informàtica 9. Educació Aquesta primera selecció d'àmbits pot ser perfectament ampliable en base a les característiques i perfils de les persones que es presentin. A banda d'aquests deu àmbits funcionals específics, els treballadors/es podran oferir altres opcions per a projectes futurs i sobretot per aconseguir identificar les potencialitats de l'organització. Aquesta modalitat formativa podria substituir bona part de les accions formatives més estàndards en un futur i, sobretot, esdevenir un model de resolució de necessitats formatives i de diferents problemàtiques. Selecció Les persones que es presentin a la borsa de dinamitzadors/es de contingut rebran una formació més específica per conèixer les seves possibles funcions com a dinamitzadors/es de continguts i eines per filtrar la informació de la xarxa. En aquest sentit, les persones que ja estiguin acreditades com a formadors/es interns tindran més facilitats per desenvolupar aquest nou rol. Una vegada hagi una borsa configurada els integrants podran exercir de dues maneres: 1. En l'àmbit de formació. Associat a una formació o projecte concret, com e-moderador/ a d'una Comunitat de Pràctica/Aprenentatge a Yammer i/o oferint altres projectes on tindria sentit la seva figura.
  3. 3. 2. Al Newsletter. Aportant materials per al Newsletter mensual.

×