SlideShare a Scribd company logo
1 of 59
Download to read offline
Jak se dostat do
Featured Snippets
Maru Štouračová & Martin Šimko
RobertNemec.com
Jak pomoci
Googlu „vykrádat“
náš obsah
Maru Štouračová & Martin Šimko
RobertNemec.com
Názvosloví
Zdroj: https://getstat.com/blog/featured-snippets/
Co je Featured Snippet
Když uživatel ve vyhledávání Google zadá otázku, na některé
dotazy se zobrazí v horní části stránek blok s Featured
Snippets (česky vybrané úryvky).
Co je Featured Snippet
Odpověď na
vyhledávací
dotaz vytažená
z nějaké
stránky
Přímý
odkaz na
zdroj
Google Home
Google Home je hlasový komunikátor od
Googlu, který mimo jiné umí vyhledávat ve
fulltextu Googlu.
Google Home + Featured Snippets = <3
Zdrojem odpovědí pro
Google Home jsou Featured
Snippets
Amazon Echo
Google Home není jediný
hlasový osobní asistent na
trhu
Chytré hodinky Hlasem můžete ovládat i
hodinky…
Hlasové vyhledávání v prohlížeči
Hlasoví asistenti v autech
Google Now,
(Apple) Siri,
(M$) Cortana
Hlasové asistenty má Google,
Apple i Microsoft.
10 % všech dotazů
na Googlu
je zadáváno
hlasem (2015).
Zdroj: http://rnc.ag/voicesearch
V hlasovém
vyhledávání je vám
na hovno, že jste
„první“.
Google Home + Featured Snippets = <3
Růst Featured Snippets
Zdroj: https://moz.com/blog/ranking-zero-seo-for-answers
Výskyt Featured Snippest ve
výsledcích vyhledávání stále
roste.
Studie od Filipa Podstavce: FS =15,25 %
Zdroj: https://www.lupa.cz/clanky/rozsireni-vysledku-vyhledavani-googlu-dorazila-do-cr-jak-je-google-pouziva/
Dohledejte si Filipovy články na Lupě...
Ještě, že děláme to SEO. Že jo.
„Lidi si přečtou
text, ale už
nekliknou.“
Častá obava:
Zdroj: https://blog.hubspot.com/marketing/how-to-featured-snippet-box
Míra prokliku s FS a bez FS
HubSpot také neměl jasno v
terminologii…
Zdroj: http://searchengineland.com/seo-featured-snippets-leads-big-gains-236212
CTR: 2  8 %
Nárůst návštěvnosti po objevení FS
vzhledem k typu zařízení
Show me the
money!
Zatím se ale bavíme jen o
zobrazení a míře prokliku...
Tržby: +677 %
Zdroj: http://searchengineland.com/seo-featured-snippets-leads-big-gains-236212
Klíčové
slovo
 měsíční
hledanost G
CPC v
AdWords
Měsíční
hodnota FS
Roční
hodnota FS
co je cloud 140 25,75 Kč 3 605 Kč 43 260 Kč
co je ip
adresa
140 0,33 Kč 46,2 Kč 554 Kč
co je to
cloud
110 17,7 Kč 1 947 Kč 23 364 Kč
co je
webhosting
70 84,44 Kč 5 911 Kč 70 932 Kč
Jak drahé jsou Featured Snippety
Hodnotu FS lze spočítat. Pozice je velmi podobná pozici v PPC reklamě: hledanost * CPC = teoretická
hodnota FS, kterou můžete ušetřit na reklamě/získat zdarma obsazením horní pozice
Klíčové
slovo
 měsíční
hledanost G
CPC v
AdWords
Měsíční
hodnota FS
Roční
hodnota FS
jak
investovat
do zlata
390 21,62 Kč 8 431 Kč 101 182 Kč
kde koupit
zlato
50 10,81 Kč 541 Kč 6 486 Kč
kde koupit
investiční
zlato
50 20,08 Kč 1 004 Kč 12 048 Kč
Jak drahé jsou Featured Snippety
Teoretiku voe
Featured Snippet s agenturním webem
Ukázka Featured Snippetu, který se nám podařilo získat s agenturním webem.
A nárůst návštěvnosti
Příklad nárůstu návštěvnosti u stránky, která se
objevuje ve FS na „Co je PPC“. Jedná se pouze o jednu
stránku. Tímto způsobem můžete navýšit návštěvnost
na více stránkách.
+ si počkejte na Maru (#marunaslidu)
<meta name=“googlebot“
content=“nosnippet“>
A koho jsem nepřesvědčil...
Pokud si nepřejete, aby se vaše
stránka objevila ve FS, můžete
tomu zabránit touto meta
značkou.
Čas na výměnu
přednášejících...
Druhy featured
snippets
Featured Snippets dle formátu – úryvek
textu (odstavec)
Výskyt v CZ SERPu: časté
Featured Snippets dle formátu –
seznam
Výskyt v CZ SERPu: ???
S tímto typem jsme se v CZ SERPu
zatím nesetkali, ale v západních US
SERPu se jedná o poměrně častý
formát. Je otázka času, kdy se i u
nás bude objevovat.
Featured Snippets dle formátu –
tabulka
Výskyt v CZ SERPu: ???
Opět v CZ SERPu zatím
nezpozorováno. V US/GB SERPu se
objevuje (avšak méně než
předchozí).
Featured Snippets dle formátu – video (?)
Výskyt v CZ SERPu: zřídka
Je otázka, zda se skutečně jedná
o FS. Jelikož zde jsme viděli
pouze YouTube. Pod FS navíc
bývá možnost odeslání zpětné
vazby „Feedback“ a možnost
zjistit více info o výsledku
„About this result“ – viz
předchozí či následující slidy.
Featured Snippets dle typu dotazu –
definice („co je…“)
Výskyt v CZ SERPu: časté
Featured Snippets dle typu dotazu –
otázky „jak…“
Výskyt v CZ SERPu: zřídka – v začátcích
V CZ SERPu se začíná objevovat,
v US/GB SERPu časté.
Předpokládáme, že se u nás
tento typ bude více a více
rozšiřovat, stejně jako v
zahraničí.
Featured Snippets dle typu dotazu –
otázky „proč…“
Výskyt v CZ SERPu: zřídka – v začátcích
Situace podobná,
jako v případě „jak…“
Featured Snippets dle typu dotazu –
otázky „kde…“
Výskyt v CZ SERPu: velmi zřídka
V případě specifických
dotazů na lokalitu se však
nezobrazuje FS, ale mapa.
Featured Snippets dle typu dotazu –
(ne)výhody
Výskyt v CZ SERPu: ???
V CZ SERPu dle testování
zatím není.
Featured Snippets dle typu dotazu –
srovnání, rozdíly
Výskyt v CZ SERPu: ???
V CZ SERPu dle testování
zatím není.
Featured Snippets – další dotazy &
People also ask
Výskyt v CZ SERPu: další dotazy – zřídka, PAA – (zatím) ne
Google v US SERPu nabízí další
tematické otázky s možností rozbalení
FS. Při scrollování se načítají další
otázky.
Na otázkách níže je vidět, že v US
SERPu už se FS nezobrazují pouze
na typické dotazovací otázky
„what“, „how to“ apod.
Jak se dostat do
featured snippetu
definice („co je...“)
• Analýza cílená na dotazy začínající „co
je…“
• Nástroje:
– Keyword Researcher – poskytuje data z našeptávače na zákl.
„složitějších“ vstupů: „co je * marketing“  „co je online marketing“, „co
je obsahový marketing“ atd.
– Manuální průzkum našeptávače
– zahraniční: AnswerThePublic
• Výstup: tabulka slov s hledaností
Jak na to: 1. Analýza klíčových slov
• Průzkum konkurence z hlediska
featured snippets
– Marketing Miner
– Moz, SEMrush
– Manuálně
 Optimalizovat na ty slova, kde FS není
 Tam, kde je, vytvořit lepší text pro FS než
konkurence
Jak na to: 2. Analýza konkurence
Je nutné zjistit, kde se již FS na klíčová slova z
analýzy objevují, a kde ne. + Tam kde jsou – jsou
kvalitní?
Do FS se dostávají stránky z prvních 10 výsledků
vyhledávání (nejčastěji z prvních 5).
 Jaká je šance, že se dostanu do FS vzhledem k
pozici stránky v SERPu?
Jak na to: 2. Analýza konkurence
Není důležité jen konkurenčnost FS. Ale také
celého tématu. Aby se má stránka do FS dostala,
je nutné, aby se umístila na první stránce SERPu.
Jak na to: Jak vypadá méně
konkurenční FS
• Text ve FS neodpovídá na daný dotaz
• Titulek se liší od vyhledávacího dotazu;
na stránce není podnadpis, který by
dotazu odpovídal
• V textu je málo slov označených tučně
Ověřování
konkurenčnosti
existujících FS  je zde
prostor existující FS
vytlačit a umístit se?
Pokud není dostatečně
kvalitní a celková
konkurenčnost v SERPu
pro mne není příliš
vysoká, pak to možné je.
Platí obecně, na výše
uvedeném příkladu je dost
slov tučně.
Jak na to: „Špatný“ vs. „dobrý“ FS
Vytvořili jsme text na nové
stránce, cílem bylo
předchozí „nekvalitní“ FS
vytlačit.
Jak na to: 2. Analýza konkurence
Příklad pracovní
tabulky s
vyhledávacími
dotazy a
poznámkami ke
konkurenčnosti. „Je
ale“ znamenalo, že
FS se objevuje, ale
je zde příležitost
pro jeho zlepšení.
• Analýza konkurence FS
• Analýza konkurence stránek v SERPu
• Pokud není konkurence ve FS, zobrazují
se FS na podobně formulované
dotazy/témata?
• Hledanost
• Objektivita tématu vyhledávacího dotazu
Jak na to: 3. Finální výběr
vyhledávacích dotazů pro FS
Dříve jsme zpozorovali, že FS se v US SERPu méně objevovaly na
subjektivní názorově orientovaná témata, např. „proč je červené
maso nezdravé“. Nyní se v US SERPu objevují FS i na
subjektivnější dotazy. Jedná se tedy spíše o vypozorovaný faktor,
který může, ale nemusí mít určitou váhu.
Jak na to: 4. Tvorba textu
200-300
znaků
H1/H2, titulek
Přesná shoda
vyhledávacího dotazu by
měla být ideálně v titulku a
H1, popř. H2 – je-li definice
součástí jiné stránky.
Ucelená definice by se
měla vejít max. do 300
znaků – tak dlouhý
většinou FS bývá.
Klíčová slova z vyhl.
Dotazu/synonyma by se
zde měla zopakovat.
Na vyhl. Dotaz přímo
odpovězte v první větě,
jako např. „Reklamní
kampaň je….“.
A teď teda budeme
čekat několik týdnů na
to, co se stane?
Ne!
Výsledek se můžeme
dozvědět již za 5
minut
Search Console  Procházení  Načíst
jako Google  Odeslat do indexu
Návštěvou robota jsem docílili okamžitého
zhodnocení  ne/úspěch jsme vyhodnotili
max. do 15 minut
Jak na to: 5. Pozvání robota a
vyhodnocení
Stránku posílit hezky tak, jak jsme zvyklí –
starou dobrou SEO optimalizací
Jak na to: 5. Co dělat, když se stránka
ve FS nezobrazí
• Typ vyhledávacího dotazu
• Konkurenčnost tématu obecně – pozice
• Konkurenčnost vzhledem k FS
• Text je na nové/stávající stránce
• Celá stránka je věnována vyhledávacímu dotazu vs.
pouze část
• Zpracování a struktura textu
• Míra objektivity tématu vyhledávacího dotazu
• Personalizace
• Momentální nálada Googlu
• Autorita domény?
Shrnutí: Co ovlivňuje zobrazování ve FS
Co teď:
facebook.com/RobertNemec.com
twitter.com/RobertNemec_com
Odebírejte newsletter:
www.robertnemec.com

More Related Content

What's hot

ShopCamp 2017 - Konec doby zbožákové?
ShopCamp 2017 - Konec doby zbožákové?ShopCamp 2017 - Konec doby zbožákové?
ShopCamp 2017 - Konec doby zbožákové?BESTETO
 
Případová studie Meyra (David Brenner)
Případová studie Meyra (David Brenner)Případová studie Meyra (David Brenner)
Případová studie Meyra (David Brenner)Taste Medio
 
Lokální SEO (Ondřej Bělský)
Lokální SEO (Ondřej Bělský)Lokální SEO (Ondřej Bělský)
Lokální SEO (Ondřej Bělský)Taste Medio
 
Rychlá analýza zahraničních trhů (Martin Šimko)
Rychlá analýza zahraničních trhů (Martin Šimko)Rychlá analýza zahraničních trhů (Martin Šimko)
Rychlá analýza zahraničních trhů (Martin Šimko)Taste Medio
 
Pokročilý interní vyhledávač zvyšuje výnosy e-shopů
Pokročilý interní vyhledávač zvyšuje výnosy e-shopůPokročilý interní vyhledávač zvyšuje výnosy e-shopů
Pokročilý interní vyhledávač zvyšuje výnosy e-shopůMedia Factory - Search Ready
 
BESTETO klub 26. září 2019 SEO
BESTETO klub 26. září 2019 SEOBESTETO klub 26. září 2019 SEO
BESTETO klub 26. září 2019 SEOBESTETO
 
Open Monday: Jak na interní vyhledávání na webu
Open Monday: Jak na interní vyhledávání na webuOpen Monday: Jak na interní vyhledávání na webu
Open Monday: Jak na interní vyhledávání na webuH1.cz
 
Seologer novinky v nástroji
Seologer novinky v nástrojiSeologer novinky v nástroji
Seologer novinky v nástrojiMarketing Miner
 
Content je king, ale...
Content je king, ale...Content je king, ale...
Content je king, ale...Milan Pichlík
 
Analýza klíčových slov na maximum – interpretace
Analýza klíčových slov na maximum – interpretaceAnalýza klíčových slov na maximum – interpretace
Analýza klíčových slov na maximum – interpretaceTaste Medio
 
Analýza klíčových slov - Plzeňský Barcamp 2015
Analýza klíčových slov - Plzeňský Barcamp 2015Analýza klíčových slov - Plzeňský Barcamp 2015
Analýza klíčových slov - Plzeňský Barcamp 2015Jakub Kašparů
 
SEO pohledem datového analytika
SEO pohledem datového analytikaSEO pohledem datového analytika
SEO pohledem datového analytikaTaste Medio
 
Case study - Optimalizace snippetů za účelem zvýšení CTR (Čtvrtkon)
Case study - Optimalizace snippetů za účelem zvýšení CTR (Čtvrtkon)Case study - Optimalizace snippetů za účelem zvýšení CTR (Čtvrtkon)
Case study - Optimalizace snippetů za účelem zvýšení CTR (Čtvrtkon)Sun Marketing
 
Google Webmaster Tools a SEO - Lukáš Pokorný
Google Webmaster Tools a SEO - Lukáš PokornýGoogle Webmaster Tools a SEO - Lukáš Pokorný
Google Webmaster Tools a SEO - Lukáš PokornýJsmeMarketing
 
SEO školení Bělský
SEO školení BělskýSEO školení Bělský
SEO školení BělskýSOVA NET
 
Seo a nejčastější chyby na webu
Seo a nejčastější chyby na webuSeo a nejčastější chyby na webu
Seo a nejčastější chyby na webuDušan Janovský
 
Case study - Optimalizace snippetů za účelem zvýšení CTR (SEOloger)
Case study - Optimalizace snippetů za účelem zvýšení CTR (SEOloger)Case study - Optimalizace snippetů za účelem zvýšení CTR (SEOloger)
Case study - Optimalizace snippetů za účelem zvýšení CTR (SEOloger)Sun Marketing
 
Pavel ungr designed_for_seo
Pavel ungr designed_for_seoPavel ungr designed_for_seo
Pavel ungr designed_for_seoH1.cz
 
Analýza konkurence pro začátečníky i SEO guru (Milan Fiala)
Analýza konkurence pro začátečníky i SEO guru (Milan Fiala)Analýza konkurence pro začátečníky i SEO guru (Milan Fiala)
Analýza konkurence pro začátečníky i SEO guru (Milan Fiala)Taste Medio
 

What's hot (20)

ShopCamp 2017 - Konec doby zbožákové?
ShopCamp 2017 - Konec doby zbožákové?ShopCamp 2017 - Konec doby zbožákové?
ShopCamp 2017 - Konec doby zbožákové?
 
Případová studie Meyra (David Brenner)
Případová studie Meyra (David Brenner)Případová studie Meyra (David Brenner)
Případová studie Meyra (David Brenner)
 
Lokální SEO (Ondřej Bělský)
Lokální SEO (Ondřej Bělský)Lokální SEO (Ondřej Bělský)
Lokální SEO (Ondřej Bělský)
 
Rychlá analýza zahraničních trhů (Martin Šimko)
Rychlá analýza zahraničních trhů (Martin Šimko)Rychlá analýza zahraničních trhů (Martin Šimko)
Rychlá analýza zahraničních trhů (Martin Šimko)
 
Základy SEO
Základy SEOZáklady SEO
Základy SEO
 
Pokročilý interní vyhledávač zvyšuje výnosy e-shopů
Pokročilý interní vyhledávač zvyšuje výnosy e-shopůPokročilý interní vyhledávač zvyšuje výnosy e-shopů
Pokročilý interní vyhledávač zvyšuje výnosy e-shopů
 
BESTETO klub 26. září 2019 SEO
BESTETO klub 26. září 2019 SEOBESTETO klub 26. září 2019 SEO
BESTETO klub 26. září 2019 SEO
 
Open Monday: Jak na interní vyhledávání na webu
Open Monday: Jak na interní vyhledávání na webuOpen Monday: Jak na interní vyhledávání na webu
Open Monday: Jak na interní vyhledávání na webu
 
Seologer novinky v nástroji
Seologer novinky v nástrojiSeologer novinky v nástroji
Seologer novinky v nástroji
 
Content je king, ale...
Content je king, ale...Content je king, ale...
Content je king, ale...
 
Analýza klíčových slov na maximum – interpretace
Analýza klíčových slov na maximum – interpretaceAnalýza klíčových slov na maximum – interpretace
Analýza klíčových slov na maximum – interpretace
 
Analýza klíčových slov - Plzeňský Barcamp 2015
Analýza klíčových slov - Plzeňský Barcamp 2015Analýza klíčových slov - Plzeňský Barcamp 2015
Analýza klíčových slov - Plzeňský Barcamp 2015
 
SEO pohledem datového analytika
SEO pohledem datového analytikaSEO pohledem datového analytika
SEO pohledem datového analytika
 
Case study - Optimalizace snippetů za účelem zvýšení CTR (Čtvrtkon)
Case study - Optimalizace snippetů za účelem zvýšení CTR (Čtvrtkon)Case study - Optimalizace snippetů za účelem zvýšení CTR (Čtvrtkon)
Case study - Optimalizace snippetů za účelem zvýšení CTR (Čtvrtkon)
 
Google Webmaster Tools a SEO - Lukáš Pokorný
Google Webmaster Tools a SEO - Lukáš PokornýGoogle Webmaster Tools a SEO - Lukáš Pokorný
Google Webmaster Tools a SEO - Lukáš Pokorný
 
SEO školení Bělský
SEO školení BělskýSEO školení Bělský
SEO školení Bělský
 
Seo a nejčastější chyby na webu
Seo a nejčastější chyby na webuSeo a nejčastější chyby na webu
Seo a nejčastější chyby na webu
 
Case study - Optimalizace snippetů za účelem zvýšení CTR (SEOloger)
Case study - Optimalizace snippetů za účelem zvýšení CTR (SEOloger)Case study - Optimalizace snippetů za účelem zvýšení CTR (SEOloger)
Case study - Optimalizace snippetů za účelem zvýšení CTR (SEOloger)
 
Pavel ungr designed_for_seo
Pavel ungr designed_for_seoPavel ungr designed_for_seo
Pavel ungr designed_for_seo
 
Analýza konkurence pro začátečníky i SEO guru (Milan Fiala)
Analýza konkurence pro začátečníky i SEO guru (Milan Fiala)Analýza konkurence pro začátečníky i SEO guru (Milan Fiala)
Analýza konkurence pro začátečníky i SEO guru (Milan Fiala)
 

Similar to Jak se dostat do Featured Snippets - SEOloger naživo 2017

Jak správně vybrat klíčová slova
Jak správně vybrat klíčová slovaJak správně vybrat klíčová slova
Jak správně vybrat klíčová slovaDavid Brenner
 
Collabim - využití v PPC reklamě
Collabim - využití v PPC reklaměCollabim - využití v PPC reklamě
Collabim - využití v PPC reklaměCollabim
 
Jak na vyšší návštěvnost z vyhledávačů při stejných pozicích - Word camp 2018
Jak na vyšší návštěvnost z vyhledávačů při stejných pozicích - Word camp 2018Jak na vyšší návštěvnost z vyhledávačů při stejných pozicích - Word camp 2018
Jak na vyšší návštěvnost z vyhledávačů při stejných pozicích - Word camp 2018Martin Šimko
 
Jak se odlišit v SERPu (SEO jako Brno #1)
Jak se odlišit v SERPu (SEO jako Brno #1)Jak se odlišit v SERPu (SEO jako Brno #1)
Jak se odlišit v SERPu (SEO jako Brno #1)Martin Šimko
 
Analýza klíčových slov
Analýza klíčových slovAnalýza klíčových slov
Analýza klíčových slovPavel Ungr
 
Michal Tomášek - Vedení e commerce projektu
Michal Tomášek - Vedení e commerce projektuMichal Tomášek - Vedení e commerce projektu
Michal Tomášek - Vedení e commerce projektuMichal Tomášek
 
SEO Restart 2023: Pavel Ungr - Transformace tvorby a optimalizace obsahu pomo...
SEO Restart 2023: Pavel Ungr - Transformace tvorby a optimalizace obsahu pomo...SEO Restart 2023: Pavel Ungr - Transformace tvorby a optimalizace obsahu pomo...
SEO Restart 2023: Pavel Ungr - Transformace tvorby a optimalizace obsahu pomo...Taste
 
SEO jako Brno - Collabim workshop
SEO jako Brno - Collabim workshopSEO jako Brno - Collabim workshop
SEO jako Brno - Collabim workshopCollabim
 
SEOvěštby: předpověď výsledků bez křišťálové koule
SEOvěštby: předpověď výsledků bez křišťálové kouleSEOvěštby: předpověď výsledků bez křišťálové koule
SEOvěštby: předpověď výsledků bez křišťálové kouleVladimír Saur
 
SEOvěštby: předpověď výsledků bez křišťálové koule
SEOvěštby: předpověď výsledků bez křišťálové koule SEOvěštby: předpověď výsledků bez křišťálové koule
SEOvěštby: předpověď výsledků bez křišťálové koule Taste Medio
 
Open Monday: Tajemství efektivního prodeje přes zbožové vyhledávače
Open Monday: Tajemství efektivního prodeje přes zbožové vyhledávačeOpen Monday: Tajemství efektivního prodeje přes zbožové vyhledávače
Open Monday: Tajemství efektivního prodeje přes zbožové vyhledávačeH1.cz
 
Jak efektivně propagovat eshop s nábytkem
Jak efektivně propagovat eshop s nábytkemJak efektivně propagovat eshop s nábytkem
Jak efektivně propagovat eshop s nábytkemEffectix.com
 
Digisemestr - Broken linkbuilding, strukturovaná data a další možnosti pokroč...
Digisemestr - Broken linkbuilding, strukturovaná data a další možnosti pokroč...Digisemestr - Broken linkbuilding, strukturovaná data a další možnosti pokroč...
Digisemestr - Broken linkbuilding, strukturovaná data a další možnosti pokroč...Sun Marketing
 
Copywriting - Jak psat texty, ktere prodavaji
Copywriting - Jak psat texty, ktere prodavajiCopywriting - Jak psat texty, ktere prodavaji
Copywriting - Jak psat texty, ktere prodavajiRadek Karban
 
Školení copywriting v praxi
Školení copywriting v praxiŠkolení copywriting v praxi
Školení copywriting v praxiACOMWARE
 
7 věcí, na které si dát pozor při výběrovém řízení na SEO agenturu | RobertNe...
7 věcí, na které si dát pozor při výběrovém řízení na SEO agenturu | RobertNe...7 věcí, na které si dát pozor při výběrovém řízení na SEO agenturu | RobertNe...
7 věcí, na které si dát pozor při výběrovém řízení na SEO agenturu | RobertNe...RobertNemec.com
 
Analyza klicovych slov
Analyza klicovych slovAnalyza klicovych slov
Analyza klicovych slovAtaxo.cz
 

Similar to Jak se dostat do Featured Snippets - SEOloger naživo 2017 (20)

Jak správně vybrat klíčová slova
Jak správně vybrat klíčová slovaJak správně vybrat klíčová slova
Jak správně vybrat klíčová slova
 
Collabim - využití v PPC reklamě
Collabim - využití v PPC reklaměCollabim - využití v PPC reklamě
Collabim - využití v PPC reklamě
 
Seo školení pro začátečníky
Seo školení pro začátečníkySeo školení pro začátečníky
Seo školení pro začátečníky
 
Jak na vyšší návštěvnost z vyhledávačů při stejných pozicích - Word camp 2018
Jak na vyšší návštěvnost z vyhledávačů při stejných pozicích - Word camp 2018Jak na vyšší návštěvnost z vyhledávačů při stejných pozicích - Word camp 2018
Jak na vyšší návštěvnost z vyhledávačů při stejných pozicích - Word camp 2018
 
Jak se odlišit v SERPu (SEO jako Brno #1)
Jak se odlišit v SERPu (SEO jako Brno #1)Jak se odlišit v SERPu (SEO jako Brno #1)
Jak se odlišit v SERPu (SEO jako Brno #1)
 
Analýza klíčových slov
Analýza klíčových slovAnalýza klíčových slov
Analýza klíčových slov
 
Michal Tomášek - Vedení e commerce projektu
Michal Tomášek - Vedení e commerce projektuMichal Tomášek - Vedení e commerce projektu
Michal Tomášek - Vedení e commerce projektu
 
SEO Restart 2023: Pavel Ungr - Transformace tvorby a optimalizace obsahu pomo...
SEO Restart 2023: Pavel Ungr - Transformace tvorby a optimalizace obsahu pomo...SEO Restart 2023: Pavel Ungr - Transformace tvorby a optimalizace obsahu pomo...
SEO Restart 2023: Pavel Ungr - Transformace tvorby a optimalizace obsahu pomo...
 
SEO jako Brno - Collabim workshop
SEO jako Brno - Collabim workshopSEO jako Brno - Collabim workshop
SEO jako Brno - Collabim workshop
 
SEOvěštby: předpověď výsledků bez křišťálové koule
SEOvěštby: předpověď výsledků bez křišťálové kouleSEOvěštby: předpověď výsledků bez křišťálové koule
SEOvěštby: předpověď výsledků bez křišťálové koule
 
SEOvěštby: předpověď výsledků bez křišťálové koule
SEOvěštby: předpověď výsledků bez křišťálové koule SEOvěštby: předpověď výsledků bez křišťálové koule
SEOvěštby: předpověď výsledků bez křišťálové koule
 
Open Monday: Tajemství efektivního prodeje přes zbožové vyhledávače
Open Monday: Tajemství efektivního prodeje přes zbožové vyhledávačeOpen Monday: Tajemství efektivního prodeje přes zbožové vyhledávače
Open Monday: Tajemství efektivního prodeje přes zbožové vyhledávače
 
Jak efektivně propagovat eshop s nábytkem
Jak efektivně propagovat eshop s nábytkemJak efektivně propagovat eshop s nábytkem
Jak efektivně propagovat eshop s nábytkem
 
Digisemestr - Broken linkbuilding, strukturovaná data a další možnosti pokroč...
Digisemestr - Broken linkbuilding, strukturovaná data a další možnosti pokroč...Digisemestr - Broken linkbuilding, strukturovaná data a další možnosti pokroč...
Digisemestr - Broken linkbuilding, strukturovaná data a další možnosti pokroč...
 
Copywriting - Jak psat texty, ktere prodavaji
Copywriting - Jak psat texty, ktere prodavajiCopywriting - Jak psat texty, ktere prodavaji
Copywriting - Jak psat texty, ktere prodavaji
 
Školení copywriting v praxi
Školení copywriting v praxiŠkolení copywriting v praxi
Školení copywriting v praxi
 
7 věcí, na které si dát pozor při výběrovém řízení na SEO agenturu | RobertNe...
7 věcí, na které si dát pozor při výběrovém řízení na SEO agenturu | RobertNe...7 věcí, na které si dát pozor při výběrovém řízení na SEO agenturu | RobertNe...
7 věcí, na které si dát pozor při výběrovém řízení na SEO agenturu | RobertNe...
 
Analyza klicovych slov
Analyza klicovych slovAnalyza klicovych slov
Analyza klicovych slov
 
SEO Workshop - UNIFER
SEO Workshop - UNIFERSEO Workshop - UNIFER
SEO Workshop - UNIFER
 
SEO Workshop
SEO WorkshopSEO Workshop
SEO Workshop
 

More from RobertNemec.com

Školení strategie a strategického managementu - ukázka
Školení strategie a strategického managementu - ukázkaŠkolení strategie a strategického managementu - ukázka
Školení strategie a strategického managementu - ukázkaRobertNemec.com
 
Google Analytics prakticky – pro manažery i specialisty
Google Analytics prakticky – pro manažery i specialistyGoogle Analytics prakticky – pro manažery i specialisty
Google Analytics prakticky – pro manažery i specialistyRobertNemec.com
 
Jak některé reklamní, digitální a mediální agentury okrádají klienty
Jak některé reklamní, digitální a mediální agentury okrádají klientyJak některé reklamní, digitální a mediální agentury okrádají klienty
Jak některé reklamní, digitální a mediální agentury okrádají klientyRobertNemec.com
 
Jak sestavit rozpočet a vyhodnocovat investice do marketingu - ukázka
Jak sestavit rozpočet a vyhodnocovat investice do marketingu - ukázkaJak sestavit rozpočet a vyhodnocovat investice do marketingu - ukázka
Jak sestavit rozpočet a vyhodnocovat investice do marketingu - ukázkaRobertNemec.com
 
Školení Marketing na Facebooku a dalších sociálních sítích 1: Jak být vidět a...
Školení Marketing na Facebooku a dalších sociálních sítích 1: Jak být vidět a...Školení Marketing na Facebooku a dalších sociálních sítích 1: Jak být vidět a...
Školení Marketing na Facebooku a dalších sociálních sítích 1: Jak být vidět a...RobertNemec.com
 
Školení PPC reklamy 2: jak ovládnout display (bannery) a remarketing - ukázka
Školení PPC reklamy 2: jak ovládnout display (bannery) a remarketing - ukázkaŠkolení PPC reklamy 2: jak ovládnout display (bannery) a remarketing - ukázka
Školení PPC reklamy 2: jak ovládnout display (bannery) a remarketing - ukázkaRobertNemec.com
 
Školení PPC reklamy 1: jak platit méně a získat více - ukázka
Školení PPC reklamy 1: jak platit méně a získat více - ukázkaŠkolení PPC reklamy 1: jak platit méně a získat více - ukázka
Školení PPC reklamy 1: jak platit méně a získat více - ukázkaRobertNemec.com
 
Reklama na facebooku (a Instagramu) - ukázka
Reklama na facebooku (a Instagramu) - ukázkaReklama na facebooku (a Instagramu) - ukázka
Reklama na facebooku (a Instagramu) - ukázkaRobertNemec.com
 
Branding Školení - Robert Němec
Branding Školení - Robert Němec Branding Školení - Robert Němec
Branding Školení - Robert Němec RobertNemec.com
 
Pro manažery: Jak vyhodnocovat investice do PPC kampaní inovativním způsobem
Pro manažery: Jak vyhodnocovat investice do PPC kampaní inovativním způsobemPro manažery: Jak vyhodnocovat investice do PPC kampaní inovativním způsobem
Pro manažery: Jak vyhodnocovat investice do PPC kampaní inovativním způsobemRobertNemec.com
 
Jak dostáváme stále více zákazníků do onlinu a rozšiřujeme naši cílovku
Jak dostáváme stále více zákazníků do onlinu a rozšiřujeme naši cílovkuJak dostáváme stále více zákazníků do onlinu a rozšiřujeme naši cílovku
Jak dostáváme stále více zákazníků do onlinu a rozšiřujeme naši cílovkuRobertNemec.com
 
Jak využít výzkum k získání nových zákazníků
Jak využít výzkum k získání nových zákazníkůJak využít výzkum k získání nových zákazníků
Jak využít výzkum k získání nových zákazníkůRobertNemec.com
 
Proč by se měl ředitel ptát zákazníků každý měsíc
Proč by se měl ředitel ptát zákazníků každý měsícProč by se měl ředitel ptát zákazníků každý měsíc
Proč by se měl ředitel ptát zákazníků každý měsícRobertNemec.com
 
Jak vytěžit maximum z PR článků a vyjednávat s mediálními domy
Jak vytěžit maximum z PR článků a vyjednávat s mediálními domyJak vytěžit maximum z PR článků a vyjednávat s mediálními domy
Jak vytěžit maximum z PR článků a vyjednávat s mediálními domyRobertNemec.com
 
Efekty v psychologii reklamy
Efekty v psychologii reklamyEfekty v psychologii reklamy
Efekty v psychologii reklamyRobertNemec.com
 
Jak vytvářet marketingové persony – Robert Němec
Jak vytvářet marketingové persony – Robert NěmecJak vytvářet marketingové persony – Robert Němec
Jak vytvářet marketingové persony – Robert NěmecRobertNemec.com
 
Případová studie: Využití multikanálového marketingu | RobertNemec.com
Případová studie: Využití multikanálového marketingu | RobertNemec.comPřípadová studie: Využití multikanálového marketingu | RobertNemec.com
Případová studie: Využití multikanálového marketingu | RobertNemec.comRobertNemec.com
 
Jak stanovit rozpočet na marketing a vyhodnocovat investice do marketingu | R...
Jak stanovit rozpočet na marketing a vyhodnocovat investice do marketingu | R...Jak stanovit rozpočet na marketing a vyhodnocovat investice do marketingu | R...
Jak stanovit rozpočet na marketing a vyhodnocovat investice do marketingu | R...RobertNemec.com
 

More from RobertNemec.com (20)

Školení strategie a strategického managementu - ukázka
Školení strategie a strategického managementu - ukázkaŠkolení strategie a strategického managementu - ukázka
Školení strategie a strategického managementu - ukázka
 
Google Analytics prakticky – pro manažery i specialisty
Google Analytics prakticky – pro manažery i specialistyGoogle Analytics prakticky – pro manažery i specialisty
Google Analytics prakticky – pro manažery i specialisty
 
Jak některé reklamní, digitální a mediální agentury okrádají klienty
Jak některé reklamní, digitální a mediální agentury okrádají klientyJak některé reklamní, digitální a mediální agentury okrádají klienty
Jak některé reklamní, digitální a mediální agentury okrádají klienty
 
Jak sestavit rozpočet a vyhodnocovat investice do marketingu - ukázka
Jak sestavit rozpočet a vyhodnocovat investice do marketingu - ukázkaJak sestavit rozpočet a vyhodnocovat investice do marketingu - ukázka
Jak sestavit rozpočet a vyhodnocovat investice do marketingu - ukázka
 
Školení Marketing na Facebooku a dalších sociálních sítích 1: Jak být vidět a...
Školení Marketing na Facebooku a dalších sociálních sítích 1: Jak být vidět a...Školení Marketing na Facebooku a dalších sociálních sítích 1: Jak být vidět a...
Školení Marketing na Facebooku a dalších sociálních sítích 1: Jak být vidět a...
 
Školení PPC reklamy 2: jak ovládnout display (bannery) a remarketing - ukázka
Školení PPC reklamy 2: jak ovládnout display (bannery) a remarketing - ukázkaŠkolení PPC reklamy 2: jak ovládnout display (bannery) a remarketing - ukázka
Školení PPC reklamy 2: jak ovládnout display (bannery) a remarketing - ukázka
 
Školení PPC reklamy 1: jak platit méně a získat více - ukázka
Školení PPC reklamy 1: jak platit méně a získat více - ukázkaŠkolení PPC reklamy 1: jak platit méně a získat více - ukázka
Školení PPC reklamy 1: jak platit méně a získat více - ukázka
 
Reklama na facebooku (a Instagramu) - ukázka
Reklama na facebooku (a Instagramu) - ukázkaReklama na facebooku (a Instagramu) - ukázka
Reklama na facebooku (a Instagramu) - ukázka
 
SEO workshop ukázka
SEO workshop ukázkaSEO workshop ukázka
SEO workshop ukázka
 
Branding Školení - Robert Němec
Branding Školení - Robert Němec Branding Školení - Robert Němec
Branding Školení - Robert Němec
 
Pro manažery: Jak vyhodnocovat investice do PPC kampaní inovativním způsobem
Pro manažery: Jak vyhodnocovat investice do PPC kampaní inovativním způsobemPro manažery: Jak vyhodnocovat investice do PPC kampaní inovativním způsobem
Pro manažery: Jak vyhodnocovat investice do PPC kampaní inovativním způsobem
 
Jak dostáváme stále více zákazníků do onlinu a rozšiřujeme naši cílovku
Jak dostáváme stále více zákazníků do onlinu a rozšiřujeme naši cílovkuJak dostáváme stále více zákazníků do onlinu a rozšiřujeme naši cílovku
Jak dostáváme stále více zákazníků do onlinu a rozšiřujeme naši cílovku
 
Jak využít výzkum k získání nových zákazníků
Jak využít výzkum k získání nových zákazníkůJak využít výzkum k získání nových zákazníků
Jak využít výzkum k získání nových zákazníků
 
Proč si zamilujete PPC
Proč si zamilujete PPCProč si zamilujete PPC
Proč si zamilujete PPC
 
Proč by se měl ředitel ptát zákazníků každý měsíc
Proč by se měl ředitel ptát zákazníků každý měsícProč by se měl ředitel ptát zákazníků každý měsíc
Proč by se měl ředitel ptát zákazníků každý měsíc
 
Jak vytěžit maximum z PR článků a vyjednávat s mediálními domy
Jak vytěžit maximum z PR článků a vyjednávat s mediálními domyJak vytěžit maximum z PR článků a vyjednávat s mediálními domy
Jak vytěžit maximum z PR článků a vyjednávat s mediálními domy
 
Efekty v psychologii reklamy
Efekty v psychologii reklamyEfekty v psychologii reklamy
Efekty v psychologii reklamy
 
Jak vytvářet marketingové persony – Robert Němec
Jak vytvářet marketingové persony – Robert NěmecJak vytvářet marketingové persony – Robert Němec
Jak vytvářet marketingové persony – Robert Němec
 
Případová studie: Využití multikanálového marketingu | RobertNemec.com
Případová studie: Využití multikanálového marketingu | RobertNemec.comPřípadová studie: Využití multikanálového marketingu | RobertNemec.com
Případová studie: Využití multikanálového marketingu | RobertNemec.com
 
Jak stanovit rozpočet na marketing a vyhodnocovat investice do marketingu | R...
Jak stanovit rozpočet na marketing a vyhodnocovat investice do marketingu | R...Jak stanovit rozpočet na marketing a vyhodnocovat investice do marketingu | R...
Jak stanovit rozpočet na marketing a vyhodnocovat investice do marketingu | R...
 

Jak se dostat do Featured Snippets - SEOloger naživo 2017

 • 1. Jak se dostat do Featured Snippets Maru Štouračová & Martin Šimko RobertNemec.com
 • 2. Jak pomoci Googlu „vykrádat“ náš obsah Maru Štouračová & Martin Šimko RobertNemec.com
 • 4. Co je Featured Snippet Když uživatel ve vyhledávání Google zadá otázku, na některé dotazy se zobrazí v horní části stránek blok s Featured Snippets (česky vybrané úryvky).
 • 5. Co je Featured Snippet Odpověď na vyhledávací dotaz vytažená z nějaké stránky Přímý odkaz na zdroj
 • 6. Google Home Google Home je hlasový komunikátor od Googlu, který mimo jiné umí vyhledávat ve fulltextu Googlu.
 • 7. Google Home + Featured Snippets = <3 Zdrojem odpovědí pro Google Home jsou Featured Snippets
 • 8. Amazon Echo Google Home není jediný hlasový osobní asistent na trhu
 • 9. Chytré hodinky Hlasem můžete ovládat i hodinky…
 • 10. Hlasové vyhledávání v prohlížeči
 • 12. Google Now, (Apple) Siri, (M$) Cortana Hlasové asistenty má Google, Apple i Microsoft.
 • 13. 10 % všech dotazů na Googlu je zadáváno hlasem (2015). Zdroj: http://rnc.ag/voicesearch
 • 14. V hlasovém vyhledávání je vám na hovno, že jste „první“.
 • 15. Google Home + Featured Snippets = <3
 • 16. Růst Featured Snippets Zdroj: https://moz.com/blog/ranking-zero-seo-for-answers Výskyt Featured Snippest ve výsledcích vyhledávání stále roste.
 • 17. Studie od Filipa Podstavce: FS =15,25 % Zdroj: https://www.lupa.cz/clanky/rozsireni-vysledku-vyhledavani-googlu-dorazila-do-cr-jak-je-google-pouziva/
 • 18. Dohledejte si Filipovy články na Lupě...
 • 19. Ještě, že děláme to SEO. Že jo.
 • 20. „Lidi si přečtou text, ale už nekliknou.“ Častá obava:
 • 21. Zdroj: https://blog.hubspot.com/marketing/how-to-featured-snippet-box Míra prokliku s FS a bez FS HubSpot také neměl jasno v terminologii…
 • 22. Zdroj: http://searchengineland.com/seo-featured-snippets-leads-big-gains-236212 CTR: 2  8 % Nárůst návštěvnosti po objevení FS vzhledem k typu zařízení
 • 23. Show me the money! Zatím se ale bavíme jen o zobrazení a míře prokliku...
 • 24. Tržby: +677 % Zdroj: http://searchengineland.com/seo-featured-snippets-leads-big-gains-236212
 • 25. Klíčové slovo  měsíční hledanost G CPC v AdWords Měsíční hodnota FS Roční hodnota FS co je cloud 140 25,75 Kč 3 605 Kč 43 260 Kč co je ip adresa 140 0,33 Kč 46,2 Kč 554 Kč co je to cloud 110 17,7 Kč 1 947 Kč 23 364 Kč co je webhosting 70 84,44 Kč 5 911 Kč 70 932 Kč Jak drahé jsou Featured Snippety Hodnotu FS lze spočítat. Pozice je velmi podobná pozici v PPC reklamě: hledanost * CPC = teoretická hodnota FS, kterou můžete ušetřit na reklamě/získat zdarma obsazením horní pozice
 • 26. Klíčové slovo  měsíční hledanost G CPC v AdWords Měsíční hodnota FS Roční hodnota FS jak investovat do zlata 390 21,62 Kč 8 431 Kč 101 182 Kč kde koupit zlato 50 10,81 Kč 541 Kč 6 486 Kč kde koupit investiční zlato 50 20,08 Kč 1 004 Kč 12 048 Kč Jak drahé jsou Featured Snippety
 • 28. Featured Snippet s agenturním webem Ukázka Featured Snippetu, který se nám podařilo získat s agenturním webem.
 • 29. A nárůst návštěvnosti Příklad nárůstu návštěvnosti u stránky, která se objevuje ve FS na „Co je PPC“. Jedná se pouze o jednu stránku. Tímto způsobem můžete navýšit návštěvnost na více stránkách.
 • 30. + si počkejte na Maru (#marunaslidu)
 • 31. <meta name=“googlebot“ content=“nosnippet“> A koho jsem nepřesvědčil... Pokud si nepřejete, aby se vaše stránka objevila ve FS, můžete tomu zabránit touto meta značkou.
 • 34. Featured Snippets dle formátu – úryvek textu (odstavec) Výskyt v CZ SERPu: časté
 • 35. Featured Snippets dle formátu – seznam Výskyt v CZ SERPu: ??? S tímto typem jsme se v CZ SERPu zatím nesetkali, ale v západních US SERPu se jedná o poměrně častý formát. Je otázka času, kdy se i u nás bude objevovat.
 • 36. Featured Snippets dle formátu – tabulka Výskyt v CZ SERPu: ??? Opět v CZ SERPu zatím nezpozorováno. V US/GB SERPu se objevuje (avšak méně než předchozí).
 • 37. Featured Snippets dle formátu – video (?) Výskyt v CZ SERPu: zřídka Je otázka, zda se skutečně jedná o FS. Jelikož zde jsme viděli pouze YouTube. Pod FS navíc bývá možnost odeslání zpětné vazby „Feedback“ a možnost zjistit více info o výsledku „About this result“ – viz předchozí či následující slidy.
 • 38. Featured Snippets dle typu dotazu – definice („co je…“) Výskyt v CZ SERPu: časté
 • 39. Featured Snippets dle typu dotazu – otázky „jak…“ Výskyt v CZ SERPu: zřídka – v začátcích V CZ SERPu se začíná objevovat, v US/GB SERPu časté. Předpokládáme, že se u nás tento typ bude více a více rozšiřovat, stejně jako v zahraničí.
 • 40. Featured Snippets dle typu dotazu – otázky „proč…“ Výskyt v CZ SERPu: zřídka – v začátcích Situace podobná, jako v případě „jak…“
 • 41. Featured Snippets dle typu dotazu – otázky „kde…“ Výskyt v CZ SERPu: velmi zřídka V případě specifických dotazů na lokalitu se však nezobrazuje FS, ale mapa.
 • 42. Featured Snippets dle typu dotazu – (ne)výhody Výskyt v CZ SERPu: ??? V CZ SERPu dle testování zatím není.
 • 43. Featured Snippets dle typu dotazu – srovnání, rozdíly Výskyt v CZ SERPu: ??? V CZ SERPu dle testování zatím není.
 • 44. Featured Snippets – další dotazy & People also ask Výskyt v CZ SERPu: další dotazy – zřídka, PAA – (zatím) ne Google v US SERPu nabízí další tematické otázky s možností rozbalení FS. Při scrollování se načítají další otázky. Na otázkách níže je vidět, že v US SERPu už se FS nezobrazují pouze na typické dotazovací otázky „what“, „how to“ apod.
 • 45. Jak se dostat do featured snippetu definice („co je...“)
 • 46. • Analýza cílená na dotazy začínající „co je…“ • Nástroje: – Keyword Researcher – poskytuje data z našeptávače na zákl. „složitějších“ vstupů: „co je * marketing“  „co je online marketing“, „co je obsahový marketing“ atd. – Manuální průzkum našeptávače – zahraniční: AnswerThePublic • Výstup: tabulka slov s hledaností Jak na to: 1. Analýza klíčových slov
 • 47. • Průzkum konkurence z hlediska featured snippets – Marketing Miner – Moz, SEMrush – Manuálně  Optimalizovat na ty slova, kde FS není  Tam, kde je, vytvořit lepší text pro FS než konkurence Jak na to: 2. Analýza konkurence Je nutné zjistit, kde se již FS na klíčová slova z analýzy objevují, a kde ne. + Tam kde jsou – jsou kvalitní?
 • 48. Do FS se dostávají stránky z prvních 10 výsledků vyhledávání (nejčastěji z prvních 5).  Jaká je šance, že se dostanu do FS vzhledem k pozici stránky v SERPu? Jak na to: 2. Analýza konkurence Není důležité jen konkurenčnost FS. Ale také celého tématu. Aby se má stránka do FS dostala, je nutné, aby se umístila na první stránce SERPu.
 • 49. Jak na to: Jak vypadá méně konkurenční FS • Text ve FS neodpovídá na daný dotaz • Titulek se liší od vyhledávacího dotazu; na stránce není podnadpis, který by dotazu odpovídal • V textu je málo slov označených tučně Ověřování konkurenčnosti existujících FS  je zde prostor existující FS vytlačit a umístit se? Pokud není dostatečně kvalitní a celková konkurenčnost v SERPu pro mne není příliš vysoká, pak to možné je. Platí obecně, na výše uvedeném příkladu je dost slov tučně.
 • 50. Jak na to: „Špatný“ vs. „dobrý“ FS Vytvořili jsme text na nové stránce, cílem bylo předchozí „nekvalitní“ FS vytlačit.
 • 51. Jak na to: 2. Analýza konkurence Příklad pracovní tabulky s vyhledávacími dotazy a poznámkami ke konkurenčnosti. „Je ale“ znamenalo, že FS se objevuje, ale je zde příležitost pro jeho zlepšení.
 • 52. • Analýza konkurence FS • Analýza konkurence stránek v SERPu • Pokud není konkurence ve FS, zobrazují se FS na podobně formulované dotazy/témata? • Hledanost • Objektivita tématu vyhledávacího dotazu Jak na to: 3. Finální výběr vyhledávacích dotazů pro FS Dříve jsme zpozorovali, že FS se v US SERPu méně objevovaly na subjektivní názorově orientovaná témata, např. „proč je červené maso nezdravé“. Nyní se v US SERPu objevují FS i na subjektivnější dotazy. Jedná se tedy spíše o vypozorovaný faktor, který může, ale nemusí mít určitou váhu.
 • 53. Jak na to: 4. Tvorba textu 200-300 znaků H1/H2, titulek Přesná shoda vyhledávacího dotazu by měla být ideálně v titulku a H1, popř. H2 – je-li definice součástí jiné stránky. Ucelená definice by se měla vejít max. do 300 znaků – tak dlouhý většinou FS bývá. Klíčová slova z vyhl. Dotazu/synonyma by se zde měla zopakovat. Na vyhl. Dotaz přímo odpovězte v první větě, jako např. „Reklamní kampaň je….“.
 • 54. A teď teda budeme čekat několik týdnů na to, co se stane?
 • 56. Search Console  Procházení  Načíst jako Google  Odeslat do indexu Návštěvou robota jsem docílili okamžitého zhodnocení  ne/úspěch jsme vyhodnotili max. do 15 minut Jak na to: 5. Pozvání robota a vyhodnocení
 • 57. Stránku posílit hezky tak, jak jsme zvyklí – starou dobrou SEO optimalizací Jak na to: 5. Co dělat, když se stránka ve FS nezobrazí
 • 58. • Typ vyhledávacího dotazu • Konkurenčnost tématu obecně – pozice • Konkurenčnost vzhledem k FS • Text je na nové/stávající stránce • Celá stránka je věnována vyhledávacímu dotazu vs. pouze část • Zpracování a struktura textu • Míra objektivity tématu vyhledávacího dotazu • Personalizace • Momentální nálada Googlu • Autorita domény? Shrnutí: Co ovlivňuje zobrazování ve FS