Apek

1,058 views

Published on

Jaká jsou pravidla pro registraci v APEK (Asociace pro elektronickou komerci)? Přečtěte si článek na: http://marketing.robertnemec.com/apek/

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,058
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
487
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Apek

 1. 1. Pravidla pro členství v APEK
 2. 2. Pravidlo č.1:Spotřebitel musím mít vždy přístup k informacím o dodavateli
 3. 3. Jak musí dodavatel zveřejnit informace o sobě?• informace musí být na webových stránkách• na úvodní stránce musí být odkaz na stránku s informacemi o dodavateli• webová stránka s informacemi musí být dostupná neustále
 4. 4. Jaké informace musí dodavatel zveřejnit?• úplné obchodní jméno• IČ + DIČ• zápis dodavatele v obchodním rejstříku nebo obdobné listině• sídlo právnické osoby či adresu místa podnikání• jméno a přímení osoby odpovědné za provoz obchodu• adresa elektronické pošty nebo obdobný kontakt• telefonní číslo a provozní hodiny, kde je ho možno využít• číslo bankovního účtu pro bezhotovostní převod
 5. 5. Jaké informace musí dodavatel zveřejnit?• pokud není plátcem DPH, musí to dodavatel na webu uvést• kontaktní adresa nebo adresa provozovny v případě, že místo podnikání se neshoduje se sídlem či místem podnikání• jestliže dodavatel neumožňuje komunikaci telefonem nebo emailem, musí to na stránkách uvést
 6. 6. Pravidlo č.2: Spotřebitel musím mít vždypřístup k informacím o zboží
 7. 7. Jaké informace musí dodavatel zveřejnit?• Název produktu či služby• Charakteristiku produktu či služby• Označení "značky" (výrobce/dovozce)• U textilních výrobků - údaje o složení materiálů• U obuvy - údaje o použitých materiálech• Cenu zboží v Kč - včetně DPH!• Záruční dobu či minimální trvanlivost• Dobu, po kterou platí nabídka nebo cena• Informaci o lhůtě dodání
 8. 8. Pokud je záruční doba či minimálnítrvanlivost pro veškeré zboží či jednotlivé skupiny zboží shodná, smějí být tyto lhůty souhrnně uvedeny v nákupním řádu/obchodních podmínkách. Spotřebitel však musí mít možnost seznámit se před objednáním zboží s délkou poskytované záruční lhůty.
 9. 9. Pravidlo č.3: Spotřebitel musím mít vždypřístup k informacím o procesu objednání a k dodacím podmínkám
 10. 10. Jaké informace musí dodavatel zveřejnit?• možné způsoby dopravy zboží• cenu za dopravu v Kč včetně DPH• možné způsoby úhrady zboží• cenu za úhradu zboží včetně DPH (pokud není součástí dopravného)• další poplatky (např. balné)• v případě, že je účtováno rozdílné dopravné/poštovné, např. podle výše celkové útraty nebo počtu kupovaných kusů zboží, jasný a srozumitelný přehled těchto poplatků
 11. 11. Jaké informace musí dodavatel zveřejnit?• lhůty pro doručení• náklady na použití komunikačních prostředků na dálku,• pravidla pro poskytování slev či bonusů• lhůtu a způsob převzetí daňového dokladu, záručního listu apod. spotřebitelem• způsob další komunikace se spotřebitelem po odeslání objednávky• informace o právu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění (pokud to umožňuje zákon)• způsob stornování objednávky spotřebitelem,
 12. 12. Jaké informace musí dodavatel zveřejnit?• postup dodavatele v případě, kdy zjistí, že není schopen dodat zboží,• postup dodavatele v případě, kdy zjistí, že je schopen dodat objednávku jen částečně,• způsob a lhůtu vrácení peněz v případě o odstoupení od smlouvy spotřebitelem o nebo odstoupení od smlouvy po domluvě s dodavatelem (v případě že spotřebitel již úhradu provedl přede),• informace o možnosti uplatnění rozporu s kupní smlouvou vycházející z občanského zákoníku o §616 Shoda s kupní smlouvou a zákona o ochraně spotřebitele §13.
 13. 13. Pravidlo č.4: Spotřebitel musí mít možnost si prohlédnout před odeslánímobjednávky seznam zboží, které si objednává.
 14. 14. Pravidla "nákupního košíku"• musí zde být možnost zkontrolovat cenu• musí zde být způsob dodání a platby (a případně možnost změnit tyto způsoby)• musí zde být poplatky za dodání, případně další účtované poplatky (např. balné)• spotřebitel musí před dokončením objednávky vědět kolik bude činit celková cena objednávky včetně DPH
 15. 15. Pravidla "nákupního košíku"Prosté kliknutí na produkt nesmí znamenatobjednávku. Validace objednávky se musí provést minimálně dvěma po sobě následujícími operacemi:1) první pro výběr zboží2) druhou pro konečné potvrzení objednávky
 16. 16. Pravidlo č.5:Dodavatel musí spotřebiteli potvrdit uskutečněnou objednávku.
 17. 17. Potvrzení objednávky• může probíhat elektronicky• musí obsahovat: o identifikaci dodavatele i spotřebitele, o unikátní identifikační číslo objednávky, o datum a čas uskutečnění objednávky, o název zboží, jeho objednané množství, jednotkovou cenu zboží, celkovou cenu zboží, o způsoby dopravy a platby, které si spotřebitel vybral, o cenu balného, dopravy/doručení (vč. uvedení typu) či dalších účtovaných poplatků, o celkovou cenu objednávky, kterou spotřebitel zaplatí, o informace o dodací lhůtě, ve které bude zboží připraveno k přepravě/odeslání
 18. 18. Potvrzení objednávky Při změně nákupního řádu/obchodních podmínek musí mít spotřebitelé možnostpřístupu k obchodním podmínkám, které platily v okamžiku jejich objednávky.
 19. 19. Pravidlo č.6:Spotřebitel musí mít možnost sekdykoliv seznámit na stránkách obchodu s informacemi o poskytovaných záručních dobách a řešení reklamací.
 20. 20. Záruční doby a reklamace• Spotřebitel se musí dozvědět že: a. záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím, b. kde v obchodě se dozví záruční dobu – zda u jednotlivých položek nebo souhrnně (např. v nákupním řádu), c. kde se nacházejí servisní místa a kdo zajišťuje záruční a pozáruční servis zboží.
 21. 21. Součástí dostupných informací na stránkách obchodu musí být reklamační řád, informující zejména o:• kontaktních údajích pro vyřizování reklamací• způsobu, jakým má spotřebitel reklamaci uplatňovat,• místě, kam se reklamované zboží dopravuje a kdo dopravu hradí• právu zákazníka na přiměřenou náhradu dopravného v případě oprávněné reklamace.• způsobu a lhůtě, ve které bude spotřebiteli, který uplatnil reklamaci, dodán reklamační protokol,• tom, jakým způsobem dodavatel vyrozumí spotřebitele o vyřízení reklamace.
 22. 22. Pravidlo č.7:Spotřebitel musí vědět zda o něm bude dodavatelshromažďovat osobní údaje
 23. 23. Jak má tyto informace dodavatel uvést?• na webových stránkách, prostřednictvím srozumitelného odkazu• např: o “Ochrana osobních údajů” o “Ochrana osobních dat”• Tyto údaje musí být dostupné kdykoliv (než začne provádět nákup, v průběhu nákupu i po uzavření smlouvy)
 24. 24. Ochrana osobních údajů spotřebitele• Na stránkách musí být: o zda dodavatel osobní údaje shromažďuje, o které osobní údaje o spotřebiteli bude dodavatel shromažďovat, o jak dlouho bude dodavatel údaje shromažďovat, o k jakým účelům bude dodavatel údaje shromažďovat, o registrační číslo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (pokud dodavatel zpracovává osobní údaje).
 25. 25. Ochrana osobních údajů spotřebitele• Pokud dodavatel zpracovává osobní údaje, pak musí dále spotřebitele informovat: o jak bude s těmito údaji nakládat a kterou část, komu a z jakých důvodů bude předávat, o jakým způsobem může spotřebitel tyto údaje měnit a kontrolovat, o jakým způsobem může spotřebitel svoje údaje nechat vymazat.
 26. 26. Pravidlo č.8:Žádné z ustanovení nákupního řádu/obchodních podmínek čireklamačního řádu nesmí být vrozporu se zákony platnými v České republice.

×