Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Health Valley Nijmegen Breakfast session: healthcare real estate

527 views

Published on

Zorgvastgoed, een blik vooruit,
healthcare real estate

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Health Valley Nijmegen Breakfast session: healthcare real estate

 1. 1. “ZORGvastgoed,                                  een  blik  vooruit”         drs.ing.Robert  Muijsers   Nijmegen,  1  juli  2015  
 2. 2. EVEN  VOORSTELLEN   42  jaar     19  jaren  samen  met  Mariël   PRIVE   ZAKELIJK  
 3. 3. Een  greep  uit  enkele  projecten:   康 养 地 产 商业 策划
 4. 4. 4   •  Toenemende  zorgkosten  moeten  omlaag   •  Cliënten  /  paQënten  gaan  (fors)  parQciperen   •  Veranderingen  in  de  zorg  door  technologische   invloed   •  KetenintegraQe  en  specialisaQe  is  noodzaak  (incl.   cliënten/paQënten!)   •  Sterk  groeiende  markt  met  nieuwe  spelers   •  Groei  in  R&D  met  mooie  resultaten                    “veroudering  is  slechts  een  ziekte  —  een    geneesbare  ziekte”  Dr.  Aubrey  de  Grey,  universiteit  van  Cambridge   •  DisrupQe?(!)    
 5. 5. De  markt,   …verandert  fors,        …en  snel(?)   Venture  funding  USA    -­‐  Bron:  RockHealth.org   0   10   20   30   40   50   60   70   80   Travel   Music   Media   Retail   Health(care)   DisrupQe  in  de  markt  NL  (omvang)   Bron:  Capgemini  
 6. 6. OrganisaQe  in  de  zorg  NU  
 7. 7. OrganisaQe  zoals  het  zou  moeten…  
 8. 8. 9   IK  
 9. 9.                 De  technologie  maakt  geen  onderscheid  tussen  de  netwerken!   Informele  netwerken     (maatschappelijk  vastgoed)   Hybride  netwerken   (  ….,  retail,  nieuwe  vormen)   Formele  netwerken   (ziekenhuis,  verpleeghuis,  etc.)   Eigen  regie  –  (Eigen  huis)  
 10. 10.   lagere  kosten,  ieder  moment,  gemak,  prevenQef,  wel  veilig,  eigen  verantwoordelijkheid  en  iniQaQef    
 11. 11. eigen  keuze,  prevenQeve  sQmulans,  parQcipaQe,  hulp  van  …,      
 12. 12.   Van  allebei,  paQënt/cliënt  =  consument  focus  +  prijs,  veilig  en  vertrouwd,  vervangbaar    
 13. 13. Als  het  niet  anders  kan,  cliënt  bewust,  specialisQsch,  minder  aanbod,  veilig,  snel  (terug  naar  huis)      
 14. 14. •  Ontwerpproces  =       kennnis  van  de     paQënt  of  cliënt  en   processen  (logisQek)   •  Beleving  meetbaar     maken   •  Gebouwen:   – Beter  en  specifiek   – Gewoon  wonen!   15  
 15. 15. •  Gebruik  van  data   •  De  invloed  op/van  de     gebouwde  omgeving   •  Is  dit  meetbaar?   •  Hoe  zouden  we  dit     kunnen  gebruiken?   •  Bepalend  voor  ontwerp     of  investeringen?     16  
 16. 16. •  Klant  ontwerpt  zelf   •  3d  prinQng   •  Materiaal  en  product     innovaQes   •  Verlaging  faalkosten   •  ProducQesnelheid     omhoog   •  Fors  lagere  kostprijs   •  Wie  bouwt  er  eigenlijk     nog?   17  
 17. 17. •  Zelf  uitzoeken…   •  Zelf  ontwerpen…   •  Bekijken,     is  dit  wat  ik  wil?  GO   •  …in  de  HOLOROOM   18   Bron:  www.lowesinnovaQonlabs.com  
 18. 18. 3Dprintcanalhouse.com   3d  prinQng  …   Nieuwe  vormen  mogelijk  
 19. 19. 3Dprintcanalhouse.com   Een  NL  voorbeeld  …   •  Architect  blijg  vormgever   •  Ontwerpt  èn  bouwt  (3d)   •  Materiaal  innovaQe   •  Materieel  innovaQe   •  Keten-­‐schakels  eruit   •  Recycle  materialen   •  En  communicaQe  direct   met  gebruiker   •  Open  en  toegankelijk  
 20. 20. Dank  !   @RMuijsers  

×