Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tips en trucs om loonsancties te voorkomen

601 views

Published on

Agens presentatie voor Asito Noord-Holland leidinggevenden over verzuimmanagement in het kader van Wet Verbetering Poortwachter op 12 oktober 2012

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tips en trucs om loonsancties te voorkomen

 1. 1. Op speciaal verzoek: Tips & trucs om loonsancties te voorkomen en het verzuim dossier op orde te krijgen Presentatie voor Asito Noord-Holland Amsterdam, 12 oktober 2012
 2. 2. Programma 1. Introductie Margreet Dijkstra en Rob de Jager 2. Agens dienstverlening - Margreet 3. Wettelijk kader - Rob 4. Valkuilen 1e en 2e spoor in ‘t kort - Rob 5. Mogelijkheden 3e spoor - Margreet 6. Vragen en casusbespreking
 3. 3. Introductie Margreet Dijkstra Accountmanager Arbo & Verzekeringen 06 – 518 216 69 Rob de Jager Arbeidsdeskundige Arbo & Verzekeringen 06 – 290 644 53 Zie ook ons profiel op
 4. 4. Agens dienstverlening Arbo & Verzekeringen: • Eerste spoor • Tweede spoor • Derde spoor • Outplacement • Mobiliteitsprojecten Daarnaast: (Wajong/AG, taal & educatie, verlonen & detacheren, inburgering, WW/WWB)
 5. 5. Wettelijk kader RIV-toets • Wet Verbetering Poortwachter • Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar • Beleidsregels Beoordelingskader Poortwachter Daarnaast hanteert UWV intern: • RIV-toets in de praktijk: Werkwijzer voor arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van UWV
 6. 6. Valkuilen 1e en 2e spoor (1) Arbodienst/bedrijfsarts • Ondeugdelijke probleemanalyse met vaag advies • Niet toepassen van richtlijnen NVAB • Passief herstel afwachten • Klachtencontingent versus tijdcontingent re- integreren Bron: UWV presentatie mei 2012
 7. 7. Valkuilen 1e en 2e spoor (2) Arbodienst/bedrijfsarts • Opwerpen van medische blokkades • Suggestie wekken dat vroegtijdige interventie niet mogelijk en niet nodig is • Ten onrechte “geen duurzaam benutbare mogelijkheden” gesteld Bron: UWV presentatie mei 2012
 8. 8. Valkuilen 1e en 2e spoor (3) Werkgever • Onvolledig administratief dossier • Onvoldoende communicatie met bedrijfsarts over inhoud / kwaliteit probleemanalyse / advies • Mogelijkheden eigen bedrijf onvoldoende onderzoeken / benutten, zoals aanpassingen in roosters, aan werkplek en organisatie Bron: UWV presentatie mei 2012
 9. 9. Valkuilen 1e en 2e spoor (4) Werkgever • Niet tijdig een deskundigenoordeel aanvragen • Te lang inzetten op werken op AT-basis • Geen of niet tijdig re-integratie naar andere werkgever inzetten (spoor 2) • Een niet coöperatieve werknemer onvoldoende onder druk zetten (sanctioneren) Bron: UWV presentatie mei 2012
 10. 10. Hoofdredenen opleggen loonsancties • Niets/onvoldoende/te laat iets gedaan (29%) • Spoor 1, kansen gemist/omvang arbeid/ aangegeven belastbaarheid (26%) • Spoor 2, niet/niet adequaat opgepakt (26%) • Onterecht GBM (11%) • Niet toepassen richtlijnen/klachtcontingent in plaats van tijdcontingent handelen (3%) • Arbeidsconflict (3%) • Niet/te laat meewerken werknemer zonder actie werkgever (2%) Bron: UWV presentatie mei 2012
 11. 11. Derde spoor De kosten voor een werkgever van een langdurig arbeidsongeschikte medewerker met een salaris van € 30.000,- bedragen minimaal € 400.000,-
 12. 12. Derde spoor theorie (1) Na twee jaar ziekte volgt de keuring bij het UWV WIA (= wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Zieken vanaf 1 januari 2006 indelen in drie groepen: 1. < 35 % arbeidsongeschikt. Geen uitkering 2. 35 - 80% WGA: Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten 3. 80 - 100% WGA niet duurzaam en 80 - 100% IVA duurzaam: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten
 13. 13. Derde spoor theorie (2) Publieke- en private stelsel Publiek: werkgever betaalt een gedifferentieerde premie (vervuiler betaalt) Privaat: werkgever betaalt premie aan verzekeringsmaatschappij (vervuiler betaalt) Asito: Eigen risicodrager (privaat verzekerd)
 14. 14. Derde spoor huidige situatie Bij een aantal van onze klanten stijgt de premie met tientallen tot honderden procentpunten, waarom? - UWV steeds strenger, minder instroom IVA - Uitstroom naar passend werk stagneert door crisis - Verzekeraars hebben kosten onderschat en maken verlies (afboeken) - Premiestijging voor eigen risicodragers vanwege hogere instroom WGA
 15. 15. Wat kan Asito doen? 1) Altijd voorlopig bezwaar aantekenen tegen de beschikking van het UWV 2) Kandidaten die in de WGA komen blijven monitoren, ook na ontslag 3) Tijdig IVA aanvragen (indien aan de orde) 4) Alsnog intern herplaatsen in 3e spoor 5) Alsnog extern herplaatsen in 3e spoor 6) Hou contact met de verzekeraar 7) Schadelastreductie is wederzijds belang Bewustwording!
 16. 16. Derde spoor
 17. 17. Vragen en casusbespreking • Stel je vraag (bij voorkeur) aan de hand van een casus uit je dagelijkse praktijk

×