Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
© Ingrid Sentse www.beterw-eten.nl 
Aanbeveling invoering APK voor zorgverzekering, genaamd: 
LPK Leefstijl Periodieke Keu...
© Ingrid Sentse www.beterw-eten.nl 
Insteek vanuit de overheid daarnaast zal moeten zijn: 
Stimuleren van lokaal georganis...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Apk voor verzekerden

402 views

Published on

eerlijke prijsstelling premie zorgverzekering in relatie tot een gezonde leefstijl. Er mag m.i. verschil zijn in premiehoogte tussen verzekerden die zelf alles doen om hun conditie en gezondheid op peil te houden en
verzekerden die een beroep doen op vergoedingen tengevolge van een ongezonde leefstijl.

  • Be the first to comment

Apk voor verzekerden

  1. 1. © Ingrid Sentse www.beterw-eten.nl Aanbeveling invoering APK voor zorgverzekering, genaamd: LPK Leefstijl Periodieke Keuring Doel: eerlijke prijsstelling premie zorgverzekering in relatie tot een gezonde leefstijl. Er mag m.i. verschil zijn in premiehoogte tussen verzekerden die zelf alles doen om hun conditie en gezondheid op peil te houden en verzekerden die een beroep doen op vergoedingen ten gevolge van een ongezonde leefstijl. Uitgangspunt: standaard premie voor basisverzekering bij BMI (Body Mass Index, berekening van verhouding lengte en gewicht) tussen 20 en max. 25, eventueel ook criteria stellen aan hartslag en bloeddrukgegevens, wel of niet roken, dit alles gerelateerd aan leeftijd en geslacht. Korting op de premie voor verzekerden met aangetoonde gezonde leefstijl of na aantoonbaar verbeterde leefstijl (aan te tonen in jaarlijkse LPK uitslag), premieopslag voor verzekerden die weigeren hun aangetoonde slechte leefgewoontes te verbeteren. Bij aanmelden verzekerde of bij invoering van LPK systeem: onderscheid maken tussen invloed op de LPK gegevens a. door ziekte en/of medicijngebruik of b. door leefstijl. Bij oorzaken door medische factoren kan (Arbo)arts dit schriftelijk verklaren. Voor aanmeldingen zonder deze verklaring wordt dus uitgegaan van gegevens op basis van leefstijl. Jaarlijkse (in ieder geval periodieke) update van de volgende gegevens, bevestigd door ARBO- of huisarts, gewichtsconsulent of diëtist; *BMI *Bloeddruk *Hartslagmeting *Orgaanfuncties zoals lever, nieren en hart. Het gaat erom dat er gegevens worden bijgehouden die beeldbepalend zijn voor de leefstijl van de verzekerde. Het is onrechtvaardig dat een zeer groot deel van de bevolking doorgaat met een ongezonde leefstijl door o.a. gebrek aan voorlichting/opvoeding, desinteresse, verslaving etc. en dat daardoor landelijk de premiekosten stijgen voor iedereen! © Ingrid Sentse www.beterw-eten.nl
  2. 2. © Ingrid Sentse www.beterw-eten.nl Insteek vanuit de overheid daarnaast zal moeten zijn: Stimuleren van lokaal georganiseerde voorlichting aan ouders en gezinnen. In het verlengde daarvan kunnen scholen en andere instanties hier ook iets mee doen, maar zonder de eerste focus op gezinnen heeft dit weinig tot geen nut. Kinderen zijn immers niet degenen die bepalen wat er thuis voorhanden is en wat er (verplicht of vrijwillig) aan beweging wordt gedaan. De voorbeeldrol van ouders en andere opvoeders moet groots ingezet worden in het verbeteren van de leefstijl. Mogelijke activiteiten die (ondersteund door gemeentelijke overheid) jong en oud samen bewuster maken van het belang van een gezonde leefstijl: -Spel (+ sport) suggesties voor kinderen van diverse leeftijden -Kennismaking met diverse sporten mogelijk maken -Kookcursussen - workshops -Informatiebijeenkomsten in de wijk Deelname hieraan kan ook meegenomen worden in de aanbevelingen door en voor verzekeraars. Er zal uiteraard gewerkt moeten worden aan regelgeving welke een redelijke en eerlijke toepassing mogelijk maakt. Het toepassen van leeftijdsgrenzen en andere mogelijke uitzonderingsregels voor gestelde criteria moeten de nodige aandacht krijgen. Werk voor het departement van Min. van WVS in samenspraak met een afvaardiging van de gezamenlijke zorgverzekeraars. © Ingrid Sentse www.beterw-eten.nl

×