Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

AanWillen AanKunnen AanDurven

105 views

Published on

Samenwerken...met verschillende mensen, met verschillende verwachtingen, onder tijdsdruk...het kan best lastig zijn! Zeker als je elkaar nodig hebt en zeker ook als de ene medewerker afhankelijk is van de bijdrage en tijdsplanning van de andere medewerker.

Published in: Leadership & Management
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

AanWillen AanKunnen AanDurven

  1. 1. ©Rob Sentse www.robsentse.nl http://www.linkedin.com/in/robsentse ©Rob Sentse www.robsentse.nl http://www.linkedin.com/in/robsentse (aan)willen, (aan)kunnen en (aan)durven. Samenwerken...met verschillende mensen, met verschillende verwachtingen, onder tijdsdruk...het kan best lastig zijn! Zeker als je elkaar nodig hebt en zeker ook als de ene medewerker afhankelijk is van de bijdrage en tijdsplanning van de andere medewerker. In een ideale situatie begrijpen mensen elkaar en vullen ze elkaar aan in hun diversiteit van teambijdrages. Dit is mogelijk binnen een sfeer waarbij communicatie met elkaar is belangrijk wordt gevonden, in ieder geval belangrijker dan communicatie over elkaar. Binnen communicatie is het kunnen en willen luisteren een belangrijkere eigenschap dan praten. (Dat is ook de reden dat mensen twee oren hebben en slechts een mond …). Iemand die goed kan en wil luisteren zal een grotere bereidheid hebben om vanuit een open en zelfkritische houding met anderen samen te werken. Een houding waarin een vriendelijke en respectvolle omgang met elkaar de plaats heeft ingenomen van een argwanende en afhoudende positie tegenover elkaar. In zo’n werkatmosfeer zul je merken dat mensen zich betrokken voelen bij het (groeps)doel, juist dan willen zij met elkaar samenwerken en dragen zij met elkaar actief bij tot het verkrijgen en in standhouden van goede verhoudingen. In zo’n werkatmosfeer ben je allen (van werkvloer t/m management) gericht op elkaars belang en ondersteun je elkaar in de communicatie daarover. Natuurlijk begrijpen werkgevers en werknemers dat mensen, en niet de machines, het bedrijf dragen. Daarom vraag je zo nodig om elkaars hulp en daarom ben je bereid om werk van elkaar over te nemen. Is de samenwerking niet optimaal? Bespreek het eens open met elkaar want bij een prettige samenwerking en duidelijke communicatie ervaren medewerkers meer draagkracht en minder draaglast. Het belang van onderlinge steun tussen alle werknemers (van de werkvloer t/m het managent) is groot want het bevordert een goede samenwerking en het is bepalend voor de productiviteit en kwaliteit van het werk. Invoelende en waarderende communicatie heeft ook een positieve invloed op tevredenheid, gezondheid, plezier en motivatie en dat is niet alleen prettig voor de werkomgeving.

×