Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cv rob kraaier

319 views

Published on

Experienced Warehouse Manager / Facility Manager with a demonstrated history of working in the pharmaceuticals industry. Skilled in Fast-Moving Consumer Goods (FMCG), Demand Planning, Strategy, Six Sigma, and Supply Chain Management.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cv rob kraaier

  1. 1. CURRICULUM VITAE Personalia Naam Rob Kraaier Adres Wasser 10, 1531 NR Wormer Telefoon privé 06 2881 6801 / 075-6426855 Werkervaring: IDA Foundation Mrt 2015 – heden Warehouse Manager / Facility Manager Werkzaamheden / Verantwoordelijkheden  Het onderhouden van goede contacten met de diverse (interne) klanten.  Verantwoordelijk voor de aansturing en uitvoering van de specifieke klantcondities.  Adequaat en ad-hoc opvolgen van urgente orders en het proactief signaleren van mogelijke knelpunten, daaropvolgend het doen van verbeter voorstellen.  Bewaken van de processen en voortgang van de goederenstroom, daarbij zorg dragen voor een goede uitvoering en borging van de procedures.  Dagelijkse communicatie/update richting team en het voeren van maandelijkse performance gesprekken met de medewerkers.  Projecten met betrekking op overgang proces ontwikkeling van Navision / Slim4 naar Oracle - JD Edwards  Opstellen van operationele jaarplannen en adviseren en implementeren van veranderprocessen  Verantwoordelijk voor optimalisering en structurering werkprocessen.  Verzorgt waar nodig managementinformatie.  Het dagelijks indelen en verdelen van taken binnen het team.  Dagelijks begeleiden en coachen van medewerkers bij het uitvoeren van de werkzaamheden.  Focus hebben op kwaliteit, kwantiteit en productiviteit om tijdigheid te garanderen en fouten te vermijden, inclusief het uitvoeren van preventieve en correctieve acties.  Het voeren van sollicitatie-, functionering-, beoordelings- en verzuim gesprekken.  Geeft leiding aan een team van 30 medewerkers.  Opstellen van het facilitair jaarplan en budgetten, alsmede opvolging en bewaking hiervan.  Het voeren van sollicitatie-, functionerings-, beoordelings- en verzuim gesprekken.  Zorgen voor een veilige werkomgeving en goede uitvoering van de Environment Health Safety (EHS) procedures.  Bewaken van de afhandeling van vragen, klachten en storingen t.a.v. facilitaire diensten.  Fungeren als eerste aanspreekpunt bij vragen van medewerkers (waar nodig in samenspraak met HR betreffende ARBO gerelateerde zaken).  Beheer van gebouwen, magazijn, kantoor en machines.  Deelnemen aan, initiëren en uitvoeren van projecten.  Contractonderhandelingen met toeleveranciers.
  2. 2.  Doen van voorstellen voor verbetering van gehanteerde methoden en procedures met als doel de dienstverlening en inzet van mensen en middelen te optimaliseren.  Verantwoordelijk voor inkopen materialen organisatie breed.  Coördineren, beheren en aansturen van facilitaire diensten en werkzaamheden alsmede het bewaken van kwaliteit van de geleverde diensten.  Uitvoeren van controle rondes in en om de panden, m.b.t. bouwkundige staat en veiligheid.  Toezien op naleving van de algehele orde en netheid en gemaakte afspraken.  Plannen en monitoren van interne verhuizingen.  Schrijven en bijwerken van interne werkinstructies Nov. 2012 – Mrt 2015 Senior Supply Chain Planner Werkzaamheden / Verantwoordelijkheden  Bijhouden kitplanning, creatie nieuwe kits op aanvraag van sales + invoeren BOM in JDE, visuele uitleg inpakken nieuwe kits in magazijn.  Trainen en begeleiden nieuwe collega’s.  Orderaanvragen beoordelen op voorraad, bestellingen en bespreken met verkoop d.m.v. advies vanuit Slim4.  Plannen van orders van verkoopafdeling.  I.o. met verkoop prioriteit bepalen van de beschikbare producten.  Vanuit advies Slim4 besteladviezen bepalen en bevestigen aan leveranciers.  Product ranking bepalen van producten en verkoop hierover adviseren.  Contacten met Inkoop (India), Leveranciers, Supply Chain, Verkoop, Transport, Warehouse, Procurement, kwaliteitsafdeling.  Contacten met leveranciers over leveringen. Merck Sharp & Dohme BV Feb. 2011 – Okt. 2012 NPC Planner level 1 Werkzaamheden / Verantwoordelijkheden  Opstarten en verwerken van Change Management voorstellen (Bill of Materials en Artwork)  Verwerken/versturen van registratieaanvragen  Inkopen van verpakkingscomponenten  Contacten met Procurement / Q / Productie / MSDIS / Klanten / Warehouse  Projecten (met overgang Proces ontwikkeling van Data3 naar SAP)  Werken volgens Standaard Werkprocedures die gelden in de farmaceutische industrie.  Maken van werkinstructies voor projecten in SAP  Maken van SOP’s, change control development
  3. 3. Medistad Medical BV Jan. 2010 – Jan. 2011 Inkoper / Planner Werkzaamheden / Verantwoordelijkheden  Inkopen van materialen  Opvolgen van te late leveringen.  Dagelijkse planning via ERP systeem Visual  Leiden van wekelijks productie overleg  Aanleveren van KPI’s inkoop en planning t.b.v. management rapportages. Rexam Airspray Juni 2008 – Dec. 2009 Strategisch Planner Werkzaamheden / Verantwoordelijkheden  Eindverantwoordelijk voor dagelijkse planning.  Planningswerkzaamheden via Exact en Excel.  Verantwoordelijk voor lange termijn planning aanpassen/ vernieuwen matrijzen.  Verantwoordelijk voor voorraden in US vestiging.  Contacten met inkoop / moldings / expeditie / customer service / QA / technical sales service.  Wekelijkse management rapportage bezettinggraad productielijnen.  Wekelijks aangeven van personele bezettingsgraad.  Maandelijks management rapportage van de benodigde matrijzen capaciteit.  Maandelijks management rapportage betreffende realisatie budget ten opzichte van de werkelijke verkopen, hieruit volgt voorstel aanpassing budget / forecast naar marketing.  Controle dagproductie formulieren en daaruit voortvloeiende QA rapportage.  Verantwoordelijk voor invoeren nieuwe artikelnummers en bijhouden artikelbestanden evenals bijhouden van productie recepturen.  Coördinator bij introductie SAP productie en planning. Plantronics BV januari 2007 – mei 2008 Buyer / Planner Werkzaamheden / Verantwoordelijkheden.  werkzaam met Oracle en beheer masterdata Oracle.  plaatsen van inkooporders vanuit Oracle.  contacten met leveranciers (China, Europa, Amerika).  bezoek van leveranciers (China / NL).  introduceren van I.Supply system (Automatisering PO orders) + trainingen Europese leveranciers.  contacten met leveranciers betreft logistieke informatie.  contacten met shipping forwarders Eagle / Geologistic / KLM.  verantwoordelijk voor introductie van nieuwe produkten betreffende Supply Chain.  aansturen pack-to-order line.  aanleveren van KPI gegevens voor wekelijks management besprekingen.
  4. 4. Nestlé Nederland BV 2000 – 2006 Supply Chain Export. Werkzaamheden / Verantwoordelijkheden.  planner kritische verpakkingsmaterialen en fabrieksplanner melkfabriek.  wekelijks bespreken fabrieksplanning met planners en verwerken van alle daaruit voortkomende problemen.  verantwoordelijk voor database beheer SKEP-, IMSP planning, voorraden, oude voorraden.  bewaking en rapportage budget IMSP klanten.  maandelijkse logistiek overleg met leveranciers.  jaarbesprekingen budgetten met leveranciers.  klantcontacten over heel de wereld.  werkzaam met SAP. 1987 – 2000 Supply Chain Binnenland Werkzaamheden / Verantwoordelijkheden.  verantwoordelijk voor de voorraden.  verantwoordelijk voor salesforecast.  rapportage aan hoofd logistiek.  rapportage van KPI’s.  betrokken bij de implementatie van SAP/R3.  verantwoordelijk voor het opstellen van logistieke informatie over gewijzigde dan wel nieuwe producten.  begeleider in werkgroepen bij promoties en saneringen van producten.  onderhouden van contacten met Europese vestigingen, zowel schriftelijk als d.m.v. bezoeken.  bijwonen van (inter)nationale seminars betreffende Inter Market Planning.  contacten onderhouden met: Distributie Centrum, Verpakkingstechnologie, Inkoop, Expeditie, Trading, Marketing, Verkoop, Trade Marketing, Account Managers.  wekelijks melden van binnenkomende vrachtauto’s aan distributiecentrum, betreffende capaciteits bezetting.  betrokken bij het ontwikkelen en aanpassen van displays.  betrokken bij internationale werkgroep betreffende de uitbreiding van de Supply Chain binnen Nestlé. 1987 Gedetacheerd als fabriekplanner op het bedrijfsbureau van de Maggi fabriek. 1981 – 1986 Productieplanner export.  wekelijks maken van 13 periode productie programma t.b.v. melk-, blik- en etiketten behoefte.  bestellen van etiketten en blik.  bijhouden van uitvoersubsidies op melkexporten.  berekenen van melkoverschotten en voorstellen maken betreft (her)verwerken van deze overschotten.  doorzenden en bespreken van maandorders naar Maggi en Nescafé fabrieken.
  5. 5. Friesch-Groningsche Hypotheekbank 1977 – 1981 Administratief medewerker juridische afdeling.
  6. 6. Personalia Naam Rob Kraaier Adres Wasser 10 1531 NR Wormer Telefoon privé 06 2881 6801 / 075-6426855 E-mail r.kraaier@quicknet.nl Geboorteplaats Wormerveer Geboortedatum 06 juli 1958 Burgerlijke staat getrouwd Cursussen en trainingen 2016 Praktisch Leidinggeven in de Logistiek EVO 2016 BHV 2016 Luchtvrachtmedewerker cursus AEO beveiliging 2013 Slim4 2012 Yellow Belt Certified Merck (lijnbeveiling) 2012 BHV 2011 SAP Trainingen 2000 SKEP planning 1 en 2. 1996 Inter Market Report and Analyses. 1991 Harvard Graphics. 1990 Inter Market Supply Planning. 1989 cursus EVO logistiek. 1988 cursus Nederlandse Bedrijfscorrespondentie LOI. 1987 informatiesystemen en automatiseringen. Opleiding 1979 MEAO 1977 LEAO. Vaardigheden Talenkennis Nederlands, Engels, Duits. Automatiseringskennis Windows NT / Microsoft Excel / Word / Powerpoint / AS-400 / SAP / Oracle / Exact /Data3 / Navision SLIM4 Overige Rijbewijs BCDE. (Bestuurlijke) activiteiten Maken van roosters voor de kantinebezetting; 2010 tot heden. Voorzitter kantinecommissie korfbalvereniging Groen-Geel, verantwoordelijk voor contacten met leveranciers en houden van contractbesprekingen, zorgen voor inkoop; 2010 tot heden. Redacteur korfbalvereniging Groen-Geel clubblad De Band; van 2009 tot 2016. Jeugdvoorzitter korfbalvereniging Groen-Geel, lid van het bestuurl van 2001 tot 2014. Lid van bestuur 1996 – 1999 van Peuterzaal ‘t Boemeltje te Wormer. Hobby’s Korfballen, sportschool, fietsen, wandelen en lezen.

×