Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De store oppdagelsesreisene - Modulplan

2,242 views

Published on

Dette er modulplanen til et undervisningsopplegg om de store oppdagelsesreisene for 7. trinn.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

De store oppdagelsesreisene - Modulplan

  1. 1. DE STORE OPPDAGELSESREISENE - SAMFUNNSFAGAndre fag: Norsk Varighet: 3 ukerSentral ide: Oppdagelsesreisene mellom år 1200 og 1600 påvirket organiseringen av verdenssamfunnet i dagHovedspørsmål: Hvilke oppdagelsesreiser gjorde europeerne mellom år 1200 og 1600? Hvordan levde kulturene europeerne møtte? Hvilke konsekvenser fikk oppdagelsesreisene? Hvilke beslutninger tok de store oppdagerne? Hva valgte de bort?Dere skal kunne: Se spørsmål. L V L VAndre kompetanser: Samarbeide: Læringsstrategier:Lært og Vurdert Samarbeide om Venndiagrammet og en tenkt ekspedisjon x Nøkkelord og tankekart x x Dobbelt tankekart og Venn-diagram Kreativitet: Problemløsning: Tenkt ekspedisjon x x Tekstproblemer, beslutningsproblemer og x x designproblemer Presentasjon: Kritisk tenkning: Presentere en tenkt ekspedisjon (noen elever) x x Vurdere europeernes behandling av kulturene de x møtteVurderings- Gruppe: Venn-diagram (godkjent)oppgaver: Begrepskart før tenkt ekspedisjon (godkjent) Presentere en tenkt ekspedisjon med Inklewriter (vurderingsrubrikk) Individuelt: Svar på hovedspørsmål (på ark, poeng). Spørsmålene tas i midten av læringsløpet og på slutten. Levere nøkkelord/tankekart fra forelesning (sett over) Fronterprøve (flervalgsprøve) © 2008 Buck Institute for Education 1
  2. 2. Elev- Elevvurdering vurdering:Begreper: Ekspedisjon, Marco Polo, Vasco da Gama, Kristoffer Columbus, Fernando de Magellan, aztekerne, inkaene, konvistadorene, slavehandelen og trekanthandelenRessurser: Fronterprøve, Midgard 7, Classtools.com, Mindomo og Inklewriter © 2008 Buck Institute for Education 2
  3. 3. K A L E N D E REMNE: De store oppdagelsesreisene Startdato: Uke 35 M A N D A G T I R S D A G O N S D A G T O R S D A G F R E D A G UKE 35Se på boka, oppstart. Presentasjon Kristoffer Presentasjon Ferdinand MagellanPresentasjon av emnet. Marco Columbus datarom RoarPolo og Vasco da Gama Roar Nøkkelord/tankekartMona Helen Svar på hovedspørsmål UK E 36Aztekerne Inkaene Konsekvenser avRoar Mona Helen oppdagelsesreisene Svar på hovedspørsmålDe store oppdagelsene Midgardquiz U K E 38- Se nor sk op pl e gg “Skr i v bedr e ”«Skriv bedre» «Skriv bedre» «Skriv bedre» «Skriv bedre» © 2008 Buck Institute for Education 3
  4. 4. K A L E N D E REMNE: DE STORE OPPDAGELSESREISENE Sluttdato: Uke 41 M A N D A G T I R S D A G O N S D A G T O R S D A G F R E D A G UKE 39«Skriv bedre» “Vil du bli millionær” «Skriv bedre» «Skriv bedre» UK E 40Ekspertsystem “De store Ekspertsystem “De store Ekspertsystem “De store Ekspertsystem “De storeoppdagelsesreisene” oppdagelsesreisene” oppdagelsesreisene” oppdagelsesreisene”Førprøve - Hovedspørsmål UK E 41Ekspertsystem “De store Ekspertsystem “De store Sluttvurdering - Hovedspørsmåloppdagelsesreisene” oppdagelsesreisene” © 2008 Buck Institute for Education 4

×