Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
LOGO  CHƯƠNG : KẾ TOÁN CÁC LOẠI  NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU TRONG     DOANH NGHIỆP
www.themegallery.com              ContentsMột số vấn đề chung về nguồn vốn chủ sở hữu            ...
www.themegallery.com               ContentsNội dung vốn chủ sở hữu :  Vốn được bổ sung từ ;  - Lợi nhuận c...
www.themegallery.com       Contents 1. Kế toán nguồn vốn kinh doanh2. Kế toán các quỹ của doanh nghiệp       ...
www.themegallery.com              ContentsI. Kế toán nguồn vốn kinh doanh1. Nội dung và nguyên tắc  Nguồn v...
www.themegallery.com             ContentsDoanh nghiệp Nhà nước              NN cấp       ...
www.themegallery.com             ContentsDoanh nghiệp liên doanh     Bổ sung               ...
www.themegallery.com              ContentsCông ty TNHH, doanhnghiệp tư nhân, Côngty cổ phần         ...
www.themegallery.com              Contents   Nguyên tắc hạch toán2. Tài khoản sử dụngKế toán sử dụng TK 411...
www.themegallery.com               ContentsBên Có : Nguồn vốn kinh doanh tăng do :- Các chủ sở hữu đầu tư v...
www.themegallery.com                     Contents                TK4111        ...
www.themegallery.com               ExercisesTại Công ty cổ phần A có tình hình như sau :1. Phát hành 1.000.0...
www.themegallery.com              ContentsII. Kế toán các quỹ của doanh nghiệp1. Nội dung và nguyên tắc  Cá...
www.themegallery.com               ContentsTheo chế độ hiện hành, nguồn quỹ của doanh nghiệp gồm :-  Quỹ đầ...
www.themegallery.com                  ContentsBên Nợ : Tình hình sử dụng chi tiêu quỹ đầu tư phát triểnB...
www.themegallery.com               ContentsIII.3. Quỹ dự phòng tài chính1. Mục đích sử dụng :2. Tài khoảnKế ...
www.themegallery.com                 Cycle Diagram                   TK415      ...
www.themegallery.com                  Contents                  TK353         ...
LOGO    www.themegallery.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Chuong 3+ nguon von chu so huu

1,160 views

Published on

kế toán tài chính 2

 • Be the first to comment

Chuong 3+ nguon von chu so huu

 1. 1. LOGO CHƯƠNG : KẾ TOÁN CÁC LOẠI NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU TRONG DOANH NGHIỆP
 2. 2. www.themegallery.com ContentsMột số vấn đề chung về nguồn vốn chủ sở hữu Hình thành Vốn pháp định doanh nghiệp : Vốn điều lệ - Hoạt động - Chủ sở hữuNhư vậy, vốn chủ sở hữu là số vốn của các chủ sở hữu đóng góp vàodoanh nghiệp mà doanh nghiệp không phải cam kết thanh toán.Phương trình cân bằng :Vốn CSH = Tổng tài sản – Nợ phải trả=> Trường hợp DN bị phá sản hoặc giải thể, các chủ sở hữu vốn chỉnhận được phần còn lại sau khi đã thanh toán các khoản nợ phải trả. COMPANY LOGO
 3. 3. www.themegallery.com ContentsNội dung vốn chủ sở hữu : Vốn được bổ sung từ ; - Lợi nhuận của hoạt động SXKD - Các quỹ hình thành trong DN - Các chủ sở hữu góp thêm vốn Quá trình hoạt động Vốn chủ sở hữu thể hiện dưới dạng vốn kinh doanh, là phần đóng góp của các chủ sở hữu Giai đoạn ban đầu COMPANY LOGO
 4. 4. www.themegallery.com Contents 1. Kế toán nguồn vốn kinh doanh2. Kế toán các quỹ của doanh nghiệp COMPANY LOGO
 5. 5. www.themegallery.com ContentsI. Kế toán nguồn vốn kinh doanh1. Nội dung và nguyên tắc Nguồn vốn kinh doanh là bộ phận chủ yếu trong nguồn vốn chủ sở hữu được doanh nghiệp sử dụng để tạo ra các loại tài sản đang được sử dụng trong các hoạt động khác nhau của doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động, phần vốn này được bổ sung hàng năm, thành phần cấu thành nguồn vốn ở các loại doanh nghiệp tương đối giống nhau, cụ thể : COMPANY LOGO
 6. 6. www.themegallery.com ContentsDoanh nghiệp Nhà nước NN cấp Bổ sung từ các quỹ Liên doanh NVKD Đánh giá lại tài sản Nhận biếu tặng COMPANY LOGO
 7. 7. www.themegallery.com ContentsDoanh nghiệp liên doanh Bổ sung từ các quỹ Liên doanh NVKD Đánh giá lại tài sản Nhận biếu tặng COMPANY LOGO
 8. 8. www.themegallery.com ContentsCông ty TNHH, doanhnghiệp tư nhân, Côngty cổ phần Vốn góp, Cổ phiếu Bổ sung từ các quỹ Liên doanh NVKD Đánh giá lại tài sản Nhận biếu tặng COMPANY LOGO
 9. 9. www.themegallery.com Contents Nguyên tắc hạch toán2. Tài khoản sử dụngKế toán sử dụng TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh, có 3 TK cấp 2 TK4111 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu TK4112 – Thặng dư vốn cổ phần TK4118 – Vốn khácBên Nợ : Nguồn vốn kinh doanh giảm do :- Hoàn trả vốn góp cho các chủ sở hữu- Giải thể thanh lý doanh nghiệp- Bù lỗ kinh doanh theo quyết định của đại hội cổ đông, mua lại cổphiếu để hủy ngang (Công ty cổ phần) COMPANY LOGO
 10. 10. www.themegallery.com ContentsBên Có : Nguồn vốn kinh doanh tăng do :- Các chủ sở hữu đầu tư vốn- Bổ sung vốn từ lợi nhuận kinh doanh- Phát hành cổ phiếu cao hơn mệnh giá- Giá trị TS nhận biếu tặng làm tăng NVKDSD Bên Có : Nguồn vốn kinh doanh hiện có của doanh nghiệpVI.3. Trình tự hạch toán COMPANY LOGO
 11. 11. www.themegallery.com Contents TK4111 TK111,112 TK111,112 Nhận vốn góp bằng tiền Trả lại vốn đầu tư cho chủ sở hữu TK111,112 TK111,112 TK4112 Huy động vốn bằng phát hành cổ phiếu Chi Hủy Giảm (Theo mệnh giá) TK4112 tiền ngang thặng dư Giá phát hành Giảm mệnh > mệnh giá TK421 giá Vốn tăng do trích lợi nhuận sau thuế TK211,213 TK214 TNDN Số đã KH TK414,441 Trả lại vốn Bổ sung nguồn vốn bằng quỹ đầu tư bằng TSCĐ phát triển, nguồn vốn ĐTXDCB TK152,153,211…TK111,152,156 Nhận góp vốn bằng tài sản Trả lại vốn bằng tiền, vật tư, hàng hóa COMPANY LOGO
 12. 12. www.themegallery.com ExercisesTại Công ty cổ phần A có tình hình như sau :1. Phát hành 1.000.000cp mệnh giá 15.000đ/cp đã thu tiền mặt, với giá phát hành : - TH1 : 15.000đ/cp - TH2 : 18.000đ/cp2. Chi tiền mặt mua lại 20.000cp do công ty đã phát hành (TH1 và TH2), giá mua lại là 15.800đ/cp, chi phí giao dịch 200đ/cp. Mua lại làm cổ phiếu quỹ.3. Chi tiền mặt mua lại 10.000cp công ty đã phát hành với giá mua lại là 15.800đ/cp và hủy bỏ ngay tại ngày mua, chi phí giao dịch bằng tiền mặt 200đ/cpBài giải COMPANY LOGO
 13. 13. www.themegallery.com ContentsII. Kế toán các quỹ của doanh nghiệp1. Nội dung và nguyên tắc Các quỹ của DN là số tiền được trích ra từ lợi nhuận sau thuế TNDN theo tỷ lệ nhất định do Hội đồng quản trị hoặc do giám đốc quyết định. Việc trích khoản tiền từ lợi nhuận của DN nhằm tạo điều kiện cho DN chủ động mở rộng sản xuất kinh doanh, cải thiện điều kiện làm việc, dự phòng những rủi ro, tổn thất do thiên tai, hỏa hoạn hoặc khen thưởng cho những đơn vị, cá nhân có thành tích, tăng cường phúc lợi cho cán bộ công nhân viên trong DN. COMPANY LOGO
 14. 14. www.themegallery.com ContentsTheo chế độ hiện hành, nguồn quỹ của doanh nghiệp gồm :- Quỹ đầu tư phát triển- Quỹ dự phòng tài chính- Quỹ khen thưởng phúc lợi2. Quỹ đầu tư phát triển2.1 Mục đích sử dụng :2.2 Tài khoảnKế toán sử dụng tài khoản 414 – Quỹ đầu tư phát triển COMPANY LOGO
 15. 15. www.themegallery.com ContentsBên Nợ : Tình hình sử dụng chi tiêu quỹ đầu tư phát triểnBên Có : Quỹ đầu tư phát triển tăng do trích lập từ lợi nhuận sau thuếSD Bên Có : Số quỹ đầu tư phát triển hiện có2. 3. Trình tự hạch toán TK414 TK421 TK411 Dùng quỹ đầu tư phát triển để Tạm trích lập quỹ đầu tư phát mua sắm TSCĐ, XDCB đã hoàn triển Cuối năm xác định số quỹ trích thành bàn giao đưa vào SXKD lập thêm ghi tăng NVKD TK111,112TK111,112 Nhận quỹ đầu tư phát triển do cấp Quỹ đầu tư phát triển nộp cấp trên trên chuyển đến hoặc điều chuyển đơn vị khác COMPANY LOGO
 16. 16. www.themegallery.com ContentsIII.3. Quỹ dự phòng tài chính1. Mục đích sử dụng :2. Tài khoảnKế toán sử dụng tài khoản 415 – Quỹ dự phòng tài chínhBên Nợ : Tình hình sử dụng chi tiêu quỹ dự phòng tài chínhBên Có : Quỹ dự phòng tài chính tăng do trích lập từ lợi nhuận sau thuếSD Bên Có : Số quỹ đầu tư phát triển hiện có3. Trình tự hạch toán COMPANY LOGO
 17. 17. www.themegallery.com Cycle Diagram TK415 TK421TK111,112,136 Trích lập quỹ đầu tư phát triển Nộp quỹ dự phòng tài chính lên cấp trên TK152,211… TK111,112 Các khoản thiệt hại Quỹ dự phòng tài chính do cấp dưới nộp lênVI. Quỹ khen thưởng phúc lợi1. Mục đích sử dụng :2. Tài khoản Kế toán sử dụng tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng phúc lợi có 3 TK cấp 2 : 3531 – 3532 – 3533.3. Trình tự hạch toán COMPANY LOGO
 18. 18. www.themegallery.com Contents TK353 TK421TK111,112 Trích lập quỹ khen thưởng phúc Chi trợ cấp khó khăn, tham quan, lợi nghỉ mát…, từ thiện, nộp cấp trên TK111,112,334, TK334 139,642,411 Tiền thưởng cho CNV, người lao Xử lý chi vượt quá quỹ khen động thưởng phúc lợiTK414, 441 TK111,112,336 Bổ sung các quỹ ĐTPT và nguồn vốn ĐTXDCB Được cấp trên cấp hoặc cấp dưới TK411 nộp lên TSCĐ mua sắm bằng quỹ khen thưởng phúc lợi TK214 TK3533 Giá trị hao Mua sắm TSCĐ mòn phục vụ phúc lợiTK512, 3331 Biếu tặng, khen thưởng sp bằng quỹ KTPL COMPANY LOGO
 19. 19. LOGO www.themegallery.com

×