Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

06 vavřina dan

506 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

06 vavřina dan

 1. 1. Hodnocení kvality nemocniční péče - zvyšování kvality a efektivity ve zdravotnictví Špindlerův Mlýn, květen 2010
 2. 2. Obsah <ul><li>Představení realizátora a projekt ů </li></ul><ul><li>Poznatky z celostátních projektů </li></ul><ul><li>Návrhy a opatření </li></ul><ul><li>Závěr a diskuse </li></ul>
 3. 3. Představení realizátora <ul><li>HealthCare Institute – nezisková organizace se zaměřením na zvyšování kvality a produktivity ve zdravotnictví (od r. 2006) </li></ul><ul><li>s pecializace na 16 0 nemocnic s ÚZIS kódy 101 a 102: </li></ul><ul><li>- f akultní </li></ul><ul><li>- k rajské + městské </li></ul><ul><li>(celkem v tržbách 100 mld. Kč – cca 45% z celkových výdajů ZP) </li></ul>
 4. 4. Představení projekt ů <ul><li>CELOSTÁTNÍ POROVNÁVÁNÍ NEMOCNIC PODLE ROZHODUJÍCÍCH FAKTORŮ (BENCHMARKING) , 3 oblasti </li></ul><ul><li>spokojenost pacientů nemocnic </li></ul><ul><li>spokojenost zaměstnanců nemocnic </li></ul><ul><li>výkonnost nemocnic podle jejich ekonomických výsledků </li></ul><ul><li>   </li></ul><ul><li>II. POŘÁDÁNÍ MEZINÁRODNÍCH ODBORNÝCH KONFERENCÍ </li></ul><ul><li>diskusní platforma pro představitele nemocnic, zdravotních pojišťoven, ministerstva a pacientů </li></ul><ul><li>prezentace &quot;Best practices&quot; ředitelů nemocnic a odborníků ve zdravotnictví v oblasti zvyšování efektivity a kvality poskytované péče </li></ul>
 5. 5. Poznatky z celostátních projektů <ul><li>projekt (2006 – 2010) </li></ul><ul><li>Proč tento projekt? </li></ul><ul><li>- s outěží nemocnic zlepšit služby pacientům ČR </li></ul><ul><li>2006 - 2009: celkem přes 80.000 respondentů </li></ul><ul><li>„ obrovský data-room“ informací, námětů a hodnocení </li></ul><ul><li>ze strany pacientů a zaměstnanců </li></ul>
 6. 6. Hodnocení dlouhodobé úspěšnosti nemocnice sledováním strategických ukazatelů (manažerská metodika Balanced Scorecard): Provázanost oblastí jako „spojitých nádob“ ! aneb „Vše souvisí se vším…“ Vysoké nároky na management nemocnic x Nároky na vlastníka nemocnice
 7. 7. Měření spokojenosti pacientů nemocnic ČR <ul><li>Oblasti sledování: </li></ul><ul><li>Kvalita nemocnic ČR z pohledu pacienta / klienta </li></ul><ul><li>Úroveň komunikace a informovanosti pacientů </li></ul><ul><li>Prostředí nemocnice a klientský přístup personálu </li></ul><ul><li>Bezpečnost, služby a strava v nemocnici </li></ul><ul><li>Rozhodovací motivy a požadavky pacientů při volbě nemocnice </li></ul><ul><li>eHealth </li></ul><ul><li>komunikace se 190 pacientskými organizacemi </li></ul>
 8. 8. Na základě čeho jste se rozhodli pro tuto nemocnici ? zdroj: výsledky celostátního průzkumu spokojenosti 30 tis. pacientů nemocnic ČR ´09
 9. 9. Jaké informace Vy osobně považujete za nejdůležitější při volbě nemocnice? zdroj: výsledky celostátního průzkumu spokojenosti 30 tis. pacientů nemocnic ČR ´09
 10. 10. Jaké informace Vy osobně považujete za nejdůležitější při volbě nemocnice? Vítězí „Ochota personálu“! Novinky pro letošní rok: 1. vyhlášení Nejusměvavější nemocnice ČR 2010 2. Online reporty - Podpora pro akreditační a certifikační procesy (pravidelné zasílání námětů a hodnocení pacientů a zaměstnanců Vaší nemocnice – kontinuální zlepšování procesů), měsíčně x čtvrtletně 3. průzkum připravenosti na soukromé zdravotní pojištění
 11. 11. Měření spokojenosti zaměstnanců nemocnic ČR <ul><li>Spolupráce: </li></ul><ul><li>Česká asociace sester </li></ul><ul><li>Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR </li></ul><ul><li>Analyzované oblasti: </li></ul><ul><li>Náročnost práce </li></ul><ul><li>Komunikace </li></ul><ul><li>Motivace a systém odměňování </li></ul><ul><li>Hospodárnost a efektivita provozu </li></ul><ul><li>(vazba na řízení nákladů nemocnice a hospodářský výsledek) </li></ul><ul><li>- eHealth </li></ul>
 12. 12. Myslíte, že by šlo něco udělat pro zlepšení spokojenosti Vašich pacientů na Vašem pracovišti? zdroj: výsledky celostátního průzkumu spokojenosti 5.000 zaměstnanců nemocnic ČR ´09
 13. 13. Co doporučujete udělat pro zlepšení spokojenosti Vašich pacientů (zákazníků)? zdroj: výsledky celostátního průzkumu spokojenosti 5.000 zaměstnanců nemocnic ČR ´09
 14. 14. Může se na Vašem pracovišti zlepšit hospodárnost provozu? zdroj: výsledky celostátního průzkumu spokojenosti 5.000 zaměstnanců nemocnic ČR ´09
 15. 15. Jaké řešení byste navrhnul/a pro zvýšení hospodárnosti na Vašem pracovišti? zdroj: výsledky celostátního průzkumu spokojenosti 5.000 zaměstnanců nemocnic ČR ´09
 16. 16. Měření finančního zdraví nemocnic ČR <ul><li>celostátní projekt, ratingová společnost CCB – Czech Credit Bureau a.s. </li></ul><ul><li>výsledek prezentován v ZDN a Hospodářských novinách </li></ul><ul><li>zdroj: portál Ministerstva financí ČR a obchodní rejstřík </li></ul><ul><li>porovnáváno přes 100 nemocnic ČR (dostupnost dat k 31.8.2009 ve standardním formátu) </li></ul><ul><li>Alarmující zjištění – kdo nezveřejňuje své výsledky, ztrácí důvěryhodnost a většinou měl také slabší finanční kondici! </li></ul><ul><li>kategorie: </li></ul><ul><li>fakultní nemocnice (UZIS 101) </li></ul><ul><li>nemocnice – příspěvkové organizace ( UZIS 102) </li></ul><ul><li>nemocnice – obchodní organizace (UZIS 102) </li></ul>
 17. 17. Měření finančního zdraví nemocnic ČR <ul><li>Vybrané statistické údaje (dle uzávěrek 2008) </li></ul><ul><li>Doba splatnosti krátkodobých závazků (medián): </li></ul><ul><li>Fakultní nemocnice 68,12 dnů </li></ul><ul><li>Příspěvkové organizace (všechny) 47,38 dnů </li></ul><ul><li>Do 350 lůžek 44,58 dnů </li></ul><ul><li>Nad 350 lůžek 53,07 dnů </li></ul><ul><li>Obchodní společnosti (všechny) 70,31 dnů </li></ul><ul><li>Do 350 lůžek 70,31 dnů </li></ul><ul><li>Nad 350 lůžek 70,47 dnů </li></ul><ul><li>Nejrychleji své závazky platí nemocnice typu příspěvkové organizace (bez rozdílu velikosti). Nemocnice – obchodní společnosti platí shodně za 70 dnů – přibližně stejně jako fakultní nemocnice. </li></ul><ul><li>Detaily viz www.hc-institute.org (Souhrnná zpráva 2009) </li></ul>
 18. 18. Měření efektivity interních procesů nemocnic ČR <ul><li>celostátní projekt, „pilot“ ve stádiu přípravy </li></ul><ul><li>kvalita léčby </li></ul><ul><li>úroveň inovací a zlepšování procesů </li></ul>
 19. 19. Představení projektu <ul><li>„ Konsolidace hodnocení “ </li></ul><ul><li>kvalita subjektivní (zákazník) + objektivní (klinická data) </li></ul><ul><li>diferencování plateb ZP dle úrovně kvality poskytované péče </li></ul><ul><li>vznik „šablony“ pro jednotné , konsolidované hodnocení poskytovatelů péče (hospitalizace, ambulance) </li></ul>
 20. 20. Důvody pro zahájení soutěže? <ul><li>hospodářská stagnace a propouštění </li></ul><ul><li>méně peněz při výběru ZP </li></ul><ul><li>náročnější přerozdělování financí pro ZZ </li></ul><ul><li>komplexnější hodnocení nemocnic ze strany ZP </li></ul><ul><li>větší konkurence </li></ul><ul><li>nastane větší tlak na politiky, majitele a vedení nemocnic při nákupu péče !!! </li></ul>
 21. 21. Důvody pro zahájení soutěže? <ul><li>nutná změna strategie nemocnic – orientace na pacienta </li></ul><ul><li>tlak na přesnější rozhodování manažerů </li></ul><ul><li>potřeba externích informací pro hodnocení úspěšnosti naší nemocnice </li></ul><ul><li>např. „ Detailní externí analýzy o nemocnici “ – viz HealthCare Institute </li></ul>
 22. 22. Grafická ukázka porovnání výkonnosti Úspěšnost Nemocnice v porovnání s ratingem nemocnic v Kraji a v ČR
 23. 23. Předpoklady pro úspěšnou realizaci <ul><li>Žebříčky nemocnic - transparentní soutěž poskytovatelů zdravotních služeb </li></ul><ul><li>Jednotná pravidla „hry“ – celostátní metodika </li></ul><ul><li>Medializace výsledků, otevřenost </li></ul><ul><li>Podpora vlastníků a vedení nemocnic a ZP </li></ul>
 24. 24. POZVÁNKA 5. ročník Středoevropské konference „ Efektivní nemocnice 2010“ <ul><li>Zaměření: sdílení a konfrontace manažerských zkušeností </li></ul><ul><li>Co bude letos na programu? </li></ul><ul><li>zavádění nové strategie nemocnic a zdravotních pojišťoven </li></ul><ul><li>novinky, názory a návody z pohledu vrcholových manažerů nemocnic a ZP </li></ul><ul><li>Cílová skupina: </li></ul><ul><li>management a majitelé nemocnic a ZP </li></ul><ul><li>Termín: listopad 2010 </li></ul><ul><li>Místo konání: Praha </li></ul>
 25. 25. Naši partneři v roce 2010
 26. 26. <ul><li>ZÁVĚR </li></ul><ul><li>Děkuji Vám za pozornost. </li></ul><ul><li>Vaše otázky – návrh diskuse? </li></ul><ul><li>HealthCare Institute </li></ul><ul><li>Daniel Vavřina, předseda organizace </li></ul><ul><li>www.hc-institute.org </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>tel: +420 608 878 400 </li></ul>

×