Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

02 rohrbacher jan

610 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

02 rohrbacher jan

  1. 1. Hospital business a lékárenský velkoobchod Jan Rohrbacher Alliance Healthcare,s.r.o.
  2. 2. Riziko nebo Příležitost ? Globalizace a konsolidace trhu Enormní tlak všech evropských vlád na úspory ve zdravotním systému Nové distribuční kanály –snahy výrobců zlepšit kontrolu (paralelní exporty, padělky) Nové léčebné postupy (význam biotechnologických produktů) Generická substituce Deregulace vs regulace
  3. 3. Role tradičního distributora se změnila Tradiční velkoobchodní model již není úspěšný Integrovaný servisní model - Služby s přidanou hodnotou Diversifikace činností a rozšíření na celou oblast „ healthcare” Horizontální a Vertikální integrace (downstream / upstream) Nové distribuční kanály Strategická partnerství s výrobci léčiv
  4. 4. Současný obchodní model LOGISTIKA Lékárny,Nemocnice,Lékaři Vztahy se zákazníky DOWNSTREAM Rozšířené logistické Brandy Pharmacy Tradiční model služby (produkty, služby) management UPSTREAM Výrobci 4
  5. 5. Integrovaný Obchodní Model ALLIANCE HEALTHCARE Lean koncept klinická centra Nemocnice a Logistické výrobcům a výroba služby Speciality Alphega Služby s přidanou hodnotou – Cross Selling Smluvní distribuce Podpora výrobců Segmentace Racionalizace TRADIČNÍ VELKOOBCHOD Využití Chytré nabídky příležitostí Obchodní příležitosti
  6. 6. Hospital business očima distributora Odlišná dynamika trhu (růst) v porovnání se segmentem veřejných lékáren (pokles) Jiný způsob sjednávání obchodních podmínek (cena vs obchodní přirážka) Výběrová řízení Spolupráce výrobce a distributora Nové trendy ( DTP, kontrolované logistické kanály ) Obchodní a logistický model
  7. 7. Logistický a obchodní model v nemocnicích Společné obchodní a logistické řešení výrobce a distributora pro konkrétního zákazníka Atraktivní obchodní nabídka pro zákazníka (nemocnici) 100% dostupnost – rezervní sklad u distributora, on-line propojení s lékárnou 100% kontrola distribučního kanálu Nadstandartní logistický servis (24h/7dní v případě potřeby) Úspora pracovního kapitálu – snížení zásob lékárny

×