Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

01 nemecek karel

537 views

Published on

Published in: Sports, Automotive
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

01 nemecek karel

 1. 1. Ceny a úhrady léčiv<br />Doc. MUDr. Karel Němeček, CSc<br />Špindlerův Mlýn, 25. 5. 2010<br />
 2. 2. Problémy<br />Termíny, revize 1x ročně, neprodleně<br />Nejnižší evropské ceny<br />Kolizi s přílohou 2<br />Příliš nízké úhrady<br />
 3. 3. Základní úhrada – ACEI<br />Referenčním přípravkem je Lisinopril-ratiopharm 20mg tbl 30x20mg obchodovaný v Holandsku: <br />10mg lisinoprilu 0,76Kč<br />Protože není plně hrazený přípravek v referenční skupině, tak Ústav zjistil, jaká je nejnižší cena za ODTD přípravků v ČR náležejících do posuzované skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných přípravků. Přípravkem s nejnižší cenou za ODTD v ČR je Ramipril-Polpharma cps 28x10mg, jeho cena za ODTD je ve výši 2,20 Kč.<br />10mg ramiprilu 1,65Kč<br />V tomto případě však není zajištěn plně hrazený přípravek ve skupině č. 81 přílohy č. 2 zákona 48/1997 Sb. (Ostatní ACE inhibitory). V souladu s postupem podle § 39c odst. 5 byl nalezen nejméně nákladný přípravek v této skupině v České republice. Jedná se o Ramicard 1,25 por cps dur 100x1,25mg (cena pro konečného spotřebitele s odpočtem 165,62 Kč).<br />10mg ramiprilu 2,21Kč<br />
 4. 4. Základní úhrada – statiny p.os.<br />Referenčním přípravkem je Simvor 20mg tbl 30x20mg obchodovaný v Švédsku: <br />20mg simvastatinu 0,40Kč<br />Ústav posoudil ve veřejném zájmu …… průměr tří nejnižších cen v EU:<br />20mg simvastatinu 1,40Kč<br />V tomto případě však není zajištěn plně hrazený přípravek ve skupině č. 84 přílohy č. 2 zákona 48/1997 Sb. (statiny p.os). V souladu s postupem podle § 39c odst. 5 byl nalezen nejméně nákladný přípravek v této skupině v České republice. Jedná se o Simbela 28 x 10mg. (cena pro konečného spotřebitele 118 Kč).<br />20mg simvastatinu 5,61Kč<br />
 5. 5. Problémy<br />podpůrné a doplňkové<br />léky z odborného hlediska nevhodné,<br /> nemající dostatečné důkazy o terapeutické účinnosti, nebo<br /> nesplňující podmínky účelné terapeutické intervence<br />nákladovou efektivitu<br />
 6. 6. Při posuzování žádosti byl Ústav veden úvahou, že rozlišení, které indikace předmětného přípravku budou plátci ochotni platit a které nikoliv je bez stanovení ochoty platit normativním právním aktem nemožné ……<br />…nelze například posuzovat jeho nákladovou efektivitu a dopad na rozpočet v plném rozsahu, protože by potom neexistovala možnost úhradu nestanovit v ani jedné (tj. u tohoto přípravku i v současné době hrazené) indikaci.<br />SÚKL listopad 2009 - Rozhodnutí<br />
 7. 7. Problémy<br />narušen referenční systém<br />indikační omezení<br />
 8. 8. Inhibitory aromatázy<br /> Kč/ekvivalent<br />L02BG03 – anastrozol 71,96 121,59<br />L02BG04 – letrozol 71,96 121,59<br />L02BG06 – exemestan 121,59<br />SÚKL 732 mil. Kč/2009<br />
 9. 9.
 10. 10. Problémy<br />ODTD = obvyklá denní terapeutická dávka<br />ODTD = 5 mg dávkování lxl<br />tabl. 10 mg, 20 mg, 40 mg, <br />ODTD = 40 mg dávkování lxl<br />Tabl. 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, <br />
 11. 11. 305 stran<br />
 12. 12. § 39c<br /> (6) Ministerstvo zdravotnictví může prováděcím právním předpisem určit referenční skupiny, ve kterých zdravotní pojišťovny mohou výši úhrady léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely zvýšit a podmínky úhrady upravit ve prospěch pacienta nad úroveň stanovenou Ústavem. <br /> Zdravotní pojišťovna je povinna přistupovat při odchylné úpravě výše a podmínek úhrady ke všem léčivým přípravkům nebo potravinám pro zvláštní lékařské účely zařazeným do referenční skupiny stejně.<br />
 13. 13. Jak se k 1. lednu změní doplatky za léky? <br /> Dám půl království na informaci, zda ministryně zdravotnictví a její první náměstek skutečně věří, že sníží-li se s Novým rokem současně o 7 % jak úhrady, tak ceny léků, zůstane doplatek za ně nezměněn. <br />Druhou půlku království dám za informaci, zda David Rath opravdu věří, že doplatky se zvýší o plných 7 %. <br />|Ing. Jindřich Graf, ekonom<br />
 14. 14. Doporučení <br />Svazu zdravotních pojišťoven ČR <br />k úpravám systému <br />veřejného zdravotního pojištění v ČR <br />Praha <br />duben, 2010<br />http://www.szpcr.cz/<br />
 15. 15. Omezení výdajů na léčiva a zdravotnické prostředky <br />- legislativní zakotvení elektronické nabídkové aukce léčiv a zdravotnických prostředků, včetně možnosti centrálních nákupů, jako nástroje na snížení nákladů za léčiva a zdravotnické prostředky <br />- zavedení systému preferovaných léčiv (pozitivní listy) <br />

×