Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Magnetet e perhershem

per nxenes

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Magnetet e perhershem

 1. 1. Hyrje  Në këtë projekt do te flitet për fushën magnetike, përkatësisht për magnetët e perhershem
 2. 2. Magnetët e perhershem  Magnetët janë trupa të cilët kanë veti të tërhëqin trupa të magnetizuar.  Nëse një magnet ndahet ne dy ose më shumë pjesë secila prej pjesëve formonjë magnet të rinj me dy polet perkatës.  Cdo magnet krijon reth vetes një hapësire të padukshme që quhet fushë magnetike.  Prania e fushës manetike te një magnet provohet me anë të gjilpërës magneike.  Ajo është një magnet i lehtë që mund të rrotulhet lirisht mbi një majë të hollë.  Fusha magnetikie mund të përfytyroet duke krijuar vijat e fushës magnetike.  Manetët janë natyrorë dhe artificialë.Magnetët artificialë merren nga celiku.  Formohen kur celiku fërkohet në një drejtim te një magnet i përhershem
 3. 3.  Magnetët e përhershëm janë trupa që kanë veti të tërheqin trupa ferromagnetikë, dhe këtë veti e ruajnë për kohë të gjatë.  Magnetët kanë forma të ndryshme  Polet magnetike shënohen me N(veriu) dhe me S(jugu).Polet e njëjta refuzohen ndërsa ato të kundërtat tërhiqen.
 4. 4. Fusha magnetike  Fushe magnetike quajme hapeserin ne te cilen vepron forca magnetike  Ajo matet me njesine matese teslla .  Forma apo vijat e saj varen prej forms se magnetit .  Ekzistojnë dy lloje fushash magnetike: - Fusha magnetike e magnetëve të përhershëm, - Fusha magnetike e magnetëve e krijuar nga rryma elektrike përreth përcjellësit me rrymë.
 5. 5. Çfare jane magnetet  Magneti eshte cope metal qe ka force te terheq substance te tjera  Ka dy pole te ndryshme verior dhe jugor  Polet e njejta shtyhen kurse te kundertat afrohen  Magnet mund te behet edhe nje substance si hekuri duke e magnetizuar ate
 6. 6. Vetite e magneteve  Magnet e perhershme ose permanente kane fushe mangetike te perhershme  Kane veti te terheqein trupa ferromagnetic dhe kete veti e ruajne per nje kohe te gjate  Format me te perdorura te magnetit jane
 7. 7. Cilet materiale jane magnetike  Materialet, të cilat në fushën magnetikë sillen ngjashëm sikurse hekuri, quhen metale ferromagnetike.  Në këtë grup bëjnë pjesë:kobalti,nikeli, dhe gadolini.  Mirëpo disa metale edhe pse nuk janë ferromagnetikë aliazhet e tyre mund të tregojnë veti ferromagnetike.  Kemi materiale te ndryshmme te cilat mund te magnetizohen per materialet qe perdoren me se shumti jane hekuri dhe nikeli
 8. 8. Fusha magnetike e magnetëve të përhershëm Forca ndërmejt ngarkesave magnetike shprehet me ligjin e Kulonit:
 9. 9. Fusha magnetike e Tokës Toka konsiderohet një magnet gjigand me polin verior magnetik që gjendet në gjerësitë jugore gjeografike dhe polin verior që gjendet në gjerësitë veriore. Këndi që mbyll drejtimin e poleve magnetike S-N me drejtimin e poleve gjeografikeN-S quhet kënd i deklinacionit dhe shënohet me: δ
 10. 10. Forcat në fushën magnetike  Forca ndërmjet poleve magnetike: Ndërmjet poleve magnetike te veçuara vepron forca e bashkëveprimit e cila përshkruhet me forcën e Kulonit.  Bashkëveprimi i ngarkesave në lëvizje: Për dy ngarkesa q1 dhe q2 të cilat lëvizin me v1 dhe v2 në largësi reciproke r vepron forca e bashkëveprimit:
 11. 11. Zbatimi i magnetëve dhe fushës magnetike  Teknologji mediatike(disketat,CD,audio kasetat etj)  Financë(kartat e kreditit)  Transport(tranvaj,trenat elektrik,teleferikët,trenat magnetik etj.)  Mjeksi(skanerët me rezonancë magnetike)  Muzikë(mikrofonat,kitarat elektrike,kufjet etj.)

×