Rittal Actueel, uitgave april 2012

738 views

Published on

Het industrie en IT magazine van Rittal met thema's paneelbouw 2.0, onze service desk express, referentieverhalen en introductie van een aantal nieuwe producten (Blue e, CM, RiLine, Hummel Exios, RiCAD 3D, EPLAN Propanel en CMC III).
Veel leesplezier.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
738
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rittal Actueel, uitgave april 2012

 1. 1. Innovaties Impulsen Vo o rd e l e n ctueel Uitgave 04/12 ■ Digitale workflow heeft de toekomst ■ Paneelbouw is een vak ■ Service Desk Express ■ High-tech epoxy in high-tech wartelUw kennispartner, voor nu en in de toekomstRittal – The System. Faster - better - worldwide.
 2. 2. // I N H O U DPagina 2/3Paneelbouw 2.0Pagina 4 Paneelbouw is een vak. Daarvoor is technische expertise en een beheersingCM – ideale maten en ongekend van ontwerpprocessen even onmisbaar als kennis van geldende normen enveelzijdig veiligheidsregels. Een van de meest belangrijke recente ontwikkelingen in de paneelbouw is de digitalisering van het werkproces.Pagina 5Systemen efficiënt ontwerpen ensamenstellenPagina 6/7 Paneelbouw 2.0Svedex – betrouwbare flexibiliteitvanaf de basis Digitale workflow heeft de toekomstPagina 8Service Desk Express De voordelen van een digitale workflow Digitaal ontwerpen en dimensionerenPagina 9 spreken voor zich: een sneller en flexibeler Een wezenlijke vooruitgang in het digitaleNieuwe RiLine NH lastscheiders ontwerpproces, minder kans op mense- ontwerpproces is de introductie van een lijke fouten, de juiste materialen op het uitgebreide CAD bibliotheek met alle kas-Pagina 10/11 juiste moment, minder verspilling en de ten die Rittal nu kosteloos ter beschikkingGemeente Groningen is trots op absolute zekerheid dat het eindresultaat stelt. Met RiCAD 3D op cd-rom of viagemaal aan alle wettelijke normen en regels vol- internet zijn alle twee- en driedimensio- doet. Het ontwerp, het kennisniveau van nale tekeningen in een handomdraaiPagina 12 de medewerkers en het werkproces oproepbaar. Daarnaast dragen software-Hummel EXIOS Compound Barrier bepalen gezamenlijk de kwaliteit van het pakketten als Power Engineering (voor eindproduct. Een heldere en betrouwbare configuratie en calculatie van laagspan-Pagina 13 digitale workflow brengt al deze aspecten nings-installaties, inclusief het warmtever-‘Blue e’ koelaggregaten bijeen en biedt paneelbouwbedrijven de lies) en Therm (voor het berekenen van kans om ook in de toekomst concurre- de benodigde klimaatbeheersing in scha-Pagina 14/15 rend en succesvol te zijn. kelkasten) bij aan een overzichtelijk enHAK realiseert optimale hygiënePagina 16/17EPLAN Pro Panel ProfessionalPagina 18RiCAD 3DPagina 19CMC III – grote voordelen voor IT énindustriePagina 20Rittal sponsortFAQ2 RITTALactueel 04/12
 3. 3. // EDITORIAL Kennis is kansen! Gefeliciteerd! Met deze Rittal Actueel krijgt u toegang tot een schat aan kennis en kansen. In de afgelopen maanden hebben wij aandach- tig naar uw praktische en bedrijfseconomische wensen geluisterd. De kennis die wij in onze nieuwe systeemproducten, configuratietools en in ons seminarprogramma hebben verwerkt, komt dan ook voort uit uw eigen dagelijkse praktijk. Daardoor kunnen wij ook in deze Rittal Actueel weer oplossingen en diensten presen- teren die bijdragen aan efficiënte werkproces- sen, minimale bedrijfskosten en optimale resultaten. Velen kennen Rittal als een innovatieve produ- cent van slimme systeemoplossingen. Daar-flexibel digitaal ontwerpproces. Kennis in de praktijk naast leren steeds meer organisaties uit deMet behulp van de softwaretool CLIP Kennis is macht, ook in de paneel- elektrotechnische en informatietechnologischePROJECT van Phoenix Contact verloopt bouw, maar door de uitstroom van branche ons kennen als een uiterst betrokkenzelfs het engineeren en samenstellen van “babyboomers” dreigt veel kennis kennispartner. Want niet alleen onze productenklemmenstroken snel, eenvoudig en vlek- en ervaring voor de branche verlo- dragen bij aan het succes van technologie-kenloos. ren te gaan. Rittal beschouwt het bedrijven - dat geldt ook voor onze kennis- als haar kerntaak om deze kennis diensten. In onze technologie- en trainings-Rittal, EPLAN, Phoenix Contact veilig te stellen en voor uw organi- centra brengen wij onafhankelijke technologie-Een andere tijdbesparende stap vertegen- satie toegankelijk te maken. Daarom experts bijeen in seminars, workshops enwoordigt de introductie van de nieuwe organiseert Rittal regelmatig kosteloze themadagen - zodat u kosteloos kennis kuntEPLAN softwarepakketten. De ontwerp- themadagen, seminars en workshops nemen van belangrijke technologische entool ProPanel van EPLAN maakt het in trainingscentra in Reeuwijk, Zeve- wettelijke ontwikkelingen (o.a. op het vlak vanmogelijk om virtuele kastindelingen en naar en Waalre, waar u zich door de NEN-EN-IEC 61439). Met Rittal als kennis-uitsparingstekeningen te genereren. Deze onafhankelijke experts kunt laten bij- partner weet u kansen op het juiste momenttekeningen kunnen moeiteloos door CNC praten over diverse thema’s zoals: o.a. te benutten en speelt u tijdig in op nieuwemachines ingelezen worden. Voor het uit- voedselveiligheid, EMC, stroomverde- ontwikkelingen.voeren van de uitsparingen maakt het dan ling, power engineering. Meer informa-niet meer uit waar deze machine staat. Zo tie vint u op www.rittal.nl, u kunt zich In deze Rittal Actueel komen verschillenderesulteert de nauwe samenwerking tus- daar ook inschrijven. organisaties aan het woord die hun voordeelsen Rittal, Phoenix Contact en EPLAN in doen met Rittal als kennispartner. Zij lateneen complete digitale workflow voor het Heeft u aanvullende wensen of wilt u zien dat het mogelijk is om ook in economischontwerpen en dimensioneren van kasten, samen met ons een seminar of work- uitdagende tijden een kennisvoorsprong opstroomverdelingsystemen, klemmenstro- shop ontwikkelen? Stuur een mail te bouwen en nieuwe kansen te benutten.ken, kastindelingen en de benodigde kli- naar education@citobenelux.nl.matisering. Daarbij bieden de software- Veel kennis toegewenst!pakketten een optimale compatibiliteitmet alle gangbare elektrotechnische com- René Bourgonjeponenten die verkrijgbaar zijn. Manager New Business Development RITTALactueel 04/12 3
 4. 4. M C AE wandkast CM wand-/vloerkast TS 8 vloerstaande aanbouwkastIdeale maten en ongekend veelzijdigRittal Compact Module (CM)wand-/vloerkastenOp zoek naar een middelgrote kast met een formaattussen de AE en TS 8 serie, met een hoogwaardigeindustriële kwaliteit en met onbegrensde gebruiksmo-gelijkheden? Leest u dan vooral verder op deze pagina,want de kans is groot dat u met de Rittal CM wand-/vloerkast een passende oplossing heeft gevonden.Keuzevrijheid en mogelijkhedenU bepaalt zelf of uw CM kast uiteindelijk aan een muur, eenmachineconstructie of op een vloer wordt geplaatst. Dankzij decompatibiliteit met het uitgebreide Rittal TS productprogrammabieden Rittal CM wand-/vloerkasten meer mogelijkheden voormontage, kabelinvoer, het plaatsen van componenten en acces- ringen. De flexibele montageopbouw uit het bekende Rittal TSsoires dan elke andere kast in dit segment. productprogramma maken het plaatsen van meer componenten in dezelfde ruimte eenvoudig en voor het in- en uitvoeren vanFlexibel en handig kabels zijn dankzij een ruime keuze aan vernuftige bodemplatenHet ontwerp van de Rittal CM wand-/vloerkasten staat voor met invoertules geen mechanische bewerkingen meer nodig.maximale flexibiliteit, en dat ervaart u zowel bij de montage als in Zelfs aan een automatische vereffening van potentiaalverschillenhet dagelijkse gebruik. Alle nieuwe Rittal CM wand-/vloerkasten via de bevestigingspunten op de bodemplaat is gedacht. Voorzijn voorzien van het veelzijdige TS 8 profiel, waarbij ook de deu- het vinden van de meest passende oplossing voor uw situatieren zijn voorzien van 25mm montageprofielen. Dat levert de biedt Rittal een CM slide card aan (gratis te bestellen via tel. nr.gebruiker een ongekende vrijheid op bij het positioneren van (0316) 59 16 60 of per email sales@rittal.nl)componenten en systeemaccessoires als deurschakelaars,deurarretering, systeemverlichting en afdekstroken. Dankzij de Afmetingen en beschermingTS 8 montagetechniek kan het inrichten van een CM wand-/ Rittal CM wand-/vloerkasten zijn verkrijgbaar in breedtematenvloerkast bovendien zonder veel gereedschap en door een van 600 tot 1400mm en hoogtematen van 800-1400mm. Voorenkele persoon worden uitgevoerd. Handig! een optimale bescherming tegen corrosie, smeer- en reinigings- middelen en mechanische belasting is elke CM wand-/vloerkastBesparingen en bodemplaten is voorzien van een drievoudige oppervlaktebescherming (fosfa-Rittal CM kasten zijn niet alleen uiterst veelzijdig en bijzonder tering, elektroforese dompelgrondlak en structuur poedercoa-gunstig geprijsd, zij bieden ook aanzienlijke tijd- en ruimtebespa- ting).4 RITTALactueel 04/12
 5. 5. Efficiënt ontwerpen en samenstellenvan besturingskasten en verdeelsystemenPaneelbouw is een vakHet vak paneelbouw is volop in beweging. Meer danooit draait de dagelijkse werkelijkheid van paneel-bouwers om efficiënte arbeidsprocessen, om hetminimaliseren van materiaalgebruik, het voorkomenvan ontwerpfouten en het realiseren van veiligheids-garanties. Zowel paneelbouwers als planners enontwikkelaars worden geconfronteerd met een toe-nemende werkdruk, en dat in een dynamische marktwaarin iedereen tijdig moet inspelen op technologischeontwikkelingen en op de hoogte moet blijven van com-plexe en snel veranderende (inter)nationale richtlijnenen normeringen. Hoe doe je dat als paneelbouwer?Hoe lever je maatwerk van een hoge kwaliteit en blijfje tevens concurrerend? Het antwoord is verrassendeenvoudig: met Rittal. Rittal staat paneelbouwers met raad en daad terzijde en levert samen met haar collega-bedrijven EPLAN en Phoenix Contact een uitgebreid, hoogwaardig en veelzijdig productsysteem voor het ontwerpen en samenstellen van besturingskasten en ver- deelsystemen. Rittal Product Manager Jan Hartman: “Behui- zingstechnologie is nu al meer dan vijftig jaar lang core business voor Rittal. Geen enkele leverancier van productsystemen gaat dieper in op alle technische en bedrijfs- en procesmatige aspec- ten van het paneelbouwvak. Dat zie je terug in de gebruiksvrien- delijke producten en in de bedrijfsresultaten.” De nieuwste richtlijnen voor het ontwerpen en samenstellen van besturingskasten en verdeelsystemen heeft Rittal nu gebundeld in een handzaam boek. De vijftig pagina’s tellende uitgave “Paneelbouw is een vak” bevat actuele kennis over paneelbouw, schakelkasten, klimatisering van behuizingen, softwaretools voor het ontwerpen van energieverdelers, EMC-afscherming bij opbouw en installatie, oplossingen voor het ontwerpen van betrouwbare besturingskasten en tips voor het samenstellen van installaties en panelen voor de Noord-Amerikaanse markt. Daar- naast bevat het handboek een cd-rom met de populaire soft- waretools RiCAD 3D (meer op pagina 18 in deze Rittal Actueel), Therm (voor het berekenen van klimatiseringscomponenten) en Power Engineering (voor het ontwerpen van laagspannings- verdelers). Vraag dit naslagwerk voor de paneelbouw aan via Richard Tenhagen, Account Manager Landelijke Installatie- bedrijven (rtenhagen@rittal.nl) RITTALactueel 04/12 5
 6. 6. Svedex: betrouwbare flexibiliteit vanaf de basis Hoe complexer en drukker ons leven, Svedex speelde tijdig in op de groeiende hoe groter het belang van een sfeer- vraag naar meer diversiteit in het product- volle woning waarin we ons optimaal aanbod. De binnendeuren en binnen- kunnen ontspannen. Naast meubels deurkozijnen van dit familiebedrijf worden en decoraties worden tegenwoordig al decennialang met veel succes in heel ook binnendeuren en binnendeur- Europa verkocht. Dat succes is de belo- kozijnen toegepast om interieurs ning voor een constant hoge product- uniek en onderscheidend te maken. kwaliteit, een goede service en een In de fabriek van producent Svedex marktgerichte productiestrategie. Met Deuren in Varsseveld rollen wekelijks gebruik van betrouwbare en flexibel inzet- twaalf- tot vijftienduizend binnendeu- bare productiemiddelen slaagt Svedex ren met uiteenlopende designs van erin om klanten te voorzien van betaal- de lopende band. De besturing voor bare en vooruitstrevende designproduc- de veelzijdige lakstraat die dit moge- ten die aansluiten op actuele woontrends. lijk maakt is veilig ondergebracht in Rittal behuizingen. Vooruitziende blik Waar Svedex oorspronkelijk een beperkt aantal deurtypen produceerde, daar omvat het huidige productgamma nu deuren en kozijnen in de meest uiteenlo-Productieband Deuren bij Svedex Roel Zweden, Hoofd Technische Dienst Svedex (l)6 RITTALactueel 04/12
 7. 7. Rittal behuizingen voorflexibele besturing high-tech lakstraatpende maten en uitvoeringen. De vraag accuraat worden afgestemd op de wis- MCA: “De productie bij Svedex mochtnaar meer diversiteit en kortere levertijden selende productspecificaties.” onder geen beding stilvallen. Alle aanpas-stelt ook hoge eisen aan het unieke lak- singen vonden daarom gefaseerd en in deprocédé dat Svedex hanteert. Om de Weekend weekeinden plaats. Bovendien moest teverschillende bewerkingsprocessen in de Motion Control Automation (MCA) leverde allen tijde de mogelijkheid bestaan om detoekomst efficiënt en foutloos te kunnen de frequentie-omvormers en de software oorspronkelijke situatie te herstellen. Delaten verlopen koos Svedex voor een voor de aansturing van de tachtig moto- betrouwbaarheid stond altijd voorop.”complete vernieuwing van de bestaande ren die een receptgestuurde en maatonaf- Zweden: “De laatste fase richt zich op hetlakstraat. Roel Zweden, Hoofd Techni- hankelijke besturing van de lakstraat verder optimaliseren van de processen.sche Dienst bij Svedex: “De oorspronke- mogelijk maken. TELE Besturingstechniek Dankzij de modulaire infrastructuur kun-lijke lakstraat dateerde uit de jaren zeven- tekende voor de engineering van de nen we nu waar nodig extra bewerkingentig en werd door relais-schakelingen panelen waarin de besturingstechniek van uitvoeren en de instellingen van de machi-aangestuurd. Daardoor moesten de MCA is ondergebracht en maakte daarbij nes in een handomdraai aanpassen. Dezeinstellingen voor elke nieuwe productie- gebruik van stroomverdelingssystemen nieuwe lakstraat helpt ons om optimaal inronde handmatig worden ingevoerd. Het en behuizingen van Rittal. Klaas ter Riet, te spelen op de actuele marktvraag, metdoel was een betrouwbaar computerge- Algemeen Directeur TELE Besturings- nieuwe innovatieve producten en met destuurd proces te realiseren waarmee alle techniek: “Wij zijn vertrouwd met de indu- aloude leveringszekerheid die onze klan-bewerkingen, van het transporteren via striële producten van Rittal en waarderen ten zo waarderen.”het schuren en gronden tot het aflakken de flexibiliteit die dit productsysteem onsen controleren van de deuren, snel en biedt.” Eg Waaijman, Algemeen DirecteurEg Waaijman, Algemeen Directeur MCA (r) Marc Valke, Afdelingshoofd Lakken Svedex RITTALactueel 04/12 7
 8. 8. ✆ (0316) 59 16 92 ✉ service@rittal.nl Wat optimaal is kan eigenlijk niet worden verbeterd. Toch is Rittal erwederom in geslaagd om de service- dienstverlening naar een nóg hoger kwaliteitsniveau te tillen. Dit werd mede mogelijk gemaakt door een nieuw service-informatiesysteem: Service Desk Express.Rittal Actueel belde met het service- nummer en stelde vier vragen aan het Rittal Service Team: Het Rittal Serviceteam. v.l.n.r.: Emil Evers, Mark Reijmer, Marc Carbaat, Milly Jansen,Jolanda Arends, Lisette Peters en Nency te Pas. Service van Rittal op topniveau Service Desk ExpressService is toch mensenwerk? Waarom een nieuw informatie- besproken en waar het precies om gaat.“Ja, en dat blijft ook zo. Als klant kun je systeem? Dat bespaart alle betrokkenen veel tijd.altijd terecht bij de mensen van het Rittal “Om service op topniveau te kunnen leve- Klanten kunnen de voortgang van deService Team of bij een van onze andere ren moet iedere Rittal service-medewer- dienstverlening op de voet volgen, wantmedewerkers. Het nieuwe service-infor- ker exact weten wat er bij elke klant zodra een van onze medewerkers aanmatiesysteem ondersteunt onze mede- speelt. Dat vraagt om een professioneel een service-aanvraag werkt, ontvangt dewerkers zodat de service die zij verlenen service-informatiesysteem. De introductie klant een update-bericht. Ons dienstverle-nog beter en doelgerichter verloopt. Voor van ons nieuwe Service Desk Express ningsproces wordt door dit systeem vol-de klant levert dat concrete voordelen systeem betekent goed nieuws voor onze ledig transparant. Wanneer de nodigeop.” klanten: zij merken nu al dat hun vragen service is verleend wordt het dossier hier nog sneller en gerichter worden beant- bij Rittal pas gesloten nadat ook de oplos-Welke voordelen zijn dat? woord.” sing in het service-systeem is ingevoerd.“Wanneer je als klant met een storing te Daardoor ontstaat een database metmaken krijgt, is goede raad vaak duur. Dat Hoe werkt het? waardevolle praktische en klantgerichteis niet zo bij Rittal. Gebruikers van een “Service Desk Express bundelt alle rele- kennis. Door deze kennis te rubriceren, teservicecontract profiteren van een gega- vante informatie en maakt deze in een archiveren en te analyseren kunnen wijrandeerde snelle opkomsttijd. Onze ser- handomdraai oproepbaar. Ongeacht of patronen signaleren en toekomstige sto-vice richt zich op het voorkomen van de klant nu telefonisch of via e-mail een ringen sneller oplossen, of nog beter:technische storingen en het verlengen van vraag stelt, elke service-medewerker ziet voorkomen.”de levensduur van producten.” in een oogopslag wat er al eerder is8 RITTALactueel 04/12
 9. 9. Veilig, flexibel en multifunctioneelDe nieuwe RiLine NHlastscheiders van RittalDe montage vergt slechts enkele handelingen en het resultaat neemt directeen grote zorg weg: de nieuwe RiLine NH lastscheiders van Rittal voldoenaan de IP2x norm voor aanraakveiligheid en dat betekent: nul aanrakings-gevaar rondom spanningvoerende railsystemen. Daarnaast bieden denieuwe lastscheiders vele extra gebruiksmogelijkheden. Rittal Actueel zetde belangrijkste verbeteringen op een rij:Veilig Conclusie breide functionaliteit, de flexibele mon-De nieuwe lastscheiders vormen een per- Elke productvernieuwing vormt een kans tage- en toepassingsmogelijkheden enfecte match met de veelgebruikte RiLine voor productverbetering. Of Rittal deze het hogere veiligheidsniveau is duidelijkrailsteunen, die met de nieuwe lastschei- kans bij de nieuwe lastscheiders optimaal dat Rittal het productprogramma voorders volledig kunnen worden opgebouwd. heeft benut? Dat maken uiteindelijk de het RiLine railsysteem met de nieuwe last-De integratie met de RiLine60-techniek eindgebruikers uit, maar met de uitge- scheiders compleet heeft gemaakt.garandeert een complete beschermingtegen aanraking conform de IP2x norm.FlexibelRittal levert de nieuwe lastscheiders voorRiLine60 alsmede voor railsystemen meteen hartmaat van 100mm en 185mm. Denieuwe lastscheiders zijn verkrijgbaar inDIN00 (max 160 A) DIN1 (max 250 A),DIN2 (max 400 A) en DIN3 (max 630 A).Het contact tussen de lastscheider en derails verloopt via draaibare bevestigings-haken waardoor elke lastscheider geschiktis voor kabeluitvoer naar boven en naarbeneden. Dat betekent meer flexibiliteit,minder voorraad en lagere gebruikskos-ten.MultifunctioneelDe twee belangrijkste functionele verbete-ringen liggen in de nieuwe mogelijkhedenvoor kabelaansluiting, stroommeting enzekerheidsbewaking. De 185mm uitvoe-ring biedt ruimte voor een stroomtrafozodat vermogensmeting per afgaand veldmogelijk wordt. De meetgegevens kunnensamen met de geïntegreerde zekerheids-bewaking en de ingebouwde micro switchcommuniceren met een GBS (gebouwbe-heerssysteem), waardoor een centralemonitoring van de lastscheiders mogelijkwordt. RITTALactueel 04/12 9
 10. 10. Een goed functionerend rioolstelsel is in ons land een vanzelf-sprekendheid. Toch werden veel Nederlandse steden pas aan heteinde van de negentiende eeuw op de riolering aangesloten.Sindsdien is het openbare rioolstelsel in Nederland uitgegroeid toteen lengte van 110.000 kilometer. Ook zijn veel oorspronkelijkegemalen gemoderniseerd om het afvalwater over grote afstandennaar nieuwe, buiten de steden gelegen waterzuiveringsinstallatieste transporteren. Voor een betrouwbare en energie-efficiëntewerking van de gemalen wordt gebruik gemaakt van modernebesturings- en koeltechnieken.Gemeente Groningen istrots op gemaal Geert HuizingaDanfoss en Rittal realiseren optimale efficiëntieen betrouwbaarheidv.l.n.r. Harm Klopman (Opzichter Gemalen afdeling Stedelijk Beheer gemeente Groningen). Edgar Hoogakker (Product Manager Klimatisering Rittal),Frank Lieverse (Account Manager Water & Wastewater Danfoss)10 RITTALactueel 04/12
 11. 11. Zo ook in de gemeente Groningen, waar enkele jaren geleden “Het inschakelen en op toeren brengen van de motoren kost veelhet in 1932 gebouwde rioolgemaal Geert Huizinga werd gereno- energie. Om het energieverbruik van het gemaal te minimaliserenveerd om het afvalwater uit een aantal stadswijken door een en de levensduur van de pompen te maximaliseren laten we delange persleiding naar de waterzuivering buiten de stad te kun- motoren zoveel mogelijk op een energie-efficiënt toerentalnen transporteren. De modernisering van dit gemaal maakt deel draaien” Klopman: “Zo voorkomen we ook dat er waterslag enuit van een gemeentelijk plan om het rioolstelsel in de historische luchtvorming in de persleiding ontstaat. Door het geleidelijk op-binnenstad te ontlasten. Over ontlasten gesproken: per dag pro- en aftoeren van de motoren houden we de druk in de persleidingduceert elk mens zo’n 100 tot 200 gram ontlasting en één tot constant en handhaven we een optimale doorstroming.”anderhalve liter urine. Dit wordt samen met het regenwater enhet afvalwater uit douches en keukens door het riool en via Balansgemalen naar waterzuiveringsinstallaties afgevoerd. Harm De elektrotechnische besturing van de motoren bracht DanfossKlopman, Opzichter Gemalen bij de afdeling Stedelijk Beheer van onder in Rittal TS 8 behuizingen. Lieverse: “De Rittal behuizingende gemeente Groningen: “Al het afvalwater uit het zuidelijke zijn hiervoor zeer geschikt. Zij bieden de nodige aanraakbescher-stadsdeel komt in dit gemaal samen. In de kelder van dit gemaal ming en houden de componenten droog. Bovendien wordt destaan drie grote pompen opgesteld, waarvan er maximaal twee warmte van de frequentieomvormers op een efficiënte wijze doorgelijktijdig draaien (om toerbeurt één reserve). De twee actieve de Rittal lucht/water-warmtewisselaars afgevoerd. Het opge-pompen persen samen maximaal 3200 m3 afvalwater per uur warmde koelwater wordt vervolgens afgekoeld door een chillerdoor een grote persleiding naar de negen kilometer verderop die in de buitenlucht staat opgesteld. Zo zorgen onze regelaarsgelegen waterzuivering. De hoeveelheid afvalwater die het voor een optimale werking van de gemaalmotoren en zorgt hetgemaal moet verwerken kan sterk fluctueren en dat stelt hoge Rittal koelsysteem voor een optimale werking van onze rege-eisen aan de gemaalpompen. Het waterniveau in de ontvangst- laars. Het is de meest betrouwbare en meest energie-efficiëntekelder is bepalend voor het toerental van de elektromotoren. koeloplossing: in het rioolsysteem draait alles om het vinden vanDeze traploos regelbare 160 kW sterke motoren worden via een de juiste balans tussen toe- en afvoer van afvalwater en bij dePLC en frequentieregelaars zo optimaal mogelijk aangestuurd.” aansturing van de pompen draait alles om de juiste balans tus- sen motorbelasting en koelcapaciteit. In samenwerking met onzeWaterslag opdrachtgever en met Rittal hebben we die optimale balans in ditVoor de aanleg van de elektrotechnische aansturing van de gemaal gerealiseerd. Dat levert de gemeente Groningen jaarlijksgemaalpompen riep de gemeente Groningen het advies in van aanzienlijke energiebesparingen en een uiterst betrouwbaarde fabrikant van de VLT ® frequentieomvormers Danfoss. Frank gemaal op.”Lieverse, Accountmanager Water & Wastewater bij Danfoss: Rittal TS 8 behuizingen met lucht/water-warmtewisselaars RITTALactueel 04/12 11
 12. 12. High-tech epoxy in high-tech wartelHummel EXIOSCompound BarrierLaten we beginnen met een onomstotelijk feit: voor gevaarlijke omgevingenzijn er geen betere kabelwartels dan die van Hummel. Waarom? Omdat deHummel EXIOS wartel het beste gepatenteerde ontwerp heeft van zijn soorten omdat bij de fabricage alleen de meest hoogwaardige materialen wordengebruikt. Bij de productie van reguliere kabelwartels worden conventionele materialen toegepast,maar in gevaarlijke industriële omgevingen (Hazardous Areas) bieden deze regulierewartels onvoldoende bescherming tegen schadelijke invloeden van buitenaf. De EXIOSkabelwartels van Hummel garanderen dat stof- en gasdeeltjes onder geen enkel bedingin contact komen met elektrotechnische componenten in het binnenste van behuizin-gen. De productie van de Hummel EXIOS kabelwartels voldoet aan de productrichtlijn94/9/EG en de EXIOS is zelfs gecertificeerd voor gebruik op plaatsen waar ontploffings-gevaar heerst (IECEx & ATEX 95).Compound BarrierSinds kort is er ook een zogenoemde ‘Compound Barrier’-uitvoering van de HummelEXIOS kabelwartels verkrijgbaar. Bij de levering van deze EXIOS uitvoering is een kneed-bare en thermohardende kunststof epoxy bijgevoegd, die elke afzonderlijke adervan elke kabel na uitharding volkomen van de omgeving isoleert.Deze Compound Barrier kunt u zelf op een veilige en eenvoudige manieraanbrengen. Na het uitharden zit heel de zaak potdicht, en dat blijft ook zo.SchemaHieronder ziet u een stroomschema waaruit u kunt opmaken of de bekabelingvan uw behuizing volgens de geldende wettelijke normen moet worden voorzienvan een industriële wartel voor gevaarlijke omgevingen. De nieuwe EXIOS Barrier beschikt over alle technische kenmerken die ook op de reguliere EXIOS wartels aanwezig zijn, zoals een ultraro- buuste constructie, het gepaten- teerde Hummel klemsysteem en de innovatieve "Interlocking armour core", die voorkomt dat tijdens mon- tagewerkzaamheden torsiebelastin- gen ontstaan. Alle informatie over de nieuwe reeks gecertificeerde Hum- mel kabelwartels voor optimale vei- ligheid en compatibiliteit vindt u in de actuele Hummel productcatalogus (HK18).12 RITTALactueel 04/12
 13. 13. Optimale energie-efficiëntie, betrouwbaarheid en levensduurRittal ‘Blue e’ koelaggregatenDe nieuwe Rittal koelaggregaten Innovaties Tenslotte implementeerde Rittal devan de “Blue e” generatie, met een Om dit mogelijk te maken nam Rittal elk zogenoemde Eco-Mode-besturing,koelvermogen van 500 tot 4000 Watt, afzonderlijke onderdeel in de bestaande ofwel een start/stop-systeem voor venti-maken energiebesparingen tot aggregaten nauwkeurig onder de loep en latoren: als de interne ventilator niet45% mogelijk. Praktijkresultaten optimaliseerde de productontwikkelaar de permanent hoeft te draaien, wordt dezeuit de Duitse automobielindustrie werking van alle afzonderlijke componen- automatisch uitgeschakeld om energie-(zie kader), leveren het overtui- ten, van de condensor en de verdamper kosten te besparen.gende bewijs: Rittal “Blue e” koel- tot de koellamellen. Vervolgens ver-aggregaten bieden een ongekend nieuwde Rittal ook nog de ventilatortech- Omdat Rittal het gebruik van duurzamehoge energie-efficiëntie en betrouw- niek: alle Rittal “Blue e” koelaggregaten koelaggregaten wil bevorderen ontvangtbaarheid en een zeer lange levens- maken nu gebruik van slijt-, vonk- en elke klant die een koelaggragaat metduur. storingsvrije EC-technologie (electronic micro-controller bestelt automatisch en commutation). Diverse geïntegreerde zonder meerprijs de nieuwste “Blue e” Hall-sensoren detecteren de actuele posi- uitvoering. Maakt u nog geen gebruik tie van de rotorbladen en maken een van Rittal “Blue e” koelaggregaten? traploze elektronische regeling mogelijk Bereken dan uw jaarlijkse besparings-Uw jaarlijkse besparingswinst op: die garant staat voor een zeer hoog ren- winst op: www.rittal.nl/blue-e.www.rittal.nl/blue-e dement over het gehele toerengebied. De terugverdientijd van een Rittal “Blue e” koelaggregaat is afhankelijk van het gebruik maar is steevast korter dan u wellicht verwacht. Op de website van Rittal vindt u een online-calculator waar- mee u de terugverdientijd van alle “Blue e”- producten kunt berekenen. Daimler AG in Sindelfingen testte de Rittal koelaggregaten van de “Blue e”-generatie gedurende elf maan- den in de praktijk. De aggregaten met een koelvermo- gen van duizend watt verbruikten in vergelijking met een standaard koel- aggregaat in totaal tot 45% minder energie! RITTALactueel 04/12 13
 14. 14. U moet de groe(n)ten van HAK hebben HAK realiseert optimale hygiëne met Hygienic DesignWe kunnen het ons nauwelijks meervoorstellen, maar onze vooroudersaten hun rode bieten alleen in delente. Doperwten kwamen alleenin de zomer op tafel en in dewinter moesten zij het doen metboerenkool, witlof of koolraap.Dat veranderde pas in 1795, toenNicolaas Appert, zoon van eenherbergier uit het Franse plaatsjeChâlons-sur-Marne, besloot om aaneen wedstrijd voor jonge uitvindersdeel te nemen. De jonge Nicolasverhitte groente in glazen potten ensloot deze vervolgens luchtdicht af.Zo ontdekte hij een nieuwe maniervan conserveren die sindsdienbekend staat als ‘wecken’.In een fabriek in het Brabantse Giessen Rittal Hygienic Design behuizing. “Eenpast voedselproducent HAK deze natuur- bewuste keuze voor optimale hygiëne”, HAK doneert jaarlijks circa 700.000lijke conserveringsmethode al 60 jaar op aldus Leendert Blokland, die als Teamlei- potjes groenten aan Voedselbankenindustriële schaal toe. Vorig jaar produ- der Technische Dienst verantwoordelijk is Nederland. De Voedselbankenceerde HAK hier 125 miljoen eenheden voor een vlekkeloze werking van de pro- hebben aangegeven blij te zijn metglazen potten en blikconserven. Een van ductielijnen. Blokland: “Onze appels de aanvulling op het voedselpakketde belangrijkste machines in de fabriek mogen dan uit heel Europa komen en met een langer houdbaar productvoorziet de groenten in de glazen potten onze witte bonen halen we zelfs uit als de groenten van HAK.van een opgiet met kruiden die bijdraagt Canada en China, maar veel groenten vanaan het behoud van de smaak. Deze HAK groeien nog steeds gewoon in demachine wordt aangestuurd vanuit een Hollandse grond. Dat betekent dat de Wie zaait zal oogsten productielijnen tijdig klaar moeten zijn Om in elk seizoen zeker te zijn van lekkere voor het verwerken van de wisselende en gezonde groente investeert HAK in HAK is een van de meest vooruit- seizoensgroenten. Het moge dus duidelijk kwalitatief hoogwaardig zaaigoed. Jaar- strevende en innovatieve levens- zijn dat we volledig op ons materiaal moe- lijks bestelt HAK bij diverse leveranciers middelenproducenten in ons land. ten kunnen vertrouwen. Daarom werken grote hoeveelheden zaaigoed van uiteen- Zo begon het bedrijf bijvoorbeeld we al meer dan twintig jaar met producten lopende rassen en adviseren de groente- zeven jaar geleden met de ontwik- van Rittal, want die zijn betrouwbaar en en fruitexperts van HAK de agrariërs bij keling van de 1-2-open deksel: hoogwaardig. Dankzij ons goede contact het realiseren van een goede oogst. Zo een nieuwe vinding die voorgoed met Rittal werden we ook tijdig gewezen weet HAK levensmiddelen van een con- een einde maakt aan moeizaam te op het bestaan van Rittal Hygienic stant hoogwaardige kwaliteit op de markt openen deksels. Design.” te brengen. Blokland: “Het productie- volume van 125 miljoen eenheden zal in14 RITTALactueel 04/12
 15. 15. Leendert Blokland, Teamleider Technische Dienst bij HAK 2012 met twintig miljoen eenheden wor- den verhoogd. Van maandagmorgen om zes uur tot vrijdagavond om tien uur staat de productie bij HAK geen seconde lang stil. In de nacht van vrijdag op zaterdag worden alle productielijnen gereinigd en achterstallig onderhoud vindt zoveel mogelijk in het weekend plaats. Dat is alleen mogelijk dankzij een strakke plan- ning en efficiënt technisch onderhoud. Wanneer we hier mensen ontvangen, dan wijzen we ze graag op het hoogwaardige materiaalgebruik en de voordelen van de Hygienic Design behuizing. Zo kunnen deze behuizingen bijvoorbeeld in een handomdraai grondig worden gereinigd en biedt het Hygienic Design ontwerp geen ruimte voor het ontstaan van bacte- rieën. Met het gebruik van Rittal Hygienic Design laten we zien dat alle aspecten rondom het realiseren van een optimale hygiëne hier uiterst serieus worden geno- men.” HAK zet zich in voor een verduur- zaming van het wagenpark en wil de komende jaren voor het trans- port van de producten volledig overstappen op vrachtwagens die rijden op Liquified BIO Gas. Dit biogas is afkomstig van rest- en groenteafval. Rittal Hygienic Design behuizing RITTALactueel 04/12 15
 16. 16. EPLAN Pro Panel Professional –Een 3D-droom die uitkomt EPLAN Pro Panel Professional is de ultieme software tool voor de moderne paneelbouwer. Wat begon met krachtige 3D-montageopbouw, is nu een alles-in-één “professional engineering solution” voor schakelkasten geworden. Projectplanning, 3D-opbouw, productie en montage zijn samengevoegd tot een volledig geïntegreerde oplossing.Platform-integratie Werkomgeving Pro PanelComplete integratie - Safety First!van engineering tot en met productie De gebruiker wordt voor fouten behoed door de automatischeMet EPLAN Pro Panel Professional neemt de tijdsdruk af en kun- conflictcontrole, hierbij wordt ook rekening gehouden met denen kosten bij de productie van schakelkasten sterk worden voorgeschreven inbouwafstanden. Ook de informatie voor boor-gereduceerd. De mogelijkheid om gelijktijdig te werken met gaten of uitsparingen zijn vanaf het begin in het 3D-model opge-dezelfde gegevens versnelt zowel de ontwikkeling als de produc- nomen. Naast de montageschema’s kunnen ook speciale boor-tie van de schakelkast. Dit zorgt voor lagere kosten, minder kans sjablonen worden gemaakt. Nog een belangrijk praktischop fouten en een kortere doorlooptijd. voordeel: bij het maken van stamgegevens, wordt productie-Apparaten kunnen na het ontwerp, in de elektrotechnische en informatie slechts één keer opgeslagen - zelfs voor artikelen methydraulische engineering direct worden gebruikt voor de variabele lengte zoals kabelgoten of montagerails. Wijzigingen3D-montageopbouw. Het synchroniseren van gegevens, dat aan behuizingen, deuren en montagepanelen worden eenvoudigvoorheen meestal noodzakelijk was tussen de twee betrokken overgezet naar de betreffende NC-machines. De beschikbaresystemen, is nu niet meer nodig. De functionaliteit van het interfaces naar NC-machines van Steinhauer en Kiesling zijnEPLAN Platform en meer gebruikersspecifieke programmering enkele van de voorbeelden van deze vergaande integratie in hetmet behulp van API kan maximaal van worden geprofiteerd. De productieproces.integratie gaat verder in de richting van productie, montage enaansluiting. Met directe gegevensoverdracht naar NC-machines,aderrouting en draadconfectionering wordt gedurende het com-plete productontwikkelingsproces een goed afgestemde work-flow gegarandeerd.16 RITTALactueel 04/12
 17. 17. De essentie van engineering: gegevens! Wat zou de engineering moeten beginnen zonder de juiste gege- vens? Gegevens kunnen direct van componentenfabrikanten als Rittal en Phoenix Contact komen, uit een willekeurig 3D-CAD- programma worden overgenomen (STEP interface) of geïmpor- teerd worden via diverse data portals en data-cd’s zoals RiCAD 3D waarin Rittal zijn schakelkasten in 2D en 3D formaat ter beschikking stelt. EPLAN-toebehoren zijn gericht uitgebreid en aangepast aan de specifieke vereisten voor gebruikers in de montageopbouw, inclusief componenten-knowhow en toelaat- bare combinatiemogelijkheden.3D-aderroutering Tot en met productieMeer flexibiliteit bij het routeren van 3D-aders Boorpatronen voor artikelen en patronen voor aansluitpuntenMet EPLAN Pro Panel Professional kunnen naast aders ook van aders voor apparaten zijn eenvoudig te gebruiken om debundels binnen een 3D-montageopbouw worden gerouteerd. In betreffende machines aan te sturen. Door de verbinding vaneen ruimte kunnen padnetwerken worden gedefinieerd en kun- EPLAN Pro Panel met het EPLAN Data Portal kunnen daarnaastnen verbindingen intuïtief worden gelegd, indien gewenst, onaf- componenten makkelijk in de apparatenlijst of de 3D-montage-hankelijk van de gedefinieerde kabelgoten. Als uitbreiding van het opbouw worden geïntegreerd. Een bijzonder hoogtepunt is degrote aantal mogelijkheden van de 3D-routing zijn er bereiken verbinding met specifieke componentconfiguraties, zoals ondervoor het leggen definieerbaar, die de virtuele en geautomati- andere het schakelkast klimaat-berekeningsprogramma Thermseerde bedrading, van bijvoorbeeld Lütze profielsystemen, van Rittal biedt, die naast de huidige artikelgegevens de configu-ondersteunen. De software leidt draden en kabels via de kortst ratie en het ontwerp van complete bouwgroepen en modulesmogelijke route naar schakelkastcomponenten. De resultaten ondersteunen. De artikelgegevens voor configuratie-oplossin-van deze pad- en lengte-optimalisatie slag worden vervolgens gen worden gecombineerd in het Data Portal en vervolgensteruggeschreven in het schema, dat daarmee automatisch ver- overgezet naar de EPLAN-apparatenlijst. Het resultaat: eenbeterd is. De ‘As built’ tekening komt vanaf nu overeen met de uiterst efficiënte integratie van apparaat en module in degeleverde schakelkast. 3D-montageopbouw!Rittal - The System, faster - better - worldwide RITTALactueel 04/12 17
 18. 18. Rittal RiCAD 3DEfficiënte maatwerkengineering aatwerkengineeringAlles begint met het juiste gereedsch ste gereedschap. hap.Ontwikkelaars, planners en spaneelbouwers weten dat. Zijweten ook dat technisch heel chveel mogelijk is, mits de planning emaar klopt. Daarom werken zij erkenbij voorkeur met tools die eenechte bijdrage leveren aan hetproductieproces, zoals desoftwaretool RiCAD 3D - van ontwerp ptot engineering en van planning totconstructie - het beste gereedschapvoor een ultieme controle. ole.Hoe werkt het? gecorrigeerd moeten worden. Nooit meer i d t d N it CP-C, CP-S, CP-L en CP-XL zijn geïnte- CP C CP S CP L CP XL ij ï tVia de componentenbibliotheek heeft de otheek verlies van data en logische verbanden en greerd in RiCAD 3D. Dit geldt ook voor debouwer direct toegang tot de originele nooit meer tijdrovende conversiewerk- Rittal stroomrailsystemen RiLine60 en2- en 3-dimensionale productgegevens. d t zaamheden. RiCAD 3D maakt een nauwe h d kt Ri4Power, k l Ri4P koelaggregaten, filt t filterventilato- til tAlle constructielijsten zijn als generieke vervlechting mogelijk tussen hardware- ren, warmtewisselaars en verwarmingengegevens voor alle gangbare CAD-syste- systemen (voor kasten en interieur- ten behoeve van de systeemklimatisering.men zoals AutoCAD, Autodesk Inventor, opbouw) en de planning en constructie Maar ook IT-oplossingen zijn met syste-Pro/E en Solid Works beschikbaar. De van productieprocessen. Ook EPLAN men als networking en serverracks metgegevens van Rittal kunnen door middel ProPanel, de planningssoftware voor het systeemcomponenten vertegenwoordigd.van “drag&drop” intussen in 80 CAD- bouwen van schakelkasten, kan gege-systemen worden geïntegreerd. Uiteraard vens uit RiCAD 3D integreren Gratis beschikbaarwordt de bibliotheek voortdurend uitge- De online CAD-componentenbibliotheekbreid en aan de huidige stand van de Wat zit erin? RiCAD 3D vindt u op: www.rittal.com.techniek aangepast. Het databestand is standaard gevuld met Als u na het downloaden de CAD-teke- de Rittal schakelkastsystemen TS 8, AE, ning de Rittal kasten live in 3D wilt zien,Wat levert het op? CM, KS en KL, ook in de rvs-uitvoeringen. vraag dan de kosteloze RiCAD 3D bril aanHet gebruik van RiCAD 3D leidt snel tot Ook de bedieningsbehuizingen Comfort- bij ons Client Center. Per telefoon 0316-efficiëntere engineeringsprocessen en Panel en Optipanel met de individueel 591660 of per mail sales@rittal.nl.levert daarmee direct productiviteitswinst planbare en inzetbare draagarmsystemenop. RiCAD 3D maakt een snelle en veiligeuitwisseling van gegevens mogelijk waar-door de ware kracht van CAD- en CAE-engineeringstools wordt benut. De tijd-winst is aanzienlijk: nooit meer een halvedag engineeren om de mechanischeopbouw en uitsparingsmaten van scha-kelkasten te bepalen en schakelschema’sen stuklijsten samen te stellen. Met RiCAD3D neemt dit alles geen uren, maar minu-ten in beslag. Nooit meer fouten in hetontwerp als gevolg van handmatige pro-ductie die later bij de montage weer18 RITTALactueel 04/12
 19. 19. Rittal CMC IIIGrote voordelen voor IT én industrieSteeds meer industriële organisaties CMC III - praktisch monitoren in Compact & Flexibelonderkennen de voordelen van preven- de industrie De CMC III Processing Unit (PU) is ooktieve monitoring. Zo is toegangsbewaking De nieuwe generatie van het Rittal bewa- beschikbaar in een compacte uitvoeringvan behuizingen cruciaal voor een opti- kingssysteem CMC is nu optimaal toege- die geschikt is voor vier sensoren/CAN-male veiligheid in industriële omgevingen rust voor gebruik in schakel- en bestu- bus units. Voor elk afzonderlijke onderdeelen is monitoring ook nodig voor het reali- ringskasten, want CMC III is voorzien van dat gemonitord wordt kunt u instellen ofseren van een efficiënte klimaatbeheer- een geïntegreerde OPC-server (Open deze een alarmering moet afgeven of metsing van kasten en behuizingen. Daarbij Packaging Convention) die compatibel is een simpele melding kan volstaan. Despeelt monitoring een onmisbare rol bij met 99 procent van alle bedieningsyste- opname in het netwerk en de configuratiehet detecteren van knelpunten en het men. Een andere innovatie is de omscha- en inbedrijfstelling van de CMC III zijn een-minimaliseren van elektriciteitsverbruik. In keling naar CAN-bussen (Controller Area voudig uit te voeren met een laptop encombinatie met bijvoorbeeld moderne Network): deze zijn geïntegreerd in de USB-aansluiting. De temperatuursensorEC-ventilatortechnologie biedt monitoring centrale processing unit en in de intelli- voor het bewaken van het klimaat in denieuwe mogelijkheden voor energiebe- gente Rittal-sensoren. De CAN-bussen- behuizing en een infraroodsensor voor hetsparende maatregelen. Daarnaast wor- soren zijn niet zoals gewone I/O-units monitoren van de stand van de deur zijnden industriële componenten steeds intel- allemaal afzonderlijk op de centrale pro- standaard in de centrale processing unitligenter. Hedendaagse automaten, cessing unit aangesloten, maar onderling geïntegreerd. Andere functies zoals eenregelaars en I/O’s geven waardevolle serieel gekoppeld. Daardoor hebben So-bus voor het meten van energie, lucht-informatie door waarmee dreigende sto- gebruikers van de nieuwe CMC III slechts vochtigheid, luchtstroom, drukverschil ofringen vroegtijdig kunnen worden voorko- een beperkt aantal componenten nodig spanningen kunnen naar eigen inzichtmen. Door te monitoren verlengt u de om een maximaal aantal meldcontacten worden toegevoegd. De processing unitlevensduur van uw industriële componen- te monitoren. De CMC III standaarduit- kan bovendien in het frame van de scha-ten, minimaliseert u de uitval, realiseert u voering beschikt over een SD-slot voor kelkast worden bevestigd, waardoor geenaanzienlijke energiebesparingen en maxi- extra dataopslag en een USB-aansluiting ruimte op de montageplaat wordt ingeno-maliseert u de betrouwbaarheid van uw voor het plaatsen van geheugensticks en men.industriële processen. heeft aansluitingen voor 32 sensoren of 16 CAN-bus aansluitunits met 8 ingangen per unit (totaal van 128 digitale ingangen). RITTALactueel 04/12 19
 20. 20. FAQ op www.rittal.nl Onze website is sinds kort uitgebreid met een FAQ functie. Hier vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen van onze klanten. De vragen zijn ingedeeld in productcategoriën, maar er is ook een algemene zoekfunctie binnen de FAQ-pagina aanwezig. Daarnaast kunt u natuurlijk ook altijd nog contact opnemen met onze medewerkers op het Client Center, zij helpen u graag verder. Zij zijn bereikbaar op (0316) 59 16 60 of per email sales@rittal.nlParkeergarage van de toekomstWij zijn vier studenten van het Rijn weg kan rijden.IJssel in Arnhem die de opleiding Voor dit project hebben wij gekozen omEngineering niveau 4 volgen. Twee een schaalmodel van 1:18 te gebruiken.van ons hebben affiniteit met elek- Vanuit school hebben wij een budget vantrotechniek en twee hebben affiniteit € 2800 euro gekregen. Met dit geld moe-met werktuigbouwkunde. Momenteel ten wij alle materialen aanschaffen zoalszitten wij in het vierde leerjaar en zijn aluminium profielen en elektronischewij bezig met een eindproject: een componenten.parkeergarage van de toekomst. Tijdens ons bezoek aan de beurs Elektro-Een parkeergarage van de toekomst techniek 2011, kwamen wij in contacthoudt in dat een bestuurder zijn auto aan- met Jan Hartman, Product Manager bijbiedt waarna deze automatisch zonder Rittal. Dankzij Rittal hebben wij detussenkomst van personen weggezet beschikking gekregen over een behuizingwordt. Wanneer de bestuurder de auto met toebehoren. Wij zijn hier erg blij meeweer nodig heeft, dan wordt deze auto- omdat we hierdoor beter uitkomen metmatisch opgehaald, zodat de bestuurder ons budget. Jeff van Marle, Frank Knelissen, Yorick van Dijk, Tim Schoolderman (v.l.n.r.) Colofon Dit is een uitgave van RITTAL BV Hengelder 56 Postbus 246, 6900 AE Zevenaar telefoon: (0316) 59 16 60 Redactie René Bourgonje (eindredactie) Marjan Brouwer Vormgeving, opmaak en druk Coers & Roest Ontwerpers BNO | Drukkers Arnhem RITTAL ACTUEEL wordt gedrukt op FSC-gecertificeerd papier wordt verpakt in milieuvriendelijk folie 04/12

×