Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
L/O/G/O 
PHƯƠNG THỨC NHỜ THU TRƠN 
www.trungtamtinhoc.edu.vn 
www.themegallery.com
www.trungtamtinhoc.edu.vn 
NỘI DUNG 
I. TỔNG QUAN 
• KHÁI NIỆM 
• CÁC LOẠI CHỨNG TỪ LIÊN QUAN 
• ƯU NHƯỢC ĐIỂM VÀ ĐIỀU KIỆ...
www.trungtamtinhoc.edu.vn 
I. TỔNG QUAN 
1. KHÁI NIỆM NHỜ THU TRƠN (Clean Collection) 
Là một hình thức thanh toán nhờ thu...
www.trungtamtinhoc.edu.vn 
I. TỔNG QUAN 
2. CÁC LOẠI CHỨNG TỪ LIÊN QUAN 
 Chứng từ thương mại : Hóa đơn thương mại , vận ...
www.trungtamtinhoc.edu.vn 
I. TỔNG QUAN 
3. ƯU NHƯỢC ĐIỂM VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG 
 Ưu điểm : Thủ tục đơn giản , ít tốn kém ...
www.trungtamtinhoc.edu.vn 
II. NGHIỆP VỤ 
1. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ NHỜ THU TRƠN 
NH NHẬN ỦY THÁC 
NHỜ THU 
Remitting Bank 
N...
www.trungtamtinhoc.edu.vn 
II. NGHIỆP VỤ 
 Chú thích: 
1. Nhà XK chuyển giao hàng hoá và bộ chứng từ cho nhà NK. 
2. Nhà ...
www.trungtamtinhoc.edu.vn 
II. NGHIỆP VỤ 
Ví dụ minh họa : Ngày 19.08.2013 Rinleo Group xuất khẩu một lô hàng điện tử 
qua...
Chấp nhận thanh toán 
1. Tức là Rinleo Group sau khi giao trực tiếp hàng hóa cho bên Microsoft đồng thời sẽ 
www.trungtamt...
Từ bước 1 đến bước 4 không đổi 
5.Nếu Micosoft không thanh toán/ không chấp nhận thanh toán sẽ báo cho ngân hàng 
của mình...
www.trungtamtinhoc.edu.vn 
II. NGHIỆP VỤ 
2. RỦI RO TRONG THỰC HIỆN 
Rủi ro chủ yếu của nhà xuất khẩu bao gồm : 
 Ngân hà...
www.trungtamtinhoc.edu.vn 
II. NGHIỆP VỤ 
2. RỦI RO TRONG THỰC HIỆN 
Rủi ro đối với nhà nhập khẩu : 
 Rủi ro có thể phát ...
L/O/G/O 
Thank You! 
Add Your Company Slogan 
www.trungtamtinhoc.edu.vn
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Phuong thuc thanh toan quoc te
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

3

Share

Download to read offline

Phương thức nhờ thu trơn

Download to read offline

:)

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Phương thức nhờ thu trơn

 1. 1. L/O/G/O PHƯƠNG THỨC NHỜ THU TRƠN www.trungtamtinhoc.edu.vn www.themegallery.com
 2. 2. www.trungtamtinhoc.edu.vn NỘI DUNG I. TỔNG QUAN • KHÁI NIỆM • CÁC LOẠI CHỨNG TỪ LIÊN QUAN • ƯU NHƯỢC ĐIỂM VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG II. NGHIỆP VỤ • QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ • RỦI RO KHI THỰC HIỆN
 3. 3. www.trungtamtinhoc.edu.vn I. TỔNG QUAN 1. KHÁI NIỆM NHỜ THU TRƠN (Clean Collection) Là một hình thức thanh toán nhờ thu, trong đó người XK uỷ nhiệm cho ngân hàng phục vụ mình , thu hộ tiền ở người NK, chỉ căn cứ vào chứng từ do mình lập ra. Toàn bộ các chứng từ TM, do người XK chuyển giao trực tiếp cho người NK , không thông qua trung gian ngân hàng.
 4. 4. www.trungtamtinhoc.edu.vn I. TỔNG QUAN 2. CÁC LOẠI CHỨNG TỪ LIÊN QUAN  Chứng từ thương mại : Hóa đơn thương mại , vận đơn và các loại giấy chứng nhận liên quan đến hàng hóa  Chứng từ tài chính : Hối phiếu , kỳ phiếu , séc hoặc các phương tiện tương tự khác sử dụng trong việc chi trả , thanh toán tiền
 5. 5. www.trungtamtinhoc.edu.vn I. TỔNG QUAN 3. ƯU NHƯỢC ĐIỂM VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG  Ưu điểm : Thủ tục đơn giản , ít tốn kém , tiết kiệm chi phí .  Nhược điểm : Không đảm bảo quyền lợi cho người bán , vì việc thanh toán phụ thuộc hoàn toàn vào ý muốn người mua , tốc độ thanh toán chậm và ngân hàng chỉ đóng vai trò trung gian đơn thuần.  Điều kiện áp dụng : chỉ áp dụng trong trường hợp người bán và người mua tin tưởng lẫn nhau hoặc có quan hệ liên doanh với nhau giữa công ty mẹ , công ty con hoặc chi nhánh của nhau . Hoặc sử dụng trong trường hợp thanh toán về dịch vụ có liên quan đến xuất khẩu hàng hóa hoặc thanh toán cước phí vận tải , bưu điện , bảo hiểm , hoa hồng , lợi tức ….
 6. 6. www.trungtamtinhoc.edu.vn II. NGHIỆP VỤ 1. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ NHỜ THU TRƠN NH NHẬN ỦY THÁC NHỜ THU Remitting Bank NH THU HỘ Presenting Bank NGƯỜI NHẬP KHẨU Importer NGƯỜI XUẤT KHẨU Exporter 6 1 7 2 3 4 5
 7. 7. www.trungtamtinhoc.edu.vn II. NGHIỆP VỤ  Chú thích: 1. Nhà XK chuyển giao hàng hoá và bộ chứng từ cho nhà NK. 2. Nhà XK lập hối phiếu đòi tiền và Thư uỷ nhiệm gởi ngân hàng Chuyển giao nhờ thu hộ tiền ở nhà NK. 3. Ngân hàng Chuyển giao chuyển hối phiếu qua ngân hàng XK, nhờ thu tiền người NK. 4. Ngân hàng xuất trình đòi tiền nhà NK.(Theo thỏa thuận D/A hoặc D/P) 5. Nhà NK thanh toán tiền. Hay từ chối thanh toán 6. Chuyển tiền qua ngân hàng chuyển giao.hoặc thông báo NK từ chối trả tiền 7. Ngân hàng Chuyển giao thanh toán tiền cho nhà XK. Hoặc thông báo nhà NK từ chối trả tiền
 8. 8. www.trungtamtinhoc.edu.vn II. NGHIỆP VỤ Ví dụ minh họa : Ngày 19.08.2013 Rinleo Group xuất khẩu một lô hàng điện tử qua bên mỹ cho Microsoft trị giá lô hàng là 100 triệu USD chưa bao gồm thuế và chi phí bốc dỡ , hai bên thõa thuận thanh toán bằng hình thức nhờ thu trơn . NH NHẬN ỦY THÁC NHỜ THU Remitting Bank NH THU HỘ Presenting Bank Microsoft Importer Rinleo Group Exporter 6 1 7 2 3 4 5
 9. 9. Chấp nhận thanh toán 1. Tức là Rinleo Group sau khi giao trực tiếp hàng hóa cho bên Microsoft đồng thời sẽ www.trungtamtinhoc.edu.vn giao cả bộ chứng từ hàng hóa cho Microsoft . 2. Sau đó Rinleo Group sẽ gửi hối phiếu đòi nợ cho ngân hàng đại diện bên mình yêu cầu ngân hàng thu hộ tiền hàng cho mình . 3. Sau khi ngân hàng tiếp nhận hồ sơ bao gồm hối phiếu nhờ thu , bộ chứng từ hàng xuất khẩu . Ngân hàng tiếp nhận chứng từ và đóng dấu đã nhận vào hồ sơ “RECEIVED” sau khi kiểm tra các chứng từ hoàn thiện bộ hồ sơ nhờ thu , gửi chứng từ và xử lý thông tin . 4. Ngân hàng đại diện Microsoft sau khi tiếp nhận và kiểm tra bộ hồ sơ nhận từ ngân hàng nước ngoài , sẽ thông báo cho khách hàng của mình-Micosoft nêu rõ giá trị bộ chứng từ nhờ thu và điều kiện thanh toán . 5. Nếu Micosoft thanh toán/chấp nhận thanh toán sẽ báo cho ngân hàng của mình . 6. Ngân hàng tiến hành hạch toán , thu phí gửi lệnh thanh toán của Micosoft cho ngân hàng xuất khẩu bằng cách ghi có vào tài khoản tiền gửi của Micosoft sau đó lưu hồ sơ . 7. Ngân hàng đại diện của Rinleo Group sau khi nhận thông báo thanh toán/ chấp nhận thanh toán sẽ báo cáo cho khách hàng của mình bằng cách ghi nợ vào tài khoản tiền gửi của Rinleo Group , lưu hồ sơ
 10. 10. Từ bước 1 đến bước 4 không đổi 5.Nếu Micosoft không thanh toán/ không chấp nhận thanh toán sẽ báo cho ngân hàng của mình . 6.Ngân hàng tiến hành hạch toán , sẽ thông báo cho ngân hàng đại diện Rinleo Group về việc Micosoft từ chối trả tiền. 7.Ngân hàng đại diện của Rinleo Group sau khi nhận thông báo Micosoft từ chối trả tiền , thông báo cho Rinleo Group về việc Micosoft từ chối trả tiền. www.trungtamtinhoc.edu.vn Không chấp nhận thanh toán
 11. 11. www.trungtamtinhoc.edu.vn II. NGHIỆP VỤ 2. RỦI RO TRONG THỰC HIỆN Rủi ro chủ yếu của nhà xuất khẩu bao gồm :  Ngân hàng chỉ đóng vai trò trung gian trong thanh toan không thể khống chế nhà nhập khẩu  Nếu nhà nhập khẩu bị vỡ nợ thì nhà xuất khẩu chẳng bao giờ nhận được tiền thanh toán  Nếu năng lực của nhà nhập khẩu yếu kém thì việc thanh toán sẽ dây dưa , châm trễ và tốn kém.  Nếu nhà nhập khẩu chủ tâm lừa đảo , vẫn nhận hàng nhưng từ chối thanh toán , hoặc từ chối chấp nhận thanh toán.  Nếu nhà nhập khẩu không nhận hàng , không trả tiền thì nhà xuất khẩu phải nhận hàng về gây tốn chi phí vận chuyển bảo quản hàng hóa cho phía nhà xuất khẩu.  Đến thời hạn hối phiếu kỳ hạn nhưng nhà nhập khẩu không thể thanh toán hoặc không muốn thanh toán .(do tình hình tài chính , tình hình kinh doanh trở nên xấu đi hay nhà nhập khẩu chủ tâm muốn lừa đảo ) thì nhà xuất khẩu có thể kiện ra tòa nhưng rất tốn kém và không phải lúc nào cũng thu được tiền
 12. 12. www.trungtamtinhoc.edu.vn II. NGHIỆP VỤ 2. RỦI RO TRONG THỰC HIỆN Rủi ro đối với nhà nhập khẩu :  Rủi ro có thể phát sinh khi lệnh nhờ thu đến trước hàng hóa và nhà nhập khẩu phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán hoặc chấp nhận trong khi hàng hóa không được gửi đi , hoặc đã gửi đi nhưng chưa tới nơi , hoặc khi nhận hàng hóa có thể không đúng chất lượng , chủng loại ,số lượng như đã thỏa thuận trong hợp đồng thương mại.
 13. 13. L/O/G/O Thank You! Add Your Company Slogan www.trungtamtinhoc.edu.vn
 • LinhMc4

  Jul. 3, 2018
 • NhiNguyn36

  Sep. 25, 2017
 • VanThai3

  Aug. 22, 2017

:)

Views

Total views

12,490

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

9

Actions

Downloads

74

Shares

0

Comments

0

Likes

3

×