Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Osaamisen johtaminen

1,698 views

Published on

Muutama ajatus osaamisen johtamisesta tänään ja huomenna. Asennetta ja oppimiskykyä kannattaa etsiä jo rekrytointivaiheessa ja osaaminen ymmärtää laajasti koko uran ajan.

Published in: Business

Osaamisen johtaminen

 1. 1. OSAAMISESTA - JA SEN JOHTAMISESTAKINRIITTA LUMME-TUOMALA Page 1
 2. 2. Globaali talous Janne Tienari & Susan  Meriläinen: Johtaminen ja  organisoin/ globaalissa  taloudessa, WSOYpro 2009. 
 3. 3. VIISI VOIMAA(LYNDA GRATTON, ”THE SHIFT”, 2011   eknologia T   lobalisaatio G   emografia D ja pitkäikäisyys   hteiskunta Y   nergiaresurssit E
 4. 4. ” Tony O’Driscoll, Fuqua School of Business, Duke University: Tämän päivän organisaatioiden ekosysteemissä informaatio on valuuttaa, ihmiset ovat senkuljetusvälineitä, keskustelu siirtää sitä paikasta toiseen ja yhteisluominen ja kollaboraatio ovat arvon luomisen mekanismeja.
 5. 5. Page 6 Nimi (Footer)Esityksen otsikko (Footer Date)
 6. 6. Organizations committedto improving the worldachieve more than thosewith a vision to just beatthe competition….Logan, King and Fischer-Wright, 2008
 7. 7. INTOHIMON KAAVA?SYVÄ INNOSTUS =TEHTÄVÄN ASIAN MERKITYS XOMA MAHDOLLISUUS VAIKUTTAA SIIHEN
 8. 8. TYÖN IMU (JARI HAKANEN)”Työn imu kuvaa myönteistä ja suhteellisenpysyvää tilaa, johon liittyvät muun muassatarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen.Hyvässä työssä ja työyhteisössä työn voimavarattyydyttävät inhimillisiä perustarpeita jasynnyttävät sitä kautta työn imua”, dosentti JariHakanen kertoo.Työn imua edistävät mm. työn itsenäisyys,yhteisöllisyys esimerkiksi palautteena,arvostuksena, yhteistyönä ja vuorovaikutuksena jatyössä pärjääminen: työn tulosten näkeminen,monipuoliset mahdollisuudet hyödyntääosaamistaan ja kehittyä edelleen.
 9. 9. TYÖN KUUSI MUUTOSTAPANZAR, HALAVA KULUTTAJAKANSALAISET TULEVAT 2010  ineaarisesta L purskeiseen  arpeista haluihin T  mmattilaisuudesta säännölliseen uusnoviisiuteen A  irheettömästi toimivista prosesseista kokeiluportfolioon V  ontrollista transparenssiin K  otimarkkina-ajattelusta maantiederiippumattomaan Kmahdollisuuksien kapitalisointiin
 10. 10. LINEAARISESTA EPÄLINEAARISEENYKSINKERTAISESTA MONIMUTKAISEEN Yksinkertainen Monimutkainen Johtaja Crowdsourcing* Asiantuntija Verkostot Organisaatio Tarkoitus ja konkretia Tieto Intohimo Tehokkuus Intuitio Raportointi Tiedon jakaminen ja uudenlaisen tiedon 11 tuottaminen * Yleisöosallisuus yhdessä
 11. 11. ORGANISAATIO 2.0 Tiedon jakaminen Kommunikointi blogien, podcastien jne. avulla Kollektiivinen päätöksenteko Tiedon luominen Tiedon jalostaminen Uudenlaiset rakenteet Toisenlainen kontrolli; työn tuloksia, ei läsnäoloa, mitataan Uudenlaiset sopimukset työnantajan ja työntekijän välillä
 12. 12. TÄMÄN HETKEN JOHTAMISEN HAASTEET Lisääntyvä Globalisaatio ja Suuret ikäluokat Jatkuva muutos monimutkaisuus kiristyvä kilpailu eläkkeelle Uuden sukupolven Uudenlainen Monimuotoisuuden Eettisyyden uudenlaiset arvot kilpailu johtaminen vaatimus Työkalut Vaatimukset Tunneälyn kasvava Kestävä kehitys muokkaavat innovatiivisuuteen merkitys johtamista ja luovuuteen Merkityksen Johtaminen Autenttisuus, Itsensä johtaminen johtaminen ja symbolien avulla läpinäkyvyys… hallinta
 13. 13. UUDET JOHTAMISEN KOMPETENSSIT  Heikkojen signaalien kuuleminen ja ymmärtäminen  Monimutkaisuuden ymmärtäminen ja sen yksinkertaistaminen toiminnaksi  Sosiaalisten ja muiden makrotrendien laaja-alainen ymmärrys  Intuitiivinen asioiden arviointikyky  Yhteistyö kaikissa muodoissaan  Perinteisen viisauden haastaminen  Ihmisen käyttäytymisen ymmärtäminen ja halu “tulla vastaan”  Rehellisyys/autenttisuus ja korkea etiikka 15
 14. 14. 5 MINDS FOR THE FUTURE(HOWARD GARDNER, 2008)1. Erityisosaamisalue The Disciplined Mind2. Synteesin tekeminen The Synthesizing Mind3. Luovuus The Creating Mind4. Kunnioitus muita kohtaan The Respectful Mind5. Eettisyys The Ethical Mind
 15. 15. 17
 16. 16. Meaning CompetenceRelational Academic ActionCompetence Competence Competence Change Competence
 17. 17. EMOTIONAL CAPITAL SELF MANAGEMENT Self Control Self Confidence Self Reliance SOCIAL SOCIAL SKILLS AWARENESS Empathy Relationship LEADERSHIP skills PERFORMANCE ADAPTABILITY SELF AWARENESS Adaptability Self knowing Optimism Straightforwardness Self Actualization
 18. 18. INTUITIO – KOMPASSIFRANCIS P. CHOLLE 2011 Järki (Reason) NW Luode NE Koillinen Leikki (Play) Tulokset (Results) SW Lounas SE Kaakko Vaistot (Instincts)
 19. 19. ATTRACT AND RETAIN”Talented workers joincompanies and stay therebecause they believe they learnfaster and better than theywould in other companies.”John Seely Brown, John Hagel, Lang DavisonThe Power of Pull
 20. 20. VOITTAJAJOUKKUE Page 22 Nimi (Footer) Esityksen otsikko (Footer Date)
 21. 21. DEBORAH ANCONA, MIT
 22. 22. PETER GILROY, CEO KENT COUNTYCOUNCIL ”The next generation, as natives of the digital world, will have revolutionary implications for politics, the public sector and the way we do business. The citizen will drive change and bring social revolution, not evolution.”
 23. 23. Twitter RiittaLTAaltoEE Blogger

×