Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vesilinnustajan eettiset ohjeet_2015

23,592 views

Published on

Vesilinnustajan eettiset ohjeet.

Published in: Education
  • Login to see the comments

Vesilinnustajan eettiset ohjeet_2015

  1. 1. Vesilinnustajan EETTISET OHJEET
  2. 2. Harjoittele ampumista ennen metsästyskauden alkua ja ammu vain itsellesi varmoilta etäisyyk- siltä. Varmista tausta ennen laukausta ja vältä matalalle suuntautuvia laukauksia. Ammu vain tunnistamiasi met- sästettäviä vesilintuja. Tarkkaile ja tunnista lintuja metsästys- alueellasi jo ennen metsästys- kautta. Metsästäessäsi ota huomioon kesä- mökit, asutus, kotieläimet ja muut metsästäjät. Käytä harkintaa saaliin määrässä. Vesilintunaaraat ovat paikka- uskollisia pesijöitä. 2
  3. 3. Käytä metsästyksessä noutavaa koiraa aina kun se on mahdollis- ta. Tee kaikkesi haavoittuneen vesilinnun löytämiseksi. Lopeta metsästys hyvissä ajoin ennen pimeää, sillä hämärässä lajintunnistus vaikeutuu. Käsittele saalistasi arvostaen ja käytä se mahdollisimman tark- kaan hyväksi ruokana. Osallistu riistanhoitotöihin, vesi- lintuarviointeihin ja pienpetojen pyyntiin. Kerää hylsyt ja muut roskat talteen ja tuo pois maastosta. 3
  4. 4. © Suomen riistakeskus 2015 www.riista.fi Kuvat: Hannu Huttu Ulkoasu: Viestintätoimisto Konttuuri Vesilinnustus on suosittu metsästysmuoto, johon osallistuu Suomessa vuosittain noin 90 000 metsästäjää. Vesilinnustajan eetti- set ohjeet muistuttavat metsästäjiä hyvistä käytännöistä.

×