Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

Metsastyksenjohtajan perustaidot koulutusppt 2018 08 Slide 1 Metsastyksenjohtajan perustaidot koulutusppt 2018 08 Slide 2 Metsastyksenjohtajan perustaidot koulutusppt 2018 08 Slide 3 Metsastyksenjohtajan perustaidot koulutusppt 2018 08 Slide 4 Metsastyksenjohtajan perustaidot koulutusppt 2018 08 Slide 5 Metsastyksenjohtajan perustaidot koulutusppt 2018 08 Slide 6 Metsastyksenjohtajan perustaidot koulutusppt 2018 08 Slide 7 Metsastyksenjohtajan perustaidot koulutusppt 2018 08 Slide 8 Metsastyksenjohtajan perustaidot koulutusppt 2018 08 Slide 9 Metsastyksenjohtajan perustaidot koulutusppt 2018 08 Slide 10 Metsastyksenjohtajan perustaidot koulutusppt 2018 08 Slide 11 Metsastyksenjohtajan perustaidot koulutusppt 2018 08 Slide 12 Metsastyksenjohtajan perustaidot koulutusppt 2018 08 Slide 13 Metsastyksenjohtajan perustaidot koulutusppt 2018 08 Slide 14 Metsastyksenjohtajan perustaidot koulutusppt 2018 08 Slide 15 Metsastyksenjohtajan perustaidot koulutusppt 2018 08 Slide 16 Metsastyksenjohtajan perustaidot koulutusppt 2018 08 Slide 17 Metsastyksenjohtajan perustaidot koulutusppt 2018 08 Slide 18 Metsastyksenjohtajan perustaidot koulutusppt 2018 08 Slide 19 Metsastyksenjohtajan perustaidot koulutusppt 2018 08 Slide 20 Metsastyksenjohtajan perustaidot koulutusppt 2018 08 Slide 21 Metsastyksenjohtajan perustaidot koulutusppt 2018 08 Slide 22 Metsastyksenjohtajan perustaidot koulutusppt 2018 08 Slide 23 Metsastyksenjohtajan perustaidot koulutusppt 2018 08 Slide 24 Metsastyksenjohtajan perustaidot koulutusppt 2018 08 Slide 25 Metsastyksenjohtajan perustaidot koulutusppt 2018 08 Slide 26 Metsastyksenjohtajan perustaidot koulutusppt 2018 08 Slide 27 Metsastyksenjohtajan perustaidot koulutusppt 2018 08 Slide 28 Metsastyksenjohtajan perustaidot koulutusppt 2018 08 Slide 29 Metsastyksenjohtajan perustaidot koulutusppt 2018 08 Slide 30 Metsastyksenjohtajan perustaidot koulutusppt 2018 08 Slide 31 Metsastyksenjohtajan perustaidot koulutusppt 2018 08 Slide 32 Metsastyksenjohtajan perustaidot koulutusppt 2018 08 Slide 33 Metsastyksenjohtajan perustaidot koulutusppt 2018 08 Slide 34 Metsastyksenjohtajan perustaidot koulutusppt 2018 08 Slide 35 Metsastyksenjohtajan perustaidot koulutusppt 2018 08 Slide 36
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

Metsastyksenjohtajan perustaidot koulutusppt 2018 08

Download to read offline

Hirvieläinmetsastyksen johtajan perustaidot

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Metsastyksenjohtajan perustaidot koulutusppt 2018 08

 1. 1. Metsästyksen johtajan perustaidot Hirvieläinmetsästyksen johtaminen
 2. 2. Koulutuksen sisältö • Metsästyksen johtaja ja tehtävät • Metsästysajat ja –tavat • Turvallinen metsästys • Aseen kuljettaminen • Metsästys yleisen tien varressa • Riistalaukauksen jälkeen • Lainsäädäntöä • Oma riista
 3. 3. Metsästyksen johtaja Metsästyslaki 30 § velvoittaa pyyntiluvan saajan nimeämään metsästyksen johtajan. • Tunnettava metsästäjien kyvyt ja taidot • Johdettavan porukan tuki Metsästyksen johtajien ansiosta Suomessa tapahtuu äärimmäisen vähän metsästysonnettomuuksia! 1.1.2018 lähtien myös suurpetometsästyksessä poikkeusluvan saajan on nimettävä metsästyksen johtaja(t) 22.8.2018 © Suomen riistakeskus 3
 4. 4. • Pyyntiluvan saajan on ennen metsästyksen alkamista ilmoitettava metsästyksen johtaja ja varajohtajat kirjallisesti rhy:lle - helpoiten Oma riista- palvelussa! • Yhteisluvan jokaiselle lupaosakkaalle ilmoitetaan johtajat • varajohtajien järjestys voidaan määrätä etukäteen ➢ valitaan henkilöt joilla on kykyä, taitoa ja ennen kaikkea halua toimia metsästyksen johtajana ➢ johtajilla oltava riistanhoitomaksu suoritettuna Metsästyksen johtaja 22.8.2018 © Suomen riistakeskus 4
 5. 5. • Valvoo henkilökohtaisesti, että turvallisuusmääräyksiä ja metsästystä koskevia säännöksiä noudatetaan • Metsästykseen osallistuva on velvollinen noudattamaan metsästyksen johtajan määräyksiä • Metsästyksen johtaja saa kieltää metsästykseen osallistumisen, jos määräyksiä/sääntöjä ei noudateta • Seuruemetsästyksessä on joko metsästyksen johtajan tai varajohtajan oltava läsnä • Seuruemetsästys = useampi kuin yksi metsästäjä • Ei koske vahtimismetsästystä Metsästyksen johtaja 22.8.2018 © Suomen riistakeskus 5
 6. 6. Suunnitella käytännön metsästystapahtumat Passitus ja passilinjat Ajometsästyksen toteuttaminen Koirien käyttö Milloin metsästetään Vahtimismetsästys Varajohtajien käyttö Viestintävälineiden käyttö Metsästyksen johtajan tehtävät 22.8.2018 © Suomen riistakeskus 6
 7. 7. Muuttuneet olosuhteet? - muutokset vuokrasopimuksissa - asutus/rakentaminen, teiden käyttö, pysäköinti… - metsästystavat ja käytännön toteutus - uudet metsästäjät 22.8.2018 © Suomen riistakeskus 7 Metsästyksen johtajan tehtävät
 8. 8. Metsästyksen johtajan tehtävät Antaa osallistuville tarvittavat määräykset metsästyksestä ja siinä noudatettavista turvallisuustoimenpiteistä • Jahdin aloituspuhuttelu (lupaehdot, suositukset, ammuttavan eläimen tunnistamisen korostaminen, vasallinen naaras: ei ammuta!) • Milloin aseen saa ladata, käyttäytyminen passipaikalla ja haukulla… • Kielletyt ampumasuunnat • Suullisesti ja kirjallisesti kaikille, myös myöhemmin tuleville ja vieraille • Tarvittaessa myös menettely villisikatilanteissa 22.8.2018 © Suomen riistakeskus 8
 9. 9. Huolehtia, että pyyntiluvan ehtoja ja metsästystä koskevia säännöksiä noudatetaan ja että orvoksi metsästystilanteessa jäänyt vasa pyritään pyytämään • Mahdollisen aikuisehdon toteutuminen • Pyyntiin liittyvät turvallisuussäännökset • Varusteet; vaatetus, aseet ja patruunat, ensiapu • Oikeus tarkastaa riistanhoitomaksu ja ampumakoe • koskee myös ulkomaalaisia metsästäjiä, joilla oltava suomalainen ampumakoetodistus ➢Voi kieltää metsästämisen, jos ei esitä • Ampuma-aseen hallussapitoluvan esittämistä metsästyksen johtaja ei voi vaatia Metsästyksen johtajan tehtävät 22.8.2018 © Suomen riistakeskus 9
 10. 10. Metsästysajat Hirvi: • Lapin maakunnassa sekä Kuusamon ja Taivalkosken kunnissa; 1.9. – 20.9.2018 ja 13.10.2018 – 31.12.2018 • Muualla maassa; vahtimalla pelloilta 1.9. – 12.10.2018 ja 13.10. – 31.12.2018 • Koko maassa; ilman koiraa 1.1.2019 –15.1.2019 – kielto ei koske koiran käyttämistä haavoittuneen eläimen jäljittämiseen • Vasallinen naaras on rauhoitettu lokakuun toiseen lauantaihin saakka lainsäädännöllä - ja sen jälkeenkin eettisillä perusteilla! • Metsäpeura; metsästysaika 29.9.2018 – 31.1.2019 22.8.2018 © Suomen riistakeskus 10
 11. 11. Valkohäntäpeura: • 29.9.2018 – 31.1.2019 ja ilman koiraa 1.2. – 15.2.2019 – kielto ei koske koiran käyttämistä haavoittuneen eläimen jäljittämiseen • sekä vahtimalla 1.9. – 28.9. – tärkeää etenkin tiheän valkohäntäpeurakannan alueella liikennevahinkojen vähentämiseksi – seurojen hyvä ottaa huomioon metsästysjärjestelyissä ja lupien jaossa jäsenille • Vasallinen naaras on rauhoitettu lainsäädännöllä 1.9. – 28.9. - ja sen jälkeen eettisillä perusteilla! • Kuusipeura; muualla kuin Lapin maakunnassa vahtimalla 1.9. – 28.9., muuten 29.9.2018 – 31.1.2019 22.8.2018 © Suomen riistakeskus 11 Metsästysajat
 12. 12. Metsästysjousi peuraeläimillä MA 20§ • Jousiasetta saa käyttää metsäkauriin, kuusipeuran, valkohäntäpeuran, metsäpeuran, muflonin ja villisian ampumiseen • Jännittämiseen tarvittava voima vähintään 180 newtonia • Nuolessa leikkaava kärki, jonka läpimitta väh. 22 mm • Oltava suoritettuna jousiampumakoe (myös metsäkauriin ja villisian metsästyksessä) • MA 22 §:n vaatimus ”oranssista tai oranssinpunaisesta” vaatetuksesta ei koske metsästäjää, joka metsästää metsästysjousella – Huom: käyttö perusteltua, jos käytetään sekä ruutiaseita että jousia passituksessa… seuruemetsästys… = Terve järki metsästyksen johtajalla käytössä 22.8.2018 © Suomen riistakeskus 12
 13. 13. Turvallisuus • Metsästys ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisille tai omaisuudelle • Ilman nimenomaista lupaa ei saa ampua 150 metriä lähempää asuttua rakennusta • Riistaeläintä ei saa ampua yleisen tien (maantie) tai rautatien yli eikä riistaeläimen tai ampujan ollessa tällaisella tiellä • Aseet lataamattomana pussissa tai lukot auki ajon päätyttyä, saalista vedettäessä ja tauoilla • Ylävartalon vaatteesta ja päähineestä ⅔ -osaa oranssia tai oranssinpunaista (ei koske rakennelman suojasta tai pelkästään jousiaseella metsästettäessä – terve järki) 22.8.2018 © Suomen riistakeskus 13
 14. 14. Tilanteiden yllätyksellisyys on osa jahdin viehätystä, mutta myös korostettava asia turvallisuuden kannalta! Turvallisuus 22.8.2018 © Suomen riistakeskus 14
 15. 15. Ampumasektori 90° 90°Kielletty sektori Kielletty sektori Velvoita jokaista selvittämään passiin asettuessaan myös naapuripassien sijainti ja kielletyt ampumasuunnat! Ampumasektori Turvallisuus 22.8.2018 15
 16. 16. • 112 Suomi -mobiilisovellus nopeuttaa avunsaantia hätätilanteessa • Soittajan tarkka sijaintitieto välittyy hätäkeskukseen automaattisesti, kun hätäpuhelu soitetaan sovelluksen kautta • Ladattavissa ilmaiseksi Android-, iPhone-, Jolla ja Windows-puhelimiin sovelluskaupoista Mobiilisovellus hätäpaikannukseen
 17. 17. Aseen ja jousen kuljettaminen ”Riistaeläintä ei saa ampua maalla kulkevasta moottorikäyttöisestä ajoneuvosta eikä sen suojasta tai välittömästi pysäyttämisen jälkeen sataa metriä lähempänä…” ➢Hyödytäänkö auton käytöstä välittömästi pysäyttämisen jälkeen? ➢ Etenkin GPS- koiraseurannassa huolellisuutta. ”…lataamattomana suojuksessa…” Suositus: lipas irti tai makasiini tyhjäksi 22.8.2018 © Suomen riistakeskus 17
 18. 18. Aseen kuljettaminen Lataamatonta metsästysasetta ja metsästysjousta saa kuljettaa suojuksessa moottorikäyttöisessä ajoneuvossa maastossa ML 35 §:n 3 mom kiellon estämättä: (4 mom) 1) jääpeitteisellä vesialueella; 2) maastoliikennelain (1710/1995) 13 §:n mukaisella moottorikelkkailureitillä ja maastoon merkityllä kulku-uralla; 3) siirryttäessä maastossa vakiintunutta kulku-uraa pitkin tieyhteyttä vailla olevalle majoituspaikalle, majoitusrakennukselle tai kiinteistölle; 4) saalista noudettaessa, ja elävänä pyytävää loukkua tai jalkanarua koettaessa; sekä 5) kuljetettaessa ampujana toimivaa henkilöä metsästyksen johtajan ennakkoon osoittamalle ampumapaikalle. - vain kuljetus määrättyyn passiin - maanomistajan lupa 22.8.2018 © Suomen riistakeskus 18
 19. 19. Aseen kanssa naapurin maalla ”Metsästysasetta tai metsästysjousta ei saa ilman luvallista tarkoitusta tai metsästysoikeuden haltijan suostumusta kuljettaa muutoin kuin lataamattomana suojuksessa sellaisella alueella, jolla henkilöllä ei ole metsästysoikeutta tai –lupaa.” • Ei koske metsästysalueeseen rajoittuvaa maantietä = yleinen tie • Huomio myös vesialueet • Lupa naapurialueen metsästyksen johtajalta 22.8.2018 © Suomen riistakeskus 19
 20. 20. Metsästys yleisen tien varressa Metsästys ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisille tai omaisuudelle • Ajo pyritään järjestämään tiestä poispäin • Liikenteen varoittaminen molemmista suunnista (myös nostettaessa saalista kyytiin) • Liikenteen estäminen on kielletty • Metsästyksestä varoittavat siirrettävät viralliset liikennemerkit sallittu (poistetaan ajon loputtua) 22.8.2018 © Suomen riistakeskus 20
 21. 21. Metsästys yleisen tien varressa • Hirvitornit vähintään 20 metrin etäisyydelle tien keskilinjasta (pääteillä 30 metriä) suoja-alueen vuoksi • Lankojen asettaminen tiealueelle on kielletty ➢Tiealueen ulkopuolella tarvitaan maanomistajan lupa • Mahdollisuuksien mukaan rakenteet ja langat kannattaa asentaa lakisääteisiä etäisyyksiä selvästi kauemmas 22.8.2018 © Suomen riistakeskus 21
 22. 22. Metsästys yleisen tien varressa • Tiealue ulottuu vähintään 2 metriä tien ulkoluiskan reunasta ulospäin, jos tiealuetta ei ole merkattu • Penkereen kohdalla 2 metriä pengerluiskan laidasta ulospäin
 23. 23. • Jos hirveä ei löydy, ilmoitus metsästyksen johtajalle, joka tekee päätöksen jatkotoimista • Haavoittuneen eläimen poistuttua omalta metsästysalueelta siitä ilmoitetaan seuraavassa järjestyksessä: 1. metsästysoikeudenhaltija (naapuriseura) 2. (maanomistaja) 3. harkinnan mukaan poliisille Riistalaukauksen jälkeen 22.8.2018 © Suomen riistakeskus 23
 24. 24. Haavoittuneen jäljittäminen ja lopettaminen • Lupa jäljitykseen vieraalla alueella kyseisen alueen metsästyksen johtajalta • Haavoittamisesta on aina ilmoitettava alueen metsästysoikeuden haltijalle ja pyyntiluvan saajalle • Haavakon jäädessä metsään pyyntiluvansaaja päättää onko pyyntilupa käytetty • Määräaikaa haavakon löytymiselle ei ole Riistalaukauksen jälkeen 22.8.2018 © Suomen riistakeskus 24
 25. 25. Pyyntilupaehtojen - tai metsästysasetuksen/-lain vastaisen eläimen kaadosta metsästyksen johtaja ilmoittaa poliisille Riistalaukauksen jälkeen 22.8.2018 © Suomen riistakeskus 25
 26. 26. Sirpalealueet • ”Hirven metsästykseen sopiva vähintään 1 000 ha yhtenäinen pinta-ala” (ML 27 §) • Sirpalealueella metsästäminen ei ole suositeltavaa • Lyhyt vuokrattu vesialue ei tee alueista erillisiä • Ei koske yhteisluvan sisäistä aluejakoa • Kevään 2019 hakemuskartasta osakkaiden tulee poistaa sirpalealueet, jotka eivät yhdisty hakijan yhtenäiseen vähintään 1 000 ha (peuroilla 500 ha) maapinta-alan muodostavaan alueeseen 22.8.2018 © Suomen riistakeskus 26
 27. 27. Muutoksia lainsäädäntöön… Hirvieläimen pyyntiluvan myöntämisen ja käyttämisen edellytykset • Hirvieläimen pyyntiluvan myöntäminen edellyttää, että luvan hakijalla on käytettävissään metsästykseen sopiva yhtenäinen alue, jonka maapinta-alan on oltava hirvenmetsästyksessä vähintään 1 000 hehtaaria ja muiden pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten metsästyksessä vähintään 500 hehtaaria. • Hirvieläimen pyyntilupa myönnetään sellaiselle hakijalle tai hakijoille, joilla on 1 momentissa tarkoitetulla alueella oikeus metsästää hakemuksessa tarkoitettua hirvieläintä. Muulla kuin 8 §:ssä tarkoitetulla alueella pyyntilupa voidaan samalle 1 momentissa tarkoitetulle alueelle myöntää vain yhden hakemuksen perusteella. 22.8.2018 © Suomen riistakeskus 27
 28. 28. Muutoksia… ML 27§ • Suomen riistakeskuksen on rajattava lupa-alueesta pois sellaiset alueet, jotka eivät täytä 1 momentissa säädettyjä pinta-alan ja yhtenäisyyden vaatimuksia. Pyyntilupaa voidaan käyttää vain lupapäätöksessä rajatulla alueella. (rajausoikeus voimaan 1.2.2019) • Suomen riistakeskus voi poiketa pyyntilupaan liittyvistä alueen pinta-alaa tai yhtenäisyyttä koskevista vaatimuksista ja pyyntiluvanvaraisen hirvieläimen rauhoitusajasta, jos alue on saari tai alueeseen liittyy muu vastaava erityinen syy. 22.8.2018 © Suomen riistakeskus 28
 29. 29. Muutoksia, yhteislupa lakiin • ML 30 a § Yhteislupa (voimaan 1.1.2018) • Edellä 10 ja 26 §:ssä tarkoitettua pyyntilupaa sekä 41 §:ssä tarkoitettua poikkeuslupaa voi hakea yhteisesti useampi kuin yksi hakija, jolloin lupa myönnetään hakijoille yhteisesti (yhteislupa). Yhteislupaa koskevassa hakemuksessa ja päätöksessä on nimettävä yhteisluvan hallinnollinen haltija. Jos yhteislupa myönnetään useamman kuin yhden eläimen metsästämiseen, luvansaajat voivat sopia yhteisluvan jakamisesta luvansaajien kesken. Jokaista yhteisluvan saajaa velvoittaa se, mitä luvansaajan velvollisuuksista tässä laissa ja sen nojalla säädetään. 22.8.2018 © Suomen riistakeskus 29
 30. 30. Muutoksia, yhteislupa • Yhteislupa ”virallistui”, vahvistaa hyvät käytännöt, estää väärinkäytöksiä • Valtuutettu hakija = yhteisluvan hallinnollinen haltija; Huom! Velvoittaa 2018 alusta, myös lupaosakkaita, esim. saalisilmoitukset ajoissa! • Osakkaat sopivat lupien jaosta, sitoo osakkaita – Myös esim. vastaanottojärjestys ”väärissä” kaadoissa • Voidaan sopia uudelleen/tarkemmin kauden edetessä: – Pankkilupien käyttö, lupien siirtäminen osakkaiden välillä… 22.8.2018 © Suomen riistakeskus 30
 31. 31. Uusi hirvieläimen pyyntilupa ML 28§ ”Jos saaliiksi saatu hirvieläin on siten vahingoittunut tai sairas, että se on enemmän kuin puoliksi ihmisravinnoksi kelpaamaton eikä tämä ole johtunut pyyntiluvan saajasta, Suomen riistakeskus myöntää luvan saajalle maksutta uuden pyyntiluvan.” - Usein kyseessä kolarissa ollut eläin, kuumeinen/tulehduksia… - Tavattu sairas eläin on lopetettava (ML ja EL velvoittaa…) Yhteisluvassa (yhteis)luvansaaja hakee uutta pyyntilupaa myös osakkaiden puolesta. • Ensisijaisesti sähköisesti oma riistassa luvan pääkäyttäjänäkymässä osoitteessa https://oma.riista.fi tai paperilla https://riista.fi/metsastys/lomakkeet/pyyntilupalomakkeet/hirvielaimet - Voidaan liittää rhy:n tai eläinlääkärin lausunto (hakija maksaa) tai valokuvat liitteeksi - Jos ei liitteitä, riistakeskus pyytää rhy:tä tarkastamaan ruhon - yleensä rhy:t tarkistavat automaattisesti 22.8.2018 © Suomen riistakeskus 31
 32. 32. Pyyntilupaan liittyvä ilmoitusvelvollisuus MA 9§ • Luvan saajan on ilmoitettava Suomen riistakeskuksen vahvistamalla lomakkeella riistanhoitoyhdistykseen tai sähköisen palvelun kautta Suomen riistakeskukselle metsästyksen tuloksesta seitsemän vuorokauden kuluessa pyyntiluvassa mainittujen eläinten tultua pyydystetyiksi. Jos eläimiä on jäänyt pyydystämättä, ilmoitus on tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa rauhoitusajan alkamisesta. • Ilmoituksessa on mainittava ampujan nimi ja metsästäjänumero, saaliiksi saatujen eläinten laji ja määrä, niiden sukupuoli, pyyntiajankohta ja pyyntipaikkatieto. Metsästyslain 26 §:ssä tarkoitettujen hirvieläinlajien osalta on lisäksi ilmoitettava pyydystettyjen aikuisten hirvieläinten ja vasojen lukumäärä sekä liitettävä ilmoitukseen tosite pyyntilupamaksun suorittamisesta. Käytä Oma riistaa! Saalis- ja havaintotiedot kannattaa ilmoittaa viikoittain ajantasaisen tiedon tuottamiseksi - esim. yhteisluvan kaatotilanteen seuranta 22.8.2018 © Suomen riistakeskus 32
 33. 33. Saalishirvet pitää ilmoittaa myös havaintoina! OR antaa saaliin tallennuksen yhteydessä seuraavan muistutuksen: Oma riista 22.8.2018 © Suomen riistakeskus 33 • Jos valinta Ei  avautuu uusi ikkuna (Kirjaa havainto), jossa paikka ja aika valmiina – esim. kaadettu urosvasa  kirjataan havainnoksi kaadon yhteydessä esim. naaras ja 2 vasaa • Osakkaan/seurueen metsästyksen päättymisilmoituksen yhteydessä kohdassa Hirvihavainnot kysytään, onko kaikki hirvihavainnot pyritty kirjaamaan ohjeistuksen mukaisesti: Kyllä/Ei
 34. 34. • Metsästyksen päättymisen yhteydessä kirjataan oman seuran alueen majava- ja villisikatiedot • Ajankohtaista ja tärkeää riistatietoa! • Myös havainnot muista riistaeläimistä • Riistainfo.fi • Oma riista -neuvonta oma@riista.fi tai 029 431 2111 Oma riista 22.8.2018 © Suomen riistakeskus 34
 35. 35. Metsästyksen johtaminen pääpiirteittäin ✓ Turvallisuus (laki, asetukset ja terve järki) ✓ Hirvieläinmetsästykseen liittyvä muu lainsäädäntö pääpiirteittäin ✓ Eettisesti hyväksyttävä metsästäminen ✓ Oma metsästysalue ✓ Oma metsästysseurue (henkilöt, metsästystavat) ✓ Naapuriseurueet, hyvät suhteet! ✓ Hirvieläinkantojen hoito ja biologia ✓ Oma esimerkki! 22.8.2018 © Suomen riistakeskus 35
 36. 36. Turvallista ja rentouttavaa jahtia! 22.8.2018 © Suomen riistakeskus 36

Hirvieläinmetsastyksen johtajan perustaidot

Views

Total views

4,569

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3,804

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×