Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maatalousympäristön riistanhoito 2016

19,017 views

Published on

Asiaa maatalousympäristön riistanhoidosta.

Published in: Environment
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Maatalousympäristön riistanhoito 2016

 1. 1. MAATALOUSYMPÄRISTÖN RIISTANHOITO 2016
 2. 2. Tehokas ja kannattava maatalous ja riistaelinympäristöt sopivat hyvin yhteen 1. Riista/monimuotoisuuskaista peruslohkon reunoilla 2. Riistapeltoja 3. Kerääjäkasvi viljapellossa, talviaikainen kasvipeitteisyys 4. Lintuniitty tai maisemapelto 5. Suojakaista tai –vyöhyke jokivarressa 1. 3. 2 . 5. 4. 2 . 2 . 1. 1. 1. Mahdollisuudet riistanhoitoon ympäristösitoumus
 3. 3. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 3 UUTTA riistapelloille – rikkakasvit saa torjua kemiallisesti ennen kylvöä! • Kylvö myös syksyllä (syysvilja + öljykasvi = orasmaa syksyllä ja valmis kasvusto seuraavana keväänä) • Vähintään kaksivuotinen niitty nyt myös peltolintuseoksilla  mahdollisuuksia aiempaa monipuolisempaan peltoriistanhoitoon Monimuotoisuuskaista = riistakaista • Keskimäärin enintään 3 m. kaista peruslohkon reunalla, kuuluu satokasvin alaan • Joko riista, peltolintu tai nurmikasvusto TAI KORJAAMATON SATOKASVIN KAISTA
 4. 4. 4 Peltoriistalle aukean keskelle ja ojien varsille – suoja petolinnuilta Hirvieläimille peltojen reunoille ja syrjäisille lohkoille - Ohjataan suurriista pois teiden ja erikoisviljelmien läheisyydestä 300 €/ha
 5. 5. Riista- ja lintupellot edellytys peltokanalinnuille • Elinympäristö pesille ja poikasille • Ruokaa ja piilopaikka pedoilta talviaikaan
 6. 6. Riistapelto, kylvö keväällä Kaksivuotinen niitty- ja lintupelto Riistapelto, kylvetty edellisenä syksynä Satokasvi, esimerkiksi herne Vanhan kasvuston päättäminen ja uuden kylvö 2015 2016 2017 2018 2019 2020 kevät kesä syksy talvi kevät kesä syksy talvi kevät kesä syksy talvi kevät kesä syksy talvi kevät kesä syksy talvi kevät kesä syksy talvi Lohko 1 Lohko 2 Lohko 3 Lohko 4 1 32 Riistapeltolohkot kierrossa – suojaa myös alkukesän pesä- ja poikueaikaan 4 4-lohkon riistapeltokokonaisuus. Joko rinnakkaisia tai hajalleen ympäri aukeaa sijoitettuja. Aloitusvuonna käytetään sato, saneeraus tai kevätkylvöistä riistapeltoa kahdella lohkolla jotta saadaan viljelykierto toimimaan. Esimerkki lohkojen tilanteesta vuonna 2016 ja siitä eteenpäin Kesäkuussa: 1. riistapellon kylvö, 2. niittylintupellon kylvö, 3. edellisvuoden niittylintukasvuston 2 kasvukausi 4. syysriistapellon täysikokoinen kasvusto Elokuussa: 1. riistapelto täysikasvuinen 2. niittylintupelto täysikasvuinen 3. edellisvuoden niitty- ja lintukasvusto päätetään (mullos) ja kylvetään syyskylvöinen riistapelto 4. syysriistapellon tuleentunut kasvusto Talvella: 1. riistapelto tuleentunut 2. niittylintupelto tuleentunut 3. syyskylvöisen riistapellon oras 4. syysriistapellon tuleentunut kasvusto TARKOITUS: Kevään ja alkukesän pesimäaikaan puolet monimuotoisuuspeltoalasta on aina lepovaiheessa, eikä lintuja häiritä. Monimuotoisuuspellot tarjoavat ympäri vuoden suojaa ja ravintoa. Vain puolet alasta kylvetään keväällä ja ¼ syksyllä, joten aikaa ja rahaa säästyy. 1 3 2 4
 7. 7. Kerääjäkasvi pitkässä sängessä – syötävää sadonkorjuun jälkeen Viljakaista ojan varrella – suojaa ja sapuskaa
 8. 8. Ympäristösopimukset Maatalousluonnon monimuotoisuus ja maiseman hoito 450 / 600 €/ha Perinnebiotoopit, rantaniityt luonnonlaitumet ja reunavyöhykeet, Kosteikon hoito 450 €/ha
 9. 9. 9 Maatalousluonnon monimuotoisuus ja maiseman hoito Perinnebiotoopit / luonnonlaitumet, ja reunavyöhykeet,
 10. 10. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 10 Kuva Mikko koho -- KOSTEIKOT -- • pesimä- ja poikueympäristön vesilinnuille sekä muille lajeille. • lähiympäristö viihtyvät muut riistalinnut ja hirvieläimet. Luonnon monimuotoisuus – vahvat riistakannat
 11. 11. Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikot vesilintujen näkökulmasta? • Hyvistä poikue-elinympäristöistä puutetta • Vesiselkärangattomat ovat elintärkeää ravintoa sorsanpoikasille – Poikastuotto kertoo hyvästä kosteikosta
 12. 12. • 50 – 50 – 50 muistisääntö - % avovettä - % mosaiikkimaista kasvillisuutta - cm:n syvyistä vesialuetta tai tätä matalampaa • Rakenteellinen vaihtelu - vaihteleva syvyys - runsaasti rikkonaista rantaviivaa ja hyvä vaihettumisvyöhyke - alavat ja loivapiirteiset rannat (lieterannat) - niemet, saaret, vedenalaiset harjanteet… • Kalattomuus • Ympäristön avoimuus suojaa antavaa kasvillisuutta unohtamatta Hyvän kosteikon ominaisuudet
 13. 13. Valuma-alue 100 ha V-A Tukiehdot: vähintään 10 % peltoa = 10 ha 0,5 % kosteikko = 0,5 ha • Perustellusta syystä ELY voi joustaa ehdoista 3 ha
 14. 14. Valuma-alue • Valuma-alueen koko vaikuttaa uomassa virtaavaan vesimäärään, eli kosteikon ja padon mitoitukseen • Tällä kohteella 69 ha valuma-alueesta – Peltoa n. 20 ha, 28 % – Kosteikkoa 2,5 ha, 3,6 %  Täyttää ehdot Maanmittauslaitoksen lupanro 159/MML/10 16 Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi © Maanmittauslaitos, lupa nro 326/MML/11 Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro 326/MML/11
 15. 15. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 17 Maatalousympäristön vesilintuelinympäristöt Kunnostettu kosteikko – uomakunnostus – perustettu kosteikko Korvaus max 11 669 €/ha: 0,3-0,5 ha = 3225 €/kohde
 16. 16. © Juha Heikkilä Pohjois-Häme, Ruovesi, Kulmala n. 1,0 ha
 17. 17. Vitikankorpi Hämeenlinna Elokuu 2013, ei vesilintuja Kuva: Mikko Alhainen
 18. 18. 20 Kosteikon toteutuneet kustannukset yhteensä n. 11 600 €, pinta-ala 2,7 ha Kesäkuu 2015 – 56 vesilinnun poikasta Kuva: Marko Muuttola Vitikankorpi Hämeenlinna
 19. 19. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 21 TULVAUOMA PATO PUTKI SÄÄTÖKAIVO
 20. 20. 22 Kuva: Mikko Alhainen Vuosi sinisorsa tavi telkkä Yhteensä K.A. Ennen K.A. Jälkeen K.A. poikastuotto / ha (toimenpiteiden jälkeen) 2013 0 0 43 17 2014 18 6 5 29 2015 28 12 16 56
 21. 21. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 23 Perkauksesta luonnonmukaiseen peruskuivatukseen • Luonnonmukaisen perkauksen hyötyjä: – Riistan, kalojen ja rapujen elinympäristön paraneminen – Uomien kunnossapitotarpeen väheneminen – Veden laadun paraneminen – Maiseman ja virkistyskäyttömahdollisuuksie n monipuolistuminen Lähde: SYKE: Purojen hoito maatalousalueilla. Kuvat: Kimmo Lemetti, Taikapaja
 22. 22. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 24 Hämeen AMK:n OPET-hankkeen kokemuksia © Petra Korkiakoski © Petra Korkiakoski © Petra Korkiakoski
 23. 23. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 25 Hämeen AMK:n OPET-hankkeen kokemuksia Pohjapato tai – kynnys Tulvatasanne Loivat rannat Mutkitteleva ja kapea alivesiuoma LietekuoppaRantakasvillisuus ja suojaa riistalle © Petra Korkiakoski
 24. 24. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 26 Kosteikkojen hoito – pidetään paikat kunnossa • Niitto/laidunnus • Raivaus • Lietteen poisto • Patolaitteiden ja rakenteiden huolto • Vesikasvillisuuden ja kalojen poisto • Pienpetopyynti
 25. 25. 27 Niitto ja raivaus Timo Niemelä
 26. 26. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 28 © Timo Niemelä Laidunnus Isoahde, Raasepori 2014
 27. 27. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 29 Härmälä, Sauvo Kesäkuu 2014 Laidunnus
 28. 28. Photos Mikko Alhainen Pienpetopyynti
 29. 29. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 31 Vesikasvit ja kalat Jatkuvaa kannanhallintaa • Osmankäämi • Kalat  Ennakoiva toiminta edullisinta  Toimi nyt!
 30. 30. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 32 Padot ja patolaitteet Jouni Tolvanen
 31. 31. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 33 Hoidetusta kosteikosta on iloa
 32. 32. • 48 mallikosteikko, yhteensä 340 hehtaaria • Metsästäjien ja maanomistajien voimannäyttö vapaaehtoisessa luonnonhoidossa – huippuesimerkki Euroopassa • Opit ja kokemukset mukana päivitetyssä kosteikko- oppaassa • saatavilla verkkokaupasta www.kosteikko.fi Elinympäristö – Tulvasuojelu – Vesiensuojelu – Virkistyskäyttö – Maisema - Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko –Life Life+ Return of Rural Wetlands Onnistunut hanke päättyi 2015 lopussa
 33. 33. 3535 Mikko Alhainen Mikko Koho Kokeilusta normaaliksi käytännöksi – elinympäristökunnostuksia joka kylään • Muutamalla tonnilla saa hyvään paikkaan huippukosteikon – omarahoitus ja talkoot • Ei-tuotannolliset investoinnit viljelijöille ja yhdistyksille • KEMERA-luonnonhoitohankeet • Paikalliset vesiensuojeluhankkeet ja säätiöt
 34. 34. Pidetään huolta elinympäristöistä! Elinvoimaiset riistakannat = metsästysmahdollisuudet Kuva: Marko Muuttola

×