Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eettiset ohjeet luolakoiran kanssa metsästämiseen

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Eettiset ohjeet luolakoiran kanssa metsästämiseen

  1. 1. Eettiset ohjeet luolakoiran kanssa metsästämiseen 1. Anna metsästettäville lajeille metsästysasetuksen mukainen pesimärauha. 2. Kunnioita saaliseläintä pyynnin kaikissa vaiheissa. 3. Pyydä maanomistajan lupa kaivamiseen maastossa ja rakennusten alla. Peitä ja ennallista kaivannot asianmukaisesti. Älä jätä roskia luontoon. 4. Käytä tarkoitukseen sopivaa koiraa siten, että riista saadaan mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti saaliiksi. 5. Sijoita passimiehet siten, että ampuminen on turvallista. Huomioi koiran ja koiranohjaajan sijainti ennen ampumista. 6. Lopeta saaliseläin ampumalla. Käytä lopettamiseen tarkoituksenmukaista asetta ja kaliiperia. 7. Älä tuota apuvälineillä saaliseläimelle tarpeetonta kärsimystä. 8. Huolehdi koirasi terveydestä. Jos koiralle on tullut vammoja, anna niiden parantua kunnolla. 9. Hyödynnä turkiseläimen nahka mahdollisuuksien mukaan. Jos nahkaa ei voi käyttää, hävitä saaliseläin asianmukaisesti. Suomen Metsästäjäliitto - Finlands Jägarförbund r.y. Suomen riistakeskus – Finlands viltcentral Jack Russell Terrier Club of Great Britain - Suomi Finland ry Parsonrusselinterrierit ry Suomen Jackrussellinterrierit ry Suomen Kettuterrierit ry Suomen Mäyräkoiraliitto ry Suomen Saksanmetsästysterrierit ry Suomen Patterdalenterrieriyhdistys ry

×