Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lumijälkien tunnistaminen

4,247 views

Published on

  • Login to see the comments

Lumijälkien tunnistaminen

  1. 1. Lumijälkien tunnistaminen• Jälkien jättäjää määritettäessä on tärkeää mitata jälkien koko. Esimerkiksi kotiavain tai tulitikkuaski on hyvä apuväline jälkien koon mittaamiseen.• Lumijäljistä kannattaa tutkia sekä yksittäinen jälki että jälkikuvio.• Mikäli epäilet nähneesi suurpedon jälkiä, ota yhteyttä alueesi suurpetoyhdyshenkilöön (ks. yhteystiedot http://riistaweb.riista.fi).

×