Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Etiska regler för älgjakten

1,695 views

Published on

Den höstliga älgjakten är en traditionell förenings- och sällskapsjakt, i vilken årligen deltar över 100 000 jägare i Finland. Älgjaktens etiska regler påminner jägarna om goda kutymer.

Published in: Environment
 • People used to laugh at me behind my back before I was in shape or successful. Once I lost a lot of weight, I was so excited that I opened my own gym, and began helping others. I began to get quite a large following of students, and finally, I didn't catch someone laughing at me behind my back any longer. CLICK HERE NOW ●●● http://ishbv.com/1minweight/pdf
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • People used to laugh at me behind my back before I was in shape or successful. Once I lost a lot of weight, I was so excited that I opened my own gym, and began helping others. I began to get quite a large following of students, and finally, I didn't catch someone laughing at me behind my back any longer. CLICK HERE NOW  http://ishbv.com/1minweight/pdf
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Etiska regler för älgjakten

 1. 1. ETISKA REGLER för älgjakten
 2. 2. 2 1 Säkerhet • Iaktta särskild försiktighet och noggrannhet vid vapenhantering. Ladda ditt vapen först på passplatsen och ta ur patronerna före du avlägsnar dig från passplatsen. Ta också loss magasinet från vapnet eller töm magasinet. Då man drar ut det fällda djuret ur skogen får man inte ha vapnet på ryggen. Rör inte någon annans vapen utan lov. Man tar inte in vapen till mötesutrymmet, kåtan eller slaktboden. • Använd väl synlig klädsel i enlighet med förordningen. • Gör klart för dig själv var grannpassen är placerade och vid behov meddelar du dem din egen position genom att vifta med handen eller mössan. • Fundera i förväg på säkra skjutsektorer vid din passplats. • Försäkra dig innan du skjuter, att ditt skott inte orsakar fara för männis- kor, hundar eller egendom och att skjutriktningens bakgrund är säker. • Som jaktledare planera och ge anvisningar om jakten så att säkerhets- riskerna minimeras. Planera jakten i närheten av livliga trafikleder så, att djuren inte drivs ut mot vägen. Placera passplatserna tillräckligt långt bort från vägen och på så sätt, att jakten inte orsakar fara för andra som rör sig på vägen eller i skogen.
 3. 3. 3 2 Skjutskicklighet • Träna skytte både på stillastående och mot rörlig älgfigur. • Serva och skjut in dit vapen regelbundet. • Lär dig att uppskatta avstånd eller använd en avståndsmätare. • Skjut djuret endast då, förutsättningarna för en bra träff finns. • Försök inte att skjuta i huvudet eller halsen, undantaget vid nådaskott.
 4. 4. 4 3 Identifiering • Då älgen närmar sig iaktta situationen lugnt och identifiera djuret med säkerhet innan man skjuter. Var inte girig på skjutsituationer. • Innan man skjuter en älgko, försäkra dig om att den inte har kalvar med sig. • Jaktledaren och jägarna måste bära ansvar för att en älgko med kalvar inte fälls. Kalvarna är beroende av honan under hela första vintern. Hjortdjurens kalvskydd är en av de mest centrala etiska reglerna för jägarna. • Om det konstateras, att honan har lämnat sina kalvar avskilt, rekommenderas att jakten avbryts för de här djurens del.
 5. 5. 5 4 Respekt för bytesdjuret • Om det fällda djuret fortfarande är vid liv, avliva det genast genom att avlossa ett nådaskott i nacken, då det med beaktande av hundens säkerhet är möjligt. • Fäst uppmärksamhet vid hygienen och tillvaratagande av skinnen. Låt inte hunden riva skinnet. • Om en älg har gått ner sig genom isen eller sjunkit så att det inte kan röra sig, avbryter man jakten och försöker att hjälpa djuret. • Ta reda på i förväg var man får tag på en hund för eftersök i fall om en eventuell skadskjutning inträffar. • Man måste göra sitt allt för att hitta ett skadat djur och avliva det. Då man planerar veckoslutets jakt bör man ta tidsförbrukningen i beaktande. Man kan inte lämna ett skadat djur i skogen.
 6. 6. 6 5 Relationer • Var en rejäl jaktkamrat och bidra för din egen del med att bygga upp en god gruppanda. • Kom överens med markägaren om placeringen av slickstenar, pass- konstruktioner och om användningen av privata vägar. Ta i beaktande gårdar med kreatur och andra husdjur vid planeringen av jakten. • Meddela markägaren om observationer som är av intresse för hen. • Ta reda på aktuella kontaktuppgifter till jaktledarna i grannföreningarna/ -sällskapen och skapa goda relationer till grannföreningarna/-sällskapen. • Kom överens med grannföreningarna om naturliga och praktiska från jaktens synvinkel sett förståndiga gränser för jaktområdena. • Med i JL 8 § avsedda område vid älgjakt jagar flera sällskap på samma område. Det här förutsätter överenskommelser och att man håller kontakt mellan sällskapen. • Var vänlig och förstående mot övriga jägare och andra som rör sig på jaktområdet. • Med skyltar kan man tillfälligt meddela om pågående jakt.
 7. 7. 7 6 Talkoarbete och uppskattning av stammen • Meddela i Oma riista -tjänsten älgbytet och älgobservationer gjorda i samband med jakten. • Deltag vid urtagningen av det fällda djuret, utdragning av bytet, flåning och styckning. • Bistå hundföraren med hjälp för att söka och ta fast hunden. 7 Dimensionering av jakten • Följ givna urvalsrekommendationer beträffande bytets struktur. • Följ hur jakten framskrider och hur givna beskattningsrekommenda- tioner förverkligas på din förenings/ditt sällskaps område och inom älgförvaltningsområdet. 8 Användning av alkohol • Jaga inte under påverkan av alkohol. • Alkohol används inte, då man hanterar vapen.
 8. 8. © Finlands viltcentral 2015 www.riista.fi Bilder: Hannu Huttu, Petri Vartiainen Layout: Viestintätoimisto Konttuuri Den höstliga älgjakten är en tradi- tionell förenings- och sällskaps- jakt, i vilken årligen deltar över 100 000 jägare i Finland. Älg- jaktens etiska regler påminner jägarna om goda kutymer.

×