Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Eettiset ohjeet pienet hirvielaimet

Download to read offline

Eettiset ohjeet pienten hirvieläinten metsästykseen

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Eettiset ohjeet pienet hirvielaimet

  1. 1. Pienten hirvieläinten metsästyksen EETTISET OHJEET
  2. 2. 2 1 Turvallisuus • Kiinnitä huomiota aseen turvalliseen käsittelyyn. Lataa aseesi vasta passipaikalla ja poista patruunat ennen passipaikalta poistumista. Irro- ta aseesta myös lipas tai tyhjennä makasiini. Kaadettua eläintä vedettä- essä ase ei saa olla selässä. Älä koske toisen aseeseen ilman lupaa. • Käytä asetuksenmukaista hyvin näkyvää vaatetusta (pl rakennuksen suojasta tapahtuva metsästys ja jousimetsästys). Pimeän ja hämärän aikaan passista poistuessasi käytä valoa, että mahdolliset muut passi- miehet havaitsevat sinut. • Ajometsästyksessä selvitä itsellesi naapuripassien sijainti ja ilmoita heil- le oma sijaintisi kättä tai lakkia heilauttamalla. Jos passipaikkoja vaihde- taan ajon kuluessa, on tärkeää, että kaikilla on siitä ajantasainen tieto. • Pienten hirvieläinten metsästys tapahtuu usein lähellä asutusta. Mieti jo ennakkoon ne ampumasektorit, joihin voit ampua turvallisesti. Var- mista, että laukauksesta ei aiheudu vaaraa ihmisille, koirille tai omai- suudelle ja että ampumasuunnan tausta on turvallinen. • Vilkkaiden liikenneväylien läheisyydessä suunnittele ajometsästys siten, että eläimiä ei ajeta tielle päin. Sijoita passipaikat riittävän kauas tieltä ja siten, että metsästys ei aiheuta vaaraa tienkäyttäjille. • Jousimetsästyksessä käytä puupassissa aina turvavaljaita. • Ennen torniin kiipeämistä varmista rakenteiden kunto ja turvallisuus.
  3. 3. 3 2 Ampumataito • Harjoittele ampumista sekä paikallaan olevaan että liikkuvaan maali- kuvioon. Ammu riistalaukaus sellaiselta etäisyydeltä ja tilanteessa, jossa oma ampumataitosi varmasti riittää. Käytä ampuessasi tukea aina, kun se on mahdollista. • Huolla ja kohdista aseesi säännöllisesti. • Älä yritä ampua eläintä päähän tai kaulaan, poisluettuna lopetuslaukaus. • Haulikolla metsäkaurista ammuttaessa ampumamatka on enintään 25 metriä. Määrittele passipaikallasi tuo etäisyys jo etukäteen. Laukaus suun- nataan eläimen etuosaa ja lapaa kohti. Sopiva haulikoko on 3,5–4,0 mm. • Kiväärillä ammuttaessa käytä laajenevaa luotityyppiä. • Vahtimismetsästyksessä paikka on yleensä järjestetty siten, että ampumamatka on lyhyt. Korkealta yläviistosta ammuttaessa ota huomioon, että eläintä on tähdättävä hieman ylemmäksi kuin vaaka- tasolta ammuttaessa. Myös korkeille jaloille asennettu tähtäinkiikari vaikuttaa samoin lyhyeltä ampumamatkalta. • Opettele etäisyydenarviointia tai käytä etäisyysmittaria. Hämärässä etäisyyksien arviointi vaikeutuu. Tämän vuoksi kannattaa ennakkoon mitata etäisyyksiä vahtimispaikasta näkyviin kiinteisiin maastokohtiin. Muistilappu etäisyyksistä on hyvä olla kopissa.
  4. 4. 4 3 Tunnistaminen • Eläimen lähestyessä passipaikkaasi, tarkkaile tilannetta rauhallisesti ja tunnista eläin varmuudella ennen ampumista. Älä hosu äläkä ahnehdi ampumatilanteita. Ajometsästyksessä ajoalueelta voi tulla passiin mui- takin eläimiä kuin ajossa oleva, joten ennakkotietoon ei pidä luottaa. • Vahtimismetsästyksessä ampuminen tapahtuu usein hämärässä. On tärkeää pystyä tunnistamaan eläin varmuudella ennen ampumista. Käytä aina hyvää katselukiikaria eläimen tunnistamiseen. Ennen naaraan ampumista varmistu aina, ettei sillä ole vasoja mukanaan. Tunnista eläin varmuudella ennen ampumista.
  5. 5. 5 4 Saaliseläimen kunnioittaminen • Koiran avulla tapahtuvassa ajometsästyksessä ajon kesto on harkit- tava olosuhteiden mukaan sopivaksi. Väsyneen eläimen perään ei tule vaihtaa uutta koiraa. • Jos eläin on pudonnut jäihin tai uponnut siten ettei se pääse liikku- maan, metsästys keskeytetään ja eläintä pyritään auttamaan. • Jos kaadettu eläin on edelleen hengissä, lopeta se ampumalla lopetus- laukaus niskaan heti, kun se turvallisuus huomioiden on mahdollista.
  6. 6. 6 • Haavoitetun eläimen löytämiseksi ja lopettamiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen. Selvitä jo ennakkoon, mistä on saatavissa jäljestävä koira, jos haavoittaminen sattuu. Älä sotke jälkiä. Viikonlopun jahtia suun- niteltaessa on otettava huomioon ajankäyttö. Haavoittunutta eläintä ei voi jättää metsään. • Kiinnitä huomiota saaliin käsittelyn hygieniaan ja nahkojen hyö- dyntämiseen. Kuljeta ja käsittele saaliseläintä kunnioittavasti. • Huolehdi teurasjätteistä asianmukaisesti.
  7. 7. 5 Suhteet • Neuvottele maanomistajan ja samalla alueella metsästävien kanssa ruokintapaikkojen, vahtikoppien ja muiden passirakenteiden sijoitte- lusta. Huomioi viljelykset ja eläintenpito metsästyksen suunnittelussa. • Tien varteen asetetuilla kylteillä voi tilapäisesti viestiä käynnissä olevasta ajometsästyksestä. • Ilmoita maanomistajalle häntä kiinnostavista havainnoista. • Luo hyvät suhteet naapuriseurueisiin. Naapuriseurueiden on hyvä so- pia luonnolliset ja käytännön metsästyksen kannalta järkevät metsäs- tysalueiden rajat, joiden mukaan alueita vuokrataan maanomistajilta. • Ole ystävällinen metsästysalueella liikkuvia muita luonnonkäyttäjiä kohtaan. • Ole reilu ja rehti jahtikaveri. Rakenna omalta osaltasi hyvää porukka- henkeä. Noudata aina metsästyksenjohtajan ohjeita ja määräyksiä. • Tee oma osuutesi saaliinkäsittelyssä ja riistanhoidossa. • Anna koiranohjaajalle apua koiran etsimisessä ja kiinniottamisessa. 6 Alkoholin käyttö • Älä metsästä alkoholin vaikutuksen alaisena. 7 Metsästyksen mitoitus • Noudata saaliin rakenteesta annettuja valikointisuosituksia. • Seuraa metsästyksen edistymistä ja annettujen verotussuositusten toteutumista ja ilmoita saaliisi ohjeiden mukaisesti. • Tutustu riistahallinnon koulutusmateriaaleihin ja osallistu koulutustilaisuuksiin. Lisätietoa: riistainfo.fi 7
  8. 8. © Suomen riistakeskus 2018 www.riista.fi Kuvat: Ilkka Ala-Ajos, Hannu Huttu, Reijo Orava, Mikael Wikström Ulkoasu: Viestintätoimisto Konttuuri Varusteet vahtimismetsästykseen • valovoimainen katselukiikari • hämäräjahtiin soveltuva tähtäinkiikari aseeseen • kohdistettu ase • kahisemattomat vaatteet

Eettiset ohjeet pienten hirvieläinten metsästykseen

Views

Total views

8,884

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

8,318

Actions

Downloads

7

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×