Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Status på digital dannelse i EUD

992 views

Published on

Oplæg til STIL's forskernetværk om pædagogisk it - 24. august 2016.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Status på digital dannelse i EUD

 1. 1. Status på digital dannelse i EUD Marianne Riis, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) STIL’s forskernetværk om pædagogisk it – 24. august 2016
 2. 2. Min baggrund • 2015-2017 – leder af forskningsprojekt om ikt, transfer og grænsekrydsning i EUD • 2014 – leder af forskningsprojekt (forundersøgelse) om ikt og undervisningsdifferentiering i EUD • 2013 – forsker og underviser i erhvervspædagogisk ikt på Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE), Metropol • 2003-2013 – ansat på AAU, Inst. f. Kommunikation, e-Learning Lab, Masteruddannelsen i Ikt og læring og huminf • 1999-2003 – faglærer på Hotel- og Restaurantskolen i Kbh.
 3. 3. Spørgsmålet lød Hvad er status - ud fra et forskningsmæssigt perspektiv - på digital dannelse indenfor EUD?  Hvor langt er man på området?  Hvad arbejdes der især med?  Hvad er de største udfordringer?
 4. 4. Mit umiddelbare svar Tjae, det er et godt spørgsmål! EUD-forskning er et lille felt, og EUD-forskere har ikke været særlig optaget af ikt og digitalisering Hvad er digital dannelse og hvordan gør man som forsker status?
 5. 5. Digital dannelse – iflg. STIL Det, der kræves for at kunne udfolde sig og begå sig i det digitale samfund på en etisk og socialt ansvarlig måde.  Det indebærer udvikling af både viden, færdigheder, kompetencer og en dannelsesproces, hvorigennem børn og unge formes til at være aktive borgere i et digitalt samfund Men EUD retter sig først og fremmest mod erhvervslivet/arbejdsmarkedet  aktive faglærte medarbejdere på en digital arbejdsplads
 6. 6. Styringsrationaler i VET Helms Jørgensen (2016) – brugt med tilladelse
 7. 7. Mit grundlag for svar 1. Forskningsbaseret viden om erhvervs- pædagogisk ikt er yderst sparsom  Vanskeligt at generalisere (over 100 forskellige EUD)  Stærke erhvervsfagdidaktiske/-pædagogiske traditioner 2. Vanskeligt at omsætte viden fra andre skole- /uddannelsesområder  Mangler det erhvervsfaglige aspekt  Næsten alle EUD er vekseluddannelser (2/3 foregår i praktikken)
 8. 8. Mit grundlag for svar - 2 3. Vanskeligt at omsætte viden fra andre lande – baserer sig på andre styringslogikker og organiseringsformer  I DK er der meget stor variation ift. uddannelseslængde og længde af skoleperioder 4. Og hvem er det lige, der skal omsætte viden fra andre områder, lande osv.?  EUD-lærere efteruddannes på diplomniveau (niveau 6 i NQF)
 9. 9. Forskning i erhvervs- pædagogisk ikt?
 10. 10. Mit udvidede svar I et forskningsperspektiv er digital dannelse forstået som ”at kunne udfolde sig og begå sig i det digitale samfund på en etisk og socialt ansvarlig måde” ikke en synlig målsætning i EUD, men snarere en potentiel sidegevinst. I praksis er digital dannelse (og ikke mindst manglen på) ofte i fokus – især hos grundforløbslærere. Rammer for at arbejde hermed er dog uklare. Den største udfordring er vel nok at digital dannelse antager en særlig karakter i EUD?
 11. 11. Fremtidig forskning? Hvis vi anerkender styringsrationalet, kunne det være interessant at undersøge, hvilken form for digital dannelse virksomhederne/arbejdsmarkedet efterspørger og forventer hos EUD- elever/lærlinge/faglærte medarbejdere – og hvorfor?  Men også hvilken betydning, dette så kan tænkes at få for EUD … ikke mindst hvordan EUD’s almendannende formål samtidig fastholdes og tilgodeses!
 12. 12. Vores forskningsblog: https://iktogtransferieud.wordpress.com/
 13. 13. Reference  Helms Jørgensen, C. (2016). Origins of the diversity in Nordic vocational education – in the founding period of three VET- systems. Keynote på NordYrk2016 konferencen: http://nordyrk.net/wp-content/uploads/2016/06/4-Christian- Helms-J%C3%B5rgensen.pdf

×