Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
+Ikt som transfermedierende værktøj mellem
forskellige kontekster
– fokus på grænsekrydsninger mellem skole og praktik
Mar...
+
Erhvervsskolelæreres anvendelse af
ikt som transfermedierende værktøj
 2 ½ årigt forskningsprojekt igangsat forår
2015
...
+
Eksplorativ forundersøgelse
 Formål at skabe ny viden om erhvervsskolelæreres anvendelse
af ikt som middel til undervis...
+
Forskning om brug af ikt i EUD er
meget sparsom
Enkelte større projekter
 E-læring,Yderområder og Klyngedannelse (ELYK)...
+ Fou - Fra centrale systemer og stationære
computere  personlige, mobile enheder
+
Konklusion på forundersøgelsen
Erhvervsskolelærerne ser et potentiale i at bruge ikt ift. transfer –
hvorfor og hvordan?...
+
Forskningsspørgsmål
 RQ1: På hvilke måder og hvorfor inddrager og anvender
erhvervsskolelærere ikt-baserede artefakter ...
+
Transfer?
 Transfer betyder at overføre og anvende noget, man har lært eller
erfaret i en situation, i en anden situati...
+
Centrale elementer i transferprocesser
Inspireret af Aarkrog (2012) og Henningsen & Mogensen ( 2013)
+
Transformedierende værktøjer
”(…) består af de midler/medier, gennem hvilke viden
aktualiseres, udveksles og transforme...
+
Om grænsekrydsning (“transfer”)
 Boundary crossing is a concept that has been proposed as an
enriched notion of transfe...
+
4 transformedierende læreprocesser
1.
Identifikation
Meningsskabelse
2.
Koordination
Kontinuitetsskabelse
3.
Refleksion
...
+
Teoriudvikling in progress
- modeller for praksis
Konstruktion
- Eleverne optager video af skolepraksis
Interaktion
- El...
+
Forskningsdesign
Multipelt, komparativt casestudie med ikt som variabel
+
Analytisk enhed
Aktivitet i to eller flere aktivitetssystemer
+
Spørgsmål til overvejelse
 Læring kan ske uden transfer, men kan transfer ske uden
læring? Hvordan kan vi teoretisk og ...
+
Tak for opmærksomheden!
Kontakt
Mail: marr@phmetropol.dk
Twitter på dansk: @mariisdk
Twitter på engelsk: @mariismills
+
BILAG
+
Referencer
 Akkerman, S.F. & Bakker,A. (2011) Boundary Crossing and Boundary
Objects. Review of Educational Research. J...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nordyrk2015 plenum

1,070 views

Published on

Plenumoplæg til NordYrk2015 konferencen

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nordyrk2015 plenum

 1. 1. +Ikt som transfermedierende værktøj mellem forskellige kontekster – fokus på grænsekrydsninger mellem skole og praktik Marianne Riis, Palle Bergstedt, Carsten Lund Rasmussen, Claus Bo Jørgensen & Hans Henrik Koch NCE, Professionshøjskolen Metropol NordYrk 2015 10. juni @HAAGA-HELIA
 2. 2. + Erhvervsskolelæreres anvendelse af ikt som transfermedierende værktøj  2 ½ årigt forskningsprojekt igangsat forår 2015 Formål/purpose  Skabe ny viden om, hvordan erhvervsskolelærere på hovedforløbet identificerer og håndterer diskontinuitet, grænser og grænsekrydsning i og imellem forskellige kontekster gennem brug af ikt- baserede grænseobjekter.  fokus på ikt og transfer/ grænsekrydsning
 3. 3. + Eksplorativ forundersøgelse  Formål at skabe ny viden om erhvervsskolelæreres anvendelse af ikt som middel til undervisningsdifferentiering, samt at forsøge at få afdækket eksisterende viden indenfor feltet anvendelse af ikt i erhvervsuddannelser  Systematisk litteratursøgning ift. dansk forskning  Systematisk projektsøgning ift. dansk forsøgs- og udviklingsarbejde (fou)  Interviews med 11 erhvervsskolelærere (4 skoler) Bergstedt, Rasmussen & Riis – gennemført 2014
 4. 4. + Forskning om brug af ikt i EUD er meget sparsom Enkelte større projekter  E-læring,Yderområder og Klyngedannelse (ELYK)-projektet (2009-2012) - UCSJ, UC Syd mfl.  Parallelundervisning på kryds og tværs (2012-2013) - UCSJ mfl.  Udenlandske erfaringer med e-læring og blended learning på erhvervs- og læreruddannelser (aktuelt) - UCSJ mfl. 1. Andre foki end ikt har domineret den danske EUD-forskning 2. Ikt kan være mange ting …
 5. 5. + Fou - Fra centrale systemer og stationære computere  personlige, mobile enheder
 6. 6. + Konklusion på forundersøgelsen Erhvervsskolelærerne ser et potentiale i at bruge ikt ift. transfer – hvorfor og hvordan?  Behov for ny forståelse og anvendelse af transferbegrebet  Fra transfer til grænsekrydsning (boundary crossing)  Behov for ny forståelse og anvendelse af ikt  Fra værktøjer til grænseobjekter (boundary objects)  Et systemisk perspektiv er nødvendigt  KulturhistoriskAktivitetsteori (CHAT) som teoretisk ramme
 7. 7. + Forskningsspørgsmål  RQ1: På hvilke måder og hvorfor inddrager og anvender erhvervsskolelærere ikt-baserede artefakter som grænseobjekter med henblik på at skabe mulighed for grænsekrydsning og kontinuitet i og imellem forskellige kontekster?  RQ2: Hvilke didaktiske-pædagogiske anbefalinger kan understøtte erhvervsskolers fremadrettede arbejde med at skabe øget skole-virksomhedssamspil gennem brug af ikt?  Udvikling af webbog og didaktisk inspirationsmateriale
 8. 8. + Transfer?  Transfer betyder at overføre og anvende noget, man har lært eller erfaret i en situation, i en anden situation.  Transferprocessen indeholder en transformation af det, man har med sig fra tidligere situationer, således at det tilpasses de kendetegn, der er ved den situation, hvori det skal anvendes.   Udfordringer:  At skabe nær transfer baseret på specifik viden og identiske elementer  At skabe fjern transfer baseret på generel viden Aarkrog (2012, s. 32)
 9. 9. + Centrale elementer i transferprocesser Inspireret af Aarkrog (2012) og Henningsen & Mogensen ( 2013)
 10. 10. + Transformedierende værktøjer ”(…) består af de midler/medier, gennem hvilke viden aktualiseres, udveksles og transformeres mellem de involverede aktører. (...) Flere af disse artefakter inviterer til en social, interaktiv og dynamisk proces, hvorunder transfer kan studeres”. → et sociokulturelt og dialogisk perspektiv OBS! De 4 værktøjer anvendes som oftest i kombination Henningsen & Mogensen (2013, s. 109)
 11. 11. + Om grænsekrydsning (“transfer”)  Boundary crossing is a concept that has been proposed as an enriched notion of transfer  Boundary objects refer to artifacts bridging/mediating the crossing  The notion of boundary crossing includes ongoing, two-sided actions and interactions between practices  Boundary crossing is about finding productive ways of relating intersecting dissimilar practices Akkerman & Bakker (2011)
 12. 12. + 4 transformedierende læreprocesser 1. Identifikation Meningsskabelse 2. Koordination Kontinuitetsskabelse 3. Refleksion Perspektivtagning 4. Transformation Identitets- og kultur- forandring Akkerman & Bakker (2011)
 13. 13. + Teoriudvikling in progress - modeller for praksis Konstruktion - Eleverne optager video af skolepraksis Interaktion - Eleverne diskuterer ligheder og forskelle ift. virksomhedspraksis Simulation - Eleverne simulerer praksis via spil Refleksion - Eleverne reflekterer over praksis Akkerman & Bakker (2011) Henningsen & Mogensen (2013)
 14. 14. + Forskningsdesign Multipelt, komparativt casestudie med ikt som variabel
 15. 15. + Analytisk enhed Aktivitet i to eller flere aktivitetssystemer
 16. 16. + Spørgsmål til overvejelse  Læring kan ske uden transfer, men kan transfer ske uden læring? Hvordan kan vi teoretisk og ikke mindst empirisk adskille de to fænomener?  Hvilke tegn skal vi kigge efter? Social interaktion, interaktion med artefakter, interaktion med fag/indhold?  Aktivitetssystemet muliggør både et mikro- og et makroperspektiv – hvor giver det mening at starte?
 17. 17. + Tak for opmærksomheden! Kontakt Mail: marr@phmetropol.dk Twitter på dansk: @mariisdk Twitter på engelsk: @mariismills
 18. 18. + BILAG
 19. 19. + Referencer  Akkerman, S.F. & Bakker,A. (2011) Boundary Crossing and Boundary Objects. Review of Educational Research. June,Vol. 81, No. 2, pp. 132-169  Henningsen, S.E. & Mortensen, F. (red.) (2013). Mellem teori og praksis.Om transfer i professionsuddannelser. VIA SYSTIME.  Aarkrog,V. (2012) Fra teori til praksis.Undervisning med fokus på transfer. Munksgaard.

×