Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
+
It som transferfremmende værktøj
mellem skole og praktik
Marianne Riis, Hans Henrik Koch , Palle Bergstedt, Carsten Lund...
+
Ikt og transfer i EUD
 Hvorfor og hvordan anvender erhvervsskolelærere på
hovedforløbet pædagogisk-didaktisk ikt-værktø...
+
Forskningsdesign
Multipelt, komparativt casestudie med ikt som variabel
+
Følg projektet på vores blog
https://iktogtransferieud.wordpress.com/
+
Den erhvervspædagogiske vekselvirkning
som udfordring og potentiale!
Skole
(teori)
Praktik
(praksis)
Viden, færdigheder ...
+
Sigtelinje 4: Kobling mellem skole-
og praktikforløb
 Lærere og oplærere/instruktører
 Behov for bedre videndeling
 O...
+
Transfer – hvad virker bedst?
http://edu.au.dk/aktuelt/aktuelle-temaer/transfer/
Bjarne Wahlgren
Transferklima både i sk...
+
Transfer?
 Transfer betyder at overføre og anvende noget, man har lært
eller erfaret i en situation, i en anden situati...
+
Konstruktion Interaktion
Simulation Refleksion
Undervisningsprocesser
elev/
lærling
Oplæringsprocesser
Lærer  r  Oplær...
+
Udfordringer ift. transfer
1. At få skabt kontakt mellem skole og virksomhed
 Nogle skoler er rigtig dygtige, men ikke ...
+
Udfordringer ift. transfer - 2
 At skabe nær transfer
baseret på specifik viden
og identiske elementer
 At skabe fjern...
Konstruktion Interaktion
Simulation Refleksion
Undervisningsprocesser
elevs/
lærlings
lære-og
transferprocesser
Oplæringsp...
+
Værktøjer, der kan koble og skabe
sammenhæng?
Skolens platform – fx
Fronter
Elevplan
E-portfolio – fx blog el.
wiki
Hvor...
+
Et dialogværktøj
 En app, der skal fungere på alle plaforme – fokus
på tablets (notifikationer)
 Udveksling af informa...
+
Centrale elementer i transferprocesser
Inspireret af Aarkrog (2012) og Henningsen & Mogensen ( 2013)
+
Transformedierende værktøjer
”(…) består af de midler/medier, gennem hvilke
viden aktualiseres, udveksles og
transforme...
+
4 faser for transfermedierende læreprocesser
1.
Identifikation
Meningsskabelse
2.
Koordination
Kontinuitetsskabelse
3.
R...
+
4 transfermedierende værktøjer
Baseret på Henningsen & Mogensen (2013)
Konstruktions-
værktøjer

Viden i praksis
Intera...
+
Case: Hovedforløbslærer, Søren skal
planlægge forløb for elektrikerelever
Didaktisk udfordring
 Søren skal planlægge et...
+
Teoriudvikling in progress
- modeller for praksis
Konstruktion
- Eleverne optager video af skolepraksis
Interaktion
- El...
+
Hvorfor er det vigtigt?!
Der er brug for dygtige faglærte, der bl.a. besidder:
”Fornyelseskompetence:
Evnen til at kunn...
+
Vær med til at dele viden og gode
eksempler
Twitter (åbent) Facebook (lukket)
+
Ny viden om erhvervsuddannelser
 Konference afholdes af NationaltCenter for Erhvervspædagogik (NCE)
 Tema: ”Erhvervsud...
+
BILAG
+
Referencer
 Akkerman, S.F. & Bakker, A. (2011) Boundary Crossing and Boundary Objects.
Review of Educational Research. ...
+
Information og kontakt
 Projektets blog: https://iktogtransferieud.wordpress.com/
 ProjektetsTwitter-profil: https://t...
It og transfer - plenumoplæg
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

It og transfer - plenumoplæg

422 views

Published on

Plenumoplæg ved Praxis-Erhvervsskolernes Forlag årlige it-konference 24.09.15

Published in: Education
 • Be the first to comment

It og transfer - plenumoplæg

 1. 1. + It som transferfremmende værktøj mellem skole og praktik Marianne Riis, Hans Henrik Koch , Palle Bergstedt, Carsten Lund Rasmussen & Claus Bo Jørgensen NCE, Professionshøjskolen Metropol #DDE3.0 24.09.15 Praxis konference
 2. 2. + Ikt og transfer i EUD  Hvorfor og hvordan anvender erhvervsskolelærere på hovedforløbet pædagogisk-didaktisk ikt-værktøjer til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik for derigennem at skabe betingelser for, at der kan ske transfer?   Udvikling af didaktisk inspirationsmateriale, modeller og anbefalinger, samt en webbog Forskningsprojekt 2015-2017
 3. 3. + Forskningsdesign Multipelt, komparativt casestudie med ikt som variabel
 4. 4. + Følg projektet på vores blog https://iktogtransferieud.wordpress.com/
 5. 5. + Den erhvervspædagogiske vekselvirkning som udfordring og potentiale! Skole (teori) Praktik (praksis) Viden, færdigheder og kompetencer Viden, færdigheder og kompetencer
 6. 6. + Sigtelinje 4: Kobling mellem skole- og praktikforløb  Lærere og oplærere/instruktører  Behov for bedre videndeling  Orientering om indhold og undervisningsmaterialer  Elever  Dokumentation af aktiviteter (læring, karakterer og fravær)  Skolens platforme (LMS, Elevplan?) E-portfolio? Hvilket lærings- og transfersyn ligger bag denne tænkning??
 7. 7. + Transfer – hvad virker bedst? http://edu.au.dk/aktuelt/aktuelle-temaer/transfer/ Bjarne Wahlgren Transferklima både i skolen og i virksomheden er afgørende!
 8. 8. + Transfer?  Transfer betyder at overføre og anvende noget, man har lært eller erfaret i en situation, i en anden situation.  Transferprocessen indeholder en transformation af det, man har med sig fra tidligere situationer, således at det tilpasses de kendetegn, der er ved den situation, hvori det skal anvendes.  Transfer og læring er tæt forbundet Der eksisterer mange forskellige forståelser af transfer – både i forskningen og i praksis! Aarkrog (2012, s. 32)
 9. 9. + Konstruktion Interaktion Simulation Refleksion Undervisningsprocesser elev/ lærling Oplæringsprocesser Lærer  r  Oplærer Hvem har ansvaret? - for lære-/transferprocesser  
 10. 10. + Udfordringer ift. transfer 1. At få skabt kontakt mellem skole og virksomhed  Nogle skoler er rigtig dygtige, men ikke alle  EVA (2013) peger på at virksomhederne generelt betragter dette som skolernes hovedansvar 2. At få talt om pædagogik og læring  Fokus ofte på fravær og ”opdragelsesaspekter” – fremfor læring  Misforståede hensyn fra begge sider  Kræver tid, prioritering og fælles sprog - måske kan it facilitere? - for lærere og oplærere
 11. 11. + Udfordringer ift. transfer - 2  At skabe nær transfer baseret på specifik viden og identiske elementer  At skabe fjern transfer baseret på generel viden Transfer kræver relativ høj- taksonomisk viden, færdigheder og kompetencer! Måske kan it facilitere? - for elever/lærlinge
 12. 12. Konstruktion Interaktion Simulation Refleksion Undervisningsprocesser elevs/ lærlings lære-og transferprocesser Oplæringsprocesser Informations- og kommunikationsudveksling Evaluering og feedback  Lærer  r  Oplærer   
 13. 13. + Værktøjer, der kan koble og skabe sammenhæng? Skolens platform – fx Fronter Elevplan E-portfolio – fx blog el. wiki Hvordan kan de anvendes? - Til orientering/dialog - I undervisning - I oplæringen - I læreprocesser Hvad er lærerens rolle? - oplærer - elev/lærling
 14. 14. + Et dialogværktøj  En app, der skal fungere på alle plaforme – fokus på tablets (notifikationer)  Udveksling af information mellem lærer og virksomhed  Tilpasset virksomhedens størrelse – antal lærlinge – forskellige brugerscenarier afgør antal af faneblade  Uddannelsesjournal (aktuel og arkiv)  Forslag til optimal beskæftigelse i praktikperioder  Overblik over skoleperioder, fravær og kvalifikationer TUR’s projekt ”Succes påVejen”
 15. 15. + Centrale elementer i transferprocesser Inspireret af Aarkrog (2012) og Henningsen & Mogensen ( 2013)
 16. 16. + Transformedierende værktøjer ”(…) består af de midler/medier, gennem hvilke viden aktualiseres, udveksles og transformeres mellem de involverede aktører. (...) Flere af disse artefakter inviterer til en social, interaktiv og dynamisk proces, hvorunder transfer kan studeres”. OBS!Værktøjerne anvendes som oftest i kombination Henningsen & Mogensen (2013, s. 109)
 17. 17. + 4 faser for transfermedierende læreprocesser 1. Identifikation Meningsskabelse 2. Koordination Kontinuitetsskabelse 3. Refleksion Perspektivtagning 4. Transformation Identitets- og kultur- forandring Akkerman & Bakker (2011) Bygger på en tænkning, der lægger vægt på at udnytte forskellighed på en produktiv måde!
 18. 18. + 4 transfermedierende værktøjer Baseret på Henningsen & Mogensen (2013) Konstruktions- værktøjer  Viden i praksis Interaktions- værktøjer  Samspil og samarbejde i praksis Simulations- værktøjer  Simulation af praksis Refleksions- værktøjer  Refleksion i og over praksis Informations- og kommunikationsværktøjer (Ikt)
 19. 19. + Case: Hovedforløbslærer, Søren skal planlægge forløb for elektrikerelever Didaktisk udfordring  Søren skal planlægge et forløb for et hold elektrikerelever, der kommer tilbage efter 1. virksomhedspraktik  Søren er opmærksom på, at eleverne kan have problemer med at skabe sammenhæng mellem det, som eleverne har lært i praktikken og det, som de har lært/skal lære i skolen. Derfor ønsker han at sætte fokus på transfermedierende læreprocesser.  Søren ønsker også at bruge ikt i undervisningen! 
 20. 20. + Teoriudvikling in progress - modeller for praksis Konstruktion - Eleverne optager video af skolepraksis Interaktion - Eleverne diskuterer ligheder og forskelle ift. virksomhedspraksis Simulation - Eleverne simulerer praksis via spil Refleksion - Eleverne reflekterer over praksis Akkerman & Bakker (2011) Henningsen & Mogensen (2013)
 21. 21. + Hvorfor er det vigtigt?! Der er brug for dygtige faglærte, der bl.a. besidder: ”Fornyelseskompetence: Evnen til at kunne se og opsøge forskelle i behov og muligheder” Goldschmidt, 23.09.15  Vi vil meget gerne samarbejde med skoler og virksomheder, der arbejder bevidst med at styrke koblinger og muligheder for transfer gennem brug af it!
 22. 22. + Vær med til at dele viden og gode eksempler Twitter (åbent) Facebook (lukket)
 23. 23. + Ny viden om erhvervsuddannelser  Konference afholdes af NationaltCenter for Erhvervspædagogik (NCE)  Tema: ”Erhvervsuddannelsesreform 2015 – status og hvor er vi på vej hen”. Det er med inspiration fra F&U konferencen, og formen bliver en blanding af plenumoplæg og en række workshops indenfor følgende tematikker:  Lærerarbejdet og reformen  Differentierede uddannelsesforløb  Deltagerne  Pædagogisk Ledelse  Kontakt: Specialkonsulent Katrine Kruse (kakr@phmetropol.dk) Konference 1.-2. marts 2016 i DGI-byen, København
 24. 24. + BILAG
 25. 25. + Referencer  Akkerman, S.F. & Bakker, A. (2011) Boundary Crossing and Boundary Objects. Review of Educational Research. June,Vol. 81, No. 2, pp. 132-169  EVA, Danmarks Evalueringsinstitut (2013). Sammenhæng mellem skole og praktik. Kan hentes her: https://www.eva.dk/projekter/2012/sammenhaeng-i- tekniske-erhvervsuddannelsers-hovedforlob/hent-rapporten/sammenhaeng- mellem-skole-og-pratik  Goldschmidt, L. (23.09.15) Uden ledelse er digitalisering skadelig. Oplæg ved Den Digitale Erhvervsskole 3.0-konference.  Henningsen, S.E. & Mortensen, F. (red.) (2013). Mellem teori og praksis. Om transfer i professionsuddannelser. VIA SYSTIME.  Aarkrog,V. (2012) Fra teori til praksis. Undervisning med fokus på transfer. Munksgaard.
 26. 26. + Information og kontakt  Projektets blog: https://iktogtransferieud.wordpress.com/  ProjektetsTwitter-profil: https://twitter.com/itieud  Projektets Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/1659386227674996/  Projektleder: Marianne Riis (marr@phmetropol.dk)  Telefon: 2635 1364

×